Author Topic: Притчата за "НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО"от Матей 13 гл.  (Read 4931 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
-1-
хххххххххх____________хххххххххххх

 "
41. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що

съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,

  42. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

"

 Касаейки Матея 13 гл и определението "Небесното царство" - контекста е царството, дадено,
изпратено, предложено ПЪРВО на евреите /защото Исус говори тези думи всъщнст единствено на евреи/, или ? 38ст - "...нивата е светът ..." - какво има впредвид Исус под "светът"? Фактът, че евреите не негодуват относно тези Му думи ясно показва, че Исус няма впредвид "светът" като свят - сборно название на езичници и еврейският народ, защото това би предизвикало негодувание у евреите (вж.напр. този случай с пратеника на Исус, Павел, който проповядвайки на евреи им оповестява,че Бог го е изпратил да извести за Него - Самият (за Бог именно), на не-евреи, на езичници :
 
21. Но Той ми рече: Иди, защото ще те пратя далеч между езичниците.
 
22. До тая дума го слушаха; а тогаз извикаха със силен глас, казвайки: Да се махне такъв от
земята! защото не е достоен да живее.
" - Деяния 26гл.)
Царството на Израел е пророческа картина на Божието. Тъй че ако има признак за    толеранс или за неосъждане на "...всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие..." , то същият принцип трябва да е ясно видим в историята на народът Израел. Нека разгледаме сега историята на Израел и да видим дали това е всъщност така.

хххххххх________хххххххх

Кратък преглед на историята на Израел като царство и народ, управляван от Всемогъщият като Господар и Цар на народа /народа Израел, разбира се/.

хххххххх________хххххххх

Още от самото създаве на видимото, ние виждаме един ясноизразен принцип и този принцип е за отделяне на злото от доброто. Както самият керуб /или : "хе-рувимос", от гр.ез./ беше ИЗГОНЕН от царството на Всевишният, ние виждаме :

1. най-ясното разделяне и ИЗГОНВАНЕ и РАЗДЕЛЯНЕ и ОТДЕЛЯНЕ отсред две основни и важни неща - ГРЯХ и СВЯТОСТ, ПРАВИЛНО и НЕПРАВИЛНО, ЗЛО и ДОБРО - Бог извърши това със Своето съвършено направено създание, керуб, който пазеше самата скиния, влизаше в пресвятото място на самото небе и покриваше с крила си, вероятно всичките вестители /гр.ез. - "aggelos"/, които са идвали пред трона на Всевишният, за да Му се покланят и величаят, защото Той е свят и достоен за обожание. Амен.

"
  13. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард,

топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на

тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.

  14. Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет

хълм; ти ходеше всред огнените камъни.

  15. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в

тебе.

  16. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ТИ СЪГРЕШИ;

ЗАТОВА ТЕ ОТХВЪРЛИХ КАТО СКВЕРЕН от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни,

херувиме засеняващи!

  17. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; АЗ ТЕ

ХВЪРЛИХ НА ЗЕМЯТА, изложих те пред царете, за да те гледат.

  18. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова

извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички,

които те гледат.

"
- от кн. на пророк Езекиил 28 гл.  - от тези редове ние виждаме, че Бог никак не толерира грях и беззаконие в Своето царство.

2. отделяне на светлината от тъмнината, също и наричане на светлината "добро" - вж.тук :

"
4. И Бог

видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.
" - от книга "Битие" 1гл. - редица богослови твърдят, че светлината и тъмнината са символи на двете царства - на Божието и на царството на сатан. За подробности виж следните паралели :

хххх____хххх

2.а. - първото създадено нещо от Всевишният бе именно светлина.
2.б. - Псалми 43:3. Изпрати светлината Си и истината Си; те нека ме водят. Да ме заведат в Твоя свет хълм и в обиталищата Ти.
2.в. - Псалми 104:2. Ти, Който се обличаш със светлина като с дреха, И простираш небето като завеса;
2.г. - Исая 9:2. Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина; На ония, които седяха в

земя на мрачна {Еврейски: Смъртта.} сянка Изгря им светлина.
  - цитирано в НЗ тук : Матей 4:16.Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".; праведният Симеон в Лука 2гл. казва така : "
  30. Защото видяха очите ми спасението,
 
 31. Което си приготвил пред всички люде;

  32. Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил.
"
2.д. - Сам Исус проповядва относно светлината това :
"
  22. Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво цялото ти тяло ще бъде осветено;
  23. но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина то колко голяма ще е тъмнината!
  24. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
" - вж. благата вест според Матея 6гл.
2.е. - Матей 17:2.
"
И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха

бели като светлината.
"

2.ж. -  1 Петър 2:9. Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог

придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята

чудесна светлина
" : - от тъмнина - призовани в светлина - от греха и робството на сатан - в светлина и царството на Сам Бог. Да видим натам.
2.з. - в писмото на Йоан виждаме тези пасажи :

1 Йоан 1:5." И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
"
1 Йоан 1:7. " Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и

кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.
"
1 Йоан 2:8. " Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.

1 Йоан 2:9. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината.

10. Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън.

- още веднъж последното : "... той пребъдва в СВЕТЛИНА и в него НЯМА СЪБЛАЗЪН." - много важна отметка е подчертаното от Йоан - "... и в него няма съблазън." - явно пратениците са знаели какво е съблазън също и са проповядвали са кои са носители на съблазънта. Натам ще видим дали са толерирали присъствието на съблазън, грях и зло сред Божиите хора, както някои се заблуждават, че е било.
 
2.з. - Павел говори така за светлината :
"
Римляни 2:19. ако при това си уверен в себе си, че си водител на слепите, светлина на тия, които са в тъмнина,...
 
Римляни 13:12. Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем в оръжието на светлината.
"

2.и. - също така Павел е проповядвал още така за светлината, тук по-ясно и директно :

"
2 Коринтяни 4:4. за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

2 Коринтяни 4:6. Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус
Христово.

2 Коринтяни 6:14. Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и

беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?
"

2.й. - в писмото си до ефеските вярващи Павел прави ясно РАЗГРАНИЧАВАНЕ на светлина и
тъмнина, грях, зло и съблазън, от една страна и от другата - светлината, доброто и царството на Бога :
"
Ефесяни 5:8. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9. (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).

Ефесяни 5:13. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо,
което става явно е осветлено.
"- до тук с тезата за РАЗДЕЛЯНЕТО на светлината от тъмнината според това, което казват
писанията, мисля, че аргументацията ми е повече от достатъчна.


хххх____хххх

Виждаме това РАЗДЕЛЯНЕ в контекста на две ОСНОВНИ неща, ясно видими от горните примери /от 2.а - до 2.й/ :

1. - царството на Бог и царството на народът Израел /цитатите от старият завет/

2.
- събранията на вярващите в Исус - цитатите от НЗ на Господаря, умит в кръвта Му

хххх____хххх

- продължаваме натам с примерите от писанията в Ст.З. относно това дали Бог толерира по някакъв начин и не отделя, нито осъжда грях и съблазън сред народът Си и царството Си тук, на земята отсред народът Израел :

3. Бог създаде човека по Свой образ и по Свое подобие, НО когато същият прие съвета на
противника и съгреши против заповедта на Всемогъщият, Бог ИЗГОНИ човека заедно с жена му от Божията градина, наречена "Едем" /"Блаженство"/. Той ОТДЕЛИ мъжа с жена му от Своята градина и постави ... :  Битие 3:24. Така Той ИЗПЪДИ Адама; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. - тук е достатъчно видно, че Бог не е търпял зло и непокорство всред градината Едем - от керуба, поставен да засенява (1.т. - примерът от Езекиил 28гл.), до първият човек, поставен да пази Божията градина "Блаженство", или "Наслада" (името е свързано с последният ден и почивката на Всевишният, Неговата наслада, когато Той е спрял да създава и Се е насладил на творенията Си - вж. Битие 2:2. "И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал." - не можем да кажем, че Бог Се е "уморил" - думата в оригиналният език е ; שׁבת  (shâbath) и означава - "полягам, отпускам се, .." също : "празнувам; ознаменувам, възхвалявам" - вж.паралелна връзка с Йов тук :
4. Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен:
 
 5. Кой определи мерките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв за мерене по нея?

  6. На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък,

 " 7. Когато звездите на зората пееха заедно, И всичките Божии синове възклицаваха от радост?
  - от книгата на Йов 38гл.).

4. книга "Изход" - Бог наказа фараон и народът Му, но не се допря до Своят народ, ЯСНО
ДЕМОНСТРИРАЙКИ РАЗЛИКАТА между заветните Си хора и хората, които не вярваха в Него.

5. примерът от книгата "Числа", 16гл. :
"
...тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа.
 
 31. Като изговори той всички тия думи, земята се разпукна под тях.

  32. Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките Корееви човеци и всичкия им имот.
 
  33. Те и всичко тяхно слязоха живи в ада, земята ги покри, и те погинаха отсред обществото.
 
34. А целият Израил, които бяха около тях, побягнаха, като извикаха, думайки: Да не погълне
земята и нас.

  35. И огън излезе от Господа и пояде ония двеста и петдесет мъже, които принесоха темяна.

  36. След това Господ говори на Моисея, казвайки:

  37. Кажи на Елеазара, син на свещеника Аарона, да прибере кадилниците отсред изгарянето; а ти разпръсни огъня нататък; защото свети са

  38. кадилниците на тия човеци, които съгрешиха против своя си живот {Или: своята си душа.}, и нека ги направят на плочи за обковаване на олтара; понеже те ги принесоха пред Господа, и за това са свети; и те ще бъдат за знамение на израилтяните.
"

- убийството, екзекуцията от Всевишният на Корей и хората (Датан и Авирон, заедно с домовете им), които той подбуди да възстанат против властта на Моисей и позицията, която Бог му беше отредил, е ЯСНО ВИДИМА. Още в началото на главата Бог казва така :
"
  20. Тогава Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:
  21. Отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг.

" - толерира ли Бог злото сред хората Си? Оставя ли злото на хората Си за денят на съда, или
мъздовъздава на момента? Вижда се, че има моменти, в които   Бог наказва хората Си НА
МОМЕНТА. А ето и още примери :
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
-2-
хххххххххх____________хххххххххххх

6. примерът с Киврот- атаава :
"
  33. А като беше месото още в зъбите им, и не беше още сдъвкано, Господният гняв пламна против людете, и Господ порази людете с много голяма язва.

  34. И нарекоха това място Киврот-атаава {Т.е., Гробище на лакомството.}, защото там бяха

погребани лакомите люде.

  35. А от Киврот-атаава людете се дигнаха за Асирот, и останаха в Асирот.
" - от книгата "Числа" 16гл.

!!! - Тук отмятам като много важен един принцип в святите писания : ПРИНЦИПЪТ НА ДАВАНЕ НА
НАРИЧАНЕ, отметнат от Павел тук : 
"
 ...
6. А в тия неща ТЕ НИ СТАНАХА ПРИМЕРИ, ТА ДА НЕ ЖЕЛАЕМ (похотстваме, да изпитваме
влечение и страст) ЗЛОТО, КАКТО И ТЕ ЖЕЛАЕХА.

  7. Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят".

  8. Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

  9. Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.

  10. Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя.

  11. А ВСИЧКО ТОВА ИМ СЕ СЛУЧИ ЗА ПРИМЕРИ, И СЕ НАПИСА ЗА ПОУКА НАМ, върху които са
стигнали последните времена.

 " - от писмото на Павел към коринтяните, 10гл.

- кратка отметка : ако принципът за толеранс към злото и изчакването му до денят на съда е верен, то нима щеше да има Киврот - отаава, щеше да има другите примери в писанията, оставени и ознаменувани за нас?! Ето, Павел го пише ясно - "ЗА ДА НЕ ЖЕЛАЕМ ЗЛОТО".  Натам ще видим дали самият Павел толерираше злото сред Божиите събрания и сред вярващите и дали самият Той оставяше съблазън и зло за денят на съда, или правеше нещо, за да ОТСТРАНИ ЗЛОТО И ГРЕХА отсред Божиите хора.

Продължаваме натам с примери от Ст.Завет :

6. примерът със синовете на Аарон, комуто Сам Бог (на Аарон) даде обещанията и заповедите за служене в скинията :
"
1. А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадилницата си и, като туриха в тях огън и на него туриха темян, принесоха чужд огън пред Господа, - нещо което им беше запретил.

  2. За това огън излезе от пред Господа и ги пояде; и умряха пред Господа.

  3. Тогава рече Моисей на Аарона: Това е, което говори Господ, като каза: Аз ще се осветя в ония, които се приближават при Мене, и ще се прославя пред всичките люде. А Аарон мълчеше.
" - вж. кн. "Левити" 10гл. Тук Бог се ПРОСЛАВЯ и ОСВЕЩАВА сред народа Си като ОСЪЖДА злото на момента. Чакаше ли Бог денят на съда и денят на гнева? Изчака и толерираше ли греха на ОТДЕЛЕНИТЕ ОТ САМИЯТ НЕГО синове на Аарон? Не. Той безкомпромисно ги екзекутира пред лицето на целият народ. БОГ НЕ ТЪРПИ ЗЛО.

7. законът бе даден за да изяви греха и да предпази Божиите хора от гнева на Всевишният : 
"
24. Господ ни заповяда да вършим всички тия повеления и да се боим от Господа нашия Бог, за да ни бъде всякога добре, и за да пази Той живота ни, както прави и днес.
" - от книгата "Второзаконие" 6гл., също виж и тук :
"
  1. Когато дойдат на тебе всички тия неща, благословението и проклетията, които положих пред тебе, ако ти си ги припомниш всред всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те изгони,

  2. и се обърнеш към Господа твоя Бог и с цялото си сърце и цялата си душа послушаш, ти и чадата ти, гласа Му, според всичко що днес ти заповядвам,

  3. тогава Господ твоят Бог ще те върне от плен, ще ти покаже милост, и пак ще те събере от

всичките народи, между които Господ твоят Бог ще те е разпръснал.

  4. До небесните краища, ако бъдеш изгонен, даже от там ще те събере Господ твоят Бог, и от там ще те вземе;

  5. и Господ твоят Бог ще те въведе в земята, която бащите ти притежаваха, и ти ще я притежаваш; Той ще ти струва добро, и ще те умножи повече от бащите ти.

  6. Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да любиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да живееш.

  7. И Господ твоят Бог ще излее всички тия проклетии върху неприятелите ти и върху ония, които те ненавиждат и те гонят.

  8. А ти наново ще слушаш гласа на Господа, и ще изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам.

  9. И Господ твоят Бог в благост ще те направи да изобилваш във всичките дела на ръцете ти, в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в рожбите на земята ти; защото Господ пак ще се зарадва за тебе да ти струва добро, както се е зарадвал на бащите ти,

  10. ако слушаш гласа на Господа твоя Бог, и пазиш заповедите Му и повеленията Му, които са
написани в тая книга на закона, - ако се обърнеш към Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.

  11. Понеже тая заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за тебе, нито е далеч.

  12. Не е на небето та да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

  13. Нито е оттатък морето та да кажеш: Кой ще премине морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?

  14. Но думата е много близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш.

  15. Ето днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото,

  16. като ти заповядвам днес да любиш Господа твоя Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повеленията Му и съдбите Му, за да живееш и да се умножаваш, и да те благославя Господ твоят Бог в земята, в която влизаш, за да я завладееш.

  17. Но ако се отвърне сърцето ти та не слушаш, но се заблудиш та се кланяш на други богове и им служиш,

  18. аз ви заявявам днес, че непременно ще загинете; няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Иордан, за да влезете да я притежавате.

  19. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;

  20. избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.
" - от книгата "Второзаконие" 30 гл. - контекста е че ако бъдат послушни на дадените заповеди и разпоредби хората ще живеят, но ако не ги вярват и не ги спазват (думата на вяра - ст. 14 е упомената) Сам Бог ще Се прослави сред народите като ги наказва и ТАКА ИМЕННО целият свят ще разбере ЧЕ БОГ Е ПРАВЕДЕН И НЕ ТЪРПИ ЗЛО ДОРИ СРЕД НАРОДА СИ!! Обратно на твърдението, че Бог оставя злото сред хората си за денят на съда (неправда и съблазън). 
 
7. примерът с Финеес, или "Финехас", казан от самият Всевишен тук :
"
  10. Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:
 
11. Финеес, син на Елеазара, син на свещеника Аарона, отвърна яростта Ми от израилтяните;
понеже показа ревност всред тях подобна на Моята, така щото Аз не изтребих израилтяните в
ревността си.

  12. За това кажи му: Ето, Аз му давам Моя завет на мир;

  13. ще бъде нему и на потомството му подир него завет на вечно свещенство, защото беше
ревностен за своя Бог и направи умилостивение за израилтяните.
"- от книгата Числа 25гл. - Финеес екзекутира нечестивият евреин НА МОМЕНТА, влизайки в
шатрата му и промъшвайки с копие него и мадиамката с копието си (вж.също Числа 25 - в началото, където Моисей описва подробно случката). Също така това ПАМЕТНО деяние на Финеес, осигурило завет на мир от страна на Всемогъщият с него и потомството му, е описано тук :
"
  30. Но стана Финеес и извърши посредничество, Та язвата престана;
  31. И това му се вмени за правда Из род в род до века.
"- Псалми 106гл. Книгата на псалми ВЪЗХВАЛЯВАТ екзекуцията от страна на Финеес върху един от братята му (брат според завета с Бог и помежду им, даден на планината Синай). Бог не просто одобрява - Той поощрява и издига до положение на ПРИМЕР ревността и убийството, извършено от Финеес. Търпя ли Бог? Търпя ли Финеес? Чака ли Бог и осъди ли деянието на Финеес с думите :
"Но трябваше да ги оставиш до денят на съда Ми, когато Аз щях да ги накажа!" Не мисля. И е ясно видно от текста.

