Author Topic: Блудницата от Откровение 17-19  (Read 101959 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #15 on: May 21, 2012, 14:39:21 PM »
  Това е за звярът:
  В  Откр 13/1 пише :” 13:1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.”
 Сравнявам с Данаил 7/3 „ И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг” и Данаил 7/7 „ Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.”
 Какво означава „звяр” ? Данаил7:23 „Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.”
 Значи звяр означава царство.
 Символ но какво е морето ?
 В Откр. 17:3 пише „И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.” И в Откр. 17:15 пише „Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.”
 Следователно „Звяр излизащ от морето” означава царство от народа! Освин това това царство е червено (Откр. 17:3) Става ЧЕРВЕНО НАРОДНО ЦАРСТВО ! Като символ на това царство е желязото (железните зъби Данаил 7/7).
 Най опасното нещо в един звяр са зъбите му! И най свирепото  куче, ако е с намордник, става сравнително безопасно.
 В Библията има описан пророчески сън в който предпоследното четвърто царство на света е желязно. Последното е желязо и кал (Данаил 2 глава). В Откр 13/11,12 се описва звяр който е от земята! И се получава събместно действие на 2 звяра (царства) желязо и земя ! Откр 13:11,12 „ И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.” Обаче обект на поклонение винаги е звярът с железните зъби. Всъщност точно неговото число е 666! Числото на червеното народно царство е 666! Числото му е число на човек! Неговият символ е човек! Каква беше идеологията на червеното народно царство? Тя беше построена на базата на първите християнски комуни: ДЕЯНИЯТА  НА  АПОСТОЛИТЕ 2:44,45 „ И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.”
 Злото, което направиха е, че на мястото на Бог като творец и законодател, те поставиха ЧОВЕКА, а човекът е зъл и грешен, и управлението му без Бог е такова.
 Какво означават 10 рога и 7 глави? (Звяра е с 10 рога и 7 глави).
Тоест червеното народно царство е с 10 рога и 7 глави.
 В Данаил 7/24 пише: ” А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство”
 От друга страна в Откр.17:12,13 пише:” и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт”
 Значи 10-те царе хем се издигат от червеното народно царство, хем предават на него своята сила и власт! Добре, но как така за 1 час !? Тук явно има символика. В 2Петрово3:8 пише:” Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.” Разделих 1000г на 24 часа и се получиха около 42 години.
 Кои са тези 10 царе? В същност те за един час получават власт като царе заедно със звяра. Но звяра също е царство.
Следователно по време на този 1 час имаме 11 царства! Ето какво пише в енциклопедията за „световна социалистическа система”. Там са записани 14 държави: Албания, България, ГДР, Виетнам, Китай, Корея, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия. Обаче Албания, Китай и Югославия развалят отношенията си с СССР и не предават на него своята сила и власт! Остават точно 11 царства!!! 10-те от тях предават своята сила и власт на СССР , като в същото време са се издигнали от него. Днес виждаме изпълнението на това пророчество! Слава на Бог!!!
 Обаче има и 7 глави. Там в главите са железните зъбите с които звяра е опасен. Имаше сключен договор за военно сътрудничестно м-ду някои от държавите членки на световната соц. с-ма. Наричаше се Варшавски договор и беше за сътрудническо хапане! В енциклопедията са записани 8 държави:
Албания, България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия. Обаче Албания се отдръпва и остават точно 7 !
 После в Откр 13/3 пише:” И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;” Коя е тази като че ли смъртно ранена глава? Не пише смъртно ранена , а „като че ли смъртно ранена”.
Какво пише за главите: Откр 17/9,10,11 „ Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;” Значи звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте. В  Откр 17/8 пише: „Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.” Звярът (червеното народно царство) беше като че ли смъртно ранен. Даже комунистическата партия беше забранена! Но сега виждаме как раната оздравява! Виждаме как излиза из бездната в която беше (бездна – от руски без дъно). Освен това - „звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте” – СССР стана ОНД. Вече е 8-ми , но е от 7-те. Същият този звяр ще воюва със светиите и ще ги победи (Откр 13/7)! Как ще стане това, като Господ казва в Лука 10:19 „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.” Еми да видим в какво се изразява воюването: Откр 13/4,5,6 „поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.”
Неговото воюване е чрез горделиво и богохулно говорене! В какво ще се изразява в такъв случай победата му над светиите? Победата на светиите над дявола е : Откр 12/11 „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване”. Целта на нашето воюване е : 2Коринтяни10/3,4,5” Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” Тоест да пленяваме всеки разум да се покорява на Христа! В това ще бъдем победени, хората ще вярват на неговото горделиво и богохулно говорене , а не на нашето свидетелство, защото : 2Солунци 2/11,12” И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.” Това ще е по времето когато ще действа „синът на погибелта”. Всъщност единствено възможния начин хората да спрат да вярват на нашето свидетелство е ако Святият Дух спре да работи м-ду тях. Точно това е писано в 2Солунци 2/6,7 „И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира” Този който възпира беззаконието е Святият Дух. Когато Той спре да възпира беззаконието, ще се изпълнят 2 неща.
