Author Topic: Стар и Нов Завет?  (Read 9557 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Стар и Нов Завет?
« on: January 29, 2010, 11:09:27 AM »
Когато си повярвал в Бога е хубаво да почнеш само с Новия Завет, ако наистина си срещнал Исус това което пише няма да ти непонятно, а вероятно ще те изпълва с радост да го четеш. Няма да имаш нужда някои да те учи или наставлява.
Само като малко отклонение да кажа, че това с "новия завет" е въведено от човеците, тъй като в Словото нямаме разделение на книгите, тъй като в посланията на апостолите навсякъде имаме референции към Писанията или т.нар. "стар завет". В посланията на апостолите има много терминология, която днес остава неразбрана поради причина, че не се познават Писанията (като например това със "смъртни" и "несмъртни" грехове).

Затова и никъде никой от Божиите хора не е казал — чети първо моите послания и тези на колегата и така няма да има нужда да те учи никой.

The Disciple, обаче, правилно е цитирал накрая, че "Един е вашият Наставник — Христос", защото "всички ще бъдат научени от Бога". Затова първо-второ четене няма като заповед в Словото, а е важно познаването на Писанията, което ако не се прави ще стане това, което Христос каза на садукеите — не се ли заблуждавате поради това, че не познавате Писанията, нито Божията сила.

Иначе с другото, което е казал за позитивните изповеди съм съгласен.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 191
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Стар и Нов Завет?
« Reply #1 on: January 29, 2010, 12:54:34 PM »
Когато си повярвал в Бога е хубаво да почнеш само с Новия Завет, ако наистина си срещнал Исус това което пише няма да ти непонятно, а вероятно ще те изпълва с радост да го четеш. Няма да имаш нужда някои да те учи или наставлява.
Само като малко отклонение да кажа, че това с "новия завет" е въведено от човеците, тъй като в Словото нямаме разделение на книгите, тъй като в посланията на апостолите навсякъде имаме референции към Писанията или т.нар. "стар завет". В посланията на апостолите има много терминология, която днес остава неразбрана поради причина, че не се познават Писанията (като например това със "смъртни" и "несмъртни" грехове).         Я, я  виж  как ще те хвана  крачка.
И ако ти докажа  че не си прав искам да ми отговориш на нещо.
   И Исус и апостолите говорят за закона и пророците и за един Нов Завет.

    "..... 6 но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.

  7 Защото, ако оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. "

   и   "... Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;

  9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите им
В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя;
Защото те не устояха в завета Ми,
И Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом
След ония дни, казва Господ:
Ще положа законите Си в ума им
И ще ги напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог,
И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина си
И всеки брата си, като му казват: Познай Господа;
Защото всички ще Ме познават,
От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към неправдите им
И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече".

..... и продължава....  "А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близу до изчезване."

  Да продължавам ли щото има и още.
Ех  брат,брат   а казваш че в писанията не се говори за "Нов Завет".

   Трябваше да се басираме на 100$, е така ме учи  Mr. J. Osteen) - сиренето е с  пари).  Маитапя се естествено.


         А даже при първия завет имаше постановления за богослужение, имаше и земно светилище.

  2 Защото беше приготвена скиния, в първата част на която бяха светилникът, трапезата и присътствените хлябове; която част се казва светото място;

  3 а зад втората завеса беше оная част от скинията, която се казваше пресветото място,

  4 гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета;

  5 и над него бяха херувимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището; за които не е сега време да говорим подробно.

  6 И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението;

  7 а във втората веднъж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людете, сторени от незнание.

  8 С това Светият Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията,

  9 която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чист,

10 понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, - плътски постановления, наложени до едно време на преобразувание.

11 А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.

13 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото,

14 то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

15 Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет.

16 Защото гдето има завещание, трябва, за изпълнението му, да се докаже и смъртта на завещателя.

17 Защото завещанието влиза в сила, само гдето се е случила смърт, понеже никога няма сила, докле е жив завещателят.

18 Затова нито първият завет бе утвърден без кръв.

19 Защото, след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна и исоп, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше:

20 "Това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал спрямо вас".

21 При това, той по същия начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове.

22 И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.


"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус - Лука  12 глава

    "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВОР

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Стар и Нов Завет?
« Reply #2 on: January 29, 2010, 14:00:33 PM »
Ти говориш за договора (и цитираш пасажи за договора), а аз говоря за книгите.

