Author Topic: Развод и повторен брак  (Read 19399 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3187
Re: Развод и повторен брак
« Reply #30 on: January 26, 2014, 22:33:48 PM »
Той доколкото разбрах твърди, че това е било част от еврейския закон, което не е задължително да се припокрива с Моисеевия закон, понеже евреите са направили много нововъведения. Обаче знаем, че Исус никак не толерираше техните добавки към Закона, така че едва ли може да се приеме, че Той се е позовал на такова нещо.

Според мен по-скоро Исус се позоваваше на тяхната съвест в контекста на учението Му, че когато човек погледне жена с пожелание той прелюбодейства в сърцето си. В този смисъл тези мъже може да са се почувствали изобличени за прелюбодейство. Какво точно означава "поглеждане с пожелание" от своя страна е съвсем друг въпрос, който заслужава отделно внимание, защото далеч не е това, което масово се приема а именно като "поглеждане с желание".

По отношение на поучението на човека има три основни пропуска, които той прави. Първия пропуск е че Писанието прави изрична разлика между правата на мъжа и на жената в брака. Например когато Моисей е записал, че мъж може да даде разводно писмо на жена си и да я напусне, няма и ни най-малък намек за реципрочната ситуация. А именно жена да напусне мъжа си да му даде разводно писмо. В днешното християнство се приема по инерция (идваща най-вече от неолибералните и комунистически идеи за равенство на половете) че пасажите касаещи брак, развод и напускане са с реципрочна значимост за мъжкия пол и за женския.

Например Павел казва:

Римл 7:2  Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докогато е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжовия закон.

Тука се говори за това, че жената е вързана чрез мъжовия си закон, няма никакво споменаване обаче мъжа да е вързан от "закона на жена си". Точно поради тази причина в Писанието не е осъдена като грях полигамията, т.е на мъжа е позволено да има много жени, но на жената не е позволено да има много мъже.

Това е другия пропуск на този проповедник. Въпреки, че в началото той споменава думата "полигамия" в негативен смисъл, той по никой начин не се впуска в библейска обосновка затова, защо осъжда полигамията, когато в Писанието тя не е осъдена като грях, ако и да имаме ясно дефинирани препоръки за моногамия, като "превъзходен път" отговарящ на оригиналния Божий дизайн за брака.

Третия много фундаментален пропуск, който прави е че той не взима предвид учението на Писанието, което учи, че чрез смърт човек се освобождава от обвързаността си към сключените завети. Да той говори за това в смисъл на физическа смърт, но пропуска, че Писанието учи, че чрез смъртта и погребението в Христос човек реално преминава през реална смърт и възкресение. Което означава, че той е свободен от заветите сключени преди тази смърт:

Римл. 7:2  Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докогато е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжовия закон.
Римл. 7:3  И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.
Римл. 7:4  И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържите с друг, сиреч, с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.


Тук Павел взима пример от брака и смъртта на мъжа, как той освобождава жената от закона на мъжа (основан за брачния завет) и го прилага към това, как човек е свободен от Моисеевия закон чрез смъртта в Христос, която новородения човек преживява. В този смисъл Моисеевия закон е даден под формата на завет, който е не по-малко обвързващ завет от брачния завет. Следва въпроса - ако смъртта чрез новорождението и погребението в Христос освобождава от завета на Синай, нима не освобождава и от всеки друг завет, който се прекратява чрез смърт? Това има пряко приложение към хора, които са разведени преди да са умрели и съвъзкресени с Христос. Проповедника от видеото ни най-малко не взима този аспект предвид.

Визирайки тези пропуски може да се каже, че изследването на проповедника от видеото е непълно и съответно изводите му не покриват всички ситуации, въпреки, че в поучението му има добро и здраво ядро, което свети като светило в тъмно място предвид тоталната развала по църквите и безразборните разводи и повторни бракове.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3187
Re: Развод и повторен брак
« Reply #31 on: January 26, 2014, 22:52:06 PM »
Quote
В случката с жената, която беше прелюбодейка, това, което беше вярно е, че тези човеци не изпълняваха Моисеевия закон според писаното, както и проповедникът беше забелязал, а именно, че само жената беше доведена, а не и мъжът-прелюбодеец.

Много хора правят изводи от това, че "мъжа не е бил доведен", но те са базирани на предположения и презумпции. Например никой не може да докаже, че мъжа не е бил вече убит с камъни и след (или по време) на екзекуцията му да са се сетили да използват жената за да изпитат Исус. Друг възможен сценарий е ако мъжа не е бил женен, а само жената е била омъжена. В този смисъл мъжа е блудник, а жената прелюбодейка. Закона не предвижда смърт за блудници. Така, че всякакви изводи свързани с "недовеждането" на мъжа са меко казани празни приказки.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3187
Re: Развод и повторен брак
« Reply #32 on: January 26, 2014, 23:44:51 PM »
Реших все пак да проверя основната теза на човека по отношение на така нареченото "изключение" за развод, а именно неговото тълкувание на Мат 5:32. Нека видим какво точно казва текста:

Maт. 5:32  А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува. 


В този пасаж основния аргумент на проповедника е че подчертаната от мен дума в този пасаж не означава "прелюбодейство" а блудство и се отнася до периода на годежа в който жената е сгодена, но още няма завет. Затова ако жената спи с друг мъж тя блудства и това дава право на мъжа "да я напусне" т.е да се разведе. На пръв поглед докато слушам (а и докато четях книгата на Ferko, който на практика копира поучението на Посън) мен ми се струваше правдоподобно подобно обяснение. Но сега гледайки внимателно текста аз виждам, че това обяснение противоречи на самия текст на този стих от който е извадено.

Нека да видим внимателно какво казва текста:

А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува;

Посън е прав, че първата подчертана дума означава блудство, а не прелюбодейство. Втората подчертана дума обаче означава точно прелюбодейство. Да подложим тогава тълкуванието на Посън на тест. Според него това "изключение" касае само жена, която още не е сключила завет с мъжа си, но е само сгодена за него. Как тогава такава жена ако бъде напусната ще прелюбодейства, ако въобще няма завет и това да бъде с друг мъж се води блудство, а не прелюбодейство?

Това ме кара да мисля, че Посън не е прав в това си тълкувание на този пасаж, но действително тук думите "блудство" и "прелюбодейство" се използват като синоними.

Нека да видим обаче какво се случва с една ситуация в Израел (понеже Исус говори на изряилтяни в контекста на техните реалности и начин на живот). Да кажем, че жена е хваната в прелюбодейство. Какво се случва с нея? Тя бива убита с камъни. Така мъжа остава вдовец и е свободен да си вземе друга жена. В този смисъл "прелюбодейството" не е просто някакво изключение а факт, който води до смъртта на прелюбодееца и другия партньор остава вдовец и може да създаде ново семейство. Затруднението идва когато думите на Исус се поставят в контекста на едно езическо общество. Може би точно затова в Евангелията на Лука и Марк, които са насочени към езичниците това "изключение" не е дадено, защото в езическите общества прелюбодееца не бива убит.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

a

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Re: Развод и повторен брак
« Reply #33 on: January 27, 2014, 12:51:35 PM »
Дали не е възможно стихът да говори за това, че ако мъж и жена се оженят, и мъжът разбере, че жената не е девица (в смисъл, че е блудствала още преди бракът), той има правото да се разведе с нея? Има ли такава възможност?
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Развод и повторен брак
« Reply #34 on: January 27, 2014, 15:38:45 PM »
Има специален пасаж за такъв случай и той е само в случай, че мъжът реши, че има проблем, че жена му не е девствена. Намира се във Второзаконие 22:


  13. Ако някой вземе жена и, след като влезе при нея, я намрази,
  14. и я наклевети в срамотни работи, и навлече на нея лошо име, като рече: Взех тая жена, и като се приближих при нея, не я намерих девица,
  15. тогава бащата и майката на момата да вземат и занесат белезите от девството на момата при градските старейшини в портата;
  16. и бащата да рече на старейшините: Дадох дъщеря си на тоя човек за жена; но той я мрази,
  17. и, ето, момата наклеветил я е в срамотни работи, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето белезите от девството на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини.
  18. Тогава старейшините на оня град да вземат човека да го накажат,
  19. като го глобят сто сребърни сикли; той да ги даде на бащата на момата, защото е навлякъл лошо име на Израилска девица. И тя да му бъде жена; не бива да я напуска през целия си живот.
  20. Но ако е истинно това нещо, че не се е намерило девство у момата,
  21. тогава да изведат момата и да я поставят пред вратата на бащиния й дом, и мъжете от града й да я убият с камъни, та да умре; защото е сторила безчестие в Израиля, като е блудствувала в бащиния си дом. Така да отмахнеш злото изсред себе си.


И това става само ако мъжът се оплаче на бащата. В противен случай може да вземе жената за съпруга, освен ако не е свещеник. Разбира се, тук е записано и какво става ако мъжът я наклевети без да е виновна жената. Вижда се, че независимо, че "тя не го кефи", той е направил стъпката и се е оженил за нея и хем ще го глобят, му остава за жена докато смъртта ги раздели. Това показва сериозното отношение на Бога към женитбата и тя да бъде на почит, а не някой да се ожени за девица, да я пробва и като не му хареса, после да я смени с "нов модел". Вижда се, че последното е напълно неприемливо пред Бога.

Подобен беше случая с Йосиф, който беше от племето на Юда и той бидейки праведен човек не искаше да каже на бащата на Мария, че я е намерил бременна (независимо, че тя беше девица). Ако Йосиф беше избягал без да каже нищо, Мария нямаше да бъде убита.

Та, след тези обяснения отговорът на въпросът ти е: Може да се разведе за такава, която не е блудница, в случай, че се докаже пред родителите това. Ако жената няма родители, предполагам това няма как да се случи.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

a

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Re: Развод и повторен брак
« Reply #35 on: June 14, 2014, 19:02:21 PM »
Quote
17. и, ето, момата наклеветил я е в срамотни работи, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето белезите от девството на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини.

Може ли да попитам нещо? Малко ме е срам, ама... Как точно са разбирали дали жената е била девствена? Не всички жени кървят през "първата брачна нощ", а на други кървенето може да им стане от други неща, например конна езда. Също виждам, че пише "белези" в множествено число, затова предполагам, че е имало и други начини да се определи девствеността. Какви? В крайна сметка няма 100% сигурен начин да се разбере, и не е ли можело така някоя жена да бъде неправедно наклеветена и даже убита, а реално а е била девствена?

Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Развод и повторен брак
« Reply #36 on: June 14, 2014, 20:21:45 PM »
В оригинала изразът не е "белезите на девството", а буквално "девственостите на дъщеря ми". Думата "девственост" по принцип е в множествено число и е с корен "девица" (на еврейски). Та множественото число тук не е толкова важно, колкото другото, че без този белег, жената наистина е можело да бъде убита за блудство или в най-добрия случай мъжът би я извел при свещеника, за да пие горчива вода, за да се види дали е била честна към мъжа си.

Това за язденето съм го чувал, но също девствеността (или белегът на девствеността по-точно казано) се губи и при много други дейности като спортни активности, които човек не е нужно да върши по принцип, защото естествената работа при не-градският начин на живот е напълно достатъчна.

Доколкото знам това с язденето е било известно от векове насам и от средновековни картини се вижда, че жените са яздели седнали на една страна, a в други случаи са яздели като мъжете, но след като са се омъжвали. Една от причините да не могат да яздят като мъже е, че не са носили мъжки дрехи, т.е. панталони. С пола или рокля е било много неудобно да се язди като мъж. Страничното седло се е ползвало масово (и по време на състезания) дори до началото на 20-ти век.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

ted

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 13
Re: Развод и повторен брак
« Reply #37 on: June 21, 2014, 12:36:52 PM »
Насърчаването на моногамията (един мъж на една жена) не е лошо нещо, не случайно е заръчано старейшините да бъдат моногамни за да дават пример на останалите. Но между насърчение на едното и забрана за другото има голяма разлика. Да се забранява това, което Бог не е забранил и да се осъжда онова, което Бог не е осъдил винаги  води до изкривявания и проблеми.

Напоследък чета дискусиите относно брака и развода във форума. Съгласен съм, че полигамията не е осъдена от текстовете, и че моногамията е оригиналният дизайн на Бога. Замислих се за изискването към епископите и дяконите в I Тим. 3 глава - "на една жена мъж". И на двете места в гръцкия текст е в скоби. Съгласен съм, че те трябва да дават пример на другите в събранието.
  По-надолу в 5 глава изискването за вдовиците е "на един мъж жена", отново в скоби.

Значи ли, че ако една жена е вдовица, изпълнила е всички изисквания, но е имала двама мъже един след друг и двамата са починали, не може да бъде приета за такава?
 
  Въпросът ми е: може ли тези изрази - "на една жена мъж" и "на един мъж жена" да означават просто "семеен/била семейна", имаики предвид някоя специфична особеност на езика и времето, в което са писани?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3187
Re: Развод и повторен брак
« Reply #38 on: June 21, 2014, 14:54:05 PM »
Quote
И на двете места в гръцкия текст е в скоби.

Аз не знам точно къде са скобите в гръцкия текст. В това, което аз имам като гръцки текстове - не намирам скоби. Отделно в гръцкия оригинал не се използват скоби или препинателни знаци. Скоби слагат преводачите обикновено, когато слагат някакви добавени думи за да е по-гладък превода. В този текст няма нещо добавено или поне аз не намирам такова.

Гръцкия текст е μιας γυναικος ανδρα, което буквално е "на една жена мъж". Вдовеца или вдовицата които са се оженили/омъжили повторно също имат само един брачен партньор защото починалия вече няма дял под слънцето и се счита за несъществуващ. Съпружеската вярност е базирана на заветни отношения. А завета (договора) владее над човека докато човек е жив. Смъртта слага край на всички договори.

Що се отнася до 1 Тим 5:9

В числото на вдовиците да се приема вдовица не по-долу от шестдесет години, която е била на един мъж жена,


Там израза на гръцки е наистина същия, с тази разлика, че се говори в минало време. Доколкото разбирам апостолите са насърчавали вдовиците да не се женят повторно, а по-скоро да си останат така. Като разбира се казват, че е по-добре все пак ако една вдовица не може да се въздържа и да бъде сама по-добре да се омъжи и да има деца и да се грижи за дом. Това обаче се приема като компромисен вариант, който ако разбирам правилно 1 Тим. 5:9 би я изключило от финансовата поддръжка от общността, ако пак остане вдовица.

1Tим. 5:11  А по-младите вдовици не приемай, защото, когато страстите им ги отвърнат от Христа, искат да се омъжват,
1Tим. 5:12  та падат под осъждане, защото са се пометнали от първото си убеждение.
1Tим. 5:13  А при това, те навикват да стоят празни, да ходят от къща на къща, и не само да бъдат празни, но и бъбриви, като се месят в чужди работи и говорят това, което не трябва да се говори.
1Tим. 5:14  По тая причина, искам по-младите вдовици да се омъжват, да раждат деца, да управляват дом, да не дават никаква причина на противника да хули;


На мен този пасаж е малко неясен защото очевидно апостол Павел поставя нещата в определен контекст, който ние не знаем. Например - той казва че младите вдовици, които искат да се омъжват се отмятат от "първото си убеждение". Какво е било това "първо убеждение" и на какво е било основано? В контекста се вижда, че вероятно това убеждение е било да не се омъжват повече. Но на какво би могло да бъде основано подобно убеждение аз не знам. Може би на насърчението на апостолите вдовиците да останат сами и да се предадат на молитва и подкрепа на общността. Като цяло общото усещане от тези и други подобни пасажи е че Бог не благоволи в семейства "втора употреба". Бог предпочита деца да се раждат в семейства в която жената е била девица и мъжа е неосквернен от други жени. И други форми на семейство, ако и да не са забранявани са обезсърчавани. Поне това е усещането, което аз придобивам от всички тези пасажи. Т.е тук не става въпрос толкова за строги правила, а по-скоро за насърчаване на определен дух в който да стават нещата, като изключения се допускат, но в същото време се маргинализират, за да не станат правило и обща практика.
Това го казвам в смисъла на нещата за вдовиците и вдовците, а не за развода и повторния брак, там нещата са много по-категорични.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 878
Re: Развод и повторен брак
« Reply #39 on: June 21, 2014, 20:47:03 PM »
Епископите и дяконите са хора които са така да се каже хора на които да може да разчита т.е. хора с мъдрост, избрани всред събранието. Текста казва, че е добре да са с по една жена, не че е задължително. Мислил съм над това, ако на практика приемем, че един дякон има няколко жени, то той трябва да има и много деца, защото причината да си вземе друга жена би трябвало да е точно това да има повече деца, но ако има повече деца то той ще има много грижи и задължения. Тогава е логично да няма достатъчно време да обръща внимание на тези които ще го питат за едно и друго.
Не случайно се казва, че женения трябва да се грижи за семейството си, а неженения за божието.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3187
Re: Развод и повторен брак
« Reply #40 on: June 21, 2014, 22:40:55 PM »
Когато апостол Павел изрежда изискванията за старейшини, няма дори малък намек в текста, че тези изисквания са условни или пожелателни. Изискванията са такива каквито ги пише и ние не сме в позиция да казваме, че не са задължителни. Ако направим това с този текст, ще можем да правим това с всеки друг текст. Т.е да казваме, че написаното не е задължително, а само препоръчително. Има неща, които са препоръчителни и те са ясно обозначени като такива. А онези, които не са обозначени като такива имат тежестта на заповеди.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 878
Re: Развод и повторен брак
« Reply #41 on: June 22, 2014, 08:47:30 AM »
Да сега зачетох KJ и там си е задължително.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

a

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Re: Развод и повторен брак
« Reply #42 on: September 27, 2016, 21:47:44 PM »
В оригинала изразът не е "белезите на девството", а буквално "девственостите на дъщеря ми". Думата "девственост" по принцип е в множествено число и е с корен "девица" (на еврейски). Та множественото число тук не е толкова важно, колкото другото, че без този белег, жената наистина е можело да бъде убита за блудство или в най-добрия случай мъжът би я извел при свещеника, за да пие горчива вода, за да се види дали е била честна към мъжа си.

Това за язденето съм го чувал, но също девствеността (или белегът на девствеността по-точно казано) се губи и при много други дейности като спортни активности, които човек не е нужно да върши по принцип, защото естествената работа при не-градският начин на живот е напълно достатъчна.

Доколкото знам това с язденето е било известно от векове насам и от средновековни картини се вижда, че жените са яздели седнали на една страна, a в други случаи са яздели като мъжете, но след като са се омъжвали. Една от причините да не могат да яздят като мъже е, че не са носили мъжки дрехи, т.е. панталони. С пола или рокля е било много неудобно да се язди като мъж. Страничното седло се е ползвало масово (и по време на състезания) дори до началото на 20-ти век.


Извинявайте, че се връщам по стара тема и повдигам горе-долу същият въпрос, но напоследък се сетих пак за това и много ме човърка отвътре. Всъщност само около 20% процента от жените кървят при първо сношение, и четох че даже евреите едно време са знаели, че не може да се разчита на кървав чаршаф и са карали стари жени тип акушерки да преглеждат момичетата, което е малко (само малко) по-сигурно. Просто това нещо не може да се знае съвсем със сигурност от човеци; твърде много зависи от анатомията на жената, и е много индивидуално. Даже няма нужда от спортни дейности или езда, просто при някои, самия "белег на девственост" е по-малък да кажем, и не се къса.

Просто това е върпосът за справедливостта на Божия закон, и въпреки че е малко нещо, все пак са били заложени човешки животи. А и освен че жената може да бъде несправедливо обвинена, може пък и мъжът да бъде обвинен в лъжа, защото малко кръв на чаршаф твърде лесно може да фалшифицира, например ако жената си убоде пръста или нещо. А пък ако мъжът скрие или замени чаршафа, пак може да се оплеска работата, въпреки че момичето наистина е било девица.

От една страна, този закон разбира се има превантивна цел, да насърчава момичетата да се пазят (бащите им всъщност да ги пазят), защото може да има последствия, но излиза че е можело някоя израелтянка да е била напълно девствена, но да бъде убита на базата на клевета (даже и ако мъжът наистина вярва че тя не девствена).

Това при мен повдига обаче друг върпос. Защото принципно ако едно такова момиче умре, то умира невинно, и отива в рая ако е с било с Господа. Но кое е по-важно: това нещо да се накаже на всяка цена (въпреки че може при много голям процент от девиците да няма кървене?), и да пострадат невинни, или да се подходи по-внимателно, но да има отървали се блудници? От друга страна ако и една жена се измъкне въпреки че е блудствала, наистина сигурно Бог ще я накаже по някакъв начин. Не знам, все пак Бог е Господ над всичко, и е справедлив. Но даже и с мойсеевия закон е можело човек да пострада като невинен, а пък виновен да се измъкне... Всеки си получава заслуженото един ден от Господа, но не трябва ли да има справедливост сред Божия народ, които следват законът Му (говоря за онова време)?

Вие какво разсъждавате по въпроса?

Поздрави.
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Развод и повторен брак
« Reply #43 on: September 27, 2016, 22:22:55 PM »
Аз не виждам в Писанията "голям процент от девиците да нямат кървене". Това с големия процент го казват сигурно в някои съвременни статистики.

Наказанието е било в следствие на решение на мъжа, а не "на всяка цена". Ако мъжът реши, има наказание.

А щом космите на главата са ни преброени, то Бог много добре вижда, че такова нещо може да се отрази на дадена девойка и е бил в контрол на нещата. Нямаме пример в Писанията за такова нещо сред Израел.

Това днес какво става, е друг въпрос и е свързано до голяма степен с това какво родителите правят с децата си и как са ги оставили на произвола.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

a

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 86
Re: Развод и повторен брак
« Reply #44 on: September 27, 2016, 22:48:08 PM »
А щом космите на главата са ни преброени, то Бог много добре вижда, че такова нещо може да се отрази на дадена девойка и е бил в контрол на нещата. Нямаме пример в Писанията за такова нещо сред Израел.

Амин! Бог е суверенен. Поставено по този начин, въпросът беше глупав. И наистина щом Бог е промислил да е така законът, няма значение какво казват съвременните статистики. Господ е създал жената и я познава най-добре. Бог е истинен, а човеците лъжливи.

Често тези затруднения при мен се появяват, защото като чета законът и само си мисля как могат човеците да възползват по нечестив начин, и не взимам в предвид, че Божията ръка е над всичко, и колко повече сред Неговия народ и сред праведни човеци. А това си е голям пропуск. Затова се радвам че това нещо се изяви.

Благодаря за отговора.
Psa 111:7  Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие; Всичките Му заповеди са непоколебими;
Psa 111:8  Утвърдени са до вечни векове, Като са направени във вярност и правота.