8. Примерът с "Мерива" - "каране":
"
  48. И говори Господ Мойсею в истия ден и рече:

  49. Възлез на тая гора Аварим, гората Нево, която е в Моавовата земя срещу Иерихон, и виж
земята Ханаан която аз давам на Израилевите синове за притежание;

  50. и умри на гората дето възлязваш, и прибери се при людете си както брат ти Аарон умря на
гората Ор и се прибра при людете си;

  51. защото не ми се покорихте между Израилевите синове при водите на Мерива Кадис в пустинята Цин, понеже не осветихте мене всред Израилевите синове.

  52. За това, от среща ще видиш земята; но там няма да влезеш, в земята която аз давам на
Израилевите синове.
" - от книгата "Второзаконие " 32гл. - Бог наказа Моисей със забрана за влизане в обещаната земя поради Мерива, когато ядосан Моисей удари скалата. Ето и пълният текст :
"
3. Това е водата на Мерива {То ест: Каране.}, защото израилтяните се препираха с Господа, и Той се освети всред тях. "  - от кн."Числа" 20 гл.; как се освети Бог? Като реши да накаже Моисей и се дистанцира от греха на народа Си -  "12. Но Господ каза на Моисея и Аарона: Понеже не Ме вярвахте за да Ме осветите пред израилтяните, за това вие няма да въведете това общество в земята, която им давам" . 
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
-3-
хххххххххх____________хххххххххххх

9. примерът с "кървавият младоженец" още от Изход :
"
24. И когато Моисей беше на пътя у гостилницата, посрещна го Господ и искаше да го умъртви.
" - от книгата "Изход" 4гл. - Моисей не послуша Бог и въпреки избора и обещанието, Бог ИСКАШЕ да го убие. Сепора взима нож и обрязва сина им - нещо, което Моисей отказа да направи и гнева на Бог пламна срещу него. Затова и Сепора го нарича така - кървав младоженец (Моисей).

10. примерът с Каин :
"
  10. И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята.
  11. И сега проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.
 
12. Когато работиш земята, няма вече да ти дава силата си: скитател и бежанец ще бъдеш на
земята.

  13. И рече Каин Господу: Престъплението ми е по-голямо отколкото да бъде простено.

  14. Ето, гониш ме днес от лицето на земята; и от лицето ти ще се скрия, и ще бъда скитател и
бежанец на земята; и всеки който ме намери ще ме убие.
"- от кн. "Битие" 4гл. Изчака ли Бог Каин до денят на съда Си, или веднага реагира на злото? Не, Бог веднага реагира на злото и го ОСЪДИ : "... сега проклет да си от земята... гониш ме..." - видно е какво е отношението на Бог към злото - Бог ИЗГОНВА съгрешилият, осъжда го веднага. Реагира. Не го чака за денят на съда. Дори и този, който Бог не наказва веднага, е вече осъден от Всевишният до определено време.

11. законът, както казах, е даден, за да няма грях сред Израел :


7. Тогава Господ каза на Моисея: Иди, слез, защото се развратиха твоите люде, които си извел из Египетската земя.

  8. Скоро се отклониха от пътя, в който им съм заповядал да ходят; направиха си леяно теле,
поклониха му се, пожертвуваха му и рекоха: Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из Египетската земя,

  9. Рече още Господ на Моисея: Видях тия люде, и, ето, коравовратни люде са;

  10. сега, прочее, остави Ме, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а тебе ще направя велик народ.
"- от книгата Изход 32глава - Бог решава да ИЗБИЕ ЦЕЛИЯТ НАРОД поради непокорството на
същият, ВЪПРЕКИ Своят избор и обещание. Бог търпи ли зло? Толерантен ли е към злото и
съблазните Бог? Чака ли Бог хората Си да се покаят до денят на съда?
Виж още тук : 
"
  6. Чрез думите на двама или на трима свидетели да се убива оня, който е за смърт; а чрез думите само на един свидетел да се не убива.

  7. Ръцете на свидетелите да бъдат първи на него, за да го убият, и после ръцете на всичките люде. Така да отмахваш злото изсред себе си.
" - от книгата "Второзаконие" 17гл.

Също тук :
"Второзаконие 17:12. А човекът, който би постъпил надменно, като не послуша свещеника, който

стои да служи там пред Господа твоя Бог, или не послуша съдията, тоя човек да умре; и така да

отмахнеш злото от Израиля.

Второзаконие 19:19. тогава да му сторите онова, което е намислил да стори на брата си; така да отмахнеш злото изсред себе си.

Второзаконие 19:20. Защото другите, като чуят ще се убоят, и не ще вършат за напред такова зло всред тебе.

Второзаконие 21:21. Тогава всичките мъже от града му да го убият с камъни, та да умре; така да отмахнеш злото отсред себе си; и целият Израил ще чуе и ще се убои.
"

ТОЛЕРИРА ЛИ БОГ ЗЛОТО СРЕД ЛЮДЕТЕ СИ? Чака ли Бог злият отсред народа Си до денят на съда?

12. книгата Съдии - дадена именно, за да 
"
9. За всякакъв вид престъпление, - относно вол, осел, овца, дреха, или какво да било загубено

нещо, за което би казал някой, че е негово, - делото между двамата ще дойде пред съдиите: и когото

осъдят съдиите, той ще плати двойно на ближния си.
" - от книгата "Изход " Изход 22гл. - имало ли е съдии, които да блюстят за реда и правосъдието отсред Божиите хора още в древни дни, или е имало ТОЛЕРАНС НА ЗЛОТО СРЕД НАРОДА ИЗРАЕЛ?!
Видно е че Божиите съдии са блюстели да НЯМА ЗЛО сред народа на Бог!

13. книгата "Царе"  и "Летописи"- Бог убиваше и МРАЗЕШЕ царете, които бяха нечестиви. Издигна царя Си - Давид, като символ на Идващият Цар. Помаза го с миро чрез пророк и Давид беше цар според сърцето на Бог. Можем ли да кажем, четейки книгата "Царе", че Бог толерира злото за в денят на съда Си? Не мисля.

14. книгата "Псалми", възхваляващите песни към Бог. Като ги четем има ли Псалом, от който да
направим извода, че Бог не наказва злото и злият? Не, псалмите възвеличават съда на Бог над
нечестивите и злите и възхваляват делото Му на праведен съд. Амен. Той е Праведен Съдия сред народът Си!!

15. пропускам другите книги на Ст.З. и отиваме в Новият договор на Господарят Исус. Нека тук
разгледаме подробно сега притчата от Матея 13гл. :

"
  24. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си;
 
 25. но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.

  26. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.

  27. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогова откъде са плевелите?

  28. Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим?
 
 29. А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото.

  30. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите:
Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.
.
.
.
  36. Тогава Той остави народа и дойде в къщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.
 
 37. А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;

  38. нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на
лукавия;

  39. неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.

  40. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.

  41. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що
съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,

  42. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

  43. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [да
слуша], нека слуша.
"
Сега. Тук се допускат няколко ОСНОВНИ и ЕЛЕМЕНТАРНИ грешки от четящите.
1. грешка - притчата се приема като към езически християни - не, тя е отправена към евреи и то под

закон и от от Равин самият Той под закон (имам впредвид Божият Син, Исус от Назарет, роден под закон).

2. грешка
- под "Небесното царство" днес християните разбират някакъв сублимат, нещо, което е дадено на езичниците. Не, ПЪРВО царството бе дадено на евреите (за справка - вж тук : Матей "21:43. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще се даде на народ, който принася плодовете му. ), евреите са избраният народ, от който се роди Спасителят, на тях бе даден законът, пророците, завета и обещанията. От евреи Спасителят избра първите пратеници (гр.ез. - "апостоли").  Йоан, който потапяше, проповядваше на ЕВРЕИ така :
"
  1. В ония дни дойде Иоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня, като казваше:
 
2. Покайте се понеже наближи небесното царство.
" - от Матей 3гл. Контекста е историята на Израел и тяхното разбиране за Божието царство и за Божият народ, които неща разгледах в горните точки, спрямо Старият Завет. Основните неща, които посочих, са :

2.а. Бог не толерира злото и злият

2.б. Бог осъжда злото и злият

Всъщност точно и именно спрямо тези прости и основни неща Йоан излиза и започва да обръща
сърцето на Израел към Бога, като ги потапя във вода - символичен акт на ПОКАЯНИЕ от грях и
приготвяне за царството на Бога, за което всъщност и Йоан предупреждава.
Самият Божи Син проповядва за царството на Бог по същият начин :
"
17. От тогава Исус започна да

проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.
" - Матей 4гл. Без никаква разлика Исус ПРОДЪЛЖАВА да поучава за небесното, Божието царство, така :

1. покайте се, ...
...защото...
2. наближи небесното царство.
Дори и логично погледато дотук можем да разгледаме следният казус : 

- ИМА ЛИ НЕПРАВДА,

СЪБЛАЗЪН И ЗЛО В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО? ТОЛЕРИРА ЛИ САМ БОГ В СВОЕТО ЦАРСТВО

СЪБЛАЗЪН, ГРЯХ И ЗЛО?


Четейки проповедите на Исус и Йоан, аз добивам представа за покаяние,
чрез което НЯМА да се влезе в Божието царство. И това е казано на ЕВРЕИ, които ясно разбират за покаянието и обръщането към Всевишният, защото Той многократно ги бе наказвал за
престъпленията им. Те знаеха за Мерива, за 40-те години, знаеха за Каин, за изгонените Адам и
Ева, знаеха за законът от книгата "Изход", за Датан, Надав и Авирон, предвождани от Корей, чели бяха за гнева на Бог към техните царе, когато същите царе вкърваха народа в идолопоклонство, чели бяха и знаеха СВЯТИТЕ СТАРИ ПИСАНИЯ. Затова и Йоан ги ОБРЪЩА нанова към Бог с думите - "Покайте се, защото наближи Божието царство."

 Сега остава да разгледаме какво е Божието царство? Искам да отметна, че като най-Верен Пратеник и Възлюбен Син, Сам Исус Беше изпратен ЕДИНСТВЕНО до евреите. Много смиряващо, но самата истина ("24. А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом." - Матей 15гл; 52. Горко на вас, законници! защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте,

и на влизащите попречихте.
" - Лука 11гл.; Марк 4:11. "И каза им: На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство; а на ония, външните всичко бива в притчи" -   под "вас" - Своите ученици, само евреи,Марк 4гл). Макар да имаше НЯКОЛКО ИЗОЛИРАНИ примери, случки, с не-израелтяни, всъщност Божието царство, като послание за покаяние, беше изпратено чрез Исус, Сина, Помазаника, на евреи. И от тях то, посланието за Божието царство и за Бога като цар, се предаде на езическият свят.
Прочутата проповед от Матея 5 гл. тук :

"
  1. А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
 
  2. И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:

  3. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
 
  4. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
 
  5. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
 
 6. Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.

  7. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.

  8. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

  9. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.

