Author Topic: Защо да не ядем всичко от магазина, когато е писано че...  (Read 9120 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Не може да се каже, че днес хората не са запознати изобщо с вредите от много от храните и добавките в тях.

Може да се каже, че мнозина не желаят да обърнат внимание на това. Причините са много, но желая да се спра най-вече върху причините, които дават тези, които се наричат християни.

Преди да пристъпя към причините искам да споделя учудването си от това защо след като се знае, че дадени храни не са чисти, отново християните ги ядат. Аз не мога да се сетя за друг отговор, освен този, че коремът е водещият в случая. Това, че трябва да се угоди на корема е целта и тази цел трябва да се оправдае с няколко пасажа от Божиите думи. Това последното, за жалост, е доста характерно за днешното религиозно християнство, където Божиите думи са само средство да се оправдаят себични цели.

Мнозина си купуват опасни храни и ги ядат, защото пишело, че
1) Марк 7:19. Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (Като каза това той направи всички ястия чисти).

2) 1 Коринтяни 10:25. Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате за него заради съвестта си;

Нещо повече. "Молитвата" се използва за "очистване на храната".

Аз не съм срещал пасаж в Божието Слово, където някъде храна бива "очиствана". Говори се за очистване на сърцата, за очистване на храма, очистване от проказа и други, но никъде не се говори за очистване на храна.

Някой ще каже, че пасажът, където на Петър му беше казано да заколи и яде от всякакви нечисти животни, които видя във видението, говори за очистване на нечисти храни. Нека да видим пасажа:
... и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята. В него имаше всякакви земни четвероноги и животни и небесни птици. И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж. А Петър рече: Никак, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто. И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.

Ето и когато Петър разказваше за случката:
В него, като се взрях и разсъждавах, видях земните четвероноги, зверове, и животни, и небесни птици. Чух още и глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж. Но аз рекох: Никак, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо мръсно или нечисто. Обаче, втори глас от небето продума: Което Бог е очистил, ти за мръсно го не считай.

Ето и какво става накрая:
И сърцеведец Бог им засвидетелствува като даде и на тях Светия Дух, както и на нас; и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра.

Прави впечатление, че Петър разсъждаваше над това, което виждаше и чуваше. Това видение се случи с него 3 пъти и той се взираше и разсъждаваше. Той не си каза след първия път — ето, отивам на месарницата да си купя свинско, защото вече може да се яде. Това беше видение, за каквито видения той беше чел в Писанията и беше виждал, че това, което Бог даваше на слугите си пророците да виждат беше нещо, което щеше да има отражение на живота земята. Например, когато Езекиил видя във видение човек с мастилница, който поставяше знак върху Божиите хора, това не означаваше, че в реалния свят имаше някой назначен на подобна длъжност. Това, което видя беше видение, отново реално, но то беше в друга реалност.

В тази случка Петър разказва развръзката от видението, а именно, че храната, за която става въпрос във видението са езичниците, които са били считани за нечисти. Бог, обаче, показва, че Той може да очисти сърцата им чрез вяра в Него и тогава, тези с чисти сърца могат да бъдат приети за чисти. Петър никъде не дава повод да се правят изводи пред братята, че всички вече ще могат да ядат толкова "любимите им свински пържоли и октоподи". Никой дори не повдигна подобен въпрос, защото добре знаеха, че когато Бог беше дал наредбите за чистите и нечистите животни, беше ясно кои животни Бог дава за храна и кои — не.

В никоя случка не срещаме някой да се моли, за да бъде дадена нечиста храна очистена. Тогава защо се прави това днес и по чий пример? Ако не можете да намерите пример в Словото, по-добре не го правете или ако го правите, кажете с чисто сърце, че се молите на друг бог, защото Богът на Авраам, Исаак и Яков не е давал подобни инструкции.

Защо трябва някой да отправя молитви за очистване на храната? Явно защото храната може да е нечиста. Какво Словото нарича "нечиста храна"? Дефиницията за това срещаме в Моисеевия закон, където се описват чистите и нечистите животни и птици. На никое друго място не срещаме дефиниция за чиста и нечиста храна, както и за "очистване" на нечиста храна. Ако очистването на нечиста храна "работеше", тогава щяхме да имаме поне такива примери. Такива примери няма и това остава едно от нещата, които са втълпени в днешното християнство.

Мнозина, обаче, смятат, че Христос е очистил и нечистите храни с думите, които споменах горе в №1. Нека разгледаме цялата случка:


Марк 7
  1. Събират се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим,
  2. и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с ръце нечисти, сиреч, немити.
  3. (Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат ако не си умият ръцете до лактите;

Тук става въпрос за преданието на старейшините, че ако не си си измил ръцете, храната, която ядеш, ще те оскверни. По друг начин казано, нечистите ръце, според старейшините, правят храната нечиста. За да се очисти храната те са предлагали на хората да... "се молят Бог да я очисти"???... Нищо подобно. Предлагали са на хората да се мият до лактите и това щяло да помогне да не омърсят храната. Тъй като те са познавали добре закона, са знаели, че ако човек яде нечиста храна, той би се осквернил.

Това, което правят старейшините е да прибавят към това, което Бог е заповядал в закона, а именно, че дори чистата храна, която Бог е разрешил да се яде, може да бъде нечиста ако човек не си измие ръцете до лактите. По този начин, според старейшините, човек се осквернява все едно яде нечиста храна.

На това Христос отговори:
Няма нищо извън човека, което, като влиза в него, може да го оскверни; но тия неща, които излизат от него, те оскверняват човека.

Той говори ясно на евреи, които са обучени според закона. Самият закон е даден от Бога чрез Моисей и там са записани животните и птиците, които могат да се ядат. За слушащите няма и съмнение за кои "неща извън човека" говори Христос. За тях е ясно, че Христос говори за чистите животни и птици. Това, което Христос разяснява е, че нещо, което Бог е направил чисто е чисто. То не може да бъде омърсено и в резултат на това да имаме оскверняване на човека.

Ето един от проблемите днес, когато на хората им казват "да четат новия завет". Езическите умове не могат да схванат това, което са схващали слушателите тогава, защото слушателите са били евреи, обучени и израстнали с Моисеевия закон и заповедите в него. Ето защо един езичник трябва добре да се запознае с това какво евреите разбират, когато слушат еврейски учител и какво еврейските учители имат предвид, когато поучват.

Да предположим, само за експеримент, че Христос наистина говори за "всички ястия". Езичниците, както четем, са имали обичаи да ядат месо с кръвта му. Дори днес в България все още хората си правят кървавица и ядат. Това означава ли, че Христос направи и ястията с кръв чисти? А ястията от умряло животно, т.е. мърша? Христос никъде не каза специално, че очиства всичко без ястията от кръв и от мърша. Ясно е, че Христос, говорейки на евреи и в контекста на слушателите, говори именно за храните, които Бог е дал като чисти. Не потвърдиха ли и апостолите, когато пращаха увещания до езичниците, че кръвта не трябва да се консумира?

А какво да кажем за пасажа в №2 по-горе? Християните си купуват кренвирши, пълни с химия, която не е за ядене и казват, че то пише "'всичко, което се продава в месарницата яжте". Но има един проблем — месарницата продава месо. Това, което е запечатано, оформено, нарисувано, пакетирано, докарано от стотици или хиляди километри, престояло доста дни в складове — това месо ли е? От месарницата ли бива купуван този продукт? Не е ли минало процес, който е доста скрит? Не говори ли Павел за купуване на месо от месарница? Павел не говори за купуване на "местен продукт" от магазина. Ако това, което се купува е "местен продукт", тогава няма нищо общо с пасажа за месарницата и никой няма право да се "крие" зад него, опитвайки да угоди на стомаха си.

Но да речем, че някой реши да купува от месарница и си казва — ето, купувам месо от месарница. Според Словото, няма проблем да се купува всичко от там. Ако цялото Слово беше само в това изречение, нямаше да има проблем. Тъй като Павел го е казал на човеци, които са учени в Божиите пътища, те са знаели добре, че това, което Бог създаде беше добро (според думите в Битие). На база на същите думи в Битие Павел пише до Тимотей:
1 Тимотей 4:4. Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;

Ключовата фраза тук е "създадено от Бога". В наши дни имаме доста храни, които не са създадени от Бога, но са я генно модифицирани, я хормонално променени, хранени неправомерно (например телета се хранят с мляко, примесено с кръв). Всичко това е далеч от "създадено от Бога" и за подобно нещо не може да се приложи пасажа от 1 Тимотей 4:4.

