Author Topic: За /aw-dawm/ и защо "адам" означава "червеникав"  (Read 2569 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
  Няколко интересни факта относно думата "Адам". На еврейски думата се изписва така : "אדם" /aw-dawm/# и означава "червеникав", като се е утвърдила идеята, че е поради връзката със земята - червеникава глина. Изследващите думата, обаче, могат да проверят и видят, че коренът и е думата "אדם" /aw-dam/1  и означава "избиване на кръв по лицето", свързано с естественият процес на "изчервяване", на приток на кръв по лицето. Означава също и "боядисване", с ясна референция към "изчервяване".

  Имайки впредвид смисъла на кръвта в повествованието на писанията и начина, по който кръвта се презентира смислово и материално ( пак имам в предвид в писанията) смятам, че в името на първият сътворен, Бог предварително е вложил и загатнал това, което ще стане впоследствие - неговото падане в грях и първото изчервяване, когато е трябвало да отговори :

- Скрих се, защото съм гол...

 (BUL)  А той рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих. ).

   Знаем от опит, че естественото изчервяване е следствие на силно притеснение, вина, сконфузност, но никога човек не се черви при нормална ситуация, обстановка, комуникация. Изчервяването е белег на притеснение, вина, подобни. И мисля, че именно тази идея Бог е вложил преди още Адам да попадне в клопката на сатан, противника на Самият Истинен Бог.

  И оттам - насетне това изчервяване, щем, или не щем, съпътства цялата човешка раса, показвайки и напомняйки на вярващи и невярващи за онзи съдбоносен миг - когато първият престъпи Божията мъдра наредба и се усъмни в думите на Всемогъщия, та последва пътя на змията и нейният гибелен край. 

  Също така, да отметна, в смисъла на еврейската дума за "червеникав", или "човешко създание", /aw-dawm/, е и смисъла на "тих", но и "долен", като идея за "по-низш". Въобще писанията в своят оригинален смислов диапазон са една НЕСРАВНИМА СИМФОНИЯ, много ограбена от традиционалистичните и тентенциозно църквиянски, преводи.
_____________ххх____________


1- вж. лексикален код Н120

# - вж. лексикален код Н119
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3352
Quote
Знаем от опит, че естественото изчервяване е следствие на силно притеснение, вина, сконфузност, но никога човек не се черви при нормална ситуация, обстановка, комуникация. Изчервяването е белег на притеснение, вина, подобни. И мисля, че именно тази идея Бог е вложил преди още Адам да попадне в клопката на сатан, противника на Самият Истинен Бог.

Изчервяването се получава при по-изобилно нахлуване на кръв в определена област на тялото. Когато ям люта чушка например или когато е студено навън се получава зачервяане. Дете с червени бузи се счита за здраво и добре гледано.

В случая с Адам зачервяването на лицето му (или дори цялото тяло) е в следствие на влизането на диханието от Бога в него, което раздвижва кръвта (т.е душата) и показва, че човека е вече жив. Мъртвеца например губи червеникавия/розовикав отенък на кожата защото духа е напуснал тялото и кръвта е застинала.

В този смисъл референцията към червения цвят е референция не към вина, защото Адам беше създаден без грях и невинен, а е референция, към това, че Адам стана "жива душа". Което от своя страна е поставено в контраст със животворящия дух:

1Кор. 15:45 Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворещ дух.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Quote
Изчервяването се получава при по-изобилно нахлуване на кръв в определена област на тялото.
:)  Всъщност по-важото е пропуснато и от мен и от теб. Вероятно тук става на въпрос за раздвижване и поява на кръв /aw-dam/, а не толкова избиване на кръвта по страните на лицето. Тъй като е записано така :

 • (BUL)  И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.
, то поне аз съм склонен да мисля, че впоследствие на вдъхването от страна на Бог на животворно дихание, се е появила кръвта и живота в тялото на Адам. И за това говорят по-натам светите писания, особено в частта за покриването на греха и жертването на невинно животно.

Така че, конкретно за случая, мисля, че "адам", като дума и, вероятно - метафорично название на първият човек, съчетава в себе си няколко компонента.