"Завет" означава "договор" и "стар завет", означава "стар договор", а "нов завет" — "нов договор".

Проблемът е в терминологията, която много обърква хората — "нов завет" означава "нов договор", а не списък от писма на ученици на Христос.

"Стар завет" означава "стар договор" (чийто съдържание се намира на няколко от страниците в 2 от книгите на Мойсей), а не сборник от 66 книги (между другото Псалмите са били 5 книги, та общо стават 70 книги).

Този сборник от 66 книги в посланията на учениците на Христос се реферира най-вече като "Писанията" или "Мойсей, пророците и псалмите" или "Мойсей и пророците".

Ето какво голямо зло е предефиниране на терминологията от човеци.

Ако терминологията се изясни, тогава ще видиш какво съм имал предвид. Това, което ти цитираш е вярно в библейската терминология (защото е цитат от Библията). Но в днешната терминология, която говори за "новия завет" като за "сборник от послания" и за "стария завет" като "списък от 66 книги" — не е вярно.

Редно е вярващите да осъзнаят смисъла на думите, които са в Библията и смисъла на думите, които днес човеци са приложили.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 191
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Стар и Нов Завет?
« Reply #3 on: January 29, 2010, 15:18:14 PM »
Ти говориш за договора (и цитираш пасажи за договора), а аз говоря за книгите.

"Завет" означава "договор" и "стар завет", означава "стар договор", а "нов завет" — "нов договор".

Проблемът е в терминологията, която много обърква хората — "нов завет" означава "нов договор", а не списък от писма на ученици на Христос.

"Стар завет" означава "стар договор" (чийто съдържание се намира на няколко от страниците в 2 от книгите на Мойсей), а не сборник от 66 книги (между другото Псалмите са били 5 книги, та общо стават 70 книги).

Този сборник от 66 книги в посланията на учениците на Христос се реферира най-вече като "Писанията" или "Мойсей, пророците и псалмите" или "Мойсей и пророците".

Ето какво голямо зло е предефиниране на терминологията от човеци.Ако терминологията се изясни, тогава ще видиш какво съм имал предвид. Това, което ти цитираш е вярно в библейската терминология (защото е цитат от Библията). Но в днешната терминология, която говори за "новия завет" като за "сборник от послания" и за "стария завет" като "списък от 66 книги" — не е вярно.

Редно е вярващите да осъзнаят смисъла на думите, които са в Библията и смисъла на думите, които днес човеци са приложили.


      Чакаи, чакаи пак оплете конците не е ли цялата Библия  66 книги.
Освен това според това което ни учиш в една друга тема ти ни казваш да се пазим от алегоричните изпълнения(Ориген и т.н.), така че ако пише Нов Завет приемаш нов завет и ..това е!
        Но дори и да е така  както казваш,пак същата реабота, дали ще го наречеш  договор или завет - все тая, то за това и в посланието се говори за завещание, кото пак си е вид договор.
     
quothe : "16 Защото гдето има завещание, трябва, за изпълнението му, да се докаже и смъртта на завещателя.

17 Защото завещанието влиза в сила, само гдето се е случила смърт, понеже никога няма сила, докле е жив завещателят.

18 Затова нито първият завет бе утвърден без кръв.

19 Защото, след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна и исоп, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше:

20 "Това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал спрямо вас".

21 При това, той по същия начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове.

22 И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение."
"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус - Лука  12 глава

    "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВОР

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Стар и Нов Завет?
« Reply #4 on: January 29, 2010, 15:37:46 PM »
Корекция — 66 са всичките книги в сборника наречен "Библия", но въпреки тази корекция, трябва да прочетеш отново какво пиша (без предразсъдък), за да разбереш каква фундаментална разлика има в това, което мислиш и това, което наистина пише.

Иначе ако трябва да се пазим от "алегорични изпълнения" трябва да четем точно какво пише, а в Словото пише "нов договор" и "стар договор". Там не пише, че "новият договор са посланията на учениците на Христос", нито пише, че "старият договор се състои от Мойсей, пророците, псалмите...".

Новият договор е договор с клаузи. Тези клаузи са описани в Писанията (или това, което днес му викат "стар завет", което е напълно погрешно). Клаузите на стария договор също са описани в Писанията.

Един католик е решил да нарече Писанията "стар завет", а посланията на учениците на Христос — "нов завет".

С това той тотално обърква терминологията, която Бог е дал. И ако трябва да четем това, което наистина пише, това, което е дал Бог като значение е именно "договор", а не "сборник от книги".

Все едно да направиш картофена манджа, която да съдържа сол и да наименоваш манджата "сол", което е пълна глупост, защото солта е част от манджата с картофи.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Стар и Нов Завет?
« Reply #5 on: January 29, 2010, 17:09:18 PM »
Quote
Когато си повярвал в Бога е хубаво да почнеш само с Новия Завет

Интересното е че никой от апостолите и дори самия Исус, които са нашия пример не е  започнал с това да чете книгите на Новия Завет, но е имал преди това основа от Писанията, които днес наричат "книгите на Стария Завет".

Без тази основа книгите на Новия Завет ще останат неразбираеми и човек ще изпадне в огромно объркване. Причината за това е че апостолите, които са писали книгите на Новия Завет не са почнали да градят от нулата, но са писали стъпвайки на вече написаното от пророците преди тях. Поради тази причина книгите на Новия Завет не са цялостно писание, а само частично, кото може да бъде разбрано правилно само ако бъде поставено в контекста на книгите на пророците.

Фундаменталната грешка да се вземат книгите на Новия Завет като самодостатъчно и самодефиниращо се писание е довела до най-гибелните ереси в християнството и носи своите поражения и взима своите жертви по земята всеки ден.

Една от най-първите по-дата книги в Библията е книгата Йов. Може би това е и книгата поставяща фундаментално разбиране за правдата. Такова каквото човек прочел 100 пъти книгите на Новия Завет няма никога да придобие. Ако обаче човек, който има фундамента на Писанията, започне да изучава книгите на апостолите такъв не само няма да се обърка, но и ще има пълна полза от поучението на апостолите.

P.S. Отделих разклонението от темата в своя собствена тема.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #6 on: January 30, 2010, 19:41:29 PM »
Quote
Фундаменталната грешка да се вземат книгите на Новия Завет като самодостатъчно и самодефиниращо се писание е довела до най-гибелните ереси в християнството и носи своите поражения и взима своите жертви по земята всеки ден.

Фундаментална грешка е и обратната страна - да се взимат осново книгите на ст. з. и да се смятат за самодостатъчни (като напр. че още тогава, пред Синай Бог е искал да напави евреите това, което Петър арича учениците на Исус - "свято свещенство"...което е нелепо)- и това също е довело до ереси и немалко зли неща, с които Павел и другите апостоли са се справяли.

Просто допълвам.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #7 on: January 30, 2010, 19:56:02 PM »
Фундаментална грешка е и обратната страна - да се взимат осново книгите на ст. з. и да се смятат за самодостатъчни (като напр. че още тогава, пред Синай Бог е искал да напави евреите това, което Петър арича учениците на Исус - "свято свещенство"...което е нелепо)- и това също е довело до ереси и немалко зли неща, с които Павел и другите апостоли са се справяли.

Просто допълвам.
Явно всички апостоли, начело с Христос са направили тази "фундаментална грешка". Христос не каза "не познавате новия завет, затова ще се заблудите", но "не затова ли се заблуждавате, защото не познавате Писанията нито Божията сила".

За рождението отгоре пише още в Писанията и не случайно Христос попита Никодим защо не го знае това нещо (за мнозина християни днес, рождението отгоре за първи път е споменато в Йоан 3).

Твърдения като това, че Писанията или ПОГРЕШНО НАРЕЧЕНИЯ "стар завет" са фундаментална грешка, показват ясно какво разбиране има за Божиите думи, дадени на Мойсей и пророците — а именно, че е "фундаментална грешка" да се вземат за основа.

Какво богохулство!

Христос е може би много "груб", когато в притчата за богаташа и Лазар каза, че братята на богатия (които явно също бяха вярващи, но нечестиви) имат "Мойсей и пророците, тях да слушат, защото ако тях не слушат, ако ще и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да послушат".

Интересно е, че Мойсей и пророците бяха достатъчни да бъдат доведени до покаяние. Нещо, което днес се нарича "фундаментална грешка". Браво.


А как мислиш, че хората са повярвали на Петър и на Павел техните "нови учения" (както мисля, че имаш предвид)? Може би са ги приели просто така?

Не случайно беряните изследваха новия завет, за да видят дали казаното от Павел е вярно...

Опа, грешка, изследваха ПИСАНИЯТА, