Author Topic: Десятъците  (Read 26891 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Десятъците
« on: October 16, 2007, 21:27:49 PM »
Тази тема е много неясна в днешно време.
На мен лично, нещата са ми малко мъгляви.
Аз никога не съм давал десятък и нямам убеждението, че трябва да го правя. Но защо толкова много хора са за десятъците?

Основния аргумент, като че ли е даването на десятък от Аврам на Мехиседек (Битие 14:20).
След това и Яков се зарече да дава десятък, след съня който сънува (Битие 28:22).
С това показват, че десятъка е преди закона даден на еврейте. Следователно още си важи.
Отделно, казват "щом Исус не е отменил нещо изрично, значи то си остава".


От друга страна:

Матей 23:23 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.Иска ми се да се получи една изчерпателна тема със "за" и "против" десятъците.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Josif

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 43
Re: Десятъците
« Reply #1 on: October 16, 2007, 22:51:41 PM »
Ранноцърковната практика показва че десятъка е заменен със стотятък. :) Ранните християни продаваха каквото имаха и даваха всичко. Но както старозаветния десятък, така и новозаветния стотятък бяха давани драговолно, в знак на благодарност.  Разбира се, това не е много доказана теза, но също така има и различни видове десятъци. Десятъка сякаш е като стойността на някаква надница, която се дава в различни случаи и за различни заслуги.

Десятъка на Авраам беша като благодарност, десятъка на израелтяните беше за работата на левитите в храма и т.н.

Лошото е, обаче, че различни проповедници /не само просперитетни/ използват темата за десятъка и различни стихове от Библията, за да вменяват вина на слушателите си и да развиват, изграждат или просто злоупотребяват с различни свои идеи. Най-широко използвания цитат сякаш е от Малахия 3 глава:

8. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите.
9. Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.
10. Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.

 

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Десятъците
« Reply #2 on: October 17, 2007, 00:03:35 AM »
Интересно е, че от толкова много Божии заповеди от Книгата на закона са игнорирани много, защото, казват, "те са от Стария завет".

Измежду всички игнорирани, обаче има няколко изключения и едно от изключенията е точно за "десятъка". Интересно изключение, не мислите ли?

Защо примерно не се набляга на заповедта "Почитай баща си и майка си"? (заповед с обещание)
Защо не се набляга на почивката в съботния ден? (много практична заповед)
Защо не се набляга на грижата за бедните?

Защо се набляга толкова много на десятъка?

Ако ще е десятък, тогава нека наистина да е десятък, според Книгата на закона, където пише (не само на това място, но едно от местата):
Второзаконие 26
Когато в третата година, годината за |плащане| десетъците, свършиш отделянето на всичките десетъци на рожбите си, и ги дадеш на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат отвътре градовете ти и се наситят...

Първо пише, че десятъците са се събирали "в третата година". В днешни дни се събират всеки месец.

Десятъците тогава са се разделяли на 3 - за левитина, който е нямал земя да обработва, на чужденеца и на сирачето и вдовицата. В днешни дни се дават в "касата" и оттам не знаеш дали отиват за левитина или за чужденеца или за сирачето и вдовицата. Едно време хората са правили това разпределение сами.

На друго място се споменава, че от десятъците трябва да яде и този, който ги принася. В днешни дни обаче ти казват "това го отдели като десятък за Бога и няма да го пипаш повече, че е грях", но ето какво говори Словото:
Второзаконие 12:
А не бива да ядеш в жилищата си десетъка от житото си, или от виното си, или от дървеното си масло, или първородните от говедата си, или от овците си, или кой да било от обреците, които си обрекъл, или доброволните си приноси, или възвишаемите приноси на ръцете си;
[18] но пред Господа твоя Бог да ги ядеш, на мястото, което Господ твоят Бог избере, ти, синът ти, дъщерята ти, слугата ти, слугинята ти и левитинът, който е отвътре портите ти; и да се веселиш пред Господа твоя Бог във всичко на каквото туриш ръка.
[19] Внимавай на себе си да не пренебрегваш левитина до тогаз, до когато живееш на земята си.


...и още доста други разлики с днешните "десятъци".

Друг е въпросът, че в днешни дни "десятъците" не могат да се приложат във формата, както едно време, тъй като проповедниците получават заплата от самите църковни организации. Има такива, които си работят отделно и получават заплата от работодател или имат собствен бизнес и получават заплата оттам. Остават обаче вдовиците, сирачетата, чужденците. За тях грижата продължава, според примера, който имаме от Христос и Неговите последователи.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3416
Re: Десятъците
« Reply #3 on: October 20, 2007, 12:23:53 PM »
За да се разбира въпроса за десятъка преди всчико трябва да се разбира какво е десятъка. След това трябва да се разбират заветите в и под които са оперирали патриарсите, израилтяните и новозаветните апостоли и светии.

Ще започна от първия въпрос - КАКВО е десятъкът? Най-просто казано десятъкът е данък или рента. Данък или рента се дължи когато се ползва нещо чуждо в замяна на което се плаща данъка или рентата. Например да вземем пътния данък или магистралната рента или такса. Някой друг е построил тези пътища или магистрала а ние искаме да ги ползваме минавайки по тях с нашата кола, следва да се плати пътен данък или магистрална такса. Това е напълно логично и справедливо.

Нека видим сега как това се прилага спрямо десятъка в Закона и в случаите за които споменава Johny а именно Авраам и Яков.

1. Да почнем от Авраам:

Gen 14:16  И възвърна всичкия имот, върна на брата си Лота с имота му, както и жените и людете.
Gen 14:17  И като се върна Аврам от поражението на Ходологомора и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, (която е Царевата долина).
Gen 14:18  Така Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всемогъщия Бог, изнесе хляб и вино
Gen 14:19  та го благослови, казвайки: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Създател на небето и на земята;
Gen 14:20  благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десетък от всичко.


Авраам се връщаше от поражението на царете които плениха и ограбиха Лот и содомските царе само със 300 мъже, което беше явно свръх естествена благодат от Бога. Целия имот който беше в ръцете на Авраам му беше даден свръх ествествено и по благодат от Бога. На връщане го срещна Мелхиседек, който беше представител на Живия Бог и благослови Авраам. Авраам прие благословението и в отговор даде десятък от всичкия имот, който беше придобил от битката.

На Авраам му беше даден този имот, който не беше негов чрез Божието благословение и отделно беше допълнително благословен от Мелхиседек, и той даде 10% от имота който му беше даден. Това беше еднократно действие, при което в пълна сила важи принципа - получаване на нещо чуждо и даване на 10-тата част от него. По нататък се вижда, че Авраам отказа да запази този имот за себе си и го върна на содомския цар, подразбира се че е върнал всичко и на Лот. По този начин един вид содомския цар и Лот платиха десятък за това че бяха избавени и имота им върнат от Бога. Това беше техния данък въху върнатия им имот. Така виждаме една напълно справедлива ситуация:

- царя на содом и Лот си върнаха имота и платиха десятък.
- Авраам не получи никаква материална облага за усилията които положи в битката, но получи допълнително благословение от самия Мелхиседек, който е образ на Божия Син.
- мъжете които бяха с Авраам получиха своя дял за участието си в битката.
- Бог, който не беше длъжен да избавя нито Лот нито имота на содомските царе получи десятък за избавлението, което даде.

Никъде не се казва Авраам да е давал десятък от собствения си имот или да е посещавал Мелхиседек редовно да му носи десятък от всичко което печели.

2. Яков:

Gen 28:20  Тогава Яков се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене и ме опази в това пътуване, по което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека,
Gen 28:21  така щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог,
Gen 28:22  и тоя камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, що ми дадеш, ще дам десетък на Тебе.


Това, което виждаме в този пасаж, не само не подкрепя учението че патриарсите са имали задължението да дават десятък, но дори доказва обратното. Защо?

Защото виждаме че Яков прави обрек или сделка с Бога. Като поставя условия, които ако се изпълнят, той се задължава да даде десятък от всичко което Бог му даде. Ако той си беше длъжен да дава десятък, как така ще поставя условия за да ги даде? Отговора е че той не беше длъжен! И именно поради това имаше право да направи подобен доброволен обрек. Той поиска от Бога нещо, и се обрече да плаща данък/рента от 10% ако му се даде това, което поиска.

И ако Яков не беше длъжен това ясно доказва че нито Авраам, нито Исаак са били длъжни, защото ако те биха били под изискването за десятъка то и Яков като техен потомък и наследник би бил длъжен.

3. Израел под закона на Моисей.

Интересно е да се отбележи, че няма никакво споменаване на Йосиф, Моисей или израилтяните преди закона да са давали десятъци.

Закона беше даден в рамките на един нов завет (за израилтяните беше нов), според който Бог ще им даде земя, а те ще дават десятък от всичко, което тази земя произвежда и от животните, които се раждат на земята и хранят на земята. Напрактика, това беше техния данък за ползване на земята, която им дава Бог. Важно е да се отбележи, че задължението да се дава десятък от земята и да се храни левитина беше докато се живее на земята:

Вт. 12:19  Внимавай на себе си да не пренебрегваш левитина до тогаз, до когато живееш на земята си.

Бог знаеше, че ще дойде ден израилтяните да бъдат изгонени от земята поради непослушанието си, и в своята невероятна справедливост Той не пропусна да изясни, че когато им се отнеме десятък те нямат задължение да хранят левитина, който ядеше от десятъка - сиреч нямаха задължение да дават десятък. И това е напълно логично, защото десятъка е данък върху земята. Ако Бог отнеме земята, напълно справедливо е и данъка да престане да се дава.

На левитите им беше забранено да имат земя, но пък бяха задължени да служат в храма. Ето защо Бог споделяше с тях от данъците върху земята които събираше. Те служеха в Неговия храм, нямайки право на собствен поминък, земеделие и бизнес и се хранеха от Неговите данъци. Отново напълно справедливо.

Нека сега да видим многоцитирания стих от Малахия 3:8-10:

8. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем? В десетъците и в приносите.
9. Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.
10. Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.


 С оглед на казаното по-горе е напълно разбираемо защо Бог казва чрез пророка, че израилтяните го крадат. Защото ползват земята, а не плащат данъка и. Това е все едно да имате  договор за наем на апартамент, къща или ако щете дори на нива, да ги ползвате, а накрая да не си плащате наема. Е, няма ли да дойде собственика и да каже - вие ме крадете? Ползвате, а не плащате! Отново напълно справедливо обвинение, базирано на договорните отношения между Бог и Израел.

4. Новия завет на нашия Господ Исус Христос:

Нека първо да обърнем внимание на пасажа цитиран от Johny:

Матей 23:23 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.

Тук Исус говори на хора, който са под Закона, и ги инструктира, както подобава под Закона. Този именно момент е твърде неразбран от мнозина в думите на Исус, а именно, че Той говори на хора под закона, и е ясно, че няма да ги учи да нарушават закона. Напротив, Той ги наставлява как правилно да разбират и спазват Закона. Всичко това се случва преди да се сключи Новия Завет с Израилевия дом и да се подпечата със кръвта проляна на кръста. Т.е все още важат договорките между Бог и Израел според закона на Моисей и все още Нов договор не е влязъл в сила.

