Author Topic: А научете притчата от... ореха  (Read 1768 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3354
А научете притчата от... ореха
« on: February 04, 2012, 17:19:18 PM »
 Може би мнозина ще си спомнят думите на Исус от Марк. 13:28,29

   Марк 13:28  А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;
   Марк 13:29  също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.


 Смокинята е дърво, което Бог е създал да дава плод добър за храна, но според Исус освен, че смокинята дава плод за храна, тя съдържа в себе си и притча, т.е алегория, поука, която ние можем да извлечем и да станем по-мъдри и да се научим как да живеем.

 Ето защо освен в смокинята, Бог е положил една или повече притчи във всичко, което е създал и очаква от нас да го издирим и да е научим.

 Дадох си сметка за това, когато днес се наложи да счупя няколко ореха, които се оказаха костеливи. Мнозина са забелязали, че формата на ореховата ядка много наподобява човешкия мозък, а още, че орехите са добри за развитието на мозъка. Има една притча обаче, която малцина са разбрали:

 - За да стигне човек до съдържанието, което е скъпоценно и полезно за неговия мозък и ум, то първо трябва да прозре, че скъпоценното е отвъд черупката.

 - След, което човек трябва да положи усилия да разчупи тази черупка. Това говори за това, че  Бог очаква от нас да прозрем, че истината не се вижда с просто око,нито е изложена на показ явно за всеки да види. Нужно е човек да се задълбочи, да положи усилия да разчупи очевидното и да вникне отвъд него.

  - След счупването на ореха обаче, в зависимост от силата на удара, черупката и ядката се разтрошават и смесват до определена степен. Ето защо е необходимо разделяне на скъпоценното от нищожното.

 Същите тези три стъпки, които са необходими за достигането до скъпоценното за мозъка съдържание на ореха важат и за развитието на нашия ум и интелект. Прозрение - къде е скрито скъпоценно съдържание. Проникване отвъд очевидната повърхност. Разделяне на скъпоценното от нищожното.

 Колко ли са притчите, които Бог е скрил за нас във всичко онова, което е създал?

   Пр. 25:2  Слава за Бога е да скрива всяко нещо, А слава е на царете да издирват работите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.