Author Topic: Разлика между нечестив и грешен?  (Read 8806 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Разлика между нечестив и грешен?
« on: March 19, 2010, 01:14:54 AM »
Има ли значение, употребата в Словото на нечестив и грешен?
Или тази разлика произтича от превода? Или е едно и също и се използва в степенуване(градация) на думите?
 1 Тимотей 1:9
като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците,


това не са ли различни в греха си групи хора:
Псалми 1:1
Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;


Римляни 5:6
Понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите
.
 
и след 2 стиха:

Римляни 5:8
Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.


Павел не нарича себе си нечестив, а грешник:
1 Тимотей 1:16
Но придобих милост по тая причина, за да покаже Исус Христос в мене, главния грешник, цялото Си дълготърпение, за пример на ония, които щяха да повярват в Него за вечен живот
.

Но тук Нечестив = Грешен :
Еклесиаст 3:17
Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия; Защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело.


Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #1 on: March 19, 2010, 10:02:51 AM »
Разлика има и тя е наистина доста значителна.

Когато се говори за праведни, е същото като се говори за човек, който е "чист" (от престъпления).

Когато се говори за нечестиви се говори за хора, които "за нищо не стават" или "осъдени". Има се предвид "развален" човек.

Когато се говори за грешник, става въпрос за човек, който е престъпил закона, но не е задължително "развален" или "за нищо да не става".

По същия начин мога да дам пример с дърво, което е добро, но тук там има лоши плодове. Това не означава, че дървото е лошо, обаче лошите плодове трябва да се отстранят, за да не пият от силата на дървото (което е равносилно на покаяние на праведния човек).

Има дървета, които са лоши и всичките им плодове са лоши. Такива дървета не могат да се очистят, но трябва да бъдат изкоренени и да се посади там ново дърво, защото старото за нищо не става (събличане на стария човек и обличане с новия).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3409
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #2 on: March 19, 2010, 20:42:06 PM »
В еврейския оригинал има поне 10 думи които се превеждат като "нечестив/wicked". От тях две са основните, и от тези две едната се използва преобладаващо. И тази която се използва преобладаващо означава "сбъркан/wrong" като по този начин това е диаметрално противоположната дума на думата за "праведен"  която означава "прав, правилен/right."

С други думи - праведния е този, който е предал себе си да върши това, което е право, а нечестивия е този, който е предал себе си да върши това, което е сбъркано/погрешно. И във двата случая имаме съзнателен избор на модел на живот. Това е изключително важно да се разбира, защото този фундамент липсва в разбирането на средностатистическите християни. За тях праведен е някой който е набожен, ходи на черква/църква и вярва, че Бог го е направил праведен поради жертвата на Исус на кръста, без дори да има съзнание за дълбоката граница между тези два модела на живот и поведение.

Това, което различава праведния от нечестивия е диаметрално противоположното разположение на сърцата им по отношение на правдата. Това диаметрално противоположно разположение е следствие на диаметрално противоположно разбиране на реалностите и фундаментите, които крепят вселената и поддържат живота.

Ето защо всичко започва с разбирането. Точно затова и оригиналната дума в Библията за "покаяние" - означава промяна на ума/мисленето/разбирането.

Що се отнася до разликата между нечестив и грешен, то понякога има разлика, понякога няма в Писанието. Има много случаи в които нечестив и грешен са отделни характеристики на същия тип хора. И там където има разлика тя е по-скоро във интензитета на дръзновението в неправдата. Думата за "нечестив" предполага по-голяма активност и смелост в прилагане на пътищата на тъмнината и неправдата в нечие поведение. Докато грешен е всеки който е престъпил Закона на Бога.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #3 on: March 19, 2010, 23:23:35 PM »
Благодаря Tihomir и Watchman за отговорите!
Значи съм била на прав път относно търсене на разлики между тези думи. Вярвам, че в Божието Слово всяка употреба на думите(стига превода да е верен) има своето точно смислово значение.
Така четейки нататък стигам до разбирането, че Господ Исус НИКОГА не е бил с нечестиви човеци заедно, освен с Юда(по Божий избор, заради делото което имаше да върши).

Матей 9:10
И когато бе седнал на трапезата в къщата, ето, мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците Му

Матей 26:45
Тогава дохожда при учениците и казва им: Още ли спите и почивате? Ето, часът наближи, когато Човешкият Син се предава в ръцете на грешници.

Марк 2:15
И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му, насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и отиваха подир Него

Лука 5:30
А фарисеите и техните книжници роптаеха против учениците Му, казвайки: Защо ядете и пиете с бирниците и грешниците?

Лука 7:39
А като видя това фарисеят, който Го бе поканил, думаше в себе си, казвайки: Тоя ако беше пророк, щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до Него, че е грешница


И единствено в Йоан 9 глава - Исус е обвинен от фарисеите и е  наречен грешник

Йоан 9:24
И тъй, повикаха втори път човека, който беше сляп, и му рекоха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.
Йоан 9:25
А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам


Христос е бил с грешни, сред грешни. 
Мисля, че това е важно за нас като християни да ИЗБИРАМЕ с какви, и сред какви човеци се движим,( имаме известни контакти), извън общуването с вярващите.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #4 on: March 20, 2010, 22:10:13 PM »
Всъщност пише, че Христос е бил сред нечестиво поколение:
Матей 12:39. А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона.

Тук той говореше конкретно към фарисеите, но се вижда, че фарисеите бяха почти винаги покрай Христос и го питаха разни неща и се опитваха да го хванат в думите му.

В Псалм 1 пише:
Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

Ходенето по съвета на нечестивите не е равносилно на това да отговориш на нечестив човек. Нито е равносилно на това нечестив човек да работи при теб (както беше Йоав, началник на войската на Давид).

Да ходиш в пътя на грешните не е равносилно да говориш с грешен човек. Нито е равносилно на това да ядеш на една маса с такъв.

Стоенето в събранието на присмивателите, обаче, е нещо по-различно. Там изобщо не трябва да се стои.

Подобно отношение като към присмивателите има и към хората, които се наричат "братя", обаче са блудници, или сребролюбци, или идолопоклонници, или грабители. С такива е забранено да се яде и да се общува.

Интересното в случая е, че общуването с грешни не е неправедно, стига да не ходиш по техните пътища, но общуването с нечестивци, които се наричат вярващи е абсолютно забранено. Това трябва да покаже на четящите за каква огромна разлика се говори.

Затова с какви човеци се "движим" и какви контакти имаме е важно, но трябва да се прави разлика между примерите, които цитирах по-горе, защото има такива, които трябва да отбягваме на всяка цена. Има и такива, с които можем да общуваме, да работим, да търгуваме, но да не ходим по пътищата им (ако е примерно нечестива търговия, нямаме право и да търгуваме с такива).


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #5 on: March 20, 2010, 22:54:09 PM »

Стоенето в събранието на присмивателите, обаче, е нещо по-различно. Там изобщо не трябва да се стои.


какво означава "събранието на присмивателите"?

кое събрание може да се сметне за такова?
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #6 on: March 20, 2010, 23:33:52 PM »
В Словото присмивачите винаги се свързват с такива, които не приемат поправление, но се присмиват над изобличението. Затова и в Притчи пише, че присмивачите не трябва да се изобличават, за да не изглеждаме глупави пред тях. Това е доста сериозна забрана.

За тези, които се присмиват на греха, се говори като за безумни:
Безумните се смеят на греха, а сред праведните има благоволение.

Присмивачите се срещат както в религиозните среди, така и извън тях.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3409
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #7 on: March 21, 2010, 02:23:45 AM »
Аз наистина не знам, защо тази дума се превежда "присмивател" когато нейното значение всъщност е "презрител", сиреч човек който презира, подценява, не изпитва, не вниква, не осмисля, но бърза да презре и отхвърли. Може би защото присмивателството е основна изразна форма на презирането.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #8 on: March 21, 2010, 19:17:08 PM »
Цитат от Тихомир:
Quote
Всъщност пише, че Христос е бил сред нечестиво поколение:
Матей 12:39. А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона.

Тук той говореше конкретно към фарисеите, но се вижда, че фарисеите бяха почти винаги покрай Христос и го питаха разни неща и се опитваха да го хванат в думите му.
[/b]
Да, благодаря, че си вметнал този пасаж. Аз умишлено го изпуснах, защото идеята ми беше Христос къде ходеше, при какви хора. А тука правилно си записал, че те бяха покрай Христос, те отиваха при Христос, където е Христос(навъртаха се около Него, защото имаха за цел като го питат разни неща да го хванат в думите Му)

Когато администраторите сметнат за необходимо, могат да отделят настоящия пост като нова тема.

Изследвайки  по нататък в дълбочина  същността на нечестив и грешен , си задавам въпроса за разликата относно човешката естествена способност и неговият морал  или духовна неспособност.
Отговорни ли са нечестивите и грешните за своите действия, как Бог влияе в сърцата на тези хора?

Всички хора, на всяко място и във всяка възраст са отговорни пред Бог, да се страхуват от Него(да Го почитат) и „да пазят Неговите заповеди”
Римл.1:20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение
Римл. 2:15,16 по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават),
16 в деня, когато Бог чрез Исуса Христа ще съди тайните дела на човеците според моето благовестие
Деян.17:31 31 тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите


Бог действа, работи по различен начин с нечестивите и с грешните.
И това е поради, различието което правят едните и другите- респективно- злина и грях.
Цитат Тихомир-
Quote
Когато се говори за грешник, става въпрос за човек, който е престъпил закона, но не е задължително "развален" или "за нищо да не става".
Греха е поведение на човек спрямо Бог, спрямо закона на Бог, както и поведението ни спрямо себеподобните ни. Грехът е продукт на пороците на нашите сърца. - кражби, убийства и пр.

Цитат Тихомир [/i]
Quote
Когато се говори за нечестиви се говори за хора, които "за нищо не стават" или "осъдени". Има се предвид "развален" човек.[/u]
Злината е продукт и последица от греха. Бог предупреди Адам:
Бит. 2:17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.
И така след Адам в човешката история има болести, скърби, смърт, бедствия, земетресения и пр.

Вярвам, че Бог е дал не случайно отговорността на човека.  За Бог  е важно с какъв  мотив и цел правят човеците делата си. И така поради мотива и целта (които са скрити в сърцето на човека) ние  не  винаги можем да разграничим човеците,защото сме гледащи на лице, но Онзи, който знае помислите в сърцата ни и действа според  Своето извечно намерение  и в нечестивите и в грешните.

Бог обръща действията на грешни човеци(четем за  Аврам и Авимелех –Бит.20:6; израилтяните пъшкаха под робството на египтяните ; също за братята на Йосиф, докато намислят каква злина да му сторят, а докато Йосиф беше в къщата на Петефрий, а по-късно хвърлен и в затвора; случая с Естир; и много други , дори изпитанията и смъртта на Исус Христос- Деян.2:23.), за да изпълни  Своята воля., не ги погубва, а по скоро ги предпазва да не извършат най-лошото, а дори също да направят обратното на това, което им е като естествена наклонност, дори  резултата от техните действия да бъде добро.

Бог обаче закоравява сърцата на нечестиви човеци, както и ги заслепява за истината,така че да действат в съответствие с Неговата предопределена воля.(Фараоновото сърце бе закоравено от Бог, при влизането на Израел в Ханаан, никой не се помири с тях, освен евейците).
В Ев.Йоан 12:40-"Ослепил е очите им, и закоравил сърцата им, Да не би с очи да видят, и със сърца да разберат, За да се обърнат и да ги изцеля".
А същото ап. Павел казва и за хората във  времето след Христа:  2 Сол.2:11-12 11 И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,
12 та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.

Това закоравяване е толкова силно, защото произтича от духовната неспособност  на такива да разпознаят делата на светлината от делата на тъмнината и дори четем за сетнината на нечестивите  в Откр.9:20,21
20 И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят;
21 също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от боледуванията си, нито от кражбите си.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3409
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #9 on: March 21, 2010, 20:30:54 PM »
Quote
Греха е поведение на човек спрямо Бог, спрямо закона на Бог, както и поведението ни спрямо себеподобните ни. Грехът е продукт на пороците на нашите сърца. - кражби, убийства и пр.

Всъщност е точно обратното - пороците са продукт на греха. И какво всъщност е грях? И еврейската и гръцката дума за грях имат едно и също значение и то е "да се пропусне целта".

Тази дефиниция е от изключителна важност, защото връща човека към онова от което е изпаднал - а именно Божиите цели чрез Творението. Само и единствено чрез завръщане към Божиите цели - човек става свободен от греха и вършенето на грехове няма сила над него. Но ако човек се старае да не върши грехове, а невеж или нехаен за Божиите цели, то такъв ще води живот на непрестанно поражение.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #10 on: March 21, 2010, 20:45:57 PM »
blossom,

Доста от нещата, които пишеш са незадълбочени, защото цитираш предимно пасажите, които се цитират масово, а са лишени от контекста, в който са писани. Също трябва да започнеш да обръщаш внимание на терминологията, която използваш, тъй като термин като "морал" не се среща в Божиите думи.

В Словото Бог обръща внимание на 2 главни аспекта — праведност и нечестие (което не е същото като добро и зло, тъй като злото може да е праведно в определени случаи като разни бедствия, които Бог праща).

Това, което Бог заповяда на човеците още в самото начало (в градината) беше да бъдат праведни, т.е. да пазят Божиите заповеди. Адам имаше задачата да обработва градината и да я пази, а Ева му беше помощник. И двамата можеха да ядат от всяко дърво в градината без едно определено. Беше му казано ясно, че ако яде от него, ще умре.

Човекът не се подчини, но послуша жена си, която се излъга и предпочете неправдата пред правдата.

Родиха се деца на Адам и Ева. Братята Каин и Авел живееха отделени от Божието присъствие, обаче знаеха за Бога на Адам. Каин предпочете да убие Авел, подбуден от завист и злоба. Бог ли го накара? Не. Какво каза Бог на този нечестив човек:
Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.

Последният пасаж хвърля в ужас мнозина от религиозните хора днес, защото това за тях е равносилно на богохулство — човек да владее греха.

Но това е положението. Бог го е заповядал и го е казал. Не го е казал само на праведните, но и на неправедните. Казал е праведните да следват правдата. Казал е на нечестивите да се отвърнат от нечестието си.

Бог, обаче, е казал, че прощава беззаконие, ОБАЧЕ, никак не обезвинява. Какво ще рече това? Означава ли, че ако човек се покае за греховете си, вината му си остава и ще има последствия от това? Да, точно така.

Това е отново ужасът за много от религиозните хора днес, защото не разсъждават трезво, а мнозина говорят наизуст.

Бог е дал сравнение на своето отношение към греха като праведен съдия към неправда. Когато един крадец е хванат, той се изправя пред съда. Потърпевшите изслушват крадеца, който (примерно) решава да се покае пред всички и да се извини за това, което е направил. Ще бъдат ли доволни всички от това?

Ще бъдат доволни много от днешните религиозни хора, само ако те не са потърпевши, но само зрители на всичко. И това би било лицемерно поведение.

Потърпевшите няма да бъдат доволни, защото те ще искат възмездие над крадеца и ще искат да им се върне откраднатото, дори да се заплати глоба за това.

Праведният Бог в закона, който даде на Мойсей заложи тези праведни принципи (точно за такъв казус), че крадецът трябва да се накаже и да върне откраднатото и да заплати 20% отгоре. Същият праведен Бог ще направи ли нещо по-различно към човеците от принципа, който е дал чрез Мойсей?

Не.

Всеки човек, който извърших грях трябва да заплати за това и заплатата е смърт. Това, че някой се е покаял от греха или го е овладял е добро, обаче вината си остава, както и неустойката, която трябва да заплати.

Затова няма нищо твърде чудно в думите на Бога, когато казва на Каин, че трябва да владее греха. Нито има нещо чудно, когато Бог казва, че нечестивия трябва да се покае. Няма нищо чудно в това.

И тъй като човеците трябва да заплатят със смърт за греховете си, те трябваше да бъдат избити всичките, но Бог промисли да изпрати Исус, Месията, за да заплати за тези грехове, защото Бог не може да се отвърне от принципа си и да прости безнаказано.

С това дело Исус не отмени Божия принцип, че човек трябва да владее греха, защото Божието Слово е вечно и неотменимо. Нито се отмени принципа на покаянието, който винаги го е имало — и преди Месията да дойде в плът и след това. Това, което Месията направи е да заплати за нещо, за което човеците нямаше да могат да заплатят, освен ако не измрат всички.

Ето от тази гледна точка разгледай Божието дело и праведният съд накрая. Защото съдът ще бъде праведен и никой (освен някои от религиозните, които се мислят за праведни) няма да възроптае, че е осъден нечестиво. Защото никой няма да каже "ти ме закорави", нито някой ще каже "ти беше решил да не ме спасиш и аз колкото и да се опитвам да се покая, не ставаше".

И всичко това е, защото Божият престол е основан на правда и правосъдие.

Затова всеки случай, в който изваден пасаж от контекста, говори обратното, трябва да се замислим:
— За какво става въпрос в този пасаж?
— Какво пише преди този пасаж?
— Какво пише след този пасаж?
— Какво пише на други места относно принципите в този пасаж?

Ето от тази гледна точка ще коментирам и това, което си писала:


Отговорни ли са нечестивите и грешните за своите действия, как Бог влияе в сърцата на тези хора?
Щом Бог е казал, че съди всеки според делата му, значи са отговорни.


Quote
Бог действа, работи по различен начин с нечестивите и с грешните.
И това е поради, различието което правят едните и другите- респективно- злина и грях.
Цитат Тихомир-
Quote
Когато се говори за грешник, става въпрос за човек, който е престъпил закона, но не е задължително "развален" или "за нищо да не става".
Греха е поведение на човек спрямо Бог, спрямо закона на Бог, както и поведението ни спрямо себеподобните ни. Грехът е продукт на пороците на нашите сърца. - кражби, убийства и пр.
Не забравяй, че на нечестивите Бог е заповядал също покаяние. Единственият случай, когато няма възможност за покаяние е, когато нямат съвест (или са умряли или вече е прегоряла съвестта им).


Quote
Вярвам, че Бог е дал не случайно отговорността на човека.
Не е достатъчно само да "вярваш", но и да знаеш защо е така. Мнозина вярват, че нещо е така или иначе, но не знаят защо. А все пак вярата е твърда увереност, а не "предполагаема истина".

Quote
Бог обръща действията на грешни човеци(четем за  Аврам и Авимелех –Бит.20:6; израилтяните пъшкаха под робството на египтяните ; също за братята на Йосиф, докато намислят каква злина да му сторят, а докато Йосиф беше в къщата на Петефрий, а по-късно хвърлен и в затвора; случая с Естир; и много други , дори изпитанията и смъртта на Исус Христос- Деян.2:23.), за да изпълни  Своята воля., не ги погубва, а по скоро ги предпазва да не извършат най-лошото, а дори също да направят обратното на това, което им е като естествена наклонност, дори  резултата от техните действия да бъде добро.
Всъщност Авимелех не е бил грешен човек, но се е водил от праведни мотиви. Бог е видял това и го е предпазил. В това няма нищо странно. Йосиф беше там, защото "господнето слово го изпитваше" (според писаното в Псалмите). Целта не беше просто да страда ей така, нито целта беше да го предпази от нещо по-лошо.


Quote
Бог обаче закоравява сърцата на нечестиви човеци, както и ги заслепява за истината,така че да действат в съответствие с Неговата предопределена воля.(Фараоновото сърце бе закоравено от Бог, при влизането на Израел в Ханаан, никой не се помири с тях, освен евейците).
Ако прочетеш внимателно какво пише преди това, ще видиш, че първо фараон закорави сърцето си няколко пъти и след това Бог го закорави, виждайки нечестивото му сърце, което не искаше да се покае, но се присмиваше на Божиите наказания.

Quote
В Ев.Йоан 12:40-"Ослепил е очите им, и закоравил сърцата им, Да не би с очи да видят, и със сърца да разберат, За да се обърнат и да ги изцеля".
Тук също цитираш от място, което е част от пасаж в Исая, обаче в този пасаж се говори за това как хората сами са решили да обърнат гръб на Бога. Затова всеки от тях няма да се оправдае в деня на съда, защото Божията постъпка ще е праведна. Както каза Исус в притчата за Лазар и богаташа — имат Мойсей и пророците, тях да слушат, защото дори и ако възкръсне някой от мъртвите, пак няма да послушат. Сиреч, отговорността е на хората.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

blossom

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 168
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #11 on: March 21, 2010, 22:33:24 PM »
Благодаря за анализа и на двама ви! :)

Съвсем нормално е да нямам вашето разбиране, но се радвам, че като разсъждавам има някой, който е верен да  минава след мен и да посочва как другояче стоят нещата и така може човек да се научи да търси правилно принципите в Божието Слово; достига се и до друга визия.
Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан, насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.Пс.92:12-13
"All worshipping, honoring, or service invented by the brain of man in the religion of God, without His own express commandment, is idolatry."  John Knox

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Разлика между нечестив и грешен?
« Reply #12 on: March 21, 2010, 22:53:01 PM »
Не бива да те обезсърчава ако има драстични разлики в размишленията, въпреки, че никой не е застрахован от грешки в говоренето. Затова, за да не се заблудим в собствени размишления, се стремим да реферираме към Божиите думи в тяхната пълнота, а не отделени от контекста и съдържанието им.

Все пак е похвално, че разсъждаваш върху тези неща, въпреки някои отклонения, тъй като това е по-добро, отколкото да кажеш "какво ще кажете за <еди какво си>" без да си опитала да изследваш сама.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?