1.комп.- спрямо коренът, който означава "появяване /или : "избиване"/ на кръв" / в конкретика на ситуацията - "по лицето"/, се говори именно за това, че в кръвта е живота и че тялото съществува докато кръвта се движи в него. Вероятно при първият човек Бог е и създал самата кръв с диханието Си, и тя се е раздвижила от съвършенната кръвоносна система, сътворена от Самият Него /нямам на представа дали преди, или със самото вдъхване, вероятно преди това/.

 Двукомпонентното "... човекът стана жива душа. ", лично на мен ми говори за съвместното съществуване на тяло и душа в едно /теза, ясно застъпена из писанията/. Тялото е живо, докато душата е в него. Когато тялото биде погълнато от смърт, душата го напуска и Бог и дава ново тяло, според както и Павел е писал към коринтските вярващи. 
 
2.комп.- според мен е не само появата и циркулирането на самата кръв в тялото на първият човек , но и с вероятна референция към "вина".

Имайки впредвид нормална ситуация на разговор, при която никой от говорещите не е ял чушка, нито пък е стоял на студено :), избиването на кръв по лицето говори именно за смущение, неудобство, или сконфузване поради нещо - видимо, или невидимо.  :)  За нищо друго. Никой човек с разсъдък не се изчервява без причина в един разговор. Говорим за разговор - такъв, какъвто първият сътворен е направил със Създателя си, след като е нарушил Неговата воля за плода от дървото за познаване на доброто и злото. Конкретно, според мен, тогава човека за първи път се е "изчервил".

Разбира се, допускам и да греша, защото не е описано ясно в текста от Битие.

За съчетаването на двата компонента в едно# мога да представя като довод съчетаемостта на "Спасител" и "Съдия" в едно, както и редицата имена, които Бог е дал за втори, на различни хора.

Quote
... В случая с Адам зачервяването на лицето му (или дори цялото тяло) е в следствие на влизането на диханието от Бога в него, което раздвижва кръвта (т.е душата) и показва, че човека е вече жив.

Тук бих се поспрял да коментирам малко.

1.- "... зачервяването на лицето му (или дори цялото тяло) е в следствие на влизането на диханието от Бога в него, което раздвижва кръвта ..." - не мисля, че човека е получил зачервяване на лицето, вследствие на раздвижване на кръвта в тялото му. Самият ти, по-горе, казваш, че кръвта в тялото  се появява по лицето в резултат на екстраординарно раздвижване, поради различни причини - било те яденето на чушка, студен въздух, или вътрешно невидимо душевно състояние на притеснение, или изпитана вина.

Така че не мисля, че Адам /човека/ се е родил "червеникав", зачервен, поради раздвижването на кръвта в кръвоносната му система и появилият се живот в тялото му. Напротив, зачервяването е признак за ненормално раздвижване на кръвта в тялото на който и да е човек, поради различни причини, тъй че затова смятам, че човека е станал "жива душа" с нормална руменина по страните, а не "зачервен". Но това е мое виждане, тъй като не е описано в текста. Просто следвам логика и заключение.
   

2.- [/quote]...диханието от Бога в него, което раздвижва кръвта (т.е душата)...[/quote]

Лично аз не мисля, че кръв=душа. Това, което виждам в писанията е че има правопропорционална зависимост между живот в тялото и съществуването на душата в същото /тялото/, но не и че самата кръв е всъщност душата на човека.

Quote
В този смисъл референцията към червения цвят е референция не към вина, защото Адам беше създаден без грях и невинен, а е референция, към това, че Адам стана "жива душа". Което от своя страна е поставено в контраст със животворящия дух:

1Кор. 15:45 Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворещ дух.

Безспорно, човека бе създаден без вина. Безспорно кръвта е живота му. Безспорно докато е живо тялото, душата е в него. Безспорно Исус е "животворящ дух".

Но също така, мисля, предполагам, виждайки и подобни аналогии в писанията, Бог е вложил И хипотетична референция към едно хипотетично отпадене от първоначалният Му план и замисъл, а именно : знаейки, че човека може да съгреши, Бог да е "скрил" това в името му, заедно с линията за кръв, живот и душа.

Просто предполагам, защото не е описано ясно в текста.

___________________________

# - а именно : че наименованието "адам" има в себе си две паралелни концепции - и за кръвта, която е живот и за изчервяване, което е външен белег за осъзната вина и/или притеснение
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 938
Да добавя нещо и аз, може да помогне на проучването ти.

Битие 9:4
Месо обаче с живота му, то ест, с кръвта му, да не ядете.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]