Author Topic: благословението  (Read 3585 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

avia

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 67
благословението
« on: November 12, 2011, 15:38:34 PM »
.."11 Ние до тоя час и гладуваме и жадуваме, и сме голи, бити сме и се скитаме,    
12 трудим се, работейки със своите ръце; като ни хулят, благославяме; като ни гонят, постоянствуваме;    
13 като ни злословят, умоляваме; станахме до днес като измет на света, измет на всичко.    
14 Не пиша това, да ви посрамя, но да ви увещая, като любезни мои чада..."

Благословени ли са били пишещите,или не?Ако са били благословени,под каква форма...духовна,материална,душевна?Или само ние отделяме в различни аспекти и форми благословението?
Бех свидетел на спор м/у двама ,говорещи как Бог ги бил благословил,с еди какво,и в количествено измерение.И това ,като ,че ли беше критерий/свидетелство/ на Божието благоволение в техния живот.
Чувал съм и други,говорещи за същия "критерий" за Божествено благоволение ...именно:имаш пари-Бог те е благословил.Немаш пари-Бог не те е благословил.Парите и имотното състояние.Насложени понятия в съзнанието на човека,мярка за лично отношение на Самия Бог?Или отново измама ,с липса на дълбока основа в Писанието?
Коя е мярката за това Божествено отношение?
Пари,Имоти,печеливш бизнес,завещано богатство,злато,други ценни метали,...
душевен "мир",здраве,сила,дълги дни/дълбока старост/,...
Все едно,човек е материално ориентиран,с изграден възглед покриващ личната облага...себелюбив?Мнозина "проповедници",трупат пръст в/у този човешки некропол на греха,вроден и развиван,насърчаван,утвърждаван.

.."4 но във всичко биваме одобрени, като Божии служители..."
..одобрени..от кого,с какви везни претеглени,с какви очи гледани...одобрени,от човеци...или от Бога?
"...с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения,    
5 чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене,    
6 с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов,    
7 с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата;    
8 всред слава и опозорение, всред укори и похвали; считани като измамници, но пак истинни;    
9 като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани;    
10 като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко."

Как е възможно да си беден/сиромах/,и в същото време да притежаваш всичко?Дори от бедността си да обогатяваш други,а в да немаш Нищо?
Това ,което е записал апостолът е като вид "Божие проклятие",от колкото благословение/според съвременните мерки за благословение/
Преди време беха известни "поучения" на тема "пустинята".Учители разораваха прилежно темата,изцеждайки я до капка в услуга на човешката грешна природа и материализма...ще имаш!Бог ще те благослови и...ще имаш!
Ако немаш?
Дори се затвърди учението,че Божието благоволение винаги е свързано с материален израз.Нека проверим достоверността на това учение?

В книгата "второзаконие" Бог поставя избор пред Своя собствен народ...Ето, днес поставям пред вас благословение и проклетия:
Този избор е условен!
"благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам;"
Да и благословението и проклетията имаха материален еквивалент,здравословен,душевен...живота им бе свързан с благословение или проклетия..друг избор нема?
"И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
Второзаконие 28:8
Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти и във всичките ти предприятия, и ще те благославя в земята, която Господ твоят Бог ти дава.
Второзаконие 30:1 "

Тук определено благословение може да бъде очаквано да дойде и почива.Това е ясно записано.
Ще разгледаме и времето на изход:"...А Бог рече на Валаама: Да не отидеш с тях, нито да прокълнеш людете, защото са благословени."

Това ,като ,че ли е Божията гледна точка???
Как са благословени,или колко?
..."1 Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето,    
2 и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея,    
3 и всички да са яли от същата духовна храна,    
4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),    
5 пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята"...
Съпопставими ли са Божието благоволение и благословение?Или как може Бог да не благоволи в повечето от своя народ и да твърди ,че са благословени?

..."10 Четиридесет години негодувах против това поколение, И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, И не са познали Моите пътища;    
11 Затова се заклех в гнева Си, Че няма да влязат в Моята почивка."

Как е възможно 40 години негодуване,в крайна сметка ,клетва,че нема влезнат в почивката,и пак благословени?

ето едно по -подробно описание на времето и Божието отношение:
Асафово поучение. Слушайте, люде мои, поучението ми; Приклонете ушите си към думите на устата ми.    
2 Ще отворя устата си в притча, Ще произнеса гатанки от древността.    
3 Това, което чухме и научихме, И нашите бащи ни разказаха,    
4 Няма да го скрием от чадата им в идното поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши,    
5 Защото Той постави свидетелство в Якова, И положи закон в Израиля, За които заповяда на бащите ни Да ги възвестяват на чадата си,    
6 За да ги знае идното поколение, Децата, които щяха да се родят, - Които да настанат и да ги разказват на своите чада,    
7 За да възложат надеждата си на Бога, И да не забравят делата на Бога, Но да пазят Неговите заповеди,    
8 И да не станат като бащите си, Упорито и непокорно поколение, Поколение, което не утвърди сърцето си. И чийто дух не биде непоколебим за Бога.    
9 Ефремците, макар въоръжени и запъващи лъкове, Върнаха се назад в деня на боя.    
10 Не опазиха завета на Бога, И в закона Му не склониха да ходят,    
11 А забравиха Неговите деяния И чудесните дела, които им показа.    
12 Пред бащите им извърши чудеса В Египетската земя, в полето Танис.    
13 Раздвои морето и ги преведе, И направи водите да стоят като грамада.    
14 Води ги денем с облак, И цялата нощ с огнена виделина.    
15 Разцепи канари в пустинята, И ги напои изобилно като от бездни.    
16 И изведе потоци из канарата, И направи да протекат води като реки.    
17 Но те продължиха да Му съгрешават още И да огорчават Всевишния в безводната страна.    
18 Със сърцето си изпитаха Бога, Като искаха ястия за лакомството си,    
19 И говориха против Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?    
20 Ето, Той удари канарата, та потекоха води и потоци преляха; А може ли и хляб да даде, или да достави месо за людете Си?    
21 Затова Господ чу и се разгневи, И огън пламна против Якова, А още и гняв обсипа Израиля;    
22 Защото не повярваха в Бога, Нито Му уповаха, че ще ги избави.    
23 При все това Той заповяда на облаците горе, И отвори небесните врати,    
24 Та им наваля манна да ядат И даде им небесно жито.    
25 Всеки ядеше ангелски хляб; Прати им храна до насита.    
26 Подигна източен вятър на небето, И със силата Си докара южния вятър.    
27 Наваля върху тях и месо изобилно като прах, И птици крилати много като морския пясък;    
28 И направи ги да падат всред стана им, Около жилищата им.    
29 И тъй, ядоха и се преситиха, Като им даде това, което желаеха.    
30 А докато още не бяха се отказали от лакомството си, И ястието им беше в устата им,    
31 Гневът Божий ги обсипа та изби по-тлъстите от тях, И повали отборните на Израиля.    
32 При всичко това, те следваха да съгрешават, И не вярваха поради чудесните Му дела.    
33 Затова Той изнуряваше дните им със суета, И годините им с ужас.    
34 Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за Него, Та изново търсеха Бога ревностно;    
35 И спомниха, че Бог им беше канара, И всевишният Бог техен изкупител.    
36 Но с устата си Го ласкаеха, И с езика си Го лъжеха;    
37 Защото сърцето им не беше право пред Него, Нито бяха верни на завета Му.    
38 Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше; Да! много пъти въздържаше гнева Си, И не подигаше всичкото Си негодувание;    
39 И си спомняше, че бяха плът, Вятър, който прехожда и не се връща.    
40 Колко пъти Го огорчаваха в пустинята И Го разгневяваха в безводната страна,    
41 Като изново изпитваха Бога, И предизвикваха Светия Израилев!    
42 Не си спомнюваха силата на ръката Му В деня, когато ги избави от противника,    
43 Как показа в Египет знаменията Си, И чудесата на полето Танис,    
44 И превърна вадите им в кръв, И потоците им, та не можаха да пият;    
45 Как прати върху тях рояци мухи, които ги изпоядоха, И жаби, които ги изпогубиха,    
46 И предаде произведенията им на гъсеници, И трудовете им на скакалци;    
47 Как порази с град лозята им, И със светкавици черниците им,    
48 И предаде на град добитъка им, И стадата им на мълнии;    
49 Как изля върху тях пламенния Си гняв, Негодуване, ярост и неволя, - Нашествие на ангелите на злощастието, -    
50 Изравни пътя за гнева Си, Не пощади от смърт душата им, Но предаде на мор живота им;    
51 Как порази всеки първороден заведе ги като стадо в Египет, Първака на силите им в шатрите на Хама,    
52 А людете Си изведе като овце и заведе ги като стадо в пустинята,    
53 И води ги безопасно, така щото не се бояха, А неприятелите им - морето ги покри;    
54 Как ги въведе в светия Си предел. В тая поляна, която десницата Му придоби,    
55 И изгони пред тях народите, Та им ги раздели за наследство с въже, И в шатрите им настани Израилевите племена.    
56 Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против Него, И не пазеха наредбите Му,    
57 Но връщаха се назад, и обхождаха се невярно както бащите им; Измятаха се като неверен лък.    
58 Защото Го разгневяваха с високите си места, И с ваяните си идоли Го подбуждаха към ревност.    
59 Чу Бог и възнегодува, И много се погнуси от Израиля,    
60 Тъй че напусна скинията в Сило, Шатъра, който бе поставил между човеците,    
61 И предаде на пленение Силата Си, Славата Си в неприятелска ръка.    
62 Тоже и людете Си предаде на меч, Като се разгневи на наследството Си.    
63 Огън пояде момците им, И девиците им не се възпяваха с венчални песни.    
64 Свещениците им паднаха от нож; И вдовиците им не плакаха.    
65 Тогава се събуди Господ като от сън, Като силен мъж, който ободрен от вино, вика;    
66 И, като порази враговете Си, отблъсна ги назад, Та ги предаде на вечно посрамяване.    
67 При това Той се отказа от Иосифовия шатър, И Ефремовото племе не избра;    
68 Но избра Юдовото племе, Хълма Сион, който възлюби.    
69 Съгради светилището Си като небесните възвишения, Като земята, която е утвърдил за винаги.    
70 Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овцете;    
71 Отподир дойните овци го доведе За да пасе людете Му Якова и наследството Му Израиля.    
72 Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си, И ги водеше с изкуството на ръцете си.    
   
Превод от 1940 г

..."Като им даде това, което желаеха"..
Какво желаеха?Защото не можем да попитаме "кого" желаеха?
И въпреки ,че не са желали Него,той много пъти се смилявал ,съжалявал ги..и казва в даден момент..."благословени са".Трудно за разбиране..цел народ изведен,периодично избиван от Собствения си Бог,цело поколение мъртво в пустинята...благословени?Ние не бихме казали ,че са благословени,но това е наша гледна точка..дали е вярната гледна точка...едва ли.
С по груби думи..Бог казва ,че са благословени ония на ,които по напред се закле ,че ще измори в пустинята.Парадокс или Божия мярка?
Сега да попитаме онези ..апостоли и близки /пишещи/ ..благословени ли са били?
Те гладували,скитали се ,били бити,бедни,немали нищо?
Благословени ли са?Нека се върнем и към онези ,твърдящите,че благословението винаги има материален израз?
И защо Бог да говори ,че онези са били благословени,като вече е имал пред вид да ги измори в пустинята?
Моето мнение е ...личното отношение,Божие лично присъствие е самото благословение.То не може да се имитира,защото е писано ,че е бил с онези в пустинята,скърбял е във всичките им скърби,и въпреки непокорството на едно поколение потомството на Авраам и досега е факт.
Нека попитаме,какво искаме..а може и повече от това..кого искаме..или не Го искаме?
Ние благословени ли сме?

живи и здрави
    

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: благословението
« Reply #1 on: November 12, 2011, 18:47:33 PM »
Каква е основната линия на тези разсъждения?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: благословението
« Reply #2 on: November 12, 2011, 22:11:54 PM »
Каква е основната линия на тези разсъждения?
- че Божието благословение е различно от очакваното от човека?
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

avia

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 67
Re: благословението
« Reply #3 on: November 13, 2011, 18:29:18 PM »
Основната линия е:..с каква мярка измерваме благословението?
С материални,душевни,духовни придобивки,или с личното Божествено присъствие в живота ни.
С други думи :.."Аз съм с теб"..достатъчно ли е,или треба непременно нещо друго/допълнително/..не че нема да има?
Чувал съм изрази от вида:"нема слушам ,човек,дока не видя Божието благословение в живота му"
Тогава как ще слушаме пророците/некои с по един кожух на гърба,хранени от гарги,други лежащи в ями,гладни/,нито апостолите,които и до тоя час/на писането им/ и гладуват,и са голи,сиромаси...измет на всичко?А ще послушаме ли Човека от Назарет,който казва ,че немал къде глава да подслони?
Йоан "кръстител",се хранел с див мед и акриди,прекарал по-голема част от живота си насаме с Бога...той благословен ли е?
За това изкривяване на Божие благоволение говоря.Неговото благословение не е ли преди всичко Той Самия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: благословението
« Reply #4 on: November 13, 2011, 21:37:17 PM »
"Благословението" е нещо комплексно.

В Словото аз не срещам Бог да казва: "Благославям те материално" или "Благославям те духовно".

Разделението на "видове благословения" по-скоро идва от гръцката философия, с която е пропито днешното християнство. Според тази философия материалното е зло, а духовното е добро.

Еврейското мислене никога не е било такова. Думата "изцелявам" евреите я използват и за прощаване на греховете, както и за лекуване на физическа болест. Когато Езекия беше направил голяма Пасха на Господа имаше толкова много народ и част от левитите не бяха се очистили според заповедта и Еремия се помоли на Господа да не зачита този грях и пише, че "Господ ги изцели".

По същия начин е и благословението. Бог не го дели, нито евреинът има това разбиране. Затова и ние езичниците трябва да се съобразяваме с това какво е значението, което Господ влага в тази дума — благо-славям, т.е. казвам блага дума или "говоря добре".

Когато Бог благославя някого, Той говори добри неща. Това в какво се изразяват "добрите неща" е вече лично Божия воля. Дали ще е злато, сребро, мъдрост, Божии откровения, чада, слава, здраве, плодородна нива и т.н... Това всичкото се дава от Всемогъщия Бог според Неговия замисъл.

Също е важно да се отбележи, че това да благославя някой друг човек, не означава, че е праведен. Злите също благославят чадата си и говорят добро за тях. С това искам да кажа, че "благославям" не е религиозен термин.

Затова ако погледнем на благословенията като на нещо общо, а не ги делим на "духовни" и "материални", тогава няма да имаме толкова много терзания относно това "кое благословение е по-добро", тъй като подобно деление няма за евреина.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: благословението
« Reply #5 on: November 15, 2011, 22:09:05 PM »
....
Разделението на "видове благословения" по-скоро идва от гръцката философия, с която е пропито днешното християнство. Според тази философия материалното е зло, а духовното е добро. (...)
Това се преподава, докато се живее точно обратното от "клира", Тихомир. А именно : клира си живее много в "злото"- с всякакви материални неща, абсолютно задоволени и пре-задоволени, даже. Не го пиша с завист. Проста констатация от това, което съм видял.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg