Author Topic: Повярвай...  (Read 2398 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

sambapti

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 26
Повярвай...
« on: May 11, 2014, 11:22:20 AM »
Рим. 10:9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

Дея. 16:31 А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.

Къде е пресечната точка между тези стихове?

От една страна знаем, че е нужно човек, осъзнавайки греховната си същност, лично да се обърне към Бог, с вяра и копнеж за покаяние.
Но стиха от Деяния сякаш казва, че заради правдата на един, Бог е готов да пожали неговите най-близки и любими хора.

Ние, които сме обиколени с атеисти, скептици, агностици, можем ли да уповаваме на Дея. 16:31 с надежда за своя дом?
Битие:18:3 Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата Си.

YN

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Re: Повярвай...
« Reply #1 on: May 11, 2014, 11:57:31 AM »
Аз само искам да добавя следващия стих, който може би пояснява до някаква степен този от Деяния.

Act 16:32  И говориха Господнето учение на него и на всички, които бяха в дома му.

Значи, във всеки случай знаем, че и всички в дома на човека също са чули Господнето учение.
Може би Павел и Сила са предполагали, че човекът като мъж и глава на семейството би научил дома си (като Авраам) на правда, и по този начин да се спасят... Само предположение.
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Повярвай...
« Reply #2 on: May 11, 2014, 12:45:49 PM »
Ако приемем, че ако се покае мъжът в едно семейство, то на цялото семейство покаянието "му е в кърпа вързано", тогава пасажи, които говорят за това невярващият в семейството ако напусне поради вярващия, биха били безсмислени. Също биха се обесмислили истории, в които бащата е праведен, а синовете са тръгнали в пътя на нечестието (Езекия и Манасия).

Затова от един пасаж не бива да се правят изводи, но да се гледа в целия контекст на историята, както и в контекста на цялата Библия.

Примерно мнозина вярват на сатана, когато той казва на Христос:
На Тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща)

Но ако се разгледа цялото писание, се вижда, че това са Божии думи, казани чрез Еремия:
...и дай им заръчка за господарите им, като речеш: Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Така да кажете на господарите си - Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и давам я на когото благоволя. И сега дадох всички тия земи в ръката на слугата Си Навуходоносора, вавилонския цар; тоже и полските зверове дадох нему за да му слугуват.

По същия начин имаме увереност, че всеки ще бъде съден според делата му, а не според делата на баща му. Затова покаянието зависи от самия човек, а в този пасаж, както Яна отбеляза, е записано, че Господнето учение е било разяснено на целия му дом.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3336
Re: Повярвай...
« Reply #3 on: May 11, 2014, 13:42:58 PM »
Рим. 10:9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.

Дея. 16:31 А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти.

Къде е пресечната точка между тези стихове?

От една страна знаем, че е нужно човек, осъзнавайки греховната си същност, лично да се обърне към Бог, с вяра и копнеж за покаяние.
Но стиха от Деяния сякаш казва, че заради правдата на един, Бог е готов да пожали неговите най-близки и любими хора.

Ние, които сме обиколени с атеисти, скептици, агностици, можем ли да уповаваме на Дея. 16:31 с надежда за своя дом?

Не са малко хората по църквите, които използват този стих от Деяния, като че ли Бог е обещал на всеки да се спаси цялото му семейство ако той е повярвал. Такова обещание в Писанията няма. Но това, че подобна митология се вярва масово показва колко нездраво отношение има днешното християнство към Писанията.

Първо от контекста е видно, че тези думи не са някакво обещание към всички вярващи, а са казани конкретно към определен човек очевидно на основание на конкретно пророческо вдъхновение от апостолите. Т.е техните думи са определен вид слово на знание конкретно на началника на затвора.

За приемем това конкретно обещание към този конкретен човек, като нещо важещо за всички християни е все едно да приемем, че обещанията, които Бог е дал на Давид, че от потомството му няма да липсва цар върху Израилевия престол важи също за всички нас.

Нещо повече, както Тихомир отбеляза в Писанието са разгледани съвсем реални ситуации в които единия съпруг е невярващ и иска да напусне. Не се казва - стойте на обещанието докато невярващия съпруг се покае. Такова обещание просто няма. Дори Исус каза едни думи, които са диаметрално противоположни на подобни очаквания:

Maт. 10:35  Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;
Maт. 10:36  и неприятели на човека ще бъдат домашните му.


Нещо повече с тези си думи, Исус не казва нищо ново, но потвърждава пророческите думи на Михей:

Mих. 7:6  Защото син презира баща, Дъщеря се повдига против майка си, Снаха против свекърва си, Неприятелите на човека са домашните му.

Т.е да се подхожда по подобен начин към Писанието - човек да се хваща за определени пасажи и да им придава смисъла и значението, които му се иска да бъдат е изключително пагубен. Ето принципите, които са нарушени в случая:

- Изваждат се думи извън техния конкретен и исторически контекст и им се предава универсална значимост и приложимост.
- Изгражда се доктрина върху един единствен пасаж без никакво потвърждение от други пасажи, които да потвърждават и утвърждават същата идея и значение.
- Игнорират се всички останали пасажи в Писанията, които говорят по същия въпрос. В случая въпроса за състоянието на близките на повярвалия човек.

Точно така се раждат ересите и лъжеученията. Но ако човек стъпва на здрави принципи при изследване на Писанията, той ще може сам да види и изпита, кое учение не съответства на цялото Писание.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.