Затова и не всичко в днешните месарници е добро за храна. Затова трябва да се гледат тези пасажи в светлината на цялото Писание, а не да се вземат отделени от останалите Божиите думи и да се използват за приспиване на съвестта, за да може хората да угаждат на стомасите си.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3241
Quote
Преди да пристъпя към причините искам да споделя учудването си от това защо след като се знае, че дадени храни не са чисти, отново християните ги ядат. Аз не мога да се сетя за друг отговор, освен този, че коремът е водещият в случая. Това, че трябва да се угоди на корема е целта и тази цел трябва да се оправдае с няколко пасажа от Божиите думи. Това последното, за жалост, е доста характерно за днешното религиозно християнство, където Божиите думи са само средство да се оправдаят себични цели.

Употребата на думата "чисти" в случая е неправилна, защото термина "чисти" / "нечисти" по отношение на храната е свързан с изискванията на Закона за ритуална чистота. Например една храна, която е напълно здравословна според произхода си и напълно чиста според закона, ако се допре до нечист съд, става нечиста и е негодна за храна.

Ето защо проблема с храните в днешната ситуация не е на ниво чисти/нечисти - а истински/ повредени от което пък следва полезни / вредни по отношение на цялата личност на човека.

Тук е важно да се отбележи, че храната влияе на целия човек, не само на тялото. Влиянието се простира върху ума, сърцето и дори духа.

На практика чародейството (фармакеята) е наука за влиянието на различни химически елементи не само върху външния, но и върху вътрешния човек. Целта е да се постигнат определени състояния на ума, духа или емоциите, които да са в полза на чародея или неговия клиент.

Това, което виждаме в днешно време в супермаркетите са храни умишлено обработени с химически елементи, защото вече чародеите не са някои старци живеещи в колиби в гората, а са огромни корпорации, чиито клиенти са не отделни хора а цели правителства или други огромни корпорации или интернационални тръстове.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3241
Quote
Мнозина си купуват опасни храни и ги ядат, защото пишело, че
1) Марк 7:19. Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (Като каза това той направи всички ястия чисти).

2) 1 Коринтяни 10:25. Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате за него заради съвестта си;

Тия два пасажа следва да се разгледат, защото са объркващи за мнозина:

Първо пасажа от Марк е доста зле преведен на български:

Марк 7:19. Защото не влиза в сърцето му, а в корема, и излиза в захода. (Като каза това той направи всички ястия чисти).

Подчертаните думи са добавени от преводачите за да предадат някаква идея, която те са имали, но тази идея оригинално я няма в текста.

Цариградския превод казва:

Защото не влезва в сърцето му, но в търбуха ; и излезва в заходът, като изчистя всичките ястия.

Православния казва:

Защото не в сърцето му то влиза, а в корема, и излиза навън, чрез което се очистя всяка храна.

Първо трябва да имаме предвид, че Исус говори за ритуалната чистота на храната, а не за физическата й годност за ядене. С други думи Исус казва, че понеже каквото човек яде излиза навън накрая, то не може да оскверни човека. Но онова, което ОСТАВА в човека то може да го оскверни. Целия контекст на този пасаж е за оскверняване, а не за физическа годност и вреда на храната.

Второ в този пасаж се казва нещо много интересно, а именно, че в крайна сметка храната се изхвърля през "захода" сиреч не се задържа в човека. Това обаче ако е било напълно в сила по времето на Исус, то в днешно време с пълните със всякакви химикали и отрови храни, това въобще не е по същия начин. Причината за това е че по времето на Исус всичката храна е била естествена и незамърсена химически, поради което тялото е можело да усвои всичко, каквото му трябва и да изхвърли останалото. В днешно време обаче химикалите които се намират в храните не могат да се усвоят от тялото и често не могат да бъдат изхвърлени. Поради тази причина те се НАТРУПВАТ в човека и остават там причинявайки всякакви физически и психически, неудобства, проблеми и болести.


Нека да видим пасажа в Коринтяни:

1 Коринтяни 10:25. Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате за него заради съвестта си;

Първо трябва да си зададем въпроса, защо въобще Павел говори за месарницата? Защото Коринтяните са му се сторили анемични и трябва да ядат повече месо, или какво точно? За да се разбере трябва да се види целия контекст на разговора:

1Кор. 10:20  Но казвам, че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете.
1Кор. 10:21  Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза.
1Кор. 10:22  Или искаме да подбудим Господа на ревност? Ние по-силни ли сме от Него?
1Кор. 10:23  Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.
1Кор. 10:24  Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другиго.
1Кор. 10:25  Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате за него заради съвестта си;
1Кор. 10:26  защото "Господна е земята и всичко що има в нея".
1Кор. 10:27  Ако някой от невярващите ви покани на угощение, и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да изпитвате за него заради съвестта си.
1Кор. 10:28  Но, ако някой ви рече: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради тогова, който ви е известил, и заради съвестта, -
1Кор. 10:29  съвест, казвам, не твоята, но на другия; (понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвест?)
1Кор. 10:30  Ако аз с благодарение Богу участвувам в яденето, защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)
1Кор. 10:31  И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава.


Тук Павел говори за ИДОЛОЖЕРТВЕНОТО, това е темата и това е контекста в който са казани думите за месарницата. За тези, които не знаят в ония времена всичко, което се е продавало в месарниците преди това е било жертвано на идолите и след това месото е отивало за продан. По този начин всичкото месо в месарниците е било идоложертвено.

И тук Павел обяснява, че ако ние разбираме, че идолите са едно нищо и че земята и всичко, що е в нея е Господно, то тогава можем да ядем месо, което е било жертвано на идоли, защото разбираме, че идола е нищо, но Бог е създателя на храната за която благодарим.

Отново този текст не говори за физическа негодност на храната. Всички животни, които са били клани са се хранили по естествен начин и месото им е било чисто от неприемливи и отровни за организма химически компоненти.

Quote
Нещо повече. "Молитвата" се използва за "очистване на храната".

Аз не съм срещал пасаж в Божието Слово, където някъде храна бива "очиствана". Говори се за очистване на сърцата, за очистване на храма, очистване от проказа и други, но никъде не се говори за очистване на храна.

Пасажа, който имат предвид, когато говорят за "очистване на храната с молитва" е следния:

1Tим. 4:4  Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;
1Tим.4:5  Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.


Тук отново имаме два момента. Първия е че се говори за храна, която е създадена от Бога, и второ, че се говори за "освещение" сиреч отново за ритуално очистване на храната. Проблемите, които всички тези пасажи третират са ритуалната чистота на храната във връзка със разделянето във Закона на храната на ритуално чиста и нечиста.

Нито един от тези пасажи обаче не третира въпроса за физическата годност на храната. Повечето християни обаче са толкова повърхностни, че въобще не вникват в текстовете, но вместо това като папагали повтарят онова, което дори не са осмислили какво означава.

Интересно да се отбележи е че същите тези, които "очистват" лошата храна с молитва и твърдят че физически негодната и вредна храна от магазините изведнъж ставала годна и полезна, някак си никак не се сещат да приложат същата тази мярка, когато храната им вкисне, мухляса или падне на земята на мръсно място. Как така в тези случаи те не се сещат да я "очистят" с молитва, а казват - развалена е, не става за ядене. И ако нямат вяра, че "молитвата" им няма сила да "очисти" дори падналата в калта храна, или вкисналото ядене или гранясалото олио, то каква е тази чудотворна вяра с която толкова парадират, че можела да очисти храни пълни с гмо, химии, пестициди, хербециди, отрови, оцветители, консерванти, мононатриев глутамат, аспартам и една камара други знайни и незнайни членове на менделеевата таблица, които правят храната не по-малко физически негодна за тялото от вкисването или гранясването?

И ако разсъди човек за драстичната непоследователност в подхода им на "вяра" в случаите с развалената храна то става ясно, че в действителност не става въпрос за никаква вяра и "очистване" с молитва, а става въпрос за най-обикновено нехайство, мързел, несериозност и плитки оправдания, за да продължат необезпокоявани да живеят в комфорта на общоприетото безумие..

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Quote from: Watchman
Пасажа, който имат предвид, когато говорят за "очистване на храната с молитва" е следния:

1Tим. 4:4  Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение;
1Tим.4:5  Понеже се освещава чрез Божието слово и молитва.

Тук отново имаме два момента. Първия е че се говори за храна, която е създадена от Бога, и второ, че се говори за "освещение" сиреч отново за ритуално очистване на храната. Проблемите, които всички тези пасажи третират са ритуалната чистота на храната във връзка със разделянето във Закона на храната на ритуално чиста и нечиста.
Имайки предвид темата, говорих точно за физическото очистване на храната, тъй като освещението означава "отделяне". Т.е. това, че нещо се освещава не означава, че е чисто, а означава, че е отделено.

Затова няма нито един пасаж, където се говори за очистване на храната, още по-малко чрез молитва.

Тук мнозина забравят, че се говори за неща създадени от Бога, а не наблъскани от човека с токсични химии или генно модифицирани.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 145
Цитат на Watchman:
"И ако разсъди човек за драстичната непоследователност в подхода им на "вяра" в случаите с развалената храна то става ясно, че в действителност не става въпрос за никаква вяра и "очистване" с молитва, а става въпрос за най-обикновено нехайство, мързел, несериозност и плитки оправдания, за да продължат необезпокоявани да живеят в комфорта на общоприетото безумие.."
 
 Ами точно така си е.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 205
Интересно да се отбележи е че същите тези, които "очистват" лошата храна с молитва и твърдят че физически негодната и вредна храна от магазините изведнъж ставала годна и полезна, някак си никак не се сещат да приложат същата тази мярка, когато храната им вкисне, мухляса или падне на земята на мръсно място.

Всъщност какво е да знаеш, че нещо е вредно/отровно и въпреки това да го приемаш, било то и с молитва? Не е ли именно изпитване на Господа?

И ако въпросните хора вярват, че една негодна и вредна храна от магазина става годна и полезна чрез молитва, то ми е интересно колко от тях имат "вяра" да си направят манджа от червени мухоморки (които са доказано отровни) и след като се помолят да я изядат? Безумно е. Но ако хората са последователни във "вярата", трябва да стигнат и дотам... Само че ефектът на червената мухоморка е твърде краен, няма междинни положения и степени на годност, има "да, да" и "не, не". Докато въпросните храни от магазина са замислени така, че отрицателните ефекти да се забавят във времето и да се размиват. Защото ако действаха с бързината на червената мухоморка, дори и най-големият глупак не би си ги купил.
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 893
Тая тема за пореден път като преглеждам, попадам на нея и я препрочитам и не мога да я разбера. Също така виждам, че тези примери ги няма в примерите Ви по горе, а темата е стара, дайте да ги обсъдим и тях.
Писано е:


Quote
Римляни 14 глава
1 Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му,   
2 Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук.   
3 Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.   
4 Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.   
5 Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.
13 Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре да бъде разсъждението ви това - никой да не полага на брата си спънка или съблазън.   
14 Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, нему е нечисто.   
15 Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.
20 Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън.   
21 Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти, [или се съблазнява, или изнемощява].   
22 Вярата, която имаш за тия неща, имай я за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява.   
23 Но оня, който се съмнява, осъжда се ако яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не става от убеждение, е грях.

Изобщо цялата 14-та глава говори за това.
Аз така като го чета Павел, си мисля, че тия неща с месо(кое месо)/зеленчуци са си били болна тема и по негово време.

Също така това:

Quote
31 И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.

От което идва да попитам прасето и както казва Тихомир по горе, октопода кога бяха създадени и от кого ? Не от Бог ли ?

Също и това:

Quote
3 Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както дадох зелената трева.

Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3241
Кое по-точно не можа да разбереш?

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 893
Ами това което и питам, защо да не може на базата на вяра да ядем неща от магазина.
byFaith даде пример с червена мухоморка, примерно, но те и за Павел смятаха, че ще умре защото го ухапа змия, но той не умря точно поради вярата си.
Исус спомена, че може и планини да премества човек стига да има достатъчно вяра.
А според вас - това че вярва всъщност нямало значение ?!? Поне аз така го разбирам.

Давид яде от хляба който не трябваше да яде, пък нищо не му стана, като и това беше на база вяра...

Сега, ясно е, че е добре човек да се пази и преценява - по-това се познава, че е разумен.
Но, да забраним всичко с лека ръка,  не ми се струва разумно.
Мога да кажа и това, човек засади, но Бог направи да расте. Ако Бог го е допуснал, на него ли да не вярваме ? Или има нещо което не става без негово позволение ?

Сега, и аз като отида в магазина, чета и гледа, преценявам кое защо. Но, както казва и Павел ако взема всичко твърде крайно, трябва да изляза от тоя свят. Ако нещо се наложи, ям. Ако много ми се е прияло нещо, опитвам си да рядко, но се случва.
В крайна сметка повечето от тия, както ги наричате отрови, действат в дългосрочен план със системно ползване.
Много добри са думите на Павел тук:
23 Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3241
Ами тия неща са вече обяснени по-горе, но ти явно наистина не си разбрал. Ние правим много ясна разлика между разпознаване на развалена храна и инцидентно ядене на нещо отровно.

Апостол Павел не се хранеше с отровни гъби, нито си играеше всеки ден с отровни змии. На него му се СЛУЧИ да бъде ухапан, и Бог го избави според своето обещание. Но Бог никога и никъде не е обещавал да избави човека ако живее глупаво и неразумно.

Quote
Ами това което и питам, защо да не може на базата на вяра да ядем неща от магазина.

Първо никой в тази тема не е твърдял, че не може да се ядат НЕЩА от магазина. Макар и с голяма неохота аз все още купувам неща от магазина, но подбирам много внимателно както самите неща, така и магазините от които купувам. Истината е че нещата в магазините които са ГОДНИ за ядене стават ВСЕ ПО-МАЛКО. И е напълно реалистично да се предвиди, че в един момент просто те ще клонят към нула.

Както дадохме и примери в изказванията по-горе има голяма разлика между яденето на ГОДНИ и НЕГОДНИ неща. Ако някой счита, че ГМО царевицата (чиито производни се добавят на до 80% от фабричните храни) е годна за ядене защото може да я яде "чрез вяра" (интересно вяра в какво? Че Бог ще благослови извращението на собствения му дизайн за царевица?). Защо такъв да не яде вкиснала супа например чрез същата тази вяра? Вкисването е натурален процес, за разлика от ГМО манипулациите или пръскането на зеленчуците и плодовете с петрохимии. Защо да има вяра да яде всякакви петрохимии и гнусни ГМО извращения, а няма вяра да яде мухлясал хляб или вкиснала супа?

Апостолите очевидно говорейки за ядене с вяра нямат предвид НЕГОДНА за ядене храна, а имат предвид ГОДНА храна, която е била жертвана на идоли. Ако съм в Индия да речем и някой ми предложи печено пиле, което е било хранено с натурална храна, в натурални условия - т.е пилето си е изцяло отгледано по Божия оригинален начин, обаче ми каже виж преди да го сготвим го посветихме на нашата богиня Кали. То аз на основание на разбирането, че това пиле не е творение на богинята Кали, а на живия Бог на когото принадлежа мога спокойно да ям от него, без да стана съучастник на идолопоклонството, защото ще благословя храната и ще благодаря на Бога, който е истинския източник на тази храна. Ето това е да ядеш с вяра.

Но ако някой ми извади едно пиле, което е било генно модифицирано в някоя магьосническа лаборатория от свещениците на богинята Кали, така щото да има 4 кълки и 4 крилца вместо по-две. И ми каже - това се продава свободно в магазина, не е жертвано на боговете, то аз нямам никаква свобода да ям подобно нещо, защото то ВЕЧЕ НЕ Е БОЖИЕ ТВОРЕНИЕ, а е някакво извращение, гнусен мутант, заради каквито мутанти Бог изпрати потопа да ги изтреби по Ноево време.

Бог създаде човека, създаде И ХРАНАТА, която човек трябва да яде. Бог не е създавал ГМО мутанти и други подобни извращения, защото те НЕ СА ХРАНА. Те водят до генетични изменения в човека и в един момент човека вече не е човек, а нещо друго, мутант, който Бог повече не разпознава като Свое творение и за когото няма изкупление в Христос. Защото Христос се яви в плът подобна на човешката, за да изкупи живеещите в човешка плът. Не се е явил в мутирала и извратена от човешки и демонични експерименти плът, че да изкупва мутантите.

Исус предупреди, че в края на времената ще бъде като в НОЕВИТЕ ДНИ. А за Ноевите дни се казва, че ВСЯКА ПЛЪТ се поквари. Т.е и хора и животни бяха генетично деградирали от генетичните експерименти на падналите ангели с човешката раса. Днес се случва точно същото нещо с ГМО храните и с химическите добавки.

Думата ХИМИЯ между другото произлиза от по-старата дума АЛ-ХИМИЯ, което пък в превод означава "Учението на Египет" "Al-Kemi" където Кем е Египет, или "Земята на Хам", който както знаем по Ноево време беше проклет, защото носеше в себе си семето на нефилимите. Не случайно на египетските стенописи се виждат  хора с необичайно големи черепи, каквито и черепи се намират при разкопките, но усилено се крият от обществеността.

Поради тази причина въпроса с храната в днешно време има много по-голяма значимост отколкото по времето на апостолите, защото тогава единствения проблем е бил дали да се яде храна жертвана на идоли и дали да се яде храна, която е обявена като нечиста според закона на Моисей. Въобще в тогавашния дебат не е стоял въпроса за негодна и натровена храна чрез химическа обработка, отравяне и генни извращения. А да не забравяме и нанотехнологиите, чрез които в храната може да се вкарат нанороботи в човешкото тяло, които да вземат контрол над човешкия ум. Не случайно за праведните няма да е възможно да купуват и продават по време на пълното царуване на Звяра.

Това време вече е настанало и напредва с пълна сила и ние трябва да изкупваме всяка минута за да се откъснем от системата на Звяра и да се свържем отново и изцяло с Божията естествена и свръхестествена среда на живеене.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 180

Думата ХИМИЯ между другото произлиза от по-старата дума АЛ-ХИМИЯ, което пък в превод означава "Учението на Египет" "Al-Kemi" където Кем е Египет, или "Земята на Хам", който както знаем по Ноево време беше проклет, защото носеше в себе си семето на нефилимите.

Интересна информация, относно произхода на думата ал-химия. Съгласен съм с останалите неща в поста, освен с това че Хам е бил проклет. Ной прокле един от синовете му - Ханаан, а не Хам. Египет, а също интересно да се отбележи филистимците, произлизат от другите му синове. Също така, проклятието не дойде заради някакво семе на нефилимите, а заради това, че разкри голотата на баща си Ной, каквото и точно да означава.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3241
Някои смятат, че Хам е извършил инцест с майка си на основание на следния пасаж:

Левит 20:11  Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

Според значението на някои пасажи в Битие се приема, че майката не е имала чист ген, както е бил Ной. Т.е ако една хромозома е нефилимска а другата човешка може от Ной да се родят и хора без замърсяване на гените, така и такива със замърсяване. Идеята е че Хам е бил със замърсени гени от нефилимите и затова дори след потопа продължаваха да се раждат великани и то предимно от потомците на Ханаан.

Аз знам, че Ной прокле Ханаан, но приемам това като проклятие и върху самия Хам. Не знам дали тогава Ханаан му е бил единствения роден син и после се раждат останалите или вече е имал повече синове, а Ной е проклел само Ханаан. Ако е така значи нещата стават по-заплетени.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 893
Да така е по-ясно обяснено, благодаря.
Сега, не знам дали е тук мястото да питам, но вие как разпознавате когато една храна е годна и кога е негодна ?
Примерно това в "био" магазините, след скандала в САЩ се оказа, че те предлагат по лоша храна от нормалните магазини. Някой има ли информация, тук как е положението ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 180
Някои смятат, че Хам е извършил инцест с майка си на основание на следния пасаж:

Левит 20:11  Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.

Принципно има някаква логика, но според мен, каквото и да е станало, е било между Хам и баща му, понеже първо майка му изобщо не е спомената и второ братята му дойдоха и покриха Ной, влизайки в шатрата назад, с обърнати лица. Един вид е имало опасност и те да разкрият голотата на баща си. Действието им показва, че най-вероятно това е бил греха на Хам, че не е покрил лицето си, когато е видял баща си опиянен и гол, а дори го е направил на всеослушание, като е извикал и братята си.

Quote from: Watchman
Според значението на някои пасажи в Битие се приема, че майката не е имала чист ген, както е бил Ной. Т.е ако една хромозома е нефилимска а другата човешка може от Ной да се родят и хора без замърсяване на гените, така и такива със замърсяване. Идеята е че Хам е бил със замърсени гени от нефилимите и затова дори след потопа продължаваха да се раждат великани и то предимно от потомците на Ханаан.

Знам, че някой библейски изследователи или поне един такъв, твърди подобно нещо, но в тази теория, биват включени освен жената на Ной, то и жените на синовете му - Сим, Яфет и Хам. Та на практика, ако това е вярно, не е изключено и в поколението на тримата, да се проявяват нефилимските гени. Още повече според генетиката, всеки човек има две полови хромозоми, по една от всеки родител. Мъжете XY, а жените XX. Когато бащата, има син, то той винаги му предава мъжката си Y хромозома, a X хромозомата, винаги идва от майката. Това означава, че Хам е предал на синовете си чистата Y хромозома на Ной, а евентуално жена му, може да е предала на някой от тях, нефилимска X хромозома, шанса е 50-50%.

Quote from: Watchman

Аз знам, че Ной прокле Ханаан, но приемам това като проклятие и върху самия Хам. Не знам дали тогава Ханаан му е бил единствения роден син и после се раждат останалите или вече е имал повече синове, а Ной е проклел само Ханаан. Ако е така значи нещата стават по-заплетени.

Някой смятат, че Ханаан е бил най-малкия, но не е ясно. Това не виждам с какво променя нещата и защо, ако е бил първороден, проклятието да пада върху Хам и следващите му синове. Другото което е, както знаем от много пасажи в библията, египтяните имат специален статус пред останалите народи, дори Бог ги нарича, негов народ, а те са потомци на Хам.

Това което бих искал да допълня по темата за храната, е че ключовото нещо е съвестта, а не толкова дали тялото ще бъде генно модифицирано и натровено. Нищо не им пречи да отвлекат някого, в някоя лаборатория и да го подложат на ужасни ДНК извращения, още повече, с тия нано роботи, колко му е да ги разпръснат във въздуха и да ни инфектират, ако щеш дори и с нефилимско ДНК. Важното нещо е не толкова тялото, а съвестта да остане чиста и немодифицирана, над нея противника няма власт. В случая, човек опазва съвестта си чиста, когато не слага своеволно отрови и боклуци в тялото си, било от лакомия или бедност, а се подчинява на заповедта да се пази храма чист.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 893

Това което бих искал да допълня по темата за храната, е че ключовото нещо е съвестта, а не толкова дали тялото ще бъде генно модифицирано и натровено. Нищо не им пречи да отвлекат някого, в някоя лаборатория и да го подложат на ужасни ДНК извращения, още повече, с тия нано роботи, колко му е да ги разпръснат във въздуха и да ни инфектират, ако щеш дори и с нефилимско ДНК. Важното нещо е не толкова тялото, а съвестта да остане чиста и немодифицирана, над нея противника няма власт. В случая, човек опазва съвестта си чиста, когато не слага своеволно отрови и боклуци в тялото си, било от лакомия или бедност, а се подчинява на заповедта да се пази храма чист.

Чакай малко сега, правилно ли те разбирам ?

Модифициране на тялото/ДНК чрез външно влияние няма отражение върху разума съответно на съвестта.
Модифициране на тялото/ДНК чрез самоволно взимане на лоша храна има отражение върху разума съответно на съвестта.

Как така и защо ?
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]