Author Topic: Свещенослужение в Божия храм през Милениума?  (Read 2809 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Ще има ли левитско служение в Божия храм през Милениума, ще има ли жертвоприношения с животни и кръв, или Божия храм ще бъде само място за поклонение с Дух и Истина, молитвено място ???

Ръкотворен ли е Божия храм?Къде е той през Милениума и кои са свещеници там и какви ще са жертвоприношенията?

Йоан 4:21 Казва - Исус: Жено, вярвай Ми, че иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца.
 1Пeт. 2:5 и вие, като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа
2 Коринтяни 6:16
....Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде".

Ефесяни 2 глава
20 ... като е краеъгълен камък сам Христос Исус,
21 върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа; 22 в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.
Деяния 17:24
Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове,


Значи, не става дума за храм изграден от човеците –„ръкотворен”, а става дума за ДУХОВЕН ХРАМ. Всички вярващи поотделно и заедно съединени в Неговия Дух, макар и на различни места по света ще съставляват БОЖИЯ ХРАМ.

След идването на Исус, КОЙТО е първосвещеник до века, става смяна на свещеничеството от Аарон и се заменя с това на Мелхиседек.
В Милениума този Божий храм(ръкотворна сграда)ще бъде място - събирателно за молитва на всички... Или някъде е записано, че ще бъде място за кръвни жертви???
 
Видно от Йоан 4:23 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. –
ще се покланят на Бога с Дух и Истина.
 
И всички, участващи в първото възкресение ще са свещеници на Бога.

Откровение 20:6
Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години


Разбирам, че няма защо да се върне левитското свещеничество през Милениума и да се започнат пак жертви, кръв, приноси и прочие. Но Христос ще е Първосвещеника, кои ще са свещениците, колко групи хора ще има през това царуване ; какъв ще е състава на народите, които ще идват всяка година да се покланят на Господа?
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3416
Аз все пак си мисля,че за това, какво ще става през Милениума ще имаме целия милениум да го мислим и да го разбираме. В момента времената са крайно усилни и взискателни към нас и към онова, което има да правим, за да се вглеждаме в онова, което не е належащо.

Нека първо да изясним целите и ролята на Христовото тяло СЕГА, както и действително да вършим онова, което се иска от нас, пък като си свършим сегашната работа, можем да мислим и за бъдещата.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Аз все пак си мисля,че за това, какво ще става през Милениума ще имаме целия милениум да го мислим и да го разбираме. В момента времената са крайно усилни и взискателни към нас и към онова, което има да правим, за да се вглеждаме в онова, което не е належащо.

Нека първо да изясним целите и ролята на Христовото тяло СЕГА, както и действително да вършим онова, което се иска от нас, пък като си свършим сегашната работа, можем да мислим и за бъдещата.

ОК, Watchman!
Но аз наистина не разбирам, защо му е на Бог да правят милениалните жители кръвни жертвоприношения? Интересува ме въпроса , за да разбирам по-добре целта на Бога, ако го изисква това от хората през него време. По добре бих разбрала също и  личността на Бога, както и смисъла на такива Божии наредби.

Значи човеците са съгрешили, Израел е избран за свещенически народ, Бог е разпоредил да се прави така и така според Закона, за освещение на хората Му, после идва Исус - това веднага се отменя и Христовото тяло има друг начин за освещение пред Бога, след това идва последното време, идва времето на Исусовото царство и изведнъж се задължават хората преди Христа и след Христа, изкупените, и останалите оцелили от Скръбта, всички жители през Милениума да се занимават с кръвни жертвоприношения. Просто не го разбирам, защо да е така???

 Следващите редове могат да предизвикат усмивка у някого, но искам да кажа, че ако Бог благоволи аз да съм жител в Милениума, честно да си призная, не бих могла и гълъбче заколя, самата мисъл  за такова действие ми действа много депресиращо и значи... няма да съм достойна да живея в това Царство...
Вие вероятно сте по смели!
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Това, което Бог винаги е искал (което ще иска и през милениума) е народите да вършат правда. Правдата на Бога не се променя нито от закони, нито от времена (нито от закона, даден чрез Мойсей, който е сянката на бъдещите добрини).

Това е основното нещо, което липсва и днес в много от християнския свят. Повечето търсят служения, служби, ритуали, но са забравили правдата и това какво е правда. По същия начин Христос смъмри тогавашните фарисеи.

Днес като се каже на някой, че трябва да следва правдата на Бога, той не разбира, но мисли, че става въпрос за поредното служение, ритуал и т.н., който трябва да върши.

Правдата и правосъдието е едно от основните неща, които Бог винаги е искал и ще изисква.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?