Author Topic: Защо Исус е наречен Божието Слово?  (Read 3473 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Това звучи като лесен въпрос, но може би не е очевидно такъв, въз основа на това, което Исус каза и учеше.


Евреи 1 глава


1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,
2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,
3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,
4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.


Въпроса е интересен за дискусия и ще е добре, да доказваме разбирането си със библейски стихове.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #1 on: April 06, 2011, 19:33:43 PM »
Ти какво първа ще споделиш по въпроса?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #2 on: April 06, 2011, 21:44:40 PM »
Ще се опитам да започна

Откровение 19 глава

11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;
13 и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.


Да разгледаме какво е записано в Ев. Йоан.

Йоан 1 глава

1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.


Гърците са използвали този термин "дума" за да опишат и  говорят и неизречени думи (т.е. дума в съзнанието). Гърците са използвали думи, които се прилагат към вселената в смисъл, "рационални принципи, които уреждат всички неща".

Евреите, от друга страна, използват термина "дума", като начин за обозначаване Бог.

Апостол Йоан избира този термин за  да говори едновременно на гърците и на евреите.

По нататък в същата глава се говори за свидетелството на Йоан за Исус. в стих 29 и 36 на два пъти Йоан Кръстител казва, "Това е Божият Агнец" 
но е важно да видим какво свидетелство дава за себе си самият Исус.

Исус, ни казва, че ако Той свидетелства за себе си, думите му не са истина.

Йоан 5 глава

31 Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно.32 Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене, е истинно.
33 Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината.
34 (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).
Исус ни казва, че ни учи, само това, което идва от Отец.


Йоан 7 глава


16.......Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.
17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.


Исус ни говори че неговите думи произхождат от Отца.

Йоан 5 глава


30 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил


Йоан 12 глава


49 Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.
50 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.
Откровение 1 глава

1 Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог...
Йоан 1 глава


14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.


и накрая да посоча:


Исая 55:11
Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.По нататък в Глава 17 на Ев. Йоан- волята и целта на Божието действие се вижда изпълнена в съгласуване с действието на Божият син. Исус потвърждава това в молитвата си към Отец.

8 защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.
14 Аз им предадох Твоето слово...


сравни думите на Исус от молитвата му в 17 гл Ев-Йоан с цитата от ИСая горе.


Йоан 17 глава


11 Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети
13 А сега ида при Тебе
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #3 on: April 07, 2011, 15:38:46 PM »
blossom, би искал да предизвикам начина ти на мислене и подхода ти към Писанията, защото в него се отразяват няколко проблемни неща, а именно:

- Светската образователна система. Като гледам как подхождаш все едно съм в час по литература и чета опит за литературен анализ на Под Игото. Ние трябва да осъзнаем, че начина на мислене, който сме придобили от образователната система е осакатяващ и ни прави мисловни инвалиди. Ето защо е задължително да го разобличим и отсечем от корен. Божието Слово ни учи на съвсем друг подход към знанието, изучаването и мъдростта.

- Църковно-теологичната мисловна система. Тя е едно продължение на светската, но за сметка на това задълбочава проблемите в ума и ги прави по-лоши. Ваденето на стихчета с конкорданса и навързването им с плитки логически конструкции не е изследването на Писанията, което Бог очаква от онези, които търсят Истината. Божието слово, говори за размишление, вникване, внимание, приклоняване, проникновение, обмисляне, претегляне, вглеждане, оглеждане, преглеждане, изпитване, разделяне и не на последно място за просветление и откровение. Това е процес, който ако не усвоим ние ще останем на осакатеното мисловно ниво, което света ни е натрапил и никога няма да достигнем до разбирането и познаването на Истината.

- Въпросът "защо". Прави впечатление, че необновения ум на човека предпочита да гравитира около въпроса "защо" а не около въпросите "какво" и "как". Ето заглавието на тази тема е "Защо Исус е наречен Божието Слово?" Аз честно казано, не мога да разбера що за въпрос е това? Първо Исус не е просто наречен Божието Слово, Той Е Божието Слово. И понеже Е, затова и така е записано, за да познаем истината за Него. Въобще цялото умуване около въпроса "защо" не виждам до каква полза може да доведе. Вместо това добрия въпрос би бил: "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава? Ето това са смилени въпроси от които може да има полза, а въпроса защо е абсолютно безплоден и не на място.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #4 on: April 07, 2011, 16:57:14 PM »
blossom, би искал да предизвикам начина ти на мислене и подхода ти към Писанията, защото в него се отразяват няколко проблемни неща, а именно:

- Светската образователна система. Като гледам как подхождаш все едно съм в час по литература и чета опит за литературен анализ на Под Игото. Ние трябва да осъзнаем, че начина на мислене, който сме придобили от образователната система е осакатяващ и ни прави мисловни инвалиди. Ето защо е задължително да го разобличим и отсечем от корен. Божието Слово ни учи на съвсем друг подход към знанието, изучаването и мъдростта.

- Църковно-теологичната мисловна система.Тя е едно продължение на светската, но за сметка на това задълбочава проблемите в ума и ги прави по-лоши.Ваденето на стихчета с конкорданса и навързването им с плитки логически конструкции не е изследването на Писанията, което Бог очаква от онези, които търсят Истината. Божието слово, говори за размишление, вникване, внимание, приклоняване, проникновение, обмисляне, претегляне, вглеждане, оглеждане, преглеждане, изпитване, разделяне и не на последно място за просветление и откровение. Това е процес, който ако не усвоим ние ще останем на осакатеното мисловно ниво, което света ни е натрапил и никога няма да достигнем до разбирането и познаването на Истината.

- Въпросът "защо". Прави впечатление, че необновения ум на човека предпочита да гравитира около въпроса "защо" а не около въпросите "какво" и "как".
Ето заглавието на тази тема е "Защо Исус е наречен Божието Слово?" Аз честно казано, не мога да разбера що за въпрос е това? Първо Исус не е просто наречен Божието Слово, Той Е Божието Слово. И понеже Е, затова и така е записано, за да познаем истината за Него. Въобще цялото умуване около въпроса "защо" не виждам до каква полза може да доведе. Вместо това добрия въпрос би  бил "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава? Ето това са смилени въпроси от които може да има полза, а въпроса защо е абсолютно безплоден и не на място. Watchman :)

Благодаря, че се включи. Анализът ти ме насърчи не да мисля градивно  по темата, а да се аргументирам, ЗАЩО (пак е защо-то!) така съм задала въпроса си!!! :)
И ще ти отговоря ясно - Някои хора стигат по по-труден начин до истината. И е сигурно, че съм една от тях ... На други им е по-лесно и затова си задават по-лесните въпроси като "какво и как" :) И все пак, дори да го приемаш като догма:
Твой цитат: Аз честно казано, не мога да разбера що за въпрос е това? Първо Исус не е просто наречен Божието Слово, Той Е Божието Слово. И понеже Е, затова и така е записано, за да познаем истината за Него.
И други неща СА такива, затова и така са записани, но ние не познаваме отведнъж истината, а я проумяваме постепенно... 

И така като съм питала  не само лошо няма, но и следва да видим такъв въпрос докъде води. За теб, спор няма, признаваме всички твоите знания, радваме се искрено на начинът ти на разбиране на нещата и най-вече благодарим на Бога за това. Но е добре да не те дразни незнанието на по-слабия.

Добре, щом е иначе правилно да се зададе въпроса, моля да се дискутира в тази насока,  Вместо това добрия въпрос би бил "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава?

Ваш ред е... :)
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Защо Исус е наречен Божието Слово?
« Reply #5 on: April 07, 2011, 17:34:35 PM »
Quote
Анализът ти ме насърчи не да мисля градивно  по темата, а да се аргументирам, ЗАЩО (пак е защо-то!) така съм задала въпроса си!!! :)

Това, което написах има за цел да изясни процеса на изучаване и изследване, защото ако този процес е заквасен от света и резултатите ще са заквасени.

Quote
И ще ти отговоря ясно - Някои хора стигат по по-труден начин до истината. И е сигурно, че съм една от тях ...

Трудния начин да се секат дърва е да се сече със затъпена брадва. Има и други начини да се затрудни процеса, като неправилна поза при сечене, неправилно държане на брадвата и неправилно/неудобно позициониране на пъна, който ще се сече. Всичко това говори за един погрешен процес. Същото е и в мисловната система, всичко може да се направи много трудно и бавно за разбиране, ако човек бъде лишен от разбиране за правилния процес. Светската система с нейните образователни институции, медии и забавления е специално замислена за това да осакатява мисловния процес и да затъпява острието на брадвата ни.

Quote
На други им е по-лесно и затова си задават по-лесните въпроси като "какво и как"

Това не са "по-лесните" въпроси, това са ПРАВИЛНИТЕ въпроси.  Въпроса "защо" има своето място, като помощен под въпрос при изследване на отговора на въпросите "какво и как"

Quote
И така като съм питала  не само лошо няма, но и следва да видим такъв въпрос докъде води.

Въпроса "защо" освен използван по начина, за който писах по-горе не води до нищо реално освен философстване и празнодумстване. Въпроса "защо" има смисъл когато боравим с неща, които са под наш контрол. като например - Защо ми загоря яденето? И изследваме да видим причината, за да може следващия път да не допуснем загаряне. Ето въпроса има своето място в процес, който е под наш контрол. Но да задаваме въпроси от рода на "Защо Бог направил еди си какво еди си как" "Защо Исус бил наречен еди как си" - това не са неща под наш контрол нито зависят от нас. Каквото Бог е направил го е направил както Му е угодно и защото Му е угодно, и никой не е в позиция да Му държи сметка за това.

За нас остава да изследваме Божиите пътища и да открием КАКВИ СА, и КАКВО означава онова, което Бог е направил и е казал, и КАК този ресурс на мъдрост и знание ще ни ползва за да изпълним призванието си на земята, и като хора и като народ.

Quote
Но е добре да не те дразни незнанието на по-слабия.

Ако си забелязала, каквото съм написал съм го написал с цел да се помогне на ощетените от системата, и категорията "дразнене" не участва в уравнението. Освен да изобличавам това, което е погрешно аз давам и насоки за това, което е правилно.

Quote
Добре, щом е иначе правилно да се зададе въпроса, моля да се дискутира в тази насока,  Вместо това добрия въпрос би бил "Какво означава това, че Исус е Божието Слово?" И как това разбиране ще ни помогне да принасяме плод за Божието Царство и слава?

Този въпрос е от доста сериозно и задълбочено естество и аз лично ще мога да пиша по него само ако Бог позволи. Защото апостол Павел ако и да имаше знание за много неща, пак се молеше Бог да му даде "ИЗГОВОР" за да може да каже и предаде нещата, които са му открити (Еф. 6:19), така и ние ако и да разбираме нещо, това не означава,че ни е дадено правото да го говорим, освен ако Бог не даде изговор чрез който то да бъде предадено.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.