Author Topic: Живот извън системата  (Read 74235 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Живот извън системата
« Reply #105 on: September 11, 2014, 16:43:51 PM »
Quote
Преди два века протестантските християни са вярвали, че ще умрат преди Христос да се върне на земята. Това е повлияло на начина, по който те са мислели, молели се, работели и евангелизирали. Те са изграждали за бъдещето. Били са ориентирани към бъдещето. Били са висша класа хора. Живеели са в центъра на събитията и са определяли хода на историята. Само погледнете катедралите които са строили, дори самото им построяване е траело повече от живота на едно поколение. Това не са били хора които са се готвели да напуснат планетата Земя в мечтан полет към рая някъде в небето.

Ние не се готвим да напускаме планетата, ние се готвим за Божието управление на Земята. За разлика от вас обаче ние не смятаме че това управление ще започне преди завръщането на Христос, Който като дойде ще разруши светската система и ще създаде Свой ред по образеца на правдата. Именно според този ред ние трябва да се учим да живеем и работим и това е предмета на тази тема. Интересно е обаче, че споменаваш катедралите, които са едни от най-демонизираните човешки творения на земята. Виждал съм такива в Париж и никога не съм виждал по-мрачни и зловещи здания през живота си.

Quote
Днес повечето протестанти вярват, че Исус се връща скоро, така че те няма да умрат. Това вярване засяга начина, по който те мислят, молят се, работят и евангелизират. Те са ориентирани към настоящето. Те са нисша класа хора. И като всяка нисша класа хора, те се отделят и изолират, излизат от центъра на събитията, 'строят гета '', създават субкултура в която да не се чувстват така малки и незначителни каквито всъщност са..

Ако си чел внимателно, какво съм писал по-нагоре трябваше да забележиш, че аз говоря за работа, която изисква поколения за да бъде свършена. Очевидно боравиш с терминологията, както ти изнася. Нисшите маси не се отделят и не създават нищо, те се влачат от системата и вървежа на света, точно както вие правите, вместо да издирите древните основи на правдата - вие градите върху светския пясък, понеже така е по-лесно.

Quote
Днес слушаме за конспирации, масонски ложи, поклонници на Сатана, които управляват цялата планета и го правят без физическото присъствие на Сатана и дори чуваме, че когато покорят всичко ще възцарят над всички Антихрист, дявола в плът, седнал на престола над цялата планета… Глупости!  Що за лудост?

Ако беше чел Писанията вместо книжките ви с теология писани от йезуити щеше да знаеш, че за световен заговор се говори не от днес а от хиляди години и е ясно записано в Писанията:

Пс. 2:1  Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?
Пс. 2:2  Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия помазаник, като казват:
Пс. 2:3  Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.


Ако познаваше реалната история щеше да знаеш, че нищо не се случва в историята без заговори между отделни субекти. А това, че ще има кулминация на сблъсъка между силите организирани чрез принципа на Дървото за познаване на добро и зло и тези живеещи според принципа на Дървото на Живота е част от недвусмислената логика на Писанията. Тази вражда между семето на жената и семето на змията рано е предвидена на кулминира преди завръщането на Христос, който ще смаже сатана при Пришествието Си и ще унищожи Антихриста с духа на устата Си. Записано е ясно, че това ще се случи при Пришествието на Христос, т.е при това пришествие положението на земята няма да бъде никак розово.

Quote
Това е християнско послание!
„Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми Докле положа враговете  ти  за  твое подножие.”
Откраднали са посланието и плана на църквата, и което е още по ужасно накарали са християните да вярват в това, че светът принадлежи на Сатана и, че той ще постави престола си над планетата.