Тук идва и мястото да се поясни, че Бог винаги действа на базата на ясно изложени от Него завети (договори) и уговорки. Бог е Бог на завет. Всеки завет представлява договор със съответните клаузи на задължения и ползи за двете страни. Както и последствията от нарушаване на клаузите. Ето защо във Второзаконие имаме обявени благословенията и проклятията, съответно при спазване и при нарушаване на договора.

Ние сме били измамени да мислим за Стария завет и за Новия завет като за раздели в Библиите си, докато завет означава договор. И е ясно, че два договора относно едно и също нещо между две страни не могат да оперират едновременно. Ако се сключи нов договор, това анулира стария. Апостол Павел много добре ги разбираше тия неща, и затова е записал: "А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близу до изчезване."/Евр. 8:13/

Тук може да се върнем на примера с наема и наемодателя. Да кажем, че имаме договор с наемодател, който ни дава къща или нива. И ако не плащаме наема ние го крадем. Обаче ако един ден наемодателя дойде при нас и каже - "Виж искам да слюча нов договор с теб. Искам да се омъжиш за моя единороден син. Той ще бъде твоя глава и господар и ти ще му принадлежиш изцяло в дух, душа и тяло, но всичко мое ще стане и твое, понеже всичко мое е и негово. А още понеже моя син живее вечно и ти, ако си му покорна ще живееш вечно с него."

Това напрактика е есенцията на Новия завет, на Новия договор между Бог и Израилевия дом. Ясно е че под един такъв завет и договор наем и данък не се дължи. Това, което се дължи обаче е много повече - целия живот, всичко що имаш е Божие! Не 10% а 100%! Ето защо Josif е напълно прав като говори за стотятъка. Исус много ясно показа, че наем и данък се събира от чуждите а не от своите:

Maт 17:25  И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му рече: Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог? От своите ли хора, или от чужденците?
Maт 17:26  А когато каза: От чужденците, Исус му рече: Като е тъй своите им са свободни.


Поради пропускане на това да се разбере естеството на заветите, а именно, че те представляват договорни отношения, повечето християни с объркват смесвайки заповеди и изисквания между отделните договори, не са наясно със задълженията си според Новия договор и естествено ги нарушават изпадат под проклетия, мъчат се да угаждат на Бога според стария договор и въобще кашата е пълна и после се чудим защо липсва Божията слава между нас и църквата е в окаяно състояние.

И в заключение искам да направя обобщение във връзка с десятъка на стария и новия завет сключени с Израилевия дом:

- Стария Завет: Бог дава земята на израилтяните (като заветно обещание), те плащат 10% данък от това, което земята е произвела или изхранила.. Това не включва десятък от наемен труд! Поне аз не съм намерил такъв пасаж, ако някой знае да ме поправи. В този смисъл не е записано Исус да е давал десятък понеже Той нито земя се казва да е имал нито добитък, бил е занаятчия и аз не знам под закона да се изисква десятък от занаятчиите. Но по-скоро е логично да не се изисква с оглед на освобождаване от десятъка според Вт. 12:19 когато израилтяните вече не са в земята и вероятно си изкарват прехраната чрез заятчийство или работене за надник.

- Новия Завет: Заветното обещание е вечен живот, изискването е да се отречем от себе си и да живеем 100% за Него. Отново напълно справедливи клаузи. Бог дава живот (вечен) и иска живот(нашия):

Maт 16:24  Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.

Лука 14:33  И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

SparedByMercy

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 30
 • ...и Бог видя, че беше добро.
Re: Десятъците
« Reply #4 on: November 11, 2007, 16:38:58 PM »
Доверяваш ли се църквата толкова, че да им дадеш десятък или дарение? Аз спрях да давам десятък още преди да спра да ходя на църква, защото парите се използваха за неща, с които не бях съгласна. Например, ако Бог ти заповяда да храниш бедните, вдовиците, сираците, а цъкрвата ти не го прави, за какво да й поверярваш парите, които Бог ти е дал?

Давай, но на правилното място.

Не обичам да ме манипулират преди всяко дарение по време на служба... "сейте, ще пожънете", "не че на нас ни трябват вашите пари...", "вдигнете парите и нека Бог ги благослови..."

estir

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
Re: Десятъците
« Reply #5 on: November 11, 2007, 22:13:54 PM »
Та защо не давате десятък?Колко обичате Господа?
Десятъка се е давал още от патриарсите и до днешно време.
Нима всичко това което е около нас не е Божие?
Нима ние не сме Божие творение?
Нима не служим на този земя за Гаспода,от Господа и чрезНего?
Да десятъците отиват в касата, но от там се плащат :ток,вода ,заплати на служители,дават се дарения,подпомагат се строежи на Бажии църкви
и още много други.Пасторите ,служителите и редовите християни не са крадци ,а са покорни на живия Бог и изпълняват Неговата воля.
Праведния християнин никога няма да краде от БОЖИЕНО, А ТО Е
ЕДНА ДЕСЕТА ЧАСТ ОТ ПРИДОБИТОТО /финансите/.
Бъдети благословенни
Божият мир с вас
 ESTIR

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Десятъците
« Reply #6 on: November 12, 2007, 00:23:21 AM »
Прочети още веднъж това, което е писано по темата отначало докрай.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3416
Re: Десятъците
« Reply #7 on: November 12, 2007, 02:41:01 AM »
estir,

Форума е място за дискутиране на темите, като се вземе предвид това което е вече казано и написано, а не просто да се правят декларации по темата пренебрегвайки написаното преди това. Нали за да има общение трябва да има комуникация, изслушване(в случая прочитане), осмисляне на вече казаното и тогава да се даде адекватен отговор и коментар.

Затова те умоляваме от Христова страна, ако искаш да коментираме заедно тази тема - запознай се внимателно с вече написаното, както и с изобилната му Библейска обосновка, и нека да чуем твоите коментари и разсъждения.

SparedByMercy, проблемите които засягаме в тази тема не са къде отиват парите, и как се събират, а какво учи Писанието относно десятъка, като учение, практика, валидност под кой завет и какъв е мандата за даване под Новия Завет. На това е добре да се обърне внимание в тази тема.

Поздрави, и добре дошли във форума.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

SparedByMercy

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 30
 • ...и Бог видя, че беше добро.
Re: Десятъците
« Reply #8 on: November 12, 2007, 19:56:44 PM »
Watchman, как се казваш?
Аз съм съгласна с това, което си написал. И понеже това е изчерпано, помислих върху това къде се дава. Ако даваш на правилното място, няма проблем че даваш, дори и да се казва "десятък".

estir

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 8
Re: Десятъците
« Reply #9 on: November 12, 2007, 22:04:09 PM »
Съжалявам Watchman
ще се постарая.Благодаря
С паздрав Estir

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3416
Re: Десятъците
« Reply #10 on: November 28, 2007, 08:00:51 AM »
Наскоро разглеждах пасажите от Закона с които Бог въвежда изискването за десятъка спрямо Израел. Първото място в Закона където се дават тези разпоредби е в книгата Левит. Би било добре да разгледаме този пасаж защото е изключително ясен относно това какво представлява десятъка:

Левит 27  30. Всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е Господен; свят е на Господа.
  31. Ако някой поиска да откупи нещо от десятъка си, нека придаде петата част от цената му.
  32. И всеки десятък от едър и дребен добитък, десятъкът от всичко, което минава при преброяване под овчарската тояга, да бъде свят на Господа.


С тези думи Бог установява закона за десятъка в Израел. От текста се вижда изключително ясно, как Бог прилежно, точно и конкретно дефинира кое подлежи на десятък.

Десятък се изисква от Израилтяните от:

- Посевите на земята.
- Плода на дърветата.
- Всеки едър добитък.
- Всеки дребен добитък.
- Всичко, което се пасе като добитък.


Няма абсолютно никакво споменаване за десятък от надник, заплата или спечелено чрез търговия, занаят или предприемачество. Аз се възхищавам на това колко точен, ясен и прецизен е Бог по отношение на Своите заповеди и изисквания.

Например Исус където споменава за десятъка, който са давали фарисеите, се говори именно за посеви:

Лука 11:42 Но горко на вас фарисеи, защото давате десетък от гьозума, от седефчето и от всякакъв зеленчук, и пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тия трябваше да правите, а ония да не пренебрегвате.

Това е напълно в линия със Закона. Фарисеите бяха толкова прецизни, че вероятно са броели всяко стръкче магданоз израснал на двора за да дават десятък от него.

Това идва да покаже, че проповедниците на десятъка в църквите, не само не разбират смисъла и валидността на заветите под които оперира Божия народ (както пояснихме по преди), но извращават дори текста на самия Закон за да убедят простодушните, че трябва да дават десятъци от наемния си труд, от заплатите си и от бизнеса си. Ако Бог дори под Закона не е пожелал такова нещо от хората, как тези човеци дръзват да налагат бремена и хомоти на своя глава и без НИКАКВО основание в Писанията?!?

Бих искал сега да погледнем и 31 стих от Левит 27-ма глава.

Ако някой поиска да откупи нещо от десятъка си, нека придаде петата част от цената му

Бог във милостта Си дори дава възможност на човек да откупи десятъка си. От стих 33 става ясно, че може да се откупва само десятъка от посевите, но не и десятъка от стадата. Откупването на десятъка от посевите става чрез "придаване на петата част от цената му". За мен този израз е малко неясен, но доколкото го разбирам би трябвало да означава да даде в пари 1/5 от пазарната му цена. Това позволение вероятно се дава като милостива провизия за време на слаба реколта и глад, където на човека се дава възможно само срещу 20% от цената да си запази от посевите необходими да се изхрани себе си и семействата си.

Тогава следва въпроса, как ще се приложи този закон, ако се дължи десятък от пари? Отговора е - абсолютно никак! Не можеш да откупиш пари със 1/5-а от тези пари!

Отново, в стих 31-ви имаме разрешение за откупване на десятъка от посевите, в стих 33-ти забрана за откупване на десятъка от добитъка. Ако имаше десятък според Закона от каквото и да е било друго нещо, като например заплати и надници, то това щеше да е изрично упоменато, както и пояснено кое може да се откупва и кое не може. Такова нещо обаче в Закона НЯМА!

Това за пореден път показва, че закона за десятъка няма и не може да има нищо общо с 10% от каквито и да е пари, както поучават мнозина проповедници за своя погибел.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Re: Десятъците
« Reply #11 on: December 13, 2007, 15:06:25 PM »
Копирам си тук мнението, защото е за десятъка.


Аз приемам ЦЯЛОТО Божие Слово за валидно и задължително днес, освен това, което е изрично премахнато или променено в Новия Завет.

Добре, да се абстрахираме от определенията за морален, церемониален, или юридечески закон.

Съществува ли стих в Новия завет, който да отменя десятъка, или да казва на какво е сянка? Скотоложството толкова ли е маловажно като грях, та е подминато в Новия Завет? И щом е подминато, то имат ли морално право християните да го практикуват? Грях ли е то в Новия Завет? И ако е грях от от къде съдим за това?

Талмудът се съсредоточава върху плячката. Еврейските равини казват, че от този стих става ясно, че десятък се дава само от военна плячка.

Новия Завет в Евреи 7 глава се съсредоточава върху факта, че Мелхиседек е по-горен от Авраам.

Моят основен хеменевтичен принцип за десятъка е, че ПО-ДОЛНИЯ СЕ БЛАГОСЛАВЯ ОТ ПО-ГОРНИЯ. Аз ще използвам навсякъде този един и същ принцип на херменевтиката за всяка ситуация, свързана с десятъка.

Исус смяташе Закона за достатъчен свидетел - той настояваше, че Законът и Пророците  свидетелствуват за Христос. Защо не приемем за валиден свидетел това, което Христос приема за валиден свидетел? Аз бих могъл да кажа  следното: Покажи ми поне един свидетел в Библията, който да казва, че не трябва да се плаща десятък. Не двама. Покажи ми само един. Накратко, аз имам поне двама свидетели в полза на десятъка - Авраам и Моисей - и нито един против него. Скотоложството има само един свидетел, Мойсей. Ако десятъкът е отменен, защо по същия принцип не е отменена и забраната против скотоложството. Това още на "първо четене".

Ще се повторя малко. Малахия 3 глава набляга на това, че недаването на десятъкът е кражба. Този факт е пропуснат в обяснението в темата на десятъка и е поставено ударението върху странични незначителни неща като "за да има храна в дома Ми." Е добре, дори да е така, по какъв начин тези думи, дето трябва да им обърнем внимание, отричат десятъка в Новия Завет? Малахия казва, че въпросът е морален, защото го поставя в контекста на морални престъпления (кражбата) - Малахия 3:5. И не левитското племе е ограбено, но самият Господ крадяха. И тук прилагам все един и същ херменевтичен принцип, че ПО-ДОЛНИЯ СЕ БЛАГОСЛАВЯ ОТ ПО-ГОРНИЯ. Същият принцип е заложен и в Закона, когато довори за десятъка.

До момента вече имам трима свидетели в полза на десятъка – Авраам, Моисей и Пророците (Малахия) - и нито един против него.

Мелхиседек НЕ Е ОТ РОДА НА ЛЕВИТИТЕ, но Авраам му плати десятък. Това ясно говори, че десятъкът не е ограничен до "левитското племе," а е цялостен принцип, който е свързан СЪС ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. Какво може да означава това? Стиховете в Евреи 7 глава показват ясно, че свещеническият чин на Мелхиседек преминава в свещеничеството на Исус Христос, но никъде не се казва, че десятъкът изчезва . Жертвоприношенията вече не само не са валидни в Новия завет (Защо?), те са грях. Никоя от старозаветните церемонии, за които Новият Завет казва, че са сянка, вече не могат да бъдат извършвани. Ако продължим тази логика, и ако приемем, че десятъкът е част от тези “сянки”, тогава всяко даване, не само десятъкът, би трябвало да бъде забранено в Новия Завет. Както е с жертвите - Новият Завет не просто омаловажава жертвоприношенията, той забранява жертвоприношенията. Тогава всяко даване на църквата трябва да бъде обявено за отминало, не само десятъкът. Нелепо, нали? В Новия Завет авторът на Посланието към Евреите дава и моралната и юридическата основа на даването на десятък - ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. По-долния дължи десятък на по-горния. Целият контекст на Евреи 7 глава - взаимните задължения на по-долния и по-горния. Появява се и още един свидетел за тези взаимни задължения: 1 Кор. 9:1-14. В ст. 11 св. Ап. Павел изрично казва, че когато проповедниците са свършили своята работа - посяването на духовното - те имат ПРАВО да пожънат материалното. А в стихове 13 и 14 той ясно свързва това право на проповедниците с разпоредбите на Мойсеевия закон относно изхранването на свещениците. Това взаимно задължение - благословение (проповядване на Словото) срещу материално изхранване (десятък) - е част от библейското учение за ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. Всяко нарушение или изкривяване на това учение за ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО унищожава Църквата и нейната работа на земята.
Десятъкът се дължи към земна институция, която Бог е определил да Го представлява заветно. В различните епохи Бог определя различни земни институции, които да Го представляват заветно - Мелхиседек, Храма, Църквата - но моралният принцип на десятъка си остава, независимо от това коя заветна институция Бог е определил да Го представлява.

По времето на Исус земната институция, която все още представляваше заветно Бога, беше Храмът. Следователно десятък се дължеше към Храма. Исус призна, че по това време Храмът все още е валидна земна институция, като го нарече "Домът на Моя Баща." Когато изгони търговците от Храма, нарече Храма "Домът Ми." Но след това в Мат. 24:2 Той ясно заяви, че идва края на Храма като земна институция, която заветно представлява Бога (и следователно й се дължи десятък). Той обеща, че Храмът ще бъде разрушен, но не каза, че вече няма да има земна институция, която да Го представлява заветно. Напротив, обеща, че за три дни ще въздигне друг Храм (Йоан 2:19). И после каза какъв ще бъде този Храм - Тялото на Исус (Йоан 2:21).

И така, Исус не каза, че ще премахне земното заветно представителство, а ще го прехвърли от Храма на Своето Тяло. А кое е Неговото Тяло? Ефесяни 1:22-23 показва тое е това Тяло - Църквата.

Имам и четирима свидетели - Авраам, Мойсей, Пророците (Малахия) и авторът на Евреи. И нито един свидетел против десятъка. А, за още един се сетих – Яков, но за него другия път ще коментирам.

Един от изводите в темата за десятъка е, че ударението на текста в Битие (Мелхиседек – Авраам) е върху думата "плячка," следователно ние днес не трябва да плащаме десятък, защото там ставало въпрос само за плячката. Е добре, но в Мойсей и в Малахия няма нищо за плячка, но пак се изисква да плащаме десятък. Не можем да приложим този херменевтичен принцип – плячката; към Моисей, Яков и Малахия. Ударението на св. Ап. Павел е върху думите "по-горен от Авраам." Тоест, Павел казва, че Авраам дължи десятък на Мелхиседек, защото Мелхиседек е по-горен от Авраам. Или десятък се дължи за ЗАВЕТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Десятъкът не означава система на свещенство. Аз съм категорично против професионалното свещенство. Нито се храня от десятък. Въпреки, че св. Ап. Павел дава право на служителите на Благовестието да бъдаг издържани от Църквата.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Re: Десятъците
« Reply #12 on: December 13, 2007, 15:10:55 PM »
Tihomir ми зададе 6 въпроса. Ето моите отговори копирани от другата тема:

1. Какво наричаш десятък?

Десятъкът е част от поклонението. Ще го обясня по-надолу.
2. Кога Авраам отиде при Мелхиседек да си даде десятъка за втори път?

Отговорих по-нагоре на този въпрос. Ето копирам си пак отговора.

Авраам даде десятък веднага когато срещна свещеник на живия Бог - тоест, земна институция, която е определена от Бога да проповядва Словото и да благославя от името на Христос. През останалото време Авраам извършваше жертвоприношения като свещеник на семейството си, които жертвоприношения са първообраз на десятъка. След това Законът даде монопол върху жертвоприношенията на Храма, а в Новия Завет монополът върху жертвоприношенията е в Христос - Той е единствената приемлива жертва. Но принципът на десятъкът към земната институция, която представлява Христос, си остава.

3. Кога Яков даде десятък за втори път, след като беше обещал, ще даде десятък, когато Бог го изведе?

Десятъкът е поклонение. Авраам и Яков са си плащали десятъка (да кажем повторно) - в жертвоприношенията. Това беше формата на поклонение за патриарсите. Тази форма се променя през вековете - семейни жертвоприношения, Скинията, Храма, апостолите с Исус, църковното общение или събрание - но десятъкът остава като принцип. Авраам е нямал институция, която да представлява лично Бога и на която да дава десятъка, и затова е принасял жертвоприношения. Но веднага когато среща такъв земен представител на Бога - Мелхиседек - той незабавно плаща десятък от придобитото. Когато Мойсей установява Скинията, вече семейните жертви не са позволени, има само една институция, която представлява Бога на земята. Когато Исус извършва върховното жертвоприношение, представителството чрез жертви е отменено и вече действува представителството чрез тялото на Христос - Църквата. Църквата не е централизирана като юдейския Храм, но тя продължава да е институция, с всички характеристики на институция - дисциплина (отлъчване), организация, единна изповед на вярата и т.н. Поклонението става единствено чрез Църквата; разбира се, не църквата на православните попове, кюретата и пасторите от Държавна Сигурност, но все пак Църквата като институция. Докато има земен представител на Христос и земно поклонение на Христос, десятъкът ще остане като принцип.

Разбира се, ти можеш да отречеш, че жертвоприношенията са били десятъка на Яков. Тогава ще попитам: Изпълни ли Яков своето обещание? Ако да, къде? Храмът още го нямаше. Мелхиседек го няма. А до Скинията и Моисей имаше още поне 400 години... Или може би Яков не е изпълнил обещанието? Какво ти обещание, това си беше клетва! Е, ако Яков не е изпълнил клетвата, защо не се казва нищо за такова нарушение на завета от негова страна?

4. Къде според Закона Господ дели хората на по-малки и по-големи?

Първо е важно да не слагаме равенство между десятъка и свещенството. Яков плащаше десятък без да има свещенство. Десятъкът не означава система на свещенство. И все пак Св. Ап. Павел дава право на служителите на Благовестието да бъдаг издържани от Църквата.

Определено това разделение не може да го смятаме за нещо лошо, или ерес. На мен също не ми харесват практиките в някои деноминации, или ако щеш и в православната църква, но не бих нарекъл "еретици" онези, които настояват за това разделение.

Второ, ако това разделяне не е “правилно”, тогава основателят на тава разделяне е апостол Павел. Той твърди, че "работниците на благовестието имат право да живеят от благовестието" (1 Кор. 9:1-14).

Гал. 6:6 А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.

Вярно е, че пред Бога всеки отговаря за себе си, но е факт, че едни са “по-напред”, или по-навътре. На когото много е дадено много и ще се изисква.

5. На кое число от месеца апостолите събираха десятъка?

Знаем от Библията, че нашите тела поотделно са Божий дом, но и Църквата като цяло е Божий дом. Всеки отделен вярващ е Божий храм и дом, но никой отделен вярващ не е пълнотата на Христос на земята. Къде е пълнотата на Христос на земята? Ефесяни 1:23 ни казва - Църквата. Тоест, поклонението е в пълнотата на Христос - Църквата. Сам християнин не може да е Божий дом сам по себе си. Християнинът в Църквата като общност и институция е Божий дом. Ако някой твърди, че плаща десятък на самия себе си означава да претендира, че той е пълнотата на Христос. Св. Ап. Павел казва, че "служителите на Благовестието" имат право да се изхранват от Църквата. Но никъде няма да намериш твърдение, че християнинът плаща десятък сам на себе си. Деноминациите са само отклонение от практиката на Църквата. Тоест, в Новия завет Църквата е тази, която се покланя на Бога. А десятъка е част от това поклонение. И всеки вярващ, който е част от Тялото в своето поклонение принася десятъка си. А на кой ден християните се покланят с десятъците си... както значение има? Аз бих казал в Събота. Но не онази, римската, календарна събота, а Господната свята почивка.

Десятъка се дава на по-горната институция. По времето на Авел се даваше директно на Господа (не е описано точно как). По времето на Авраам се даваше на Мелхиседек, който беше по-горен (ясно е написано, че Мелхиседек има чин, който после се дава на Исус). За Яков също не пише как е даден, но най-вероятно е по един от двата начина до тогава (на Авел и на Авраам). Евреите го даваха на левитите, а те от своя страна на свещенниците - пак някаква институция, представяща Бога и по-горна от тези които и плащат десятък. Абсолютно нормално е днешните свещенници (Християните) да дават въпросното дарение (десятък) именно на църквата - тази институция която представлява съюза в името на Исус и която предоставя Господната Вечеря - по подобие на свещенниците и на Мелхиседек. А и по подобие на левитите, т.к. църквата няма "земя" - т.е. няма собственост, която да я издържа.

Това е - принцип. Има го от началото, та чак до сега.

Ще отговориш ли на моите върроси:

Съществува ли стих в Новия завет, който да отменя десятъка, или да казва на какво е сянка? Скотоложството толкова ли е маловажно като грях, та е подминато в Новия Завет? И щом е подминато, то имат ли морално право християните да го практикуват? Грях ли е то в Новия Завет? И ако е грях от от къде съдим за това?

Пак казвам, не се храня от десятъци, с труда си изкарвам прехраната. Нито участвам във взимането на решения за употребата на десятъците.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Десятъците
« Reply #13 on: December 15, 2007, 12:46:10 PM »
Leon, имам два въпроса към теб:

Ще отговориш ли на моите върроси:

Съществува ли стих в Новия завет, който да отменя десятъка, или да казва на какво е сянка? Скотоложството толкова ли е маловажно като грях, та е подминато в Новия Завет? И щом е подминато, то имат ли морално право християните да го практикуват? Грях ли е то в Новия Завет? И ако е грях от от къде съдим за това?

1. Защо казваш "моите" въпроси, след като това не са твои въпроси, а са взети дословно от тук, от някой си човек "Божидар" който ги е написал на 02 септември 2002 г. в 11:12:00 ч.

2. Защо винаги пред името на Апостол Павел пишеш Св., какво означава това?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Десятъците
« Reply #14 on: December 15, 2007, 13:14:24 PM »
Quote
2. Кога Авраам отиде при Мелхиседек да си даде десятъка за втори път?

Авраам даде десятък веднага когато срещна свещеник на живия Бог - тоест, земна институция, която е определена от Бога да проповядва Словото и да благославя от името на Христос.

Библията говори, че свещениците са поставени от Бога, а не от човеци. Те не са институция, но това е нещо, което в днешни дни е въведено като термин. Те не се регистрират пред държавата. Ето какво казва Христос:

[14] Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
[15] И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.


Ето Павел за какво беше поставен:
[5] Защото има |само| един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,
[6] Който, като своевременно свидетелство |за това|, даде Себе Си откуп за всички;
[7] за което аз бях поставен проповедник и апостол, (истина казвам, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.


Правилно, че свещениците проповядват Словото и благославят в името на Бога, но никъде службата на свещениците не е била събиране на такси и пари. Господ беше отредил в Закона защо трябва Израил да носи от плодовете на нивите и добитъка си (не от плодовете на парите си) - защото Левитите си нямаха земя, от която да се изхранват. Израил им даваше храната, защото Бог беше заповядал така. Израил се хранеше от тази храна също и поделяше 1/10 от годишните си плодове и 1/10 от добитъка на година (иначе как 1/10 от новородено агне ще се даде?), защото Бог беше ЗАБРАНИЛ на Левитите да имат земя и те трябваше да се изхранват от народа.

В Новия завет виждаме ясно как Бог НЕ ЗАБРАНЯВА на служителите да имат собствена прехрана, което променя много нещата. Не виждаме мнозина да са имали ниви и добитък, но доста от тях бяха бедни. Не е записано дори самият Христос да е дал десятък. Та Той нямаше дори къде да спи. Дори и да беше длъжен да даде, Той трябваше да даде според Закона - от посевите (имаше ли ниви?) и от добитъка си (имаше ли стада?).

Павел показа как труда на ръцете си изкарваше пари и нямаше нужда да му плащат заплата и го даде за пример. На друго място говори, че даването НЕ ТРЯБВА ДА Е ОТ ПРИНУЖДЕНИЕ, но много проповедници казват как хората "трябва да дават" и ги принуждават цитирайки им Малахия, играейки си на рекет с помощта на Божието Слово, цитирайки отделни пасажи без да се вземе под внимание Божия закон в дейтали.

Quote
През останалото време Авраам извършваше жертвоприношения като свещеник на семейството си, които жертвоприношения са първообраз на десятъка.
Обръщаш Словото от Христос към парите!

"Първообраз" или "първи образ" е доста силно твърдение за жертвите. Ето какво се казва за жертвите в Евреи:

[23] И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия |жертви|, а самите небесни - с жертви по-добри от тях.
[24] Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас;


Първообразът на жертвоприношенията е ОЧИСТВАНЕ НА ОБРАЗИТЕ НА НЕБЕСНИТЕ НЕЩА. Не е първообраз на парите или първообраз на плодовете от нивата или добитъка.

Quote
След това Законът даде монопол върху жертвоприношенията на Храма, а в Новия Завет монополът върху жертвоприношенията е в Христос - Той е единствената приемлива жертва. Но принципът на десятъкът към земната институция, която представлява Христос, си остава.

Отново имаме обвързване с бизнес термини като "монопол" и "институция". Думата "монопол" означава да имаш определена продукция и да си на пазара като един без конкуренция. Христос нямаше монопол върху жертвоприношенията, защото Той самият предаде себе си ВЕДНЪЖ в жертва и с това ПРЕКРАТИ нуждата от очистване на образите на небесните неща.

Изразът "към земната институция, която представлява Христос" е доста богохулен - Христос е представител на земна институция, т.е. изпратен е от земна институция, която е негова "шапка". Богохулство! Христос никога не е поискал да бъде изпратен от земна институция, нито да е неин представител, но е изпратен от Бога (не от "божествена институция") и не иска жертви, но ПОСЛУШАНИЕ!

Друг начин на разбиране на това е, че Христос е поставил земна "институция", за да събира десятък. Защо му са на Христос още жертви? Църквата не е земна "институция", а "тяло". Тялото се храни от Словото и кръвта (Святия Дух) снабдява всяка част от тялото с живот. Ти превръщаш Тялото, което Той постави в данъчна институция. Христос не иска повече жертви, а послушание.


[6] В жертва и приноси Ти нямаш благоволение; Отворил си уши в мене; Всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал.
[7] Тогава рекох: Ето, дойдох; (В свитъка на книгата е предписано на мене);
[8] Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля; Да! законът Ти е дълбоко в сърцето ми.


От тези думи и думите горе става ясно, че всичко опира до земната институция, в която ти опитваш да вкараш името на Христос, за да бъде "по-духовна", но всъщност подмолните намерения на всички такива институции се заключават до любовта към парите.Quote
3. Кога Яков даде десятък за втори път, след като беше обещал, ще даде десятък, когато Бог го изведе?

Десятъкът е поклонение. Авраам и Яков са си плащали десятъка (да кажем повторно) - в жертвоприношенията.

По-горе казах ясно защо жертвоприношенията и поклонението нямат нищо общо с парите.


Quote
Това беше формата на поклонение за патриарсите. Тази форма се променя през вековете - семейни жертвоприношения, Скинията, Храма, апостолите с Исус, църковното общение или събрание - но десятъкът остава като принцип
.

Интересно как всичко се променя, обаче парите си остават. Интересно как принасянето на хляба в храма сме го премахнали, но принасянето на 1/10 от посевите и добитъка сме решили да го оставим. Това са абсурди. Хората, които бяха си продали имота, бяха го раздали на бедните (не на свещениците) и бяха тръгнали с Христос, как мислиш, че щяха да дадат десятък? Самият Христос насърчаваше неговите последователи да го направят. Хората, които продадоха нивите си и се присъединиха към църквата как даваха редовно десятък?


Quote
Авраам е нямал институция, която да представлява лично Бога и на която да дава десятъка, и затова е принасял жертвоприношения.

Тук имаме наченки на католицизъм и окултни практики в някои секти днес - човеци да представляват лично Бога. Записано е:
[5] Защото има |само| един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус,


Quote
Но веднага когато среща такъв земен представител на Бога - Мелхиседек - той незабавно плаща десятък от придобитото.
Десятък от плячката. Той не носеше нищо свое със себе си. Плати веднъж. Не е записано да е платил повече.

 
Quote
Kогато Мойсей установява Скинията, вече семейните жертви не са позволени, има само една институция, която представлява Бога на земята. Когато Исус извършва върховното жертвоприношение, представителството чрез жертви е отменено и вече действува представителството чрез тялото на Христос - Църквата.
И според доста хора папата представлява Бога на земята, но според Словото Христос е нашият Ходатай в НЕБЕТО. На земята не са нужни вече институции и свещеници. Представи си какво правят вярващите в затвор в индонезия. Там дали имат представител на Бога на земята или дават десятъка си на началник-смяната?

Тези "закони", които са поставени днес от хора, които са алчни за пари работят само в определени общества, където могат да минат лъжите им като "нещо, което Бог е заповядал и изисква и ако не го изпълниш - посочват Малахия". Господ дали ще посочи Малахия на затворниците в Индонезия?


Quote
Църквата не е централизирана като юдейския Храм, но тя продължава да е институция, с всички характеристики на институция - дисциплина (отлъчване), организация, единна изповед на вярата и т.н. Поклонението става единствено чрез Църквата; разбира се, не църквата на православните попове, кюретата и пасторите от Държавна Сигурност, но все пак Църквата като институция. Докато има земен представител на Христос и земно поклонение на Христос, десятъкът ще остане като принцип.
Земен представител на Христос се практикува в окултни секти, където имат главен пророк и главен "жертвоприносител". В Писанието не съм забелязал някой от апостолите да беше ПРЕДСТАВИТЕЛ на Христос. Нито някой от вярващите да ходи да му носи десятък и той да го дава на Бога. Това са мерзости и изопачаване на Писанието.Quote
Разбира се, ти можеш да отречеш, че жертвоприношенията са били десятъка на Яков. Тогава ще попитам: Изпълни ли Яков своето обещание? Ако да, къде? Храмът още го нямаше. Мелхиседек го няма. А до Скинията и Моисей имаше още поне 400 години... Или може би Яков не е изпълнил обещанието? Какво ти обещание, това си беше клетва! Е, ако Яков не е изпълнил клетвата, защо не се казва нищо за такова нарушение на завета от негова страна?

Когато Яков изля миро на камъка той също се поклони на Бога без да има нужда да има човек, на когото да го дава. Това, че искаш да нагласиш поклонението като даване на пари (отново да повторя, че десятъкът според Закона не беше пари, а 1/10 от твоите посеви и добитъка на година). По-горе обосновах защо Словото не е съгласно с теб, не аз.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?