Author Topic: Рай и Ад  (Read 78841 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

strannik

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
  • http://bratoliubie.alle.bg/
Рай и Ад
« on: January 02, 2012, 22:27:12 PM »
Цитат на Тихомир от постинг 227 на темата "Какво е праведност и кой е праведният според Библията?"
Quote
Та "шеол" и "ад" са едно и също нещо, просто там има разделение. Няма никъде отиване на небето.

А какво е според теб мястото, което Исус нарича рай? - "Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая", както и Павел казва, че "бе занесен в рая и чу неизразими думи".
"Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви."
Исая 58:4

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Рай и Ад
« Reply #1 on: January 02, 2012, 23:38:07 PM »
Гръцката дума за "рай" е "paradisos" която буквално означава "градина, парк" и това е термин, който сочи към едемската градина в която беше Адам преди грехопадението.

Тази градина не се намира на Небето, но на земята. Според книгата Битие тя се намира там където извират реките Тигър и Ефрат.

Бит. 2:8  И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал.

Бит. 2:10  И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се разклоняваше и стана четири главни реки .
Бит. 2:11  Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.
Бит. 2:12  И златото на оная земя е добро там има още бделий и ониксов камък.
Бит. 2:13  Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя
Бит. 2:14  Името на третата река е Тигър: тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.


Този пасаж доказва, че Едемската градина се намира някъде около извора на Тигър и Ефрат. Разбира се не точно на самия извор, но малко по-нататък, защото първо извира една река от самия Едем (райска градина) и после се разклонява на четири отделни реки.

На тази карта се вижда, че Тигър и Ефрат наистина извират от един и същ регион, но не се виждат никакви други две реки, нито пък се вижда едната река от която извират четирите:Това ще рече, че или Библията е погрешна или другите две реки и самия Едем се намират малко по-надолу, а именно под земята, или в регион, който Библията нарича "местата по-долни от земята" Доказателство за това ще видим малко по-долу.

Първо искам да се спра на пасажа в който Исус говори на разбойника на кръста:

Лука 23:43  А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.

Тук обещанието е направено е петък, когато Исус и разбойниците са на кръста и са все още живи. Исус умира същия ден, както и разбойниците на които им биват пречупени пищялите за да умрат преди настъпването на съботата.

Йоан 19:31  И понеже беше Приготвителният ден, то, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото оная събота беше голям ден), юдеите помолиха Пилата да им се пребият пищялите, и да ги дигнат оттам.
Йоан 19:32  Затова дойдоха войниците и пребиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса.
Йоан 19:33  Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял не Му пребиха пищялите.


От този пасаж става ясно, че и Исус и разбойниците умират на приготвителния ден, сиреч петъка. След възкресението Си обаче Исус заявява нещо много важно:

Йоан 20:17  Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца;

Тук става ясно, че на третия ден след смъртта Си, Исус още не се е възнесъл при Отца, и ако рая е някъде на Небето при Отца, то как точно Исус е бил в рая заедно с разбойника на когото дава обещанието?

Нещо повече, на нас ни се казва много точно къде е бил Исус преди да възкръсне:

Еф. 4:8  Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците"
Еф. 4:9  (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята.
Еф. 4:10  Тоя, Който е слязъл е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).


Значи когато Исус се вижда с Мария Магдалена, Той все още не е възлязъл на Небесата, но преди това е бил според горния пасаж "в местата по-долни от земята". В същото време Исус трябва да е бил и в рая (сиреч в едемската градина) още от петък, защото няма как иначе да е изпълнил обещанието си към разбойника "днес ще бъдеш с Мене в рая." Не знам за вас, но аз смятам, че Исус си изпълнява обещанията и е станало точно както Исус го е казал.

Следователно можем да направим логичния извод, че рая се намира не къде да е другаде, а "в местата по-долни от земята" от където извират четирите реки, като две от тях се появяват на повърхността на земята и ние ги знаем по името Тигър и Ефрат.

Това обяснение напълно съвпада с дефиницията на "шеол" - а именно място под земята, а още съвпада и с историята за богаташа, бедния Лазар и Авраам, които са в шеола, т.е в ада, който е именно място "по-долно от земята".

Редно е също да обърнем внимание и на следните пасажи, които свидетелстват за същото:

Д.А. 2:25  Защото Давид казва за него: "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже той е отдясно ми, за да се не поклатя;
Д.А. 2:26  Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;
Д.А. 2:27  Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито, ще допуснеш твоя светия да види изтление.
Д.А. 2:28  Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието си, ще ме изпълниш с веселба."
Д.А. 2:29  Братя, мога да ви кажа свободно за Патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.
Д.А. 2:30  И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да го] постави на престола му,
Д.А. 2:31  той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.


Този пасаж ясно доказва, че Исус е бил в ада, при все това по собствените думи на Исус към разбойника, Той е бил в рая. Това за пореден път доказва, че рая се намира не къде да е, но под земята или както Писанието казва "в места по-долни от земята" или мястото което старозаветните писания наричат "шеол" а новозаветните "ад". Същото се потвърждава и от историята за богаташа, Лазар и Авраам.

С други думи популярното схващане, че ада е място за грешниците, а рая се намира на Небето е напълно погрешно. Но по-правилното схващане е че ада е подземен регион в който има различни отдели - единия наречен "Авраамово лоно" и е място на покой и утеха, и другия е място за страдание. По всяка вероятност Аврамовото лоно се намира в рая или в близост до него.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Рай и Ад
« Reply #2 on: January 02, 2012, 23:44:39 PM »
strannik,

Нека да уточня, че тук доказателства, които са "според теб" и "според мен" няма да покажат нищо особено. Важно е "според Бог" какво е.

Искам да добавя и още няколко неща, които смятам, че са важни, но не са писани в отговора от Watchman:

В Словото пише, че всички души отиват в ада или шеол. Това място е под нивото на земята. Разбираме го особено красноречиво, когато Корей и дружината му слязоха живи в шеол, когато земята се разтвори. Може би (това е мое разсъждение) под територията на пустинята, където скиташе Израел, се намира частта от шеол, в която са нечестивите. И нищо чудно, тъй като тя е доста близо до мястото, където извират реките Тигър и Ефрат.

В притчата за богаташа и Лазар се казва ясно, че богаташът беше на място на мъки и ВИЖДАШЕ отдалече Лазар, който беше в лоното на Авраам, т.е. беше се облегнал на Авраам. Можеха да говорят, но се казва, че са разделени от бездна и никой не може да премине от другата страна:

22. Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.
  23. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.
  24. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.
  25. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
  26. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.


Също е ясно, че има вода в шеол, в частта от шеол, в която праведните се успокояват.

Объркващото за мнозина е това, че смятат, че раят бил някъде на небето, а това никъде в Библията не се казва. Напротив, пише, че раят е под земята.

Ето малко пространствено обяснение:
Исая 66:1. Така казва Господ: Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв дом искате да построите за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя покой?

Щом земята е подножието на престола, тогава олтарът, за който се говори в откровение е също на равнището на престола:
Откровение 9:13. И като затръби шестият ангел, чух един глас от роговете на златния олтар, който беше пред Бога

А под олтара пише, че били душите на тези, които били заклани заради Бога:
Откровение 6:9. И когато отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието слово и за свидетелството, което опазиха.

Щом земята е подножие на престола и пред престола има олтар, значи под олтара е логично да означава под земята, което е точно в синхрон с това, което говорят Писанията за душите на човеците и мястото, където отиват те.

Да не говорим, че на погрешната концепция за "небето" са базирани сумати песни и сумати поздрави и лафове.

Някой ще попита — тогава защо се говори за "Небесния Ерусалим"? Ако някой мисли, че ще ходим в небето, защото "Небесният Ерусалим" е "небесен", нека първо да обърне внимание на факта, че никъде градът, за когото се говори като Ерусалим, не е наричан "небесен". Наречен е "новият Ерусалим":
Откровение 21:2. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.

Интересно, нали? Новият Ерусалим "слиза из небето". Къде слиза? Слиза на новата земя, която Бог е приготвил:
Откровение 21:1. И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.


Останалите работи ги е писал Watchman.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Рай и Ад
« Reply #3 on: January 03, 2012, 10:59:53 AM »
Още нещо да добавя към темата.

От това което strannik недоцитира:
2Co 12:2  Познавам един човек в Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе.
2Co 12:3  И такъв човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае),
2Co 12:4  който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори.


е видно, че третото небе и рая не са едно и също.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

strannik

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
  • http://bratoliubie.alle.bg/
Re: Рай и Ад
« Reply #4 on: January 03, 2012, 22:16:27 PM »
Тихомире, казваш, че няма никъде отиване на небето. Е, все пак има на едно-две места, където изрично се говори, за отиване на небето:
4Царе 2:11 "И като ходеха те още и говореха, ето огнена колесница и огнени коне, и раздвоиха ги един от друг и възлезе Илия с вихрушка на небето."
Както и от Битие
Битие 5:24 "И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе."
Нима Енох и Илия са единствени при Бог на небето?
И къде мислите, че е големия облак от свидетели?
Това, че Бог е на небето и че Илия си отиде при Него, защото си беше Негов, говори ясно, че Божиите души си отиват при Бог, защото са Негови. А примера с Корей и дружината му, които също живи слязоха обаче в Ада, говори ясно, че тия които не са Божии, не отиват при Бог на небето, а слизат в Ада.
Колкото до това, че Исус каза на разбойника, "днес ще бъдеш с мен в рая", а на Мария казва, че още не се е възнесъл след три дни от разпъването Му, вие отчитате ли факта, че Христос говори на Мария за възнесение след Неговото възкресение, а не след Неговото разпятие?
А за слизането на Исус първо ясно е написано, че е слязъл с духа си, и второ Той слезе в ада за една определена категория от хора:
1 Петрово 3:18-20 "Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест осем души, се избавиха чрез вода."
"Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви."
Исая 58:4

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Рай и Ад
« Reply #5 on: January 03, 2012, 23:05:46 PM »
Quote
Тихомире, казваш, че няма никъде отиване на небето. Е, все пак има на едно-две места, където изрично се говори, за отиване на небето:
4Царе 2:11 "И като ходеха те още и говореха, ето огнена колесница и огнени коне, и раздвоиха ги един от друг и възлезе Илия с вихрушка на небето."
Както и от Битие
Битие 5:24 "И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе."

Тихомир говори за ходене на небето СЛЕД СМЪРТТА, а Илия и Енох бяха взети живи от земята. За Енох не се казва Бог като го е взел където го е занесъл, за Илия се казва "на небето" - но и двамата бяха ЖИВИ, когато стана това взимане, никой не беше умрял. Така, че подобен аргумент не е валиден във връзка с това за което говорим, а именно за ада и рая след смъртта.

Quote
И къде мислите, че е големия облак от свидетели?

Първо, тия свидетели не са седнали на някакъв си облак да свидетелстват. Това за което говори Писанието е че тези хора СЪС ЖИВОТА КОЙТО СА ЖИВЯЛИ СА СВИДЕТЕЛСТВО за Божията вярност. Според както е писано:

Римл. 15:4  Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.

Второ, пасажа много ясно казва, къде са тези свидетели:

Евр. 12:1  Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,

Ние да не сме на небето случайно, че около нас да  е "облака от свидетели" - но ние сме на Земята и облака от свидетели ни заобикаля, чрез ИСТОРИЧЕСКИЯ ПРИМЕР, който са оставили, и чийто пример ние можем да вземем от Писанията. Защото ако погледнеш глава 11 на книгата Евреи ще видиш, че там се говори именно за тези свидетели, като се споменават техните дела СПОРЕД КАКТО СА ЗАПИСАНИ В ПИСАНИЯТА, а не се говори за някакво тяхно свидетелстване от облаците или от небесата.

Quote
Колкото до това, че Исус каза на разбойника, "днес ще бъдеш с мен в рая", а на Мария казва, че още не се е възнесъл след три дни от разпъването Му, вие отчитате ли факта, че Христос говори на Мария за възнесение след Неговото възкресение, а не след Неговото разпятие?

Ти затова ли си се нарекъл strannik, понеже постоянно съчиняваш странни истории? Значи според теб като е умрял Христос душата му била на Небето, а духа Му отишъл в ада? Това ли твърдиш? Толкова ли не успя да прочетеш пасажите които бяха цитирани по-напред:

Д.А. 2:27  Защото няма да оставиш душата ми в ада, нито, ще допуснеш твоя светия да види изтление.

Тук ясно се казва, че душата на Исус е била в ада. А не че е била на небесата, пък духа му в ада. Напротив ДУШАТА Му е била в ада, според ясните текстове на Писанието. Така,че няма никакви възнесения на небето след смъртта.

Второ, стъпваш на погрешен превод за да си правиш изводи че духа а Исус бил ходил в ада. Горния пасаж ясно доказва, че душата Му е била в ада, а ето един много по-точен превод на пасажа от който си вадиш странни изводи:

1Pe 3:18  For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:
1Pe 3:19  By which also he went and preached unto the spirits in prison;


Тук ясно се казва, че Христос е бил съживен чрез Духа, чрез Който той също отиде да проповядва на духовете в затвора (удебеленото е превод на подчертаното от английския цитат). Тух се говори че чрез Божият Дух Исус е отишъл да проповядва на духовете в затвора. Не се казва, че е отишъл на проповядва на душите в ада, а на духовете в затвора. Това са напълно различни понятия.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Рай и Ад
« Reply #6 on: January 03, 2012, 23:20:36 PM »
strannik,

Ако ти като видиш "облак" и си представяш веднага "рай", това е много погрешно схващане. Имай предвид, че Христос не се възнесе на първото небе, демек на облаците, защото ако беше така, като летиш със самолет, щеше да го забележиш. В пасажа, който визира, не само не се говори за рай, ами и се говори за "сме обиколени от такъв голям облак свидетели". Ако облакът, както намекваш е рай, значи ние сме всред рая.

Това, че Илия беше взет с вихрушка означава ли, че всеки друг е взет с вихрушка? Отговори първо на този въпрос и тогава прави такива генерални изводи.

Нищо не каза относно рая като място, като географско положение. А има доста точно обяснение в Писанията. Как така с лека ръка го подминаваш и правиш генерални изводи, които изобщо не са стабилни?

Тъй като все още не вярваш, че раят и шеол са на едно и също място, заради това не можеш да разбереш елементарния факт, че Христос първо отиде в рая, който е в шеол. След това се е изпълнило пророчеството, където пише, че душата на Месията няма да бъде държана в Шеол. И Христос е възкресен. Тогава той се явява на мнозина, като първи го виждат римските войници, а не Мария. И след 40 дни той се възнася на небето и сяда отдясно на Бога.

Quote
А за слизането на Исус първо ясно е написано, че е слязъл с духа си
Къде е ясно записано, защото аз не го виждам, дори и в пасажа, който си дал.

В тъмницата или шеол, както виждаш, няма нужда да слиза на никой духа му или да бъде оживотворяван, за да може да говори. Притчата за богаташа и Лазар казва достатъчно по въпроса. Та това, че слязъл с духа си e измислица.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Рай и Ад
« Reply #7 on: January 04, 2012, 10:28:10 AM »
Нима Енох и Илия са единствени при Бог на небето?

Mat 27:50  А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.
Mat 27:51  И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,
Mat 27:52  гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени,
Mat 27:53  (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия град, и се явиха на мнозина).


Тия светии, няма къде да са, освен при Бог.

Има нещо друго интересно. На Исус се явиха Моисей и Илия. Илия беше грабнат без да види смърт, но за Моисей ясно пише, че умря и Бог го погреба /но никой не знае къде/. Пише също, че Архангел Михаил се е препирал със Сатана за Моисеевото тяло. Има нещо особено тук, защото ако Моисей е в Аврамовото лоно /и защо изобщо е наречено Аврамово лоно/, как така се явява заедно с Илия.

Освен това, кои може да са 24-те старци? Дали не би могло да са най-големите светии /пророци/ на Бога?
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Рай и Ад
« Reply #8 on: January 04, 2012, 11:25:21 AM »
Quote
Тия светии, няма къде да са, освен при Бог.

Това са първите плодове на възкресението, които Исус взима със Себе си, при възнесението Си. Но тук става въпрос за ВЪЗКРЕСЕНИ светии.

Quote
Има нещо друго интересно. На Исус се явиха Моисей и Илия. Илия беше грабнат без да види смърт, но за Моисей ясно пише, че умря и Бог го погреба /но никой не знае къде/. Пише също, че Архангел Михаил се е препирал със Сатана за Моисеевото тяло.

Това за препирането за Моисеевото тяло не ни е дадена яснота, кога точно се е случило и по какъв повод е било. Единия от вариантите е Бог да е възкресил Моисей след смъртта му, но сатана да се е възпротивил на възкресението на базата на някои грехове на Моисей. Друг вариант е сатана да е искал да превърне тялото на Моисей в идол и реликва (както години по-късно успява с телата на "светците" и създава религия за поклонение на мъртвешки кости) и затова Бог да е скрил тялото на Моисей. При всички случаи ако Авраам може да "изпраща" някой обратно при живите да каже на родата на богаташа, то аз не виждам проблем Бог да изведе Моисей от шеол за да говори с Исус.

Quote
Освен това, кои може да са 24-те старци? Дали не би могло да са най-големите светии /пророци/ на Бога?

Напълно е възможно това да са някои от възкресените светии за които се говори в Матей 27-а глава. При все това нямаме достатъчно информация в Писанието за това, за да сме сигурни. Има обаче достатъчни основания да считаме, че в Небето се ходи САМО СЛЕД ВЪЗНЕСЕНИЕ ВЪВ ВЪЗКРЕСЕНСКО ТЯЛО. И с изключение на Илия, това става след смърт и възкресение на тялото, и то не такова възкресение с каквото възкръсна Лазар например, но с възкресението при което човек се облича в нетленно тяло както Исус и светиите възкръснали с Него. А Илия най вероятно е получил преобразено възкресенско тяло при възнесението си, точно както Павел казва, че ще се случи при грабването на светиите останали живи до Второто Пришествие (1 Кор. 15:52).
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strannik

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
  • http://bratoliubie.alle.bg/
Re: Рай и Ад
« Reply #9 on: January 04, 2012, 14:31:42 PM »
Quote
Quote
А за слизането на Исус първо ясно е написано, че е слязъл с духа си
Къде е ясно записано, защото аз не го виждам, дори и в пасажа, който си дал.
Записано е тук, както и посочих в предния постинг, но ще ти го напиша пак.
1Петрово 3:18-19 "Понеже и Христос веднъж пострада за греховете, праведният за неправедните, да ни приведе при Бога, умъртвен по плът, а оживотворен по дух с когото отиде та проповеда на духовете които беха в тъмницата,..." Подчертаното говори, че макар и в момента в който Исус да предаде духът си в ръцете на Отец и да умре по плът то, духът му е бил оживотворен в същия този момент и Той духом е слязъл да проповядва на духовете в тъмницата.
Уочман, аз не зная, кой превод е по добър българския или английския, но виждам, че в Цариградския пише "оживотворен по дух", по скоро бих приел, ако ми го покажеш, как е на гръцки, но както и да е от ясно по ясно е, че Христос е слязъл в тъмницата духом. Това обаче не изключва, той да е завел и разбойника в рая! Бог е вездесъщ и той може да е на всяко място едновременно, както и да разговаря с много хора едновременно. Плюс това Отец и Христос са едно и дори духът на Христос да е отишъл в тъмницата, духа на разбойника да е отишъл в рая при Отец, това, пак се зачита, че разбойника е с Христос в рая! Спомни си какво каза Христос на един от учениците си, който искаше да им покаже Отца! "Толкова време съм всред вас и не си ли ме видял Филипе!"
Второто което е и което исках да напиша в предния си постинг, но пропуснах, обаче един ваш познат ме подсети с имейл, е че този текст от 2Коринтяни:
Познавам един човек в Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе. И такъв човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае), който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори., този текст не доказва че третото небе и рая са различни места! Напротив, Павел говори два пъти за едно и също нещо! Защото забележете, че думите, които Павел е чул,  изговорени в рая, са неизразими за човек и човек не може да ги изговори, тоест, той ги е чул от Бог - там в рая, тоест Бог е в рая, а Бог е на небето! Следователно рая е на небето и рая и третото небе са едно и също нещо!
Третото, за което не се бях сетил, е това:
1Филипяни 1:21-23 "Защото за мене да живея е Христос, и да умра придобиване. Но ако живея в плътта, това ми е плод на делото и що да избера не зная. Защото в утеснение съм и от двете, понеже имам желание да отида и да съм с Христа, което би било много по-добро"
Това доказва, че като умрат праведниците отиват при Христос, а Той се възнесе отдясно на Отца!
Алелуя, Слава на Тебе Господи!
"Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви."
Исая 58:4

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Рай и Ад
« Reply #10 on: January 04, 2012, 17:40:40 PM »
strannik,

Виждам, че си държиш на басните, които си научил и вместо да се опиташ да видиш къде е проблемът в това, което си научил, ти се опитваш да докажеш това, което си научил, защото го смяташ за чиста монета.

Да започнем с 1 Петрово 3. Думата там не е, че е отишъл с духа си, а "чрез духа" е отишъл да проповядва. А не че душата на Христос никога не е била в шеол. В Псалмите е записано, че душата на Месията ще бъде в шеол, обаче няма да бъде оставена там.

И сам Бог присъства в шеол:
Псалми 139:8. Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.

Това, че чрез Божия дух е станало това нещо да проповядва на духовете в тъмницата, няма нищо чудно. Душата му е била там и тъй като говоренето там не е било невъзможно или забранено, е било необходим Божия дух, за да бъдат думите със сила. Това последното е мое предположение. Но не е вярно това, че душата му не е била в шеол и някак си "духът му" отишъл, тъй като Божият дух е навсякъде (дори в шеол). Поради тази причина е писано, че в огненото езеро ще бъдат мъчени нечестивите "пред агнето", сиреч нещо като показно мъчение за вечни времена.

А това, че душата на Месията е била в шеол, явно не си убеден и затова ще ти го посоча:
Псалми 16:10. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.

Говори се за душата, а не духа, а също и за тлението на плътта. И всичко това се изпълни. Душата му беше възведена и Месията беше възкресен и плътта му не видя изтление.

Другото интересно е, че говориш за рая отново като за място, което е "на небето", въпреки, че няма нито един пасаж, който подкрепя това. Помисли си за следното — ако четеш за първи път Библията, НИКОГА, ама никога няма да ти дойде на ума, че раят е на небето, когато прочетеш думата "рай". Проблемът е може би в превода, защото ако беше преведено буквално "градината" или "парка", тогава може би хората нямаше да се объркват толкова. Фактът, че някой е започнал да приказва, че раят бил на небето е големият проблем тук. И това е басня, фантасмагория, измислица. Няма никакво доказателство в Словото, дори напротив, даже е под земята и Христос доста подробно разказва за това какво е положението му спрямо мястото на мъки и дава детайлно описание. Но за какво е това детайлно описание след като ти просто си решил, че баснята е истина.

Нека продължа нататък с твоите твърдения:
Quote
Това обаче не изключва, той да е завел и разбойника в рая! Бог е вездесъщ и той може да е на всяко място едновременно, както и да разговаря с много хора едновременно. Плюс това Отец и Христос са едно и дори духът на Христос да е отишъл в тъмницата, духа на разбойника да е отишъл в рая при Отец, това, пак се зачита, че разбойника е с Христос в рая! Спомни си какво каза Христос на един от учениците си, който искаше да им покаже Отца! "Толкова време съм всред вас и не си ли ме видял Филипе!"

Първо, както е писано, няма нито едно свидетелство, че раят е на небето. И тъй като, както сам каза (и цитирах по-горе), Бог е навсякъде, това още по-малко доказва измислицата, че раят бил на небето. Напротив, дори потвърждава това, което Христос описа за рая и местоположението му (както е и описано подробно в Битие), както е и в пълен синрхон с останалата част от Писанията.

С твърдението "толкова време съм всред вас...", можеш да опиташ да докажеш и че раят е на земята и то в Капернаум, защото Христос е бил там (да не говорим, че Капернаум ще бъде съден от Содом и Гомор заради нечестието си, както е писано). До такива нелепи доказателства водят твърдения, които са извадени от контекста.

Quote
Второто което е и което исках да напиша в предния си постинг, но пропуснах, обаче един ваш познат ме подсети с имейл, е че този текст от 2Коринтяни:
Познавам един човек в Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе. И такъв човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае), който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори., този текст не доказва че третото небе и рая са различни места! Напротив, Павел говори два пъти за едно и също нещо! Защото забележете, че думите, които Павел е чул,  изговорени в рая, са неизразими за човек и човек не може да ги изговори, тоест, той ги е чул от Бог - там в рая, тоест Бог е в рая, а Бог е на небето! Следователно рая е на небето и рая и третото небе са едно и също нещо!

Учудващо е упорството човек да вярва в басни, а не в това, което пише, но отново ще добавя какво е писано:
8. И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал.
  9. И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото.
  10. И река изтичаше от Едем да напоява градината, от гдето се разклоняваше и стана четири главни реки.
  11. Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата Евилатска земя, гдето има злато.
  12. И златото на оная земя е добро там има още бделий и ониксов камък.
  13. Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата Хуска земя.
  14. Името на третата река е Тигър {Евр. Идекел.}: тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.


Според твоите думи (че раят бил на третото небе) излиза, че реките извират от 3-тото небе и някак си идват физически и на земята. Да не говорим, че изворите са обикновено ПОД ЗЕМЯТА, а НЕ в небето. Не знам дали разбираш абсурдността на твърдението ти и хилавостта на "доказателствата", които прилагаш.

Нека продължа: Казваш че Павел говорил 2 пъти за едно и също нещо. Това ОТКЪДЕ го измисли? Това, че е чул думи, които никой не трябва да каже НЕ доказват, че той е бил на третото небе. Не си ли спомняш, че Бог е навсякъде и дори в шеол? Че човек може да чуе думи, които да не му бъдат дадени да изговаря НАВСЯКЪДЕ.

Христос когато беше на земята многократно казваше на хората да не казват това, което е станало. И това по твоята логика, ще излезе, че раят бил на земята, че дори и третото небе не е било къде да е, а било на земята. И защо? Защото Бог в плът решил да каже на човек да не казва еди какво си. Що за "доказателство" е това? Опитвам се да пресиля това, което казваш, за да ти покажа абсурдността на подобни доказтелства.

Quote
1Филипяни 1:21-23 "Защото за мене да живея е Христос, и да умра придобиване. Но ако живея в плътта, това ми е плод на делото и що да избера не зная. Защото в утеснение съм и от двете, понеже имам желание да отида и да съм с Христа, което би било много по-добро"
Това доказва, че като умрат праведниците отиват при Христос, а Той се възнесе отдясно на Отца!

Изразът "да съм с Христа" в оригинала е "да приличам на Христос" или "да се уподобя на Христос" или "да съм асоцииран с Христос". Павел много добре познаваше Писанията и знаеше, че душата отива в шеол, но за какво оприличаване говори? Ето за какво:
Римляни 6:5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото

А на друго място казва:
Римляни 8:29. Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

Всичко си идва на мястото, но трябва първо да стане това у теб: но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано: - "За да се оправдаеш в думите Си, И да победиш, когато се съдиш"

Quote
Алелуя, Слава на Тебе Господи!
А възклицанието накрая е изключително не на място, защото то иска да покаже, че басните, които си повярвал са благословение от "бога" за тези, които им вярват. А Бог никога не е благословил подобни басни, нито е записал подобни неща в Словото си. Дори ги е обяснил нещата ясно, обаче кой е повярвал на това?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Рай и Ад
« Reply #11 on: January 04, 2012, 23:29:09 PM »
Quote
Уочман, аз не зная, кой превод е по добър българския или английския, но виждам, че в Цариградския пише "оживотворен по дух", по скоро бих приел, ако ми го покажеш, как е на гръцки, но както и да е от ясно по ясно е, че Христос е слязъл в тъмницата духом.

Първо вижда се че ти липсва разбиране какво е дух. Духът НЕ НОСИ ЛИЧНОСТТА на човека в себе си, душата я носи. Така например Писанието говори за СЕДЕМ Божии Духове.

Откр. 5:6 .. стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя.

Значи ако духът носи в себе си личността, то значи Бог е СЕДЕМ ЛИЧНОСТИ, понеже се говори за седем Божии Духове.

Второ, българския превод на 1 Петр. 3:18,19 е доста погрешен, когато казва "умъртвен по плът, но оживотворен по дух, с когото отиде да проповядва." Размишлявах върху гръцкия текст и има някои граматически моменти, които не позволяват да се преведе така както е преведено в българския превод.

Първата причина е че думата "дух" е членуваха, т.е не може да има израз "по дух" но правилния превод е "чрез Духа" както го превежда и в King James Библията.

Втората причина е че гръцкото "εν" означава не означава  "с когото" а означава "в" или "чрез", т.е отново King James предава правилното значение като се казва, че Исус чрез Духа е прогласил победата си пред вързаните духове. Тук е много важно също да се отбележи, че не става въпрос за души на хора, които са в ада, но за непокорни духове които са вързани. Кои са тези духове можем да прочетем в посланието на Юда:

Юда 1:6  и че ангели, които не упазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, - Той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на великия ден;

Също така гръцкия текст не казва че Исус им проповядва, а че е ПРОГЛАСИЛ. Гръцката дума "kerygma" обозначава прогласяване на царски декрет, а не проповед.

В случая обаче това няма нищо общо със аргументацията по темата, а именно че душата на Исус е била в шеол/ад - разбира се не в мястото на страдание, но в мястото на утеха, както е отредено на всички праведни. Също така разбойника е бил заедно с Исус също в шеол/ад защото Писанието не свидетелства Исус да е бил където и да е другаде по време на смъртта си освен в шеол. Ако Исус беше на "небето" то защо тогава Той казва, няма да ОСТАВИШ душата Ми в ада? И това е казано във връзка със ВЪЗКРЕСЕНИЕТО на Исус, сиреч душата Му е била в ада ДО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО. Текста от Деяния 2:27-31 е изключително ясен по този въпрос:

Деяния 2:31  той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.

Исус не е бил на някакво мнимо духовно възнесение в небесата докато е бил мъртъв, но ЧРЕЗ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО е бил изваден от шеола/ада. Всеки здравомислещ и искрен човек ще го види този факт.

Quote
Бог е вездесъщ и той може да е на всяко място едновременно, както и да разговаря с много хора едновременно. Плюс това Отец и Христос са едно и дори духът на Христос да е отишъл в тъмницата, духа на разбойника да е отишъл в рая при Отец, това, пак се зачита, че разбойника е с Христос в рая! Спомни си какво каза Христос на един от учениците си, който искаше да им покаже Отца! "Толкова време съм всред вас и не си ли ме видял Филипе!"

Тука си натворил една камара свободни съчинения стил комунистическа белетристика. По твоята логика след като Христос е навсякъде значи той си е още и в ада? Ами как тогава е бил ИЗВЕДЕН от него, според горните пасажи? Смъртта и възкресението на Христос нямат нищо общо със Божията веждесъщност. Божият Дух е навсякъде и чрез Духа Бог изпълва небесата и земята, но тука се говори за ДУШАТА на Христос. Аз не съм чувал за вездесъща душа, нито за вездесъщо тяло.

А цитирането на думите на Исус към Филип, пък нямат никакво смислено отношение към темата. Там Исус говори аз това, че Той е отражение на Божият характер и който е видял Христос видял е кой и какъв е Бог. А не че има нещо общо с вездесъщност. Този пасаж няма и не може да има смисъла който се опитваш да му инжектираш в безсилието си да докажеш една погрешна теория.

Quote
Познавам един човек в Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе. И такъв човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае), който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. този текст не доказва че третото небе и рая са различни места! Напротив, Павел говори два пъти за едно и също нещо! Защото забележете, че думите, които Павел е чул,  изговорени в рая, са неизразими за човек и човек не може да ги изговори, тоест, той ги е чул от Бог - там в рая, тоест Бог е в рая, а Бог е на небето! Следователно рая е на небето и рая и третото небе са едно и също нещо!

Тука се вижда доста добре неспособността ти да четеш текстовете на Библията и да внимаваш на детайлите на написаното. По скоро виждаш онова, което ти се иска да видиш, а не онова, което в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ пише. Нека да бъдем малко по-прилежни и да видим какво наистина пише:

Познавам един човек в Христа - първо никъде не пише, че Павел говори за себе си. Напротив Павел казва, че говори за някой човек, брат в Христос, когото Павел е познавал.

който, преди четиридесет години - тук Павел описва случай, който се е случил преди 14 години (Българския текст е отново погрешен, защото казва 40 години, а имайки предвид, че Павел пише тези думи някъде около 56-а година след Христос, то 40 години по-рано Исус е бил още дете и не е имало нито един християнин).

(в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае) - този пасаж е още един аргумент в подкрепа на това, че Павел не говори за себе си, защото ако беше той самия, той би знаел, дали това се е случило в тялото или извън тялото.

бе занесен до третото небе. - тук се говори за човек занесен до третото небе. Не се споменава нещо специално да е чул там.

И такъв човек, познавам - тук съюза И обозначава много ясно, че Павел говори за втори отделен случай. Ако някой каже ходих до Варна И до София, само глупак би си помислил, че Варна и София са един и същ град, и че човека говори за едно и също нещо. Съюза "И" обозначава ДОБАВЯНЕ. "Взех си чантата И обувките" Така, че към ПЪРВИЯ случай Павел добавя ВТОРИ случай. И отново Павел не казва, че говори за себе си, но за още някой когото той познава. Съюза "И" в случая, обозначава че първия човек и втория не са един и същ човек. Другият момент е че тук не се казва тази случка да се е случила преди 14 години, което също я разграничава от първата.

(в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае) - тук Павел също потвърждава, че има частична информация за този случай, което отново сочи към факта, че става въпрос за истории които е чул от хора, които познава, но не знае пълни подробности за случаите.

бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори - този човек за разлика от първия е бил занесен в рая, където му е дадено да чуе определени неща за които не му е позволено да говори.

Текста не дава абсолютно никакво основание да се счита че Павел:

- говори за себе си
- говори два пъти за едно и също нещо

Само неискрен или несмислен човек може да поддържа подобна теза на базата на този пасаж. Само и единствено с изобилно добавяне и преправяне на текста може да се правят подобни изводи.

Нещо повече, следващия пасаж напълно опровергава тезата, че Павел говори за себе си:

2Кор. 12:5  С такъв човек ще се похваля; а със себе си няма да се похваля; освен с немощите си.

Тук Павел прави много категорична разлика между "такъв човек" и "себе си." Това, което на практика Павел обяснява е че познава хора, които са имали големи духовни преживявания от Бога, и с това вероятно намеква, че и той самия са му чужди такива, но предпочита да не говори за себе си и за своите си преживявания, но ако ще се хвали със себе си, ще се хвали само с немощите си.

Това, което касае настоящата тема обаче е факта, че Павел говори за два отделни случая и за двама отделни братя, които той е познавал и от които е чул за техните преживявания дадени им от Бога. Това е ясно като бял ден от текста. И всеки опит да се изкара нещо различно не е нищо друго освен добавяне на текста с цел инжектиране на на някакво предварително намислено значение. И нека да го видим това предварително намислено и несмислено значение:

Quote
тоест, той ги е чул от Бог - там в рая, тоест Бог е в рая, а Бог е на небето! Следователно рая е на небето и рая и третото небе са едно и също нещо!

Страшна логика! Както казваше майка ми - "ум да ти зайде"! Ами какво да кажем за пророците които са чули думи от Бога докато са били на ЗЕМЯТА? Т.е Бог е на Земята, а Бог е на Небето, Следователно Земята е на Небето и Земята и Небето са едно и също нещо. Странникова логика несмислогика, стъкмистика баснословна...

Да не говорим, че никъде в този текст не се казва, че Бог е казал на човека някакви думи, а се казва, че човека е чул някакви думи. Кой е говорил, за какво не се изяснява, изяснява се само, че на човека не е разрешено да говори за тия неща.

Quote
Третото, за което не се бях сетил, е това:
1Филипяни 1:21-23 "Защото за мене да живея е Христос, и да умра придобиване. Но ако живея в плътта, това ми е плод на делото и що да избера не зная. Защото в утеснение съм и от двете, понеже имам желание да отида и да съм с Христа, което би било много по-добро"
Това доказва, че като умрат праведниците отиват при Христос, а Той се възнесе отдясно на Отца!
Алелуя, Слава на Тебе Господи!

Като чета такива неща не мога да не си спомня думите на Исус - "не затова ли се заблуждавате, понеже не познавате Писанията нито Божията сила"

Надеждата на апостол Павел за да бъде с Христос не се състои в нищо друго но в очакването на възкресението на мъртвите:

Фил. 3:11  дано всякак достигна възкресението на мъртвите

Това е неговия стремеж, а не да умре и да витае в облаците с Христос, според както мнозина си представят надеждата на праведните. И много интересно, ако човек след като умре е ВЕЧЕ в небесата при Бога, то защо му е въобще да желае да възкръсва? За какво му е да копнее за възкресението? Защо му е на човек да слиза от небето, пак да влиза под земята в тялото си че да възкръсва, че пак да ходи на небето. Защото точно подобна глупост се проповядва сред евангелистите.

Във Второто послание към Коринтяните глава 5 апостол Павел много подробно дискутира онова, което само на кратко споменава е посланието към Филипяните 1-ва глава.

2Кор. 5:1  Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.
2Кор. 5:2  Понеже в тоя дом и стенем като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище,


Това небесно жилище не е нищо друго, но възкресенското тяло. А физическото тяло е земното жилище, телесната скиния.

2Кор. 5:4  Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем; не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота.

2Кор. 5:8  - понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа.

Ето точно в този пасаж е същата аналогия, която Павел прави и във Филипяни 1:23

понеже имам желание да отида и да съм с Христа, което би било много по-добро

С други думи къде е този "дом при Господа" при който "отиваме за да сме с Христос" за който Павел говори в тези два пасажа? Според контекста на 2Кор. глава 5 този дом, това жилище е възкресенското тяло с което ще бъдем облечени в деня на възкресението. Затова и като продължение на мисълта си от 1-ва глава, апостол Павел отново потвърждава в 3-та глава, в посланието към Филипяните, че той копнее да достигне до възкресението на мъртвите. Защото САМО ТАКА ще бъде истинското пребиваване "у дома при Господа" и истинското "да бъда с Христа". Рая е само място за почивка и очакване на завръщането на Христос и възкресението на мъртвите. Това не означава, че рая е лишен от присъствието на Христос, или присъствието на Бога защото ако НА ЗЕМЯТА ние можем да преживеем това присъствие и общение (макар и отчасти), то колко повече в рая? При все това истинския копнеж, очакване и надежда на всеки праведник е ВЪЗКРЕСЕНИЕТО на мъртвите. И само човек който е осмислил (дори и не в пълнота) смисъла на Божието спасение и на Божието Царство и цели може да разбере значимостта на деня на Пришествието и на възкресението от мъртвите. А онези които поставят надеждата си за ходене в небесата след смъртта си, с това показват не само своята неадекватна вяра, но също така и своята безполезност за Господаря, понеже не са вникнали във фундаменталните неща на вярата.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Рай и Ад
« Reply #12 on: January 10, 2012, 02:11:15 AM »
да си призная честно,за първи път научавам за тия неща.и ги намирам за правилни,само дето трябва да изтрия старите наслоени схващания,но не е така лесно,както бих искала.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Рай и Ад
« Reply #13 on: January 10, 2012, 02:37:37 AM »
Kristiana,

Най-добре е сама да прочетеш всичките пасажи в Словото, които намериш относно "шеол", "ад", "пъкъл", "рай", "едем". Ако имаш възможност да използваш речници или софтуер като e-sword.net, можеш да видиш какви са думите, които се ползват в еврейския или гръцкия текст. Това много ще ти отвори очите за тези неща. И най-важното, ще се разровиш в тези детайли сама и тогава няма да си сигурна в дадено нещо, "защото прочетох в един форум", тъй като това ще мине и ще замине. Но когато сама изследваш или ще се убедиш, че това е така и разбирането ще се затвърди без да имаш съмнения или ще отхвърлиш всичко това със солидни доказателства противни на това, което твърдим в темата. С всяко твърдение трябва да се процедира така. Така правеха беряните — изследваха Писанията да видят дали думите на Павел бяха верни и бяха наречени "благородни".И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Рай и Ад
« Reply #14 on: January 10, 2012, 21:38:57 PM »
винаги ли рая е бил под земята,дори когато Адам и Ева са били създадени ли?нали Бог обитава в небесни места,защо рая е под земята?има много въпроси други,какъв е огнения меч,който пази дървото на живота.друг въпрос: какво означава "...но знае Бог,че когато ядете от плода му (от плода на дървото за познаниена доброто и злото) ще станете като Бога,ще позавате доброто и злото..." какво значи,ще познавате доброто и злото,ще умеете да правите добро и зло или ще можете да отличавате доброто от злото?