Точно тук се сблъскваме с феномена на подменените понятия. Ние работим именно за полагането на Божиите врагове под нозете Му според принципите, които Писанието учи, а не според очакванията на човеци на които е основана вашата теология. Светът лежи в лукавия, това го казва Божието Слово, но ти изяснил ли си си, какво означава термина "светът" в Писанията? Гръцката дума превеждана като "свят" и "светът" е kosmos и нейното основно значение е "ред, подредба". Друга дума превеждана в нашите Библии като "свят" е думата aion, означаваща "епоха" и когато се говори за "края на света" се говори за края на епохата. Ето защо светът, който лежи в лукавия, това не е планетата Земя с нейните ресурси създадени от Бога за Неговите цели. Това е и причината ние да се учим да живеем от Божиите ресурси, а не от ресурсите на системата на този свят. "Светът" това е настоящия ред и начин на живот на народите основан върху Дървото на познаване на добро и зло, яденето от чийто плод е фундамента на отстъплението и грехопадението. Това е светът, който принадлежи на сатана и който изцяло лежи в него - светът основан върху знанието като източник на живот. Над този свят и този ред сатана ще постави престола си, дори ще претендира, че това е обещания престол на Давид на който седи самия Месия. Това е напълно в реда на нещата. А хората следващи вашата йезуитска теология са точно тези, които в името на криворазбраното градене на Божието царство, градят именно престола на Антихриста, фундамента за чийто престол е положен от вашия любим учител, изкусния строител - архиеретика Августин.

Quote
Чудил съм се, защо християните мразят посланието, че трябва да победят преди Христос да се завърне. Защо? Защото те вече имат манталитета на гетото, те не искат да поемат отговорност. Отговорност е страшна дума. Те по-скоро биха повярвали, че Бог е предопределил Своята Църква да се провали, отколкото да вярват, че са лично отговорни за промяната на обществото. Именно затова Църквата е толкова слаба днес. 

Ние вярваме, че християните ще победят преди да се завърне Христос, Той не може да се завърне без те да победят. Разликата е че ние виждаме победата на Тялото като отражение на победата на Главата, а Неговата победа беше не в бляскави политически успехи, а в позорната смърт на Кръста. Вие сте паднали в изкушението, което Христос отхвърли в пустинята, когато сатана Му каза:

Лука 4:6  На тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, (защото на мене е предадена, и аз я давам комуто ща), -
Лука 4:7  и тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.


Вие се надявате да вземете власт чрез същите методи чрез които царуват и владеят езичниците, по същия начин по който владеят ония, които са под властта на сатана. Аз съм добре запознат с методите и кроежите на вашата теология и те са точно толкова лицемерни и коварни, колкото и цялата ви прехвалена "западна цивилизация". Възприемайки методите и мъдростта на този свят конституира въпросния акт на поклонение, към който сатана увещаваше Христос. Той го отхвърли, ние ще сме победители ако го отхвърлим също. А вие сте го прегърнали и сте тръгнали с него да правите кръстоносни походи. Плода ви ще бъде не по-малко демоничен и позорен от това на оригиналните кръстоносни походи.

И както казах и по-рано всичко допира до дефиниции на основните понятия. За всеки истински християнин е ясно, че победата на Христос беше не в някоя предизборна кампания а именно в Неговата смърт на кръста. Ние вярваме точно в такава победа на Църквата, а не като вас да вярваме в "победа" според езическите очаквания и дефиниции за такава. Вие много обичате да критикувате "езичниците". Но специално сте си подбрали толкова размити дефиниции за това какво е езичник, така щото да не стане ясно колко много самите вие сте се оплели в езичество и във вашата теология и в дефинициите си и в терминологията си и в мирогледа си.

Quote
Дали изповядвам реконструкционистка теология? Вече няколко пъти ме наричат реконструкционист - сигурно съм такъв. Аз лично бих се определил като протестант, който е в изповядва реформаторската теологията. Вярвам в победата на Благовестието в историята и на земята, в Божието върховенство в спасението, в непогрешимия авторитет на Библията и в непроменимата валидност на Божия Закон.

Добре, понеже ти реши откровено да самоопределиш себе си, ще бъде честно да ти кажа (поне за себе си), какво е моето самоопределение.

Аз не се определям като протестант и имам всички основания да смятам, че протестантизма е просто едно от разклоненията на католическото отстъпление от вярата. Точно както православието е друго подобно разклонение. Самия факт, че определяте себе си като "реформисти" или "реформатори" говори за това, че вие продължавате са стоите на гнилия католически фундамент, като само сте ПРЕОБРАЗУВАЛИ ФОРМАТА, от там идва и думата РЕ-ФОРМА. Точно затова именно Августин е вашият любим учител, същия който е изградил гнилия фундамент на католицизма. Той е бил също любимия учител и на вашите любими реформатори - Лутер и Калвин. Тия последните двама учители никак не успяха да опазят със своята реформистка теология прехвалените ви ПУРИТАНИ от избиването на стотици хиляди, а в последствие и на милиони местни индианци в Северна Америка. А Лутер дава благословия на принцовете да избият стотици хиляди възстанали селяни в Германия, които сам той е подбудил на бунтове с поученията си.

Ето защо аз по никой начин не мога да се идентифицирам с протестанството или нещо протестантско. Това е същия стар, гнил, антихристки католицизъм в реформирана форма. Точно затова и вие като католиците се водите от същата теология за превземане на света "за благовестието". За контрол над правителствата, над царете и законите на езическите народи. Т,е вие изповядвате папизъм, но без видим папа, по-скоро гледате на църквата като на корпоративен папа. Разбира се рано или късно вашия папизъм ще ви върне обратно в обятията на оригиналния папа.

Всички протестантски реформатори се опират на така наречените "църковни отци" които са главните инициатори на отсъплението от вярата, за което апостол Павел пророкува в Деяния 20-а глава. С други думи протестантизма представлява един провален опит да се върне християнството към корените на вярата. Вместо да се върнат към тях те се върнаха към корените на отстъплението.

Ако искаме да се върнем към корените на оригиналната автентична вяра, трябва да прескочим отсъплението на "отците" и да отидем още по-назад. Към времето на апостолите и Писанията и да изучим техния мироглед, учение и начин на живот в светлината и контекста на призоваването на Израел за светлина на народите и царско свещенство.

Quote
А за да съм напълно откровен, считам, че вие тук сте еретици, заразени от някакви гностични ереси. Нуждаете се от покаяние, изцерение и завръщане към здравото учение. Което ще ви направи отново работоспособни и полезни за Царството, за Църквата и преди всичко за вас самите и за семействата ви.
 Не се обиждайте от думите ми, моля!

Оценявам твоята откровеност, затова ти отговарям с подобаваща порция такава. За мен е привилегия хора от твоята теологична закваска да ме считат за еретик, защото горко ми ако ме считаха за правоверен. Също както "светата инквизиция" изгаряше еретиците, би били пагубно за душата ми ако ме счетяха за правоверен.

Интересно, че говориш за гностицизъм (което е единия от шаблоните на вашата риторика) без да познаваш същината на гностицизма и това, че именно той е в основата на вашата теология. Гностическия квас е в основата на Александрийската школа, която много се срамувала от това, че простотата на Благовестието не блесва пред префинената гръцка философска мисъл и за да предаде по-голяма философска засуканост на Божието Слово предприема тотална алегоризация на пророчествата и думите на Божието Слово. Виден представител на тази школа е Ориген, чийто гностически квас е недвусмислено доказан. А ученик и продължител на тази школа става не някой друг а именно бащата на вашата вяра и теология Августин. Това са исторически факти. Вие сте неразривно свързани с Августин и нас ли обвиняваш в гностицизъм? Които се придържаме към простотата и буквалността на Писанията без излишни мъдрувания и спиритуализиране на Божите думи?

Quote
Глупости, просто сте лоши и мързеливи. Предпочитате да заровите "таланта" си в земята вместо да се борите и печелите за царството. Да слушате шантави учители които да оправдават безсилието ви, вместо да стъпите на здравото учение и да работите.

Може и да сме мързеливи (човек винаги може да работи повече), но дали ще можеш да докажеш, че извършваш дори и 30% от обема интелектуална, физическа и духовна работа, която ние вършим? Защото ако не успееш да го докажеш ще излезе, че ти си поне трижди по-мързелив. Та ти дори не си положил достатъчно усилия да изучиш историята на собствените си вярвания, не познаваш историята на света, не познаваш дори историята на "християнската цивилизация" която хвалиш и издигаш в култ. Наричаш се протестант, а и протестантската история не познаваш добре. И на мен ли казваш, че съм мързелив, който изучавам непрестанно и това и много други неща, за които ти дори в ума си нямаш представа, че съществуват? Спрямо Божия стандарт може и да се окажа мързелив, но предвид твоето напълно неадекватно интелектуално състояние и представи за света и историята, не е ли пълна ирония да ни наричаш мързеливи?

Ще ти дам този кредит - ти не ни познаваш, не си се постарал да прочетеш форума повече и да видиш що за хора сме, какво вярваме и как работим. Твоите обвинения са шаблонни и насочени към импотентното евангелско християнство намиращо се в общата църковна мараня. Ако бях един от тях бих приел обвиненията ти в мързел и бягство от отговорност за адекватни. Но поне да се беше запознал с какви хора разговаряш в момента, та да можеш да имаш реална представа срещу какво стоиш. Аз съм в по-изгодна позиция от теб защото познавам добре и евангелското християнство към което са насочени твоите шаблонни обвинения познавам и вас, смея да твърдя дори по-добре отколкото вие познавате себе си. Те наистина си губят времето с абсолютни глупости. А вие наистина работите и то здраво. Само, че сте толкова измамени още на ниво фундамент, че работите директно за целите на Антихриста, чието явление вашата теология удобно или отрича или поставя безславно в миналото.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Живот извън системата
« Reply #106 on: June 11, 2015, 19:19:33 PM »
Здравейте,

бих искала да задам въпрос (в контекста на горе написаното)...

Защо?
Защо го правите всичко това?
Кой е мотивът Ви?
Какво, Ви мотивира да искате и да живеете по този начин?

..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Живот извън системата
« Reply #107 on: June 11, 2015, 20:03:32 PM »
А има ли друг начин по който може да се живее праведно и да се изпълнят Божиите цели и намерения за това поколение? Има ли друг път освен тесния път?

А и според изписаните хиляди редеове по темата във форума, нашите мотиви не са ли вече ясно очертани и изяснени?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Живот извън системата
« Reply #108 on: June 11, 2015, 20:55:32 PM »
Това е резултата.

Но мотивът, личният ти мотив (или на всеки, който би отговорил)...
за него - питам.

Нека отговоря и аз.
Всичко, което правя за Бога, го правя защото Го обичам.
Да, иска ми се да Го обичам повече. Със цялото си същество. Да не оставям нищо за себе си.
Старая се и се уча, всеки ден....

Може би, аз, като жена...разбирам нещата, през този личен (чувствен аспект)....

..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Живот извън системата
« Reply #109 on: June 12, 2015, 11:18:26 AM »
Чувствата са много измамливо и променливо нещо. Религиозните чувства не правят изключение. Израилтяните един ден викаха Осанна, на другия ден Разпни Го. Точно така работят чувствата. Нужни са много по-дълбоки корени за да ни държат в Истината.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Живот извън системата
« Reply #110 on: June 12, 2015, 15:20:38 PM »
Това да "обичаш Бога" е също много измамливо нещо и рядко съм виждал човек, който наистина обича Бога.

Има жени, които обичат мъжете си, но докато мъжете им са им угодни по сърцето. Ако мъжът каже, че трябва да отидат в друга насока, тогава изведнъж такава жена, която е обичала застава срещу мъжа си като заклет враг.

Така е и с много хора, които казват, че "обичат Бога", обаче когато Бог не им играе по свирката и трябва да минат през скръб, изведнъж обръщат гръб на Бога и стават негови врагове.

Затова и вярващите по времето на Павел не са приемали кой да е ей така, щото казал "славанабога" или "обичам господ" или "здравейте братя" или "алилуя". Те са смятали всеки такъв като лъжевярващ, докато не се докаже, че е наистина читав човек. Не са имали проблем спрямо невярващите, защото с тях е по-безопасно, когато спазваш правилото да нямаш общо (да не си съдружник, да не сключваш брак с такива и т.н.).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Живот извън системата
« Reply #111 on: June 14, 2015, 13:08:58 PM »
Благодаря Ви за отговорите!

Ще поразсъждавам върху тях...

Съгласна съм с това, че само чувства не са достатъчни за да стоим в Пътя...Watchman...и когато дойдат скърбите и изпитанията - те, сами по себе си не издържат...

Но също така, смятам, че те не са лошо нещо. Сам Господ, синтезирайки закона и пророците до двете най-големи заповеди, каза  „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, от  цялото си сърце, от и с целият си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея е тази: Да възлюбиш ближния си като себе си. На тези две заповеди се крепят целият и закон и пророците.”  /Матей 22:37-40/.


Tihomir,
Да, има такива жени. Има и много мъже, които не са истински мъже.
Въпрос на неправилно разбиране. Хора, непознаващи основната си функция от Създателя. 

Колкото до приемането...
За мен, то винаги е свързано с доверието. Нямам как, един читав човек – да ти покаже, че е читав, докато ти издигаш стени, високи колкото Айфеловата кула срещу него. Доверието се дава. Други неща – като лоялност, уважение, авторитет – те се заслужават (т.е – трябва им време и дела, за да се докажат).

Отношението винаги прозира зад думите.

С уважение: Емма
..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Живот извън системата
« Reply #112 on: June 14, 2015, 16:36:26 PM »
Любовта към Бога е изпълняване на заповедите му.

Скоро един човек, който изповядва възгледи, които не са базирани на Писанията, ме обвиняваше, че съм му казал, че не ми бил никакъв "брат", а трябвало, защото пишело "да обичаш ближния си". А това, че човекът се пише брат, обаче изпълнява нечии чужди заповеди (което сметне за добре), не го зачита. Ето практическа любов към Бога, където смятам човек за поклонник на чужд бог, независимо дали го нарича "исус" и че по-голямата част от Библията я зачита, с разни изключения.

По отношение на "функцията", аз съм виждал много малко хора, които знаят изобщо защо дишат на тази земя. Отговор от рода на "заради господа" не е отговор, защото хората не знаят какво означава това. Често "заради господа" са просто локуми, а животът е отражение на изпълняването на заповедите на един друг бог.

Относно приемането, ти може да смяташ за добро каквото си решиш, но аз чета, че присъединяването на Павел към апостолите, включително и на други вярващи към Божиите хора е ставало чрез поръчителство. Павел 13 години не е бил допускан изобщо до апостолите в Ерусалим, независимо, че е говорил правилно, че са виждали, че оборва религиозните и че "чули, че вече не гонил последователите на Исус". Според твоите думи, апостолите са били крайно недоверчиви, имали са стени на недоверие като Айфеловата кула и отношението им било ясно от думите им...

Според Библията, това е правилното отношение.

Не случайно в последните дни нечестивите ще се опитват да се присламчват към праведните чрез мнимо ласкателство — о, вие тук големи неща правите... о, колко добре се справяте... о, чудесна храна имате... о, каква хубава градина имате... о, по какъв начин си си построил къщата... о, колко добре правите това или онова... с други думи — "хваля те за нещо, а сега ти от учтивост трябва да ме приемеш".

Та, уважения, лоялност и доверие, са нещо, което се изгражда МНОГО ТРУДНО и то трябва да мине през СИТОТО на недоверието и съмнението. Христос не се доверяваше на хората, защото ги познаваше. Според днешните философии той не е бил "възпитан".


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Liya

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 58
Re: Живот извън системата
« Reply #113 on: June 18, 2015, 22:58:49 PM »
  Четейки темата, започвам да гледам на този стих от съвсем друг ъгъл:

"Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя."

  Преди никак не го разбирах този стих. Мислех си - каква мелница и какво поле, кой християнин в днешно време ходи да мели жито или да копае? Дали стиха не казва, че в най-последните времена няма да има останали истински християни в градовете? Защо не се казва - "двама ще бъдат на площада" или "двама ще са на пазара"? За мен този стих идва като потвърждение на написаното в темата.
  Другия вариант е - след опустошителното земетресение, от което "великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха" почти всичко живо да се е изнесло от разрушените градове и да живее по този начин.
 Не знам дали правилно тълкувам, Откровение ми е много трудна книга.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Живот извън системата
« Reply #114 on: June 18, 2015, 23:13:59 PM »
В момента много хора си мелят жито вкъщи, та мелницата може и да е в града.

Няма проблем в площада, защото в селата също има площад. Няма проблем и с пазара, защото пазарът (стига да е свободен) е чудесна възможност за всеки — и продавач и купувач.

Има един друг пасаж в Откровение, където се говори за битка на нечестивите срещу Месията, където нечестивите ще яздят на коне и накрая птиците ще ядат труповете им. Четейки на други места, където пише, че "скакалците приличат на коне" е ясно, че е нещо друго, а не кон, но в края на дните се говори за коне. Та нищо чудно да се върнем в дните без индустриализацията. Историята показва, че в дни на глад (както при един от конниците в Откровение), хората са измирали или са се връщали към основите на ежедневието — земята.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Liya

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 58
Re: Живот извън системата
« Reply #115 on: June 18, 2015, 23:42:03 PM »
Няма проблем в площада, защото в селата също има площад. Няма проблем и с пазара, защото пазарът (стига да е свободен) е чудесна възможност за всеки — и продавач и купувач.

Да, няма проблем, дадох ги като пример за града, забравяйки, че и в селата също ги има :)))

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Живот извън системата
« Reply #116 on: June 19, 2015, 14:09:57 PM »
Ние наистина сме на прага на ОГРОМНИ промени и повечето хора ще бъдат наистина изненадани и хванати напълно неподготвени за това, което ще ги сполети. Ние вървим със стремителни стъпки към онова, което на английски се нарича paradigm shift или казано на български пълна промяна на основните понятия и представи за живота.

Такава пълна промяна се предполага да преживее всеки християнин посредством библейското обновяване на ума, но онези които не са достигнали до него ще станат плячка на подготвяното от сатана промяна на ума и представите за живота за което той и неговите земни служители се готвят от хилядолетия.

Самата светска система е основана върху сатанински мироглед, който от векове поробва народите под княза на този свят, но за целите на последното царство на Антихриста е необходими този мироглед да еволвира драстично. За да постигне това противника ще залее света със шокираща информация, събития и катаклизми, които ще дойдат като потоп от всички страни. Единствения начин да се устои в този потоп е човек да бъде наясно с Божият стандарт, Божият мироглед и Божията представа за живота, според както е писано:

Исая 59:19 When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against him.

Цитирам английския превод на Кинг Джеймс, защото е по-точен. На български цариградския превод е най-близко:

Исая 59:19 Когато врагът нападне като река,Духът Господен ще възвиси хоругва против него.

Хоругвата е било нещо като знаме, тип плакат, който войските са издигали в битка и на който са били изобразени всички ония неща, които този народ цени, издига - с други думи там са символите на тяхната ценностна система и върха на тяхната цивилизация.

Ние няма да устоим на потопа на врага, ако не сме наясно с фундаментите на Господната цивилизация, на Неговото вечно царство. А за целта е необходимо ние самите да живеем и да се учим в подходящата среда. Още преди много години са правени изследвания и е установено, че градската среда е може би най-силната мутогенна среда. Казано с други думи градската среда води до израждане, което е не само умствено и духовно, но също и физическо и генетично. В тази от друга страна естествената среда за живот, която Бог е създал съдейства за преобразяването на човека в познаването на Бога и Неговите пътища.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

jemo

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 46
Re: Живот извън системата
« Reply #117 on: June 20, 2015, 11:29:16 AM »
Уочмен
И тук си на правия път. Излизане от системата е изпразване от духа на света. Всичко после е лесно. Аз живея от години извън содом (разбирай град). Имам 3 ветрогенератора мое производсттво и 2 соларни панела. Ползвам само изворна вода. Има хора живеещи без ток. Той не е жизнено необходим.

Emma

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 98
Re: Живот извън системата
« Reply #118 on: June 25, 2015, 22:00:35 PM »
Чудя се ...чисто практически, как би могло това да се приложи (случи),
на сама жена, решила да се махне от системата (града)...?
..."Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

Йоан 6:45

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Живот извън системата
« Reply #119 on: June 25, 2015, 22:06:04 PM »
Тези неща не стават поединично, особено за жени. Не че е невъзможно на село живеят много стари бабички и се оправят сами. Но те далеч не живеят извън системата, макар и да снабдяват голяма част от храната си сами.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.