Author Topic: Второто идване на Христос и приготвянето ни  (Read 25575 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Една от основните грешки на т.нар. "новозаветни християни" е фактът, че не познават Писанията, а четат само писмата на апостолите, смятайки, че те са напълно достатъчни, за да разберат смисъла им. Писмата на апостолите са пращани до хора, които са били запознати с еврейските писания, а някои от тях са били и добре обучени в тях.

Когато Христос говори на евреите, той говори на хора, които всяка събота слушат Писанията и ги дискутират. Те не слушат само фарисеите, а самите те помежду си дискутират писаното. Не случайно са искали да направят Христос цар, защото са познавали Писанията и пророчествата, че ще дойде Царят.

Когато Христос говори на евреите за Ноевите дни, Той не изключва и писаното в пророците, където ясно пише, че ще има гонения и дори светиите ще бъдат победени от антихриста точно преди да дойде пришествието на Христос за втори път. Когато Христос говори за Ноевите дни, той говори за това как пришествието Му ще свари нечестивите, а не как ще свари праведните.

Ето какво е писано още в пророците:
Данаил 11:
31. И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната жертва, и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение.
32. И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконствуват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи.
33. И разумните между людете ще научат мнозина; при все това, ще падат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване, много дни.
34. А когато паднат, ще им се достави малко помощ; обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства.
35. Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, та да се очистят и да се избелят, до края на времето; защото и то ще стане в определеното време.
36. И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.


Данаил 12:
И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половина време и, че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде.

Ето какво казва още Христос:

  4. Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв ще бъде знакът, когато всичко това предстои да се изпълни?
  5. А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой.
  6. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина.
  7. А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът.
  8. Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.
  9. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.
...

  13. И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.
  14. И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините;


Ето тук Христос, който говори за Ноевите дни споменава и за пророчеството, запечатано в книгата на пророк Данаил.

Ето какво още каза:
24. Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
25. звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.
26. Тогава ще видят Човешкият Син идещ на облаци с голяма сила и слава.


И когато Човешкият Син идва в облаците ще се изпълни казаното, че първи ще възкръснат починалите праведници и след тях ще се видоизменят и живите, за да го посрещнат в облаците.

Тогава ще се изпълнят и думите на Захария, където се казва:

  2. Защото ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; Градът ще бъде превзет, Къщите ще бъдат обрани, И жените изнасилвани, И половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.
  3. Тогава Господ ще излезе И ще воюва против ония народи Както когато воюва в ден на бой.
  4. В оня ден нозете Му ще застанат На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; И Елеонският хълм ще се разцепи През средата си към изток и към запад, Така че ще се образува твърде голям дол, Като половината от хълма се оттегли към север, И половината му към юг.
  5. И ще побегнете през тоя дол на Моите хълмове, Защото долът на хълмовете ще стига до Асал; Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса В дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели с Тебе.
  6. В оня ден Не ще има светлина; Блестящите тела ще намалят сиянието си;
  7. Но ще бъде единствен ден, Познат само на Господа, - Ни ден, ни нощ; А привечер ще има виделина.
  8. И в оня ден Живи води ще излязат из Ерусалим, Половината им към източното море; И половината им към западното море; И лете и зиме ще бъде така.
  9. И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.
  10. Цялата страна ще се преобърне в поле, От Газа до Римон на юг от Ерусалим; И Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си, От Вениаминовата порта до мястото на първата порта, - До ъгълната порта, и от кулата на Ананеила До царските линове.
  11. Люде ще живеят в него, И не ще има вече проклетия; Но Ерусалим ще се насели в безопасност.
  12. И ето язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са воювали против Ерусалим: Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, Очите им ще се разтопят в ямите си, И езикът им ще тлее в устата им.
  13. И в оня ден Между тях ще има голям смут от Господа, Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му.


С това искам да кажа, че Писанията и думите на Христос уличават Петьо в лъжа и думите му в неистина.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 Теди събития които описваш са откъси от различни времена. Ти пишеш , че лъжа. Но това не е така.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Тези събитя са точно последователността, в която ще се случат. Сред тях ясно пише (в думите на Христос и в пророчествата на Данаил), че страдания и гонения ще има. Заради четящите (не заради теб) съм писал и следващото събитие, което показва пришествието на Христос.

И да, думите в Писанията и думите на Христос те уличават в лъжа. Не аз го пиша, а самият текст на Словото те уличава.