1.Ще настъпи времето на ноща, когато никой няма да може да работи , както е писано в Йоан 9/4 „Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.”
2.Беззакониците ще стигнат върха на своето беззаконие и : Данаил8/23,24,25 „И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия; и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и светите люде. Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си, и ще погуби мнозина в спокойствието им; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка.” Няма да е с ръка а : 2Солунци 2/ 7,8 „Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си”.
 Настъпва най-опасното време за християните – времето на спокойствието и по това време беззаконието ще е стигнало върхът си. Матей24/36,37,38,39,40,41,42 : „ А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.” И да добавя нещо много важно: Какво ще се случи с оставените ? Отговор : Лука 13/23,24,25,26,27,28,29 „  И някой си Му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза: Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат,  след като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици си поучавал. А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраама, Исаака, Якова и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън. И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат в Божието царство.” Тоест ще се стараят да влязат в Божието царство, но няма да могат. Това е времето за което пророк Амос пише в 8/11,12,13 „Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят. В оня ден красивите девици и юношите ще примират от жажда.” Да намериш Словото Господне означава да се спасиш, защото Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан1/14). Внимавай на себе си! Не върши беззакония! Втори шанс няма да имаш!
 Да се върнем към Откр.13/5. Там пише, че звяра ще има власт да действа 42 месеца! Вече видяхме, че преди това звяра е излезнал от бездната. Този звяр воюва с „двете маслини и двата светилника” в Откр.11/3,4,5,6,7 „А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.” Възникват 2 въпроса:
  1.Въпрос : Какво означава „ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”? Вече видяхме в какво се състои воюването. Видяхме и в какво се състои победата на звяра над светиите. Но как ще ги убие? Значи ще умрат!? Така пише!
  2.Въпрос : Кои са тези 2 маслини и 2 светилника ?
 Ще започна с въпрос 2.
 В Захария4/2,3 пише: „И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му, и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата, и едно отляво й.”
 Вижда 7 цеви на седемте светилника.
 После в Захария4/ 4:11,12,13,14 „ Тогава отговаряйки му рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво. И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато? А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой. Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.”
 От 7светилника с 7 цеви функционират само 2 !!! Двете маслинени клончета са двамата помазани. Но кои са 7-те светилника ?
 В Откр1/20 пише „ тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.” Тоест двете маслини и двата светилника са двама помазани и две църкви.
 Да се върнем към въпрос 1. Как ще ги убие ? Ще умрат ли ? Ние може да сме учасници в тези събития.
 Ето какво: вероятно ще има убити чиито трупове ще лежат 3,5 дни. Но цялата ли църква ще бъде убита ? Спомнете си какво каза Господ за Лазар когато беше умрял Йоан11/11,12,13,14 „ Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя. Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря.” Подобно казва и за умрялото момиче : Марк5/5:35,36,37,38,39,40,41,42 „ Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя? А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай. И никому не позволи да Го придружи, освен на Петра, Якова и Якововия брат Иоан. И като дохождат до къщата на началника на синагогата, Той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, каза им: Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха. Но Той като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с Него, и влиза там гдето беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи - Момиче, тебе казвам: Стани. И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И внезапно те се смаяха твърде много.” 
И в двата случая тези хора бяха умрели, но Господ каза , че спят! Тоест за света умряли, но за Господ заспали!!! Нека сега си спомним 10-те девици. Точно преди да дойде младоженеца, всички заспаха и разумните и неразумните! (Матей25/1-12) И отново виждаме потвърждение, че за неразумните втори шанс няма. (Без разум са тези които беззаконстват – Пс.14/4).
 Отговор имаме и на двата въпроса.
 Ето какво става с 2-те маслини и 2-та светилника после: Откр.11/11,12,13,14,15 „ А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха. И на часа стана голям трус, и десетата част от града падна, та измряха в труса седем хиляди човека; и останалите се уплашиха, та отдадоха слава на небесния Бог. Второто горко премина; ето, иде скоро третото горко.  И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.” Светилниците (църквите) и помазаните отиват в облаците ! Това е грабването и това става при 7-мата тръба! Това е последната тръба. А градът е Откр.11/8 „ И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат” – това е Ерусалим! Тези които отдадоха слава на небесния Бог са евреите, които виждат истината за Спасителя. Колкото за звярът, той завладява целият свят, но царува за кратко – докато Господ заедно с небесните войски не завладява целият свят – Откр.19/11-21. След което настъпва 1000 годишното царство!
  Откр.20:6 „Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.” АМИН !!!


 



Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #16 on: May 21, 2012, 14:41:28 PM »
 Как мога да прикача снимки от енциклопедията?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #17 on: May 21, 2012, 15:11:56 PM »
Petio,

Ти наясно ли си че СССР е бил създаден, финансиран и контролиран от ЗАПАДА и никога не е бил независима държава, нито самостоятелно царство, а просто една КОЛОНИЯ на западния капитал? Същите хора които създадоха СССР го разрушиха за да създадат ЕС, което е същия вид колония, само малко по-префинена на външен вид.

Тълкуванията ти са толкова далеч от ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, колкото и онези в другата тема за настойника са далеч от написаното в Библията.

Не може един човек, който не познава историята да седне да тълкува историческо изпълнение на Писанията. Първо остави енциклопедиите, които съдържат огромна доза пропаганда и псевдо история, и се научи да изследваш историята. Разбира се първо трябва да седнеш и да се научиш да изучаваш Писанията. Подхода ти и към двете неща е много НЕЗРЯЛ, плитък, повърхностен и безотговорен. На своята си душа вредиш по този начин и на някои неутвърдени хора можеш да навредиш и ще натрупаш жар на главата си. Толкова ли нямаш СТРАХ от Бога?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #18 on: May 21, 2012, 21:16:49 PM »
 Ако това които съм писал е лъжа тогава Русия няма да стане доминираща сила в целият свят. Обаче очаквам точно това да се случи.
 А по време на Божият съд ще отговаря всеки от нас за словото което е писал.
 Междувремено товар на всеки от нас ще му е неговото слово. Ти няколко пъти отсъди спрямо мен. За мен е важно Господ как ще отсъди.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #19 on: May 21, 2012, 21:26:12 PM »
То е писано да съдим справедливо и справедливо отсъдихме, че ти сам погубваш душата си с разсъждения, които не са здраво вкоренени в текста. Това е изобличение, което има цел да размислиш трезво и да оправиш пътищата си.

Вместо това, ти го приемаш за злодеяние и продължаваш да държиш на своето си.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #20 on: May 21, 2012, 21:29:36 PM »
Ти май копираш и темите си, че и отговорите от други форуми? Ние защо се хабим да ти отговаряме, като ти само знаеш copy/paste да правиш.

Въобще обърна ли внимание какво ти е написано? Политическата карта на света въобще не е това, което пишат медиите и енциклопедиите. Този свят се управлява от сили и царе, които ги няма на политическата сцена, няма ги в медиите, няма ги и в енциклопедиите.

Това дали Русия ще стане доминираща сила или не няма да оправдае твоя невеж подход към историята. Ти уж каза, че си дошъл тук за "общение" а действаш като радиоточка, само копираш неща писани другаде и не проявяваш абсолютно никаква комуникация по отношение на нещата, които биват написани като отговор към тебе. Което на мен ми говори, че ти всъщност търсиш поле аз изява, а не комуникация и общуване.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #21 on: May 21, 2012, 21:41:06 PM »
 Съжелявам, че сте останали с такова впечетление. Не търся поле за изява. Имам достатъчно такова. Просто ме оскърбихте с думите си. А това, че съм копирал от други форуми - това са мои публикации, а не на някой друг - вижте името. Но както и да е ...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #22 on: May 21, 2012, 22:17:25 PM »
Ами дано оскърблението ти да донесе скръб по Бога, че да произведе спасително покаяние. А това, че си копирал твои публикации е едно, но когато някой ти напише съвсем конкретни аргументи, а ти отговаряш по калъп с неща написани на 9-ти януари 2012 към съвсем друг човек, който ти е писал в отговор съвсем друго, тогава вече нещата никак не изглеждат добре.

Това показва, че ти търсиш да издигаш някакво свое учение а не да комуникираш по темата, като изслушваш аргументите на отсрещната страна, сравняваш ги с Писанието или фактите и им отговаряш адекватно. Ти приемаш ученията си за абсолют и категорично отказваш всякакъв смислен дебат по написаното от теб.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #23 on: May 22, 2012, 22:22:05 PM »
 Както виждате, аз пиша с истинското си име, показвам къде и какво работя и не ме е страх. Вие не давате такава информация за себе си. Господ даваше пълна информация за себе си. Той е моят пример, за да правя и аз така. А относно темите по които съм публикувал, съм коментирал с християни които са едни от най-големите авторитети в България, които Господ до ден днешен използва за работа на нивата си. Някои от тях публикуваха някои неща в медии които ръководят, а други ми препоръчаха да напиша книга, която те ще приемат и евентуално ще подкреят. Публикувах и при вас за да имам още един коректив - всеки се учи. Общуването е нещо много важно. Обаче вместо конструктивно общение тук установих, че съществува склоност към осъждане на неприемащите вашето виждане. Нападате. Това ми е познато преживяване. А освен това какъв съм може да питате и работниците които Господ ми е дал. А сега положете малко усилие и прочетете какво прави блудницата и какво е нейното взаимоотношение със звяра. Какво означава да стане пуста и гола вследствие действието на звяра и роговете. Очаквам отговорът ви. Нямам нищо против да дебатираме, но се аргументирайте със Словото.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #24 on: May 22, 2012, 22:53:24 PM »
Quote
Както виждате, аз пиша с истинското си име, показвам къде и какво работя и не ме е страх. Вие не давате такава информация за себе си. Господ даваше пълна информация за себе си.

Нещо не стана ясно какво общо има това с темата. Информация за нас има изобилно във форума, но тя е там за тези, които искат да я намерят, а не за тези, които чакат на готово. Що се отнася до Господ, Той толкова пълна информация даваше, че чак имаше нужда от предател за да го разберат къде спи вечер за да могат да го арестуват. Писано е още, че Исус не се доверяваше дори на тези, които са повярвали в Него / Йоан 2:23-24/. Исус говореше с притчи на народа и не разкриваше учението си ясно освен пред учениците Си /Мат. 13:11/. Исус скри намерението си да се яви на празника, но после се яви на него тайно /Йоан 7:10/. Това би трябвало да те научи нещо относно Исус, Който само в твоето въображение "даваше пълна информация за себе си."

Quote
Той е моят пример, за да правя и аз така.

Твоето поведение до момента въобще не свидетелства Исус да ти е пример, защото Той не изкривяваше Писанията, както ти правиш и не Си запушваше ушите за въпросите на тези, които противоречаха.

Quote
А относно темите по които съм публикувал, съм коментирал с християни които са едни от най-големите авторитети в България, които Господ до ден днешен използва за работа на нивата си. Някои от тях публикуваха някои неща в медии които ръководят, а други ми препоръчаха да напиша книга, която те ще приемат и евентуално ще подкреят.

Тук много добре се вижда ценностната ти система базирана на престиж и известност. Същите неща, които мамят и ръководят света.

Quote
Публикувах и при вас за да имам още един коректив - всеки се учи. Общуването е нещо много важно.

Нито в този форум, нито в другия, който си писал се вижда и най-малка склонност от твоя страна към корекция. Но напълно си закоравяваш врата в своята самоувереност. На практика до момента не е имало абсолютно никаква реална комуникация от твоя страна, освен това, че си копираш готови публикации и после оплакваш, че биваш изобличен за лъжливите учения, които носиш.

И ако можеш да отречеш това - ПОКАЖИ ЕДИН ЦИТАТ от нещо, което си писал в този форум където АДЕКВАТНО ДА СИ ОТГОВОРИЛ на аргументацията на отсрещната страна? Ти тотално подминаваш дадените аргументи от Писанията.  Ето всичко написано във форума е налично черно на бяло, ДАЙ ЕДИН ПРИМЕР за това, че си ОБЪРНАЛ ВНИМАНИЕ на написаните аргументирани корекции на твоите учения. На агументите на темата за неверния настойник ли обърна внимание или на тукашните аргументи, по отношение на СССР, че това не е било самостоятелно царство, а външна колония управлявана от съвсем други страни. Може още много доказателства да се дадат за погрешността на твоите тълкувания по-горе. Като се хване ред по ред може да се разнищи на базата на Писанието и да се покаже къде бъркаш, но ще има ли смисъл да се направи като се вижда как със закоравен врат пишеш и си държиш на своето напълно глух за нещата които ти се пишат? И как тогава казваш, че си публикувал за корекция? Как ПРЕЗИРАЙКИ написаното от отсрещната страна, като се доказа вече, че ДОРИ НЕ ИЗЧИТАШ какво ти се пише, ти си изкривяваш душата и да говориш за общение?

Quote
Обаче вместо конструктивно общение тук установих, че съществува склоност към осъждане на неприемащите вашето виждане. Нападате. Това ми е познато преживяване.

Хайде кажи сега твоята склонност каква е? Да игнорираш напълно аргументираното изложение изобличаващо "твоето виждане? Не доказва ли поведението ти именно това? Повярвай и на мен това ми е познато до болка преживяване, твърде типично и характерно поведение за опияненото с виното на Вавилон християнство. И ако нещо осъждаме, то ние осъждаме, това, което Писанието ВЕЧЕ е осъдило, ние само се съгласяваме и напомняме за този съд. Божието Слово осъжда повърхностността, коравовратността, невежеството, прибързаността и всички тия неща, които ние изобличихме в тебе. Дали нямаме по-важни неща с които да се занимаваме от това да изобличаваме поредния опиянен обитател на духовния Вавилон? Толкова ли не виждаш, че това е милост и благодат спрямо тебе самия? Да, разбира се че не го виждаш, по-важното е дали имаш желание да го видиш, или предпочиташ комфорта идващ от блаженото невежество и опиянените сетива?

Quote
А сега положете малко усилие и прочетете какво прави блудницата и какво е нейното взаимоотношение със звяра. Какво означава да стане пуста и гола вследствие действието на звяра и роговете. Очаквам отговорът ви. Нямам нищо против да дебатираме, но се аргументирайте със Словото.

Ти първо отговори КАКВО ПИСАНИЕТО НАРИЧА БЛУДНИЦА. Изследвай всички пасажи където даден град е наречен блудница и виж защо и по каква причина е дадено това име и само в какви случаи се отнася. ЕДВА ТОГАВА можеш да разсъждаваш за това какво правела блудницата. Та като изясним първо този въпрос можем да продължим със следващите въпроси.







Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #25 on: May 23, 2012, 12:10:07 PM »
Quote
В Данаил 7/24 пише: ” А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство”
 От друга страна в Откр.17:12,13 пише:” и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт
 Значи 10-те царе хем се издигат от червеното народно царство, хем предават на него своята сила и власт! Добре, но как така за 1 час !? Тук явно има символика. В 2Петрово3:8 пише:” Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.” Разделих 1000г на 24 часа и се получиха около 42 години.
 Кои са тези 10 царе? В същност те за един час получават власт като царе заедно със звяра. Но звяра също е царство.
Следователно по време на този 1 час имаме 11 царства! Ето какво пише в енциклопедията за „световна социалистическа система”. Там са записани 14 държави: Албания, България, ГДР, Виетнам, Китай, Корея, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия. Обаче Албания, Китай и Югославия развалят отношенията си с СССР и не предават на него своята сила и власт! Остават точно 11 царства!!! 10-те от тях предават своята сила и власт на СССР , като в същото време са се издигнали от него.

Tова тълкувание е толкова абсурдно, изсмукано от пръсти и противоречащо не само на Писанията, но и на историята, че АКО ИМАШ ПОНЕ МАЛКО ИСКРЕНОСТ И СЪВЕСТ, след това, което ще ти напиша ще се откажеш незабавно от него.

Значи да приемем твоята презумпция, че звяра е СССР. Според теб 10 царе ЕДИНОМИСЛЕНО предават властта си на СССР. Нека да вземем България за чиято история имаме най-много информация.

България влиза под властта на СССР през 1944-а година. До тогава България ИМА ЦАР - Борис III - но този цар ни най-малко НЕ Е ЕДИНОМИСЛЕН с СССР, нито желае да се присъедини към, него. Напротив, не само царя, но и целия български народ е против комунизма и комунистическия режим. По това време в България има само около 15 000 комунисти, които не са били обичани от никого, нито от народа, нито от царя и са нямали абсолютно никакъв шанс да вземат властта в България.

Тогава след споразумение със Запада СССР ОКУПИРА БЪЛГАРИЯ водейки ВОЙНА срещу нея и руските войски превземат България НАСИЛА и поставят своите местни комунистически пионки на власт, като преди това успяват ДА УБИЯТ българския цар чрез заговор и отравяне, който по твоето тълкувание се предполага единомислено да се присъедини към това, което ти тълкуваш, че е звяра. Същото нещо важи за останалите държави, които са били част от източния блок, всички те са били присъединени НАСИЛА, нито една от тях не се е присъединила в следствие на единомислие.

ТОВА е историческата истина и фактология. Няма абсолютно никакво доброволно и единомислено предаване на властта на СССР, каквото цитирания и тълкувания от тебе пасаж изисква.

Само с това единствено историческо сравнение на твоето тълкувание с реалната история твоето тълкувание УМИРА ТУК И СЕГА. Безвъзвратно и окончателно.

И ако ти имаш най-малка искреност, страх от Бога и желание за чиста съвест би трябвало да се покаеш незабавно от заблудите, които не само си повярвал, но и търсиш да разпространяваш.

Ето сам каза, че искаш коректив, получи го. Да видим сега дали ще имаш искреността и сериозността да отговориш адекватно.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 655
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #26 on: May 23, 2012, 14:14:35 PM »
Petio,
Quote
Публикувах и при вас за да имам още един коректив - всеки се учи.

Ако наистина това ти е била целта, ти наистина и ще получиш това. Но трябва да знаеш, че пътя на ученето няма да ти е изобщо лесен. Защото ще се нуждае да се откажеш от всичко което си публикувал и смяташ даже, че нещо важно си открил и е достойно да споделяш и с другите, даже и книга да напишаш. Разсъжденията и откритията ти са толкова далеч от реалноста, че не може да бъде повече. Аз не знам ти дали си свестен че подобни пророчески гимнастики със стихове има хиляди по света. И такива които смятат че са "открили" нещо защото уличили една и две прилики и си мислят "това е" има ги хиляди и хиляди. А твоите тълкувания са толкова извън от свякаква библейска и историческа реалност, че е жалко че не можеш да го видиш, а даже и си вярваш.

Даже това което говориш, и го използваш като тежест на темите ти:


Quote
А относно темите по които съм публикувал, съм коментирал с християни които са едни от най-големите авторитети в България, които Господ до ден днешен използва за работа на нивата си. Някои от тях публикуваха някои неща в медии които ръководят, а други ми препоръчаха да напиша книга, която те ще приемат и евентуално ще подкреят.

Говори още повече че пътя по който си тръгнал като тълкувател е извън пътя по който трябва да си.

И пак, ако наистина търсиш коректив ще го получиш, но дали ще реагираш адекватно, зависи от теб. Защото реакцията ти ще изисква много умиране, много. Дано да не е така, но според твоята реакция до тук, не ми се вижда, че си готов за това.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #27 on: May 25, 2012, 11:25:45 AM »
 10 -те рога са 10 царе които се издигат от червеното народно царство! Те за 1 час получават власт като царе заедно със звяра, но са се издигнали от него! След като това се случи, те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт.
 Тези събития са след цар Борис. Отнасят се за времето когато Б-я е под ръководството на БКП .
 За да има смисъл от това което правим , трябва да се съобразяваме със : Галатяни 5:15. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
 Първото нещо което Господ ме предупреди , когато ми даде да разбирам Словото Му (меча) беше никога да не насочвам този меч (Словото) с-щу хора. Това беше преди повече от 20 г. За това аз се съобразявам с това и не искам да ви наранявам със Словото. Вие обаче го правите. Не сте разбрали нещо и веднага атакувате. Това ще ви пречи и да чувате Божия глас.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #28 on: May 25, 2012, 12:14:20 PM »
Петьо, ти май не си наясно с доста неща, а претендираш да учиш хората.

Ако внимателно прочетеш първо това, което си цитирал от Галатяни 5:15, там не пише "не се хапете", а "ако се хапете". Още повече там пише за хора, които са братя помежду си. Тук никой не е казал, че Watchman и ти сте братя.

Другото нещо, с което не си наясно е Словото на Бога. То не е дадено за сатана, то не е дадено за дивите животни, то не е дадено за лов на риба. То е дадено към човеците. Този меч, за когото пише в Откровение е точно срещу човеците. Ти си приел някакво друго благовестие и проповядваш други богове, но претендираш да си от братята.

Т.нар. "атакуване", за което говориш е опровергаването на твоите думи, което опровержение ти не приемаш и не даваш смислени аргументи против това.

Ето какво правиш:
- Пишеш нещо (по-точно копираш го от други форуми)
- Тук биваш опровергаван
- Тъй като ти не търпиш критика, но има гордост в сърцето ти, се сърдиш, че си опровергаван, търсиш човешко одобрение и разни днешни религиозни величия да те подкрепят. И тъй като не го намираш тук, ти казваш, че това е "атакуване"

Това е крайно недостойно поведение и то не прилича на Божий човек.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Petio

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 125
Re: Блудницата от Откровение 17-19
« Reply #29 on: May 25, 2012, 13:45:02 PM »
Я чакай малко. Какви други богове проповядвам Тихомире ?
Нашата война с-щу кого е Тихомире? С-щу човеци ли? Отговори ако обичаш, но според Словото Божие.
 По-добре да не се отклоняваме от темата за звяра и блудницата. Както виждате аз отговорих на "опровержението" за цар Борис и то според Словото.