Author Topic: Какво се случва в България и какъв е нашия отклик?  (Read 14720 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3405
В цитирания пасаж от апостол Павел ясно се вижда целта на въпросния "тих и спокоен живот" а именно да се развие пълното благочестие и пълната сериозност. Когато общността на светиите е в непрестанни притеснения това няма как да се случи.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.