  10. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

  11. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;

  12. радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха
пророците, които бяха преди вас.

  13. Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.

  14. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.

  15. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.

  16. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да
прославят вашия Отец, Който е на небесата.

  17. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.

  18. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от
закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

  19. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.

  20. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

  21. Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд".

  22. А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.

  23. И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,

  24. остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.

  25. Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.
 
 26. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.

  27. Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".

  28. Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.
 
 29. Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.

  30. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.
 
 31. Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо".

  32. А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.
 
 33. Чули сте още, че е било казано на старовременните: "Не си престъпвай клетвата, но
изпълнявай пред Господа клетвите си".

  34. Но Аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога;

  35. нито в земята, защото е подножието Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар.

  36. Нито в главата си да се не кълнеш, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.

  37. Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.

  38. Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб".

  39. А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.
 
40. На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха.

  41. Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.

  42. Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.

  43. Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си".

  44. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;
  45. за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да
изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.

  46. Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?
 
 47. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?

  48. И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
"

- беше дадена, проповядвана на евреи. Записанот от Матея и предадено впоследствие на
езическите вярващи. Но проповедта е ОТПРАВЕНА към евреи. Когато Исус казва това "  17. Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.
  18. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от

закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
  19. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди (дадените по-горе лично заповеди от

Самят - Него), и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги

изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.

" - то Той го е казал НА ЕВРЕИ, не го е казал на неевреи, вярващи в Него. Смиряващо, нали?  Искам да направя кратка отметка на този стих, който е прав и ясен :
"
20. Защото казвам ви, че ако вашата
правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното

царство.
", пак от Матей 5гл. Значи има УСЛОВИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ в Небесното царство? Значи не всеки МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ в небесното царство? А кой може да влезе? Дали злият и съблазнителят могат да влезнат в небесното царство?  Явно НЕ МОГАТ ДА ВЛЕЗНАТ ТАМ. Но това като че ли противоречи на записаното тук : "  30. Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми. " Грешка!

ГРЕШКА! Нека четем пак!
Обяснението тук е ясно : "38. нивата е светът; ..." с кратките отметки : 2. "доброто семе, това са

чадата на царството
" и 3. "плевелите са чадата на лукавия". Тогава? Какъв "свят" - кой "свят"? Ами нека погледнем - "Покайте се, понеже наближи небесното царство." - под "свят" Исус не проповядва "света", населен с евреи и не-евреи, защото тогава еврейските Му ученици биха възроптали. Явно Исус под "свят" има впредвид еврейската нация, населена с хора, които ще повярват в Него и такива, които няма да повярват в Него - ДО ДЕНЯТ НА ИДВАНЕТО МУ. Всъщност ясно е това още от пророците.

Идването на Исус е спрямо историята на Израел - когато ОПРЕДЕЛЕНА бройка се
обърне към Божият Син и повярва в Него, тогава Той ще Се яви. Натрапената от някои идея, че в Небесното царство има съблазън, зло и зли човеци - дали устоява на проверка? Да видим :
 
1. пример -   "17. Но Той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство разделено против

себе си, запустява, и дом разделен против себе си пада.
" - дали този принцип касае небесното царство, или не? Може ли в небесното царство да обитава зло и съблазън, наред със святост и чистота? Ще се раздели и ще рухне, а от началото на писанията, както подробно разгледах, Бог РАЗДЕЛЯ ПРАВДАТА ОТ НЕПРАВДАТА, КАТО САМ ТОЙ НЕ ТОЛЕРИРА НЕПРАВДАТА. Тогава? Как да тълкуваме тази притча?

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
-4-
хххххххххх____________хххххххххххх

Да продължим натам : 3. "плевелите са чадата на лукавия". Да видим кои Исус нарича "деца на лукавия". Примери :

2.пр. :  33. Змии! рожби ехиднини! как ще избегнете от осъждането в пъкъла?  - краят е
емблематичен : "  38. Ето, вашият дом се оставя пуст. " - с явното подразбиране че царството ще се даде на друг народ/и/.

3.пр.:  "Йоан 8:44. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.
"
Следователно под "чада на лукавия" Исус проповядва относно тези ОТ ИЗРАЕЛ, които в контекста на небесното царство няма да повярват в Него и няма да влезнат вътре (в небесното царство), но като зли чада на своят зъл баща (сам сатана), те ще останат част от "света" (именно - Израел), до идването Му, когато ще бъдат осъдени за във вечният огън (вж. за спр. тук :
"
  34. Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, и други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град;

  35. за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара.

  36. Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение.

  37. Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!

  38. Ето, вашият дом се оставя пуст.

  39. Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете: Благословен, Който иде в Господното име.
"- "до когато" от Матея 23гл., мнозина автори виждат времето, когато целият Израел ще се обърне към Сина на Бог - дали? Ще видим.).

4. пр. : 1 Йоан 3:8. "Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. - нима някой, който е роден от сатана ще обитава в небесното царство до идването на Исус?! Не мисля. Самият Син, дошъл да съсипе делата на лукавия да толерира дела от лукавия и деца на лукавия в небесното царство? Не мисля.

5.пр. : спрямо знайният от евреите пример с Каин и предаденият пример като знание, на езичниците, Йоан пише така :
"
1 Йоан 3:12. и да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото

неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви.
" - дали Каин беше изгонен от Всевишният ? Беше. Бог не търпи зло.

Сега нека да видим какво е било.В притчата от Матей 13 глава Исус ясно обяснява това : 
"
  38. нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия;
 
39. неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.

  40. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.

  41. Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му (света) всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,

  42. и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

  43. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца си. Който има уши [да
слуша], нека слуша.
" - именно - тук, в тази притча Исус говорейки на евреите, казва за свършека на света, че по света ангелите ще съберат тези от евреите, които са съблазнявали и вършели беззаконие, като плевели.
Пророчески, ние също сме част от това царство, дадено на евреите. Ние сме присадени към лозата клони. Но лозата и царството, са дадени ПЪРВО на евреите. И отсред тях ПЪРВО в денят на съда ангелите ще съберат нечестивите.

Защо ? Ако ПРИРАВНИМ БОЖИЕТО ЦАРСТВО със света - можем от гл.т. на суверенитета на Бог, но не и откъм гл.т. на ЗАВЕТА И СПАСЕНИЕТО - 1 Йоан 5:19. "Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия."  Размишленията ми, че под "света" Божият Син има впредвид определена част от евреите, които са разпръснати по целият свят и че Божиите вестители може би тях именно ще разделят изпървом в денят, е спрямо тези пасажи :

І. -
12. А, ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане - богатство за
езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване!

  13. Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че, понеже съм апостол на езичниците, аз славя моята служба,

  14. дано по някакъв начин да възбудя към ревнивост тия, които са моя плът, и да спася някои от тях.

 (!!!)
15. Защото, ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им, ако не оживяване от мъртвите?

(!!!) 
16. А ако първото от тестото е свето, то и цялото засяване е свето; и ако коренът е свет, то и клоните са свети.

  17. Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината,

  18. не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе.

  19. Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз.

  20. Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се.

  21. Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади.

  22. Виж, прочее, благостта и строгостта Божия: Строгост към падналите, а божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост; иначе, и ти ще бъдеш отсечен.

  23. Така и те, ако не останат в неверие, ще се присадят; защото Бог може пак да ги присади.

  24. Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина по естество дива, и, против естеството, си бил
присаден на питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени клони, ще се присадят на своята маслина!

***(!!!)
  25. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците.

(!!!)
  26. И така целият Израил ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова;
 
27. И ето завета от Мене към тях: Когато отнема греховете им".

  28. Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за ваша полза, а колкото за избора, те са възлюбени заради бащите.

  29. Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.
 
30. Защото както вие някога се непокорявахте на Бога, но сега чрез
тяхното непокорство {Или: Неверие.} сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост,

  31. също така и те сега се не покоряват
" - от писмото към римляните, 11гл.

хххх____хххх

ТЯЛОТО НА ИСУС

хххх____хххх

Като част от небесното царство и като представител на небесното царство е народът на Бог -
Тялото на Помазаника. Сега нека разсъдим дали част от Тялото, необезпокоявани, ще съществуват, зли хора, съблазън и зло.
Една от основните задачи на първите пратеници е било да пазят вярващите от "1 Коринтяни 5:6.

Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?
" - ясно е, че според примера на Павел, грха и злото оказват влияние и те, пратениците, са се борели и блюстели да няма такова заразно зло сред Божиите хора. Тогава, ако съм прав, как те са постъпвали ако има грешници сред Божиите хора? Ето как :

І. -
9. Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници,
  10. не че съм искал да кажа за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или

за идолопоклонците, понеже тогава би трябвало да излезете от света, -
  11. но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат ако е блудник,

или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно.
  12. Защото, каква работа имам да съдя вънкашните човеци? Не съдите ли вие вътрешните,
  13. докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.
 
" - към коринтяните, І писмо, 5гл. - ОТЛЪЧЕТЕ НЕЧЕСТИВИЯТ ЧОВЕК ИЗПОМЕЖДУ ВИ!, казва Павел. Той не казва - "Оставете нечестивият, защото Исус иска да е така, до денят на идването Му", но спрямо традицията за свят народ и за свято царство, още от древната история на Израел (което вече надлежно описах), Павел пише : "ОТЛЪЧЕТЕ НЕЧЕСТИВИЯТ ЧОВЕК ИЗПОМЕЖДУ ВИ" - и в това няма никакъв толеранс!
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
-5-
хххххххххх____________хххххххххххх

ІІ. -
"
  9. Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници,
  10. не че съм искал да кажа за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или

за идолопоклонците, понеже тогава би трябвало да излезете от света, -
  11. но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно.

" - в тази част от горният пасаж Павел ИЗРИЧНО упоменава, че вярващите трябва да отлъчват и да не ядат ПО ПРИНЦИП със съгрешили братя, които не са се покаяли ("...в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или
идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно."). Следователно?

ИМА ПРИНЦИП ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО ОТ НЕЧЕСТИВИ ХОРА И НЕЧЕСТИЕ, ОТ ЗЛО,
СЪБЛАЗЪН И ГРЯХ.


ІІІ. -
Идеята че грях и зло може да съществуват в Тялото на Исус приключва, когато разгледаме този

пасаж : "
  9. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито
мъжеложниците,
 
10. нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.

  11. И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.

  12. Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм
обладан от нищо.

  13. Храната е за стомаха, и стомахът е за храната; но Бог ще унищожи и него и нея. А тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото,

  14. а Бог, Който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си.

  15. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде! {В изданието от 1940 г. - "?" вместо "!".}
 
 16. Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът".
 
17. Но, който се съединява с Господа е един дух с Него.

" - коринтяните, 6гл.

Това, което хората, проповядващи, че сред вярващите ще има нечестие и зло до идването на Сина, не осъзнават, е че проповядват ПРОТИВ този пасаж :

"9. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,

  10. нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство.
", както и срещу този пасаж, който е написан от ръката на Павел :

"15. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? И тъй, да отнема ли от Христа частите Му и да ги направя части на блудница? Да не бъде!
 
16. Или не знаете, че който се съвъкупява с блудница е едно тяло с нея? защото "ще бъдат", казва, "двамата една плът".
 
17. Но, който се съединява с Господа е един дух с Него.
"

 Да, това, което вярващите, които смятат, че ще има зли и съблазняващи хора до идването на Исус, проповядват е : отнемане на частите на Помазаника и правенето им части на блудница, правенето им части на лъжец, на лъжеучител, на сребролюбец, на друг зъл и греховен човек.Бива ли това така да бъде, братя?! Да не бъде!!

Нека   се съединяваме с Господа и да бъдем на един дух с Него!!! И нека не толерираме злото и
съблазънта посред нас! Лъжеучители, сребролюбци, лъжливи пророци, лъжепастири, както и всеки, който лъже и обича лъжата - нека бъдат отстранени отсред вярващите, както и Павел ясно и категорично е записал!! И така ще започне да се оформя истинският народ на Бога.

Исус, например е казал това :


  " 42. Исус им рече: Ако беше Бог вашият Отец, то вие щяхте да Ме любите, защото Аз от Бога съм излязъл и дошъл; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.

  43. Защо не разбирате Моето говорене? Защото не можете да слушате Моето учение.

  44. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай
човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

  45. А понеже Аз говоря истината, вие не Ме вярвате.

  46. Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не Ме вярвате?

  47. Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога.

  48. Юдеите в отговор Му рекоха: Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?

  49. Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Отца Си, а вие Ме позорите.


- от Йоан 8гл. - ясна е отметката " 47. Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не
слушате, защото не сте от Бога. " - естествено възникнал въпрос - "НИМА В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО МОЖЕ ДА ИМА НЯКОЙ, КОЙТО НЕ Е РОДЕН ОТ БОГА, НЕ ИСКА ДА СЛУША БОЖИИТЕ ДУМИ, НИТО ПЪК ЛЮБИ СИНА НА БОГА?" Едва ли.

Друго нещо, което Павел е правил, е това :
"
  3. Защото аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при

вас, - осъдих вече, в името на нашия Господ Исус, оногова, който така е сторил това,
  4. (като се събра моят дух с вас заедно с властта на нашия Господ Исус),
 
 5. да предадем такъв човек на сатана за погубване на плътта му, за да се спаси духа му в деня на Господа Исуса.
"
Да, според този пасаж Павел е "предавал човек на сатана за погубване на плътта ме, за да се спаси в денят на Господа Исуса". Контекстът е :
" 6. Хвалбата ви не е добра. Не знаете ли, че малко квас заквасва цялото тесто?
  7. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].

"
Нека видим сега и други пасажи от слугуването на Павел :

І към коринтяните, 11 гл.

27. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против

тялото и кръвта на Господа.
  28. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;
 
29. защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.

  30. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.

  31. Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.

" - явно тези, които недостойно са пиели чашата на Господаря, са били наказвани с болести и смърт от Всевишният. Но сега, а не в деня. И Павел ясно го пише.

І към коринтяните, 3гл. :

"
  16. Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?
 
 17. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.

" - Павел казва, че ако някой, както сам сатана е постъпил, развали храма вътре в себе си, него Бог ще разруши (вж. за справка тук :
"
  18. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова

извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.
 
 19. Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе; ужас си станал, и не ще те има до века.
"  - Езек.28гл.) към галатяните, 5гл. :

" 12. Дано се отсечаха ония, които ви разколебават. "- ако Павел е смятал, че лъжеучителите са определени за денят на съда, то той нямаше да пише така, дори да стигне дотук : "
  8. Но ако и сами ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
 
9. Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.

  10. Защото на човеци ли искам да угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.
" - явно Павел не е толерирал никакво зло и лъжеучение сред вярващите, дори изрича погубление върху лъжеучителите, но не казва "е, те са определени за денят на съда - аз няма да ги съдя, Бог ТОГАВА ще ги съди" - той изрича смърт и разруха върху тях СЕГА!!!

Яков пише така :
"
Яков 4:4. Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда
против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.
"
- явен е НЕТОЛЕРАНСЪТ към грях изред Божиите хора. Явно е разграничението свят - вярващи, грях и святост, приятел на Бога - враг на Бога.

Юда пише така :
5. А искам да ви напомня, (тъй като сте узнали вече всичко това), че Господ, като

избави веднъж Своя народ от египетската земя, после погуби ония, които не повярваха, ....
  19. Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат Духа.

 - и съветва вярващите да постъпват така :

20. А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвета вяра и се молите на Светия Дух,
 
 21. пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен

живот.
  22. И към едни, които са в съмнение, бивайте милостиви;
***!!!!  23. други спасявайте, като ги изтръгвате из огъня; а към други показвайте милост, със страх, като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха.
"  - "като се гнусите даже и от осквернената от плътта дреха" - по колко начина можем да разберем това? Гнусене от дрехите на нечестивите, които се преправят за вярващи, дори!

Мисля че дотук изложих немалко. Разгледах, макар и нестройно, историята на Израел като царство и отношението на Бог към тези от Израел, които са били нечестиви още в древни времена. Също така разгледах и в Новият Завет примери, доказващи нетолерансът и гневът на Бог и на служителите Му към нечестието сред вярващите. Разгледах, доколкото мога, в детайли и причтата на Матея 13гл. Посочих какво може да е неин увод и предистория  и евентуалното нейно тълкувание.

Като край искам да напиша това : БОГ Е СВЯТ И СРЕД ВЯРВАЩИТЕ ТОЙ МРАЗИ ТЕЗИ, КОИТО НЕ
СЕ КАЯТ ЗА ГРЕХА СИ, НО ГО КРИЯТ В ТАЙНО. ТЕЗИ, ЧИЙТО ПРЕГРЕШИНИЯ СТАВАТ ЯВНИ
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ ОТСРЕД БОЖИИТЕ ХОРА. ТЕЗИ, КОИТО КРИЯТ ГРЕХОВЕТЕ СИ
БОГ ЩЕ ГИ ОСЪЖДА САМ - ОЩЕ ДОКАТО СА ЖИВИ, КАТО ВЗИМАТ НЕДОСТОЙНО НЕГОВАТА
ВЕЧЕРЯ С ВИНОТО И КРЪВТА. Посочил съм защо смятам така, дал съм необходимите стихове.
Мисля, че сторих добро на вярващите с този кратък труд.

Благословения.
 Владо.

- край-
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg