Author Topic: Хулата срещу Святия Дух  (Read 5587 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Хулата срещу Святия Дух
« on: November 22, 2012, 13:14:11 PM »
Здравейте. Този въпрос ме занимава от известно време и все си мисля, че нямам точен отговор. Това е описано в Марк 3:20-30

20 И дохожда в една къща; и пак се събира народ, така щото те не можаха нито хляб да ядат. 
21 А своите Му, като чуха това, излязоха за да Го хванат; защото казваха, че не бил на Себе Си. 
22 И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. 
23 Но Той, като ги повика, казваше им с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана? 
24 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои. 
25 И ако един дом се раздели против себе си, тоя дом не ще може да устои. 
26 И ако Сатана е въстанал против себе си, и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят. 
27 Обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му. 
28 Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени, и всичките хули с които биха богохулствували; 
29 но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях. 
30 Това рече Той, защото казваха: Има нечист дух.


Лука 11:14-20

14 Веднъж Той изгонваше един ням бяс; и като излезе бесът, немият проговори и народът се почуди. 
15 А някои от тях рекоха: Чрез началника на бесовете, Веелзевул, изгонва бесовете. 
16 А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето. 
17 Но Той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство разделено против себе си, запустява, и дом разделен против себе си пада. 
18 Така, също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му? понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Веелзевула, 
19 И ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова, те ще ви бъдат съдии. 
20 Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас.


Също така
Лука 12:8-10
8 И казвам ви: Всеки който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели; 
9 но ако се отрече някой от Мене пред човеците ще бъде отречен пред Божиите ангели. 
10 И всекиму, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Светия Дух, няма да му се прости.


В двете евангелия пише, че Исус изгонваше нечисти духове преди това(в Лука ням дух), а книжниците казваха( в Марко), че Той го прави чрез началника на бесовете, Сатана. Поради което Исус ги привика и им обясни. И после коментара е, че Той казва това, понеже те са казали, че има нечист дух. От което извода за мен е, че хула срещу Духа се квалифицира като такава, когато работата на Духа, примерно изгонване на демони, се приписват като действие на дявола, в конкретния случай. Нещо повече, в Лука 11 гл. Исус казва, че изгонването на демони чрез Святият Дух, е белег на това, че Божието Царство е достигнало до нас, ако разсъждавам правилно. Според мен Исус не е ходил да изгонва демони целенасочено някак, Той по скоро се сблъскваше с тях или при Него водеха хора, хванати от демони, не че Той е търсил такива хора.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Хулата срещу Святия Дух
« Reply #1 on: November 22, 2012, 14:44:57 PM »
Опиши накратко и въпроса си, защото не си го задал.

Иначе разсъжденията ти са донякъде правилни, като изключим отчасти последното изречение.

За Христос пише, че когато дойде е щял да възкресява мъртви, да изцелява болни и да проповядва благовестието на сиромасите. На иврит думата "изцелявам" е същата като "спасявам". За евреите, когато става въпрос за "спасение" или за "избавление" или за "изцеление", те го приемат като нещо комплексно. Затова и Христос изпълни пророчествата като вършеше тези чудеса. Той имаше за цел да ги извърши, и даже се чудеше на неверието на съгражданите си, където не извърши много чудеса.

Той изпращаше пратениците си да вършат същото. Пратениците му продължиха да вършат същото и след възнесението на Месията, като Словото дава яснота какво са представлявали чудесата и знаменията:
Марк 16:20. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Re: Хулата срещу Святия Дух
« Reply #2 on: November 22, 2012, 15:04:12 PM »
Сори. Въпроса ми е, какво е хулата срещу Святия Дух? Според мен, както чета написано, това е умишлено приписване на реално демонстирано действие на Бога, като такова на дявола. Един вид закоравяване, което стига дотам да отрича явното Божие действие и не само това, ами и да го приписва на дявола, защото все трябва да има някакво обяснение за случващото се. Още по нататък, такива хора никога не биха приели никакво удостоверяващо доказателство от Бога, каквото и да им даде или покаже Бог. Така мисля.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Хулата срещу Святия Дух
« Reply #3 on: November 22, 2012, 15:37:57 PM »
Думата "богохулствам" на еврейски има за корен "презирам", а на гръцки "някой, който говори неверни неща за друг".

Та, буквално става въпрос за "говорене на неверни неща за Божия Дух" или "презиране на Божия Дух". С това уточнение нещата стават още по-сериозни и опасни.

Не случайно НИКЪДЕ в Словото нямаме "възхваляване на Божия дух" или "възпяване на Божия дух" по начините, по които това се прави в религиозните среди, където се пее открито за това. Нищо чудно, че не го намираме в Словото и може би не защото не трябва, а защото не е присъщо на човеците да го правят, защото могат да кажат нещо, което е невярно. Винаги възхвалата е била към Бога и към Месията.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Re: Хулата срещу Святия Дух
« Reply #4 on: November 22, 2012, 16:13:48 PM »
Да, това ми е ясно, хваление насочено към Святия Дух, няма и не трябва да има. Според мен обаче, въпроса до това кой и какъв е Святия Дух, е толкова различно интепретиран и са казани толковаа много неща, къде верни, къде неверни, та с твоето уточнение, наистина става страшно.

Анко

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Re: Хулата срещу Святия Дух
« Reply #5 on: September 17, 2019, 16:51:19 PM »
Български Библейски речник 1884 г.

Човек е виновен за богохулство, когато говори за Бог, или за Неговите свойства, по един обиден начин; когато му приписва умишлено качества, каквито не Му принадлежат, или когато Го лишава от онези, които му принадлежат. Законът осъжда богохулниците на смърт - Лев. 24:12-16. В друг смисъл, за хората се казва, че са похулени, когато са нападани с клевети и укорителни думи - 3Цар. 21:10; Д.А. 6:11.

Хула против Светия Дух - Мт. 12:31,32; Мк. 3:28; Лк. 12:10. Този грях е бил сторен от Фарисеите, когато те въпреки своите убеждения своеволно и злонамерено са приписвали чудесата на Божия Син и делото на Святия Дух на злия дух. Често се е питало, дали този грях е смъртния грях, за който се споменава в 1Йн. 5:16, и дали се случва в днешно време. Каквото и да се отговори на този въпрос,

известно е, че когато някой взима на присмех вярата и нейните постановления, когато се подиграва с делото на Святия Дух, когато постоянства да отхвърля Евангелието, да презира Християнството и делото на Духът, той се счита за крайно виновен, и предизвиква оттеглянето от него на Божествената милост, като краен резултат. От друга страна, и най-големия богохулник, който изпитва благочестива скръб за греховете си, и има желание да ги изповяда пред нозете на Спасителя, може да бъде уверен за изпълнението на истината на Христовите думи : "който дойде при Mене, никак няма да го изпъдя".