Author Topic: Защо Исус е наречен Божието Слово?  (Read 7834 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Това звучи като лесен въпрос, но може би не е очевидно такъв, въз основа на това, което Исус каза и учеше.


Евреи 1 глава


1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,
2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,
4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.


Въпроса е интересен за дискусия и ще е добре, да доказваме разбирането си със библейски стихове.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #1 on: April 06, 2011, 19:33:43 PM »
Ти какво първа ще споделиш по въпроса?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #2 on: April 06, 2011, 21:44:40 PM »
Ще се опитам да започна

Откровение 19 глава

11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;
13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.


Да разгледаме какво е записано в Ев. Йоан.

Йоан 1 глава

1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.


Гърците са използвали този термин "дума" за да опишат и  говорят и неизречени думи (т.е. дума в съзнанието). Гърците са използвали думи, които се прилагат към вселената в смисъл, "рационални принципи, които уреждат всички неща".

Евреите, от друга страна, използват термина "дума", като начин за обозначаване Бог.

Апостол Йоан избира този термин за  да говори едновременно на гърците и на евреите.

По нататък в същата глава се говори за свидетелството на Йоан за Исус. в стих 29 и 36 на два пъти Йоан Кръстител казва, "Това е Божият Агнец" 
но е важно да видим какво свидетелство дава за себе си самият Исус.

Исус, ни казва, че ако Той свидетелства за себе си, думите му не са истина.

Йоан 5 глава

31 Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно.32 Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене, е истинно.
33 Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината.
34 (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).
Исус ни казва, че ни учи, само това, което идва от Отец.


Йоан 7 глава


16.......Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.
17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.


Исус ни говори че неговите думи произхождат от Отца.

Йоан 5 глава


30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил


Йоан 12 глава


49 Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.
50 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.
Откровение 1 глава

1 Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог...
Йоан 1 глава


14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.


и накрая да посоча:


Исая 55:11
Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.По нататък в Глава 17 на Ев. Йоан- волята и целта на Божието действие се вижда изпълнена в съгласуване с действието на Божият син. Исус потвърждава това в молитвата си към Отец.

8 защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.
14 Аз им предадох Твоето слово...


сравни думите на Исус от молитвата му в 17 гл Ев-Йоан с цитата от ИСая горе.


Йоан 17 глава


11 Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети
13 А сега ида при Тебе
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #3 on: April 07, 2011, 15:38:46 PM »
blossom, би искал да предизвикам начина ти на мислене и подхода ти към Писанията, защото в него се отразяват няколко проблемни неща, а именно:

- Светската образователна система. Като гледам как подхождаш все едно съм в час по литература и чета опит за литературен анализ на Под Игото. Ние трябва да осъзнаем, че начина на мислене, който сме придобили от образователната система е осакатяващ и ни прави мисловни инвалиди. Ето защо е задължително да го разобличим и отсечем от корен. Божието Слово ни учи на съвсем друг подход към знанието, изучаването и мъдростта.

- Църковно-теологичната мисловна система. Тя е едно продължение на светската, но за сметка на това задълбочава проблемите в ума и ги прави по-лоши. Ваденето на стихчета с конкорданса и навързването им с плитки логически конструкции не е изследването на Писанията, което Бог очаква от онези, които търсят Истината. Божието слово, говори за размишление, вникване, внимание, приклоняване, проникновение, обмисляне, претегляне, вглеждане, оглеждане, преглеждане, изпитване, разделяне и не на последно място за просветление и откровение. Това е процес, който ако не усвоим ние ще останем на осакатеното мисловно ниво, което света ни е натрапил и никога няма да достигнем до разбирането и познаването на Истината.

- Въпросът "защо". Прави впечатление, че необновения ум на човека предпочита да гравитира около въпроса "защо" а не около въпросите "какво" и "как". Ето заглавието на тази тема е "Защо Исус е наречен Божието Слово?" Аз честно казано, не мога да разбера що за въпрос е това? Първо Исус не е просто наречен Божието Слово, Той Е Божието Слово. И понеже Е, затова и така е записано, за да познаем истината за Него. Въобще цялото умуване около въпроса "защо" не виждам до каква полза може да доведе. Вместо това добрия въпрос би бил: "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава? Ето това са смилени въпроси от които може да има полза, а въпроса защо е абсолютно безплоден и не на място.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #4 on: April 07, 2011, 16:57:14 PM »
blossom, би искал да предизвикам начина ти на мислене и подхода ти към Писанията, защото в него се отразяват няколко проблемни неща, а именно:

- Светската образователна система. Като гледам как подхождаш все едно съм в час по литература и чета опит за литературен анализ на Под Игото. Ние трябва да осъзнаем, че начина на мислене, който сме придобили от образователната система е осакатяващ и ни прави мисловни инвалиди. Ето защо е задължително да го разобличим и отсечем от корен. Божието Слово ни учи на съвсем друг подход към знанието, изучаването и мъдростта.

- Църковно-теологичната мисловна система.Тя е едно продължение на светската, но за сметка на това задълбочава проблемите в ума и ги прави по-лоши.Ваденето на стихчета с конкорданса и навързването им с плитки логически конструкции не е изследването на Писанията, което Бог очаква от онези, които търсят Истината. Божието слово, говори за размишление, вникване, внимание, приклоняване, проникновение, обмисляне, претегляне, вглеждане, оглеждане, преглеждане, изпитване, разделяне и не на последно място за просветление и откровение. Това е процес, който ако не усвоим ние ще останем на осакатеното мисловно ниво, което света ни е натрапил и никога няма да достигнем до разбирането и познаването на Истината.

- Въпросът "защо". Прави впечатление, че необновения ум на човека предпочита да гравитира около въпроса "защо" а не около въпросите "какво" и "как".
Ето заглавието на тази тема е "Защо Исус е наречен Божието Слово?" Аз честно казано, не мога да разбера що за въпрос е това? Първо Исус не е просто наречен Божието Слово, Той Е Божието Слово. И понеже Е, затова и така е записано, за да познаем истината за Него. Въобще цялото умуване около въпроса "защо" не виждам до каква полза може да доведе. Вместо това добрия въпрос би  бил "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава? Ето това са смилени въпроси от които може да има полза, а въпроса защо е абсолютно безплоден и не на място. Watchman :)

Благодаря, че се включи. Анализът ти ме насърчи не да мисля градивно  по темата, а да се аргументирам, ЗАЩО (пак е защо-то!) така съм задала въпроса си!!! :)
И ще ти отговоря ясно - Някои хора стигат по по-труден начин до истината. И е сигурно, че съм една от тях ... На други им е по-лесно и затова си задават по-лесните въпроси като "какво и как" :) И все пак, дори да го приемаш като догма:
Твой цитат: Аз честно казано, не мога да разбера що за въпрос е това? Първо Исус не е просто наречен Божието Слово, Той Е Божието Слово. И понеже Е, затова и така е записано, за да познаем истината за Него.
И други неща СА такива, затова и така са записани, но ние не познаваме отведнъж истината, а я проумяваме постепенно... 

И така като съм питала  не само лошо няма, но и следва да видим такъв въпрос докъде води. За теб, спор няма, признаваме всички твоите знания, радваме се искрено на начинът ти на разбиране на нещата и най-вече благодарим на Бога за това. Но е добре да не те дразни незнанието на по-слабия.

Добре, щом е иначе правилно да се зададе въпроса, моля да се дискутира в тази насока,  Вместо това добрия въпрос би бил "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава?

Ваш ред е... :)
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #5 on: April 07, 2011, 17:34:35 PM »
Quote
Анализът ти ме насърчи не да мисля градивно  по темата, а да се аргументирам, ЗАЩО (пак е защо-то!) така съм задала въпроса си!!! :)

Това, което написах има за цел да изясни процеса на изучаване и изследване, защото ако този процес е заквасен от света и резултатите ще са заквасени.

Quote
И ще ти отговоря ясно - Някои хора стигат по по-труден начин до истината. И е сигурно, че съм една от тях ...

Трудния начин да се секат дърва е да се сече със затъпена брадва. Има и други начини да се затрудни процеса, като неправилна поза при сечене, неправилно държане на брадвата и неправилно/неудобно позициониране на пъна, който ще се сече. Всичко това говори за един погрешен процес. Същото е и в мисловната система, всичко може да се направи много трудно и бавно за разбиране, ако човек бъде лишен от разбиране за правилния процес. Светската система с нейните образователни институции, медии и забавления е специално замислена за това да осакатява мисловния процес и да затъпява острието на брадвата ни.

Quote
На други им е по-лесно и затова си задават по-лесните въпроси като "какво и как"

Това не са "по-лесните" въпроси, това са ПРАВИЛНИТЕ въпроси.  Въпроса "защо" има своето място, като помощен под въпрос при изследване на отговора на въпросите "какво и как"

Quote
И така като съм питала  не само лошо няма, но и следва да видим такъв въпрос докъде води.

Въпроса "защо" освен използван по начина, за който писах по-горе не води до нищо реално освен философстване и празнодумстване. Въпроса "защо" има смисъл когато боравим с неща, които са под наш контрол. като например - Защо ми загоря яденето? И изследваме да видим причината, за да може следващия път да не допуснем загаряне. Ето въпроса има своето място в процес, който е под наш контрол. Но да задаваме въпроси от рода на "Защо Бог направил еди си какво еди си как" "Защо Исус бил наречен еди как си" - това не са неща под наш контрол нито зависят от нас. Каквото Бог е направил го е направил както Му е угодно и защото Му е угодно, и никой не е в позиция да Му държи сметка за това.

За нас остава да изследваме Божиите пътища и да открием КАКВИ СА, и КАКВО означава онова, което Бог е направил и е казал, и КАК този ресурс на мъдрост и знание ще ни ползва за да изпълним призванието си на земята, и като хора и като народ.

Quote
Но е добре да не те дразни незнанието на по-слабия.

Ако си забелязала, каквото съм написал съм го написал с цел да се помогне на ощетените от системата, и категорията "дразнене" не участва в уравнението. Освен да изобличавам това, което е погрешно аз давам и насоки за това, което е правилно.

Quote
Добре, щом е иначе правилно да се зададе въпроса, моля да се дискутира в тази насока,  Вместо това добрия въпрос би бил "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава?

Този въпрос е от доста сериозно и задълбочено естество и аз лично ще мога да пиша по него само ако Бог позволи. Защото апостол Павел ако и да имаше знание за много неща, пак се молеше Бог да му даде "ИЗГОВОР" за да може да каже и предаде нещата, които са му открити (Еф. 6:19), така и ние ако и да разбираме нещо, това не означава,че ни е дадено правото да го говорим, освен ако Бог не даде изговор чрез който то да бъде предадено.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #6 on: November 12, 2019, 15:08:01 PM »
Въпрос:

Имат ли основания твърденията,че на нашия език било правилно да се произнася Иисус вместо Исус?

Според скромните ми знания по английска граматика "ий" имаме тогава когато се среща "ее" в текста. Например "sleep" или "sheep".
Така,че превод от английски не е основание мисля.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #7 on: November 13, 2019, 00:27:55 AM »
В българския език няма такива имена, които да започват с две гласни букви. Това недоразумение се получава от преминаването на старогръцката ета в новогръцка ита.

Първо имаме еврейското име Йехошуа (Йешуа):

Quote
H3091
יְהוֹשֻׁעַ    יְהוֹשׁוּעַ
yehôshûa‛    yehôshûa‛
yeh-ho-shoo'-ah, yeh-ho-shoo'-ah
From H3068 and H3467; Jehovah-saved; Jehoshua

транслитерирано на Йесус още в септуагинтата:

Quote
G2424
Ἰησοῦς
Iēsous
ee-ay-sooce'
Of Hebrew origin [H3091]; Jesus (that is, Jehoshua), the name of our Lord and two (three) other Israelites: - Jesus.

С други думи в апостолски времена името на Исус се е произнасяло Йесус на старогръцки. Но в новогръцкото произношение звука η, който на старогръцки се чете ета или е започва да се чете като ита, или и, по този начин вместо правилното Йесус гърците започват да четат Иисус. Защото се получават два звука "и" един до друг, ако и буквите да са оригинално различни.

Поради тази причина нашето Исус е много по-близко до оригиналното Иесус, отколкото новогръцкото Иисус. Най-правилно обаче си остава Йесус, както немците го произнасят, или още по-добре е еврейското Йешу, Йешуа, или Йехошуа.

Има много хора, които се забиват в определена фонетика на името на Божия син и мислят че "правилната" фонетика им дава някакво предимство, но важна е не фонетиката (защото тя се променя от език в език), а съдържанието на това Име и това да познаваме Този, който стои зад него.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #8 on: November 13, 2019, 09:43:11 AM »
Благодаря Watchman.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #9 on: November 14, 2019, 09:02:50 AM »
В българския език няма такива имена, които да започват с две гласни букви. Това недоразумение се получава от преминаването на старогръцката ета в новогръцка ита.

Първо имаме еврейското име Йехошуа (Йешуа):

Quote
H3091
יְהוֹשֻׁעַ    יְהוֹשׁוּעַ
yehôshûa‛    yehôshûa‛
yeh-ho-shoo'-ah, yeh-ho-shoo'-ah
From H3068 and H3467; Jehovah-saved; Jehoshua

транслитерирано на Йесус още в септуагинтата:

Quote
G2424
Ἰησοῦς
Iēsous
ee-ay-sooce'
Of Hebrew origin [H3091]; Jesus (that is, Jehoshua), the name of our Lord and two (three) other Israelites: - Jesus.

С други думи в апостолски времена името на Исус се е произнасяло Йесус на старогръцки. Но в новогръцкото произношение звука η, който на старогръцки се чете ета или е започва да се чете като ита, или и, по този начин вместо правилното Йесус гърците започват да четат Иисус. Защото се получават два звука "и" един до друг, ако и буквите да са оригинално различни.

Поради тази причина нашето Исус е много по-близко до оригиналното Иесус, отколкото новогръцкото Иисус. Най-правилно обаче си остава Йесус, както немците го произнасят, или още по-добре е еврейското Йешу, Йешуа, или Йехошуа.

Има много хора, които се забиват в определена фонетика на името на Божия син и мислят че "правилната" фонетика им дава някакво предимство, но важна е не фонетиката (защото тя се променя от език в език), а съдържанието на това Име и това да познаваме Този, който стои зад него.
И аз мисля, че няма да ни го счита за грях. При толкова различни народи и езикови форми.
За Бог винаги е важно вътрешното - сърцето как стои, а не лицето.
Важна е вътрешността на чашата, вътрешното чистете казва и всичко ще ви бъде чисто.
Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #10 on: November 14, 2019, 11:12:48 AM »
Quote
И аз мисля, че няма да ни го счита за грях.

Израза "няма да ни го счита за грях" означава, че нещо е грях, но по определени причини Бог няма да вмени греха.

А тук става въпрос за нещо в което няма никакъв грях само по себе си. Бог е създател на народите, и сам Бог разбърка езиците, по този начин Бог е творецът зад различните езици на народите. Няма никакъв грях в това човек да призовава Бога използвайки фонетичните особености на езика, който сам Бог му е дал.

Хубаво е да изследваме оригиналните библейски езици, добро е да си изясняваме еврейските имена, но никъде Писанието не вменява задължение на повярвалите от народите да учат еврейската фонетика.

Има страшно много хора, които се забиват във фонетиката до степен, че започват да твърдят, че ако призоваваш името на Исус или Jesus, ти призоваваш някакъв идол и Бог няма нищо общо с тебе. Тия хора обаче сами не са съгласни помежду си как точно трябва да звучи Името на Исус на еврейски.

Едни казват Йешуа, други Йехошуа, трети Йехуша, четвърти Йахшуа и така до безкрай. И мнозина от тези настояват, че който не използва тяхната фонетична форма е идолопоклонник и призовава лъжлив бог. Такива хора само доказват, че не познават Бога и Неговите пътища.

Нещо повече дори съвременния еврейски език не е оригиналния библейски еврейски език. Фонетиката на еврейския език е реконструкция, а не оригиналното звучене. Така, че и на еврейски да се мъчи някой да каже някое име пак няма да е според оригинала, затова има непрестанни спорове и десетки версии за звученето на библейските имена.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 339
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #11 on: November 14, 2019, 13:50:00 PM »
Quote
И аз мисля, че няма да ни го счита за грях.

Израза "няма да ни го счита за грях" означава, че нещо е грях, но по определени причини Бог няма да вмени греха.

А тук става въпрос за нещо в което няма никакъв грях само по себе си. Бог е създател на народите, и сам Бог разбърка езиците, по този начин Бог е творецът зад различните езици на народите. Няма никакъв грях в това човек да призовава Бога използвайки фонетичните особености на езика, който сам Бог му е дал.

Хубаво е да изследваме оригиналните библейски езици, добро е да си изясняваме еврейските имена, но никъде Писанието не вменява задължение на повярвалите от народите да учат еврейската фонетика.

Има страшно много хора, които се забиват във фонетиката до степен, че започват да твърдят, че ако призоваваш името на Исус или Jesus, ти призоваваш някакъв идол и Бог няма нищо общо с тебе. Тия хора обаче сами не са съгласни помежду си как точно трябва да звучи Името на Исус на еврейски.

Едни казват Йешуа, други Йехошуа, трети Йехуша, четвърти Йахшуа и така до безкрай. И мнозина от тези настояват, че който не използва тяхната фонетична форма е идолопоклонник и призовава лъжлив бог. Такива хора само доказват, че не познават Бога и Неговите пътища.

Нещо повече дори съвременния еврейски език не е оригиналния библейски еврейски език. Фонетиката на еврейския език е реконструкция, а не оригиналното звучене. Така, че и на еврейски да се мъчи някой да каже някое име пак няма да е според оригинала, затова има непрестанни спорове и десетки версии за звученето на библейските имена.
Много важни и полезни уточнения за мен, както и в предния ти пост.
Така или иначе периодично се случва диалог с хора, които наблягат изрично на "Иисус" и всичко, което си написал е нужно в такива случаи и изобщо.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #12 on: November 14, 2019, 15:07:19 PM »
На Иисус могат да наблягат само православните, които верни на гръцките корени на своята религия боготворят всичко гръцко. Само, че новогръцкия език по подобие на новоеврейския няма нищо общо като звучене със старогръцкия. Така например ако някой съвременен грък се срещне с някой грък от апостолските времена и почнат да си говорят, няма са се разберат въобще. Но ако започнат да си пишат ще успеят да се разберат. Същото важи и за съвременен евреин и евреин от библейските времена. Бих казал даже, че това важи даже още повече и за българите. Един съвременен българин няма да може да се разбере нито фонетично нито писмено с човек от времето на Паисий Хелендарски например. Някой да се опита да прочете История Славянобългарская в оригинал за да разбере за какво говоря. Удивително е колко се променя езика на един народ през вековете.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.