Не случайно те попитах по-горе дали си чел, защото от впечатленията, които имам за теб в този форум, не четеш това, което ти се пише.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 977
Петьо, какво имаш в предвид че са откъси от различни времена ?
Ясно се вижда, че всичко изброено от Тихомир е все насочено към пришествието на Христос.
Обоснови се.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 1. В Данаил 12 пише :1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.
12:2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
 Това време се отнася за времето когато и праведни и неправедни ще  се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
 Но това въобще не е при пришествието ! При пришествието ще бъдат възкресени само божиите хора : 1Сол.4:15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
 При първото възкресение оживяват само праведните Откр. 20:4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
20:5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
 Така , че времето когато праведни и неправедни ще  се събудят е друго време. Няма да кажа кое. Не искам , защото смятам , че сами трябва да потърсите това.
 От друга страна е написаното в Захария 12:8 В оня ден Господ ще защити ерусалимските жители; Слабият между тях в оня ден ще бъде като Давида, И Давидовият дом като Бога, Като ангел Господен пред тях.
12:9 В оня ден Ще потърся да изтребя всичките народи, Които идат против Ерусалим;
12:10 А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея дух на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха;
 Тук е описано обръщането на Израел към Христос. Но това е след пришествието. Това е когато : Захария 14:12 И ето язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са воювали против Ерусалим: Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, Очите им ще се разтопят в ямите си, И езикът им ще тлее в устата им.
14:13 И в оня ден Между тях ще има голям смут от Господа, Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му.
 Захария 14:17 И ако някои от домочадията на света Не възлизат в Ерусалим Да се поклонят на Царя, Господа на Силите, На тях не ще има дъжд.
 Това е когато Царя, Господа на Силите е вече в Ерусалим. Но това е след пришествието.
 Та нека видим сега в каква лъжа ме изобличава Tihomir ? По-скоро Тихомире , ти говориш за неща които не разбираш. Не си направил разлика м-ду гневът на Агнето и Божият гняв. И за това мислиш , че аз лъжа. Но гневът на Агнето е при 6-тият печат , при 7-мият печат се дават 7-те тръби , а при последната се изпълнява 1 Кор.15:51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,
15:52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.
 От друга страна събитията за които пишеш Тихомире в : Матей 24. Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
25. звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят.
 Тези събития са при 6-тият печат което е при гневът на Агнето : Откр. 6:12 И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв;
6:13 небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини;
6:14 небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си.
6:15 И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините;
6:16 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето;
6:17 Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?
 Но кога е 6-тият печат , кога е 7-мият и кога е последната тръба ?
 Опитвам се да ви покажа това което съм разбрал , но няма да мога. Вие не искате.

 

 

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 Още нещо ще добавя . Обръщали ли сте внимание какво точно означава : Откр.20:4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
20:5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
20:6 Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
 Докато за пришествието пише : 1 Сол. 4:15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
4:16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
4:17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
 Ако при пришествието става оживяване от мъртвите в Христа , то как това кореспондира с Откр.20/4,5 ? Кое тогава е първото възкресение ? При пришествието или когато са престолите в Откр.20/4,5 ? Или и двата пасажа се отнасят за едно и също нещо ?
 Но тогава къде е голямата скръб в това ? Минала ли е или не ? Ами Божият гняв минал ли е ? Ако е минал , как пише тогава в Исая 26:19 Твоите умрели ще оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е като росата по тревите, И земята ще предаде {Еврейски: Изхвърли.} мъртвите.
26:20 Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи, И затворете вратите след себе си; Скрийте се за един малък миг, Догдето премине гневът.
26:21 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, За да накаже жителите на земята за беззаконието им; И земята ще открие кървите си, И не ще покрие вече убитите си.
 А пък ако не минал , как това кореспондира с Откр.16:12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.
16:13 И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби;
16:14 защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. (Чашите са Божият гняв - Откр.15/1 )
 И така душите на онея които не се поклониха на звяра минават ли през Божият гняв (защото звярът е там ) ? Кога тогава е пришествието ? Кога е първото възкресение ? Кога са избити тези които не са приели белега на звяра , след пришествието или преди това ? Звяра кога действа , след пришествието или преди това ? Да ви питам ли още ? Не можете да отговорите.
 Няма смисъл да ви задавам повече въпроси. Аз знам отговорите , защото Бог ми ги показа. Но пак повтарям , искрено съжелявам , че не мога да ги споделя тук.
 
 

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 977
Избора не е ли твой, дали да говориш или не?
Ако говориш право, Бог ще ти го зачете, ако говориш невярно, Той ще ти отплати.
Чел си правилата тук. Ако говориш според Писанията, ще бъдеш чут. Ако ли не, то ще бъдеш поучен.

Матей 5:37
Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Petio,

Не знам кой е този "бог", който ти е показал "отговорите", но ти дори не внимаваш в текста, който самия ти копираш от Библията, защото пише, че всички праведни ще възкръснат в първото възкресение, а при второто възкресение става въпрос само за нечестивите, които са наречени "мъртвите". Не случайно Христос казва на един, който искаше да го следва "остави мъртвите да погребват своите мъртъвци", визирайки тези, които не следват Божия път. И в цитираните вече текстове се говори и за скръбта, която ще сполети праведните. А тя ще ги сполети преди възкресението и възнесението им, защото след като дойде Христос тези праведници ще бъдат царе и управници над нечестивите.

Примерно не внимаваш на думичката "и", която я има в оригиналния текст и означава "и", "те също", "по същия начин":
И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.

А в Данаил не пише нещо по-различно. Пише, че ще възкръснат  и праведни и неправедни. Нищо не се казва за момента, нито се отрича, че едните ще възкръснат преди другите. В Исая е същото.

При пришествието на Христос ще стане възкресението на всички праведни. Голямата скръб, която ще сполети и праведните ще е била преди пришествието. Чашите на Божия гняв ще се излеят на земята, независимо дали праведните са там или не, както се изляха върху Египет и евреите бяха осветени (отделени). Скръбта ще сполети и Яков.

От текста в Откровение за Божия гняв се вижда, че това не е кратък период, а за самото пришествие се говори, че ще паднат големите градове, ще се изравни земята и ще се издигне само Ерусалим, където ще е Божият престол. За пришествието на Христос се говори, че ще бъде посрещнат от светиите и всички ще бъдат пренесени в Ерусалим. Това означава, че няма да има "висене в облаците", както мнозина говорят (което ми се струва и Петьо приказва).

Затова заключението е, че в Откровение гневът ще се стовари върху нечестивите, докато праведните са също на земята, но има обещание, че няма да бъдат докоснати от Божия гняв (което виждаме да се случва 10 пъти в Египет).

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
  А така ! Според твоят коментар който е : Не знам кой е този "бог", който ти е показал "отговорите", но ти дори не внимаваш в текста, който самия ти копираш от Библията, защото пише, че всички праведни ще възкръснат в първото възкресение, а при второто възкресение става въпрос само за нечестивите.
 Обаче пише нещо съвсем друго по повод на този твой коментар. Ето какво : В Данаил 12 пише : 1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.
12:2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение.
 Тихомире , този текст показва друг сенарий. Така , че въпросът е кой е този "бог", който ти е показал на тебе твоите теории ? А ето какво казви са думите на Христос : Матей 25:31 А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
25:32 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
25:33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.
 Тоест в един момент има и овце и кози заедно , което и в Данаил 12/1,2 го цитирах ! Но това ти не го признаваш за истина. Питаш ме кой Бог слушам ! Е отговорих ти. Със Словото ти отговорих !

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Това, че пише в едно изречение, че ще има възкръснали праведни и нечестиви не означава, че се говори за един и същ момент, а се говори за факт, който ще се изпълни в бъдещето.

Когато се говори за събирането пред Него на всичките народи се говори за Божият съд, който ще е върху всички и праведни и нечестиви.

За разлика от теб, аз не претендирам за това какво "бог ми е показал", а какво чета в Писанията, които Бог е дал. И събитията според Библията са следните:

- Голямата кръб;
- Пришествие на Христос + възкресение на праведните (всички праведни, които са починали и които са живи по това време);
- Царуване на светиите, начело с Христос за 1000 години;
- Освобождаване на сатана от веригите за кратко време и унищожението на последните от нечестивите, които ще бъдат останали през периода на 1000 годишното царство. През този период е възможно да се научат и още хора на правда, защото това е целта на 1000 годишното царуване — да се учат народите на правда. Народите ще са тези, които оцеляват от Божия гняв и тези, които се родят по това време;
- Божият съд върху ВСИЧКИ човеци — праведни и нечестиви;

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 С това което пишеш съм съгласен :

- Голямата кръб;
- Пришествие на Христос + възкресение на праведните (всички праведни, които са починали и които са живи по това време);
- Царуване на светиите, начело с Христос за 1000 години;
- Освобождаване на сатана от веригите за кратко време и унищожението на последните от нечестивите, които ще бъдат останали през периода на 1000 годишното царство. През този период е възможно да се научат и още хора на правда, защото това е целта на 1000 годишното царуване — да се учат народите на правда. Народите ще са тези, които оцеляват от Божия гняв и тези, които се родят по това време;
- Божият съд върху ВСИЧКИ човеци — праведни и нечестиви
 Така е !

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 Обаче с това което си написал " Това, че пише в едно изречение, че ще има възкръснали праведни и нечестиви не означава, че се говори за един и същ момент, а се говори за факт, който ще се изпълни в бъдещето. " Не съм съгласен ! Овцете и козите са заедно .

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Значи си съгласен с това:
Quote
- Пришествие на Христос + възкресение на праведните (всички праведни, които са починали и които са живи по това време);
и не си съгласен с това:
Quote
Това, че пише в едно изречение, че ще има възкръснали праведни и нечестиви не означава, че се говори за един и същ момент, а се говори за факт, който ще се изпълни в бъдещето.

Има противоречие в това с какво си съгласен и с какво не, тъй като писанието говори за възкресение само на праведните, след това период от 1000 години и накрая съд върху праведни и нечестиви като ще има възкресение на всички останали.

Овцете и козите наистина ще са заедно в деня на съда, но не и в деня на възкресението при пришествието на Христос.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
 Не Тихомире , няма противоречие. Ти не видя ли , че не можеш да отговориш на въпросите ми ? Ако продължа , пак няма да можеш да отговориш и на още въпроси. Но не ми е това целта. По-скоро помисли , ако това знание е в ръцете на хора които воюват с-щу християните , колко ще ги объркат и какви теории ще се получат. Е, това вече се е случило през годините. За това има толкова теории и различни вярвания по тези въпроси. Аз претендирам , че ги разбирам , защото това ми е дадено от Бог. Чрез пророчество преди повече от 20 години. В Сливен .
 Ето ти твърдиш , че преди пришествието ще има гонения , скръб .... . Аз ти писах , че това не е истина. Не си ли чел това : Данаил 8:23 И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини.
8:24 И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия; и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и светите люде.
8:25 Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си, и ще погуби мнозина в спокойствието им; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка.
 Не с ръка а : 2Сол.2:8 и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си
 Освен това победата над светиите за която пише в Откр 13:7 И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи
 Тази победа е чрез : Откр.13:5 И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно
 Каква е целта на това говорене ? Как светиите ще бъдат победени на практика чрез това говорене ? Знаеш ли ? Това е много важно ! Защото ще е време на спокойствие - като Ноевите дни (Матей 24:37 И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син.)
24:38 Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега,
24:39 и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
 Всичко това показва какво ни очаква. Мнозина в спокойствието им ще бъдат погубени.
 А голямата скръб е съвсем друго време. Да , преди пришествието е. Но това е друга тема.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Quote
Ето ти твърдиш , че преди пришествието ще има гонения , скръб .... . Аз ти писах , че това не е истина. Не си ли чел това : Данаил 8:23 И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини.

Казваш, че това не е истина. Аз не го твърдя, но това пише в текста. По-надолу в изказването си пишеш:
Quote
А голямата скръб е съвсем друго време. Да , преди пришествието е. Но това е друга тема.

Значи хем не е истина, че ще има скръб преди пришествието, хем щяло да има скръб преди пришествието. После да не се чудиш защо хората по-горе, включително и аз се питаме какво изобщо искаш да кажеш. Честно казано не отговарям толкова заради тебе, а заради тези, които четат, защото са много разхвърляни мислите ти и твърдиш противоречиви неща.

Нека видим какво пише в някои от пасажите, които цитираш. Ти цитира от 8:23, където пише "царуването им". Ще добавя и 22, където пише за кои става въпрос:

22. А гдето се строшил той и излезли четири вместо него, значи, че четири царе ще се издигнат от тоя народ, но не със сила като неговата.
23. И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини.


Тъй като апостолите не говориха нещо различно от това, което вече беше записано в Писанията, намираме в едно от писмата на Павел да се говори за същия пасаж:

  3. Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
  4. който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.
  5. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това?
  6. И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време.
  7. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира;
  8. и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,
  9. тогава, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
  10. и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.
  11. И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,
  12. та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.


Христос ще погуби антихриста с пришествието си. Това означава, че светиите ще бъдат на земята докато царува антихристът. Същият ще воюва срещу светиите и ще ги победи. Но още преди това ще има гонения от нечестивите и дори в момента има и то дори в България. Против всяко едно семейство. Само пиян човек от вавилонското вино (и сляп и глух) не би могъл да разпознае това гонение, което в момента се случва срещу Божиите хора.

Ето още какво пише за антихриста и за Божиите хора:
  32. И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконствуват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи.
  33. И разумните между людете ще научат мнозина; при все това, ще падат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване, много дни.


и още:
  36. И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни.
  37. И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня, нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички тях.


Поклонението на "собственото аз" (или "прави това, което искаш") е в основата на учението на сатанистите, учението ню ейдж, хуманизма и днешното християнство, основано на религията "аз". Днес хората приемат много лесно това "всеки да е бог на себе си" и тази нагласа на антихриста ще бъде много удобна за хората. Още повече, че преди това ще бъде унищожен вавилон и на хората ще им писне от вавилонските религии.

Та, светиите и в момента са гонени,  ще се усилят гоненията. Пак да повторя. Тези, които си мислят, че няма гонения в момента и само ходят угаждат на егото си, празнуват езически празници и живеят като всеки друг човек в света, ще бъдат идеалната мишена за антихриста и най-опасните за истинските светии, защото претендират да бъдат Божии хора, но с делата си се отричат от Святия, покланяйки се на друг бог, когото бащите им не са познавали. А кой е този друг бог, е нещо, което сме разисквали в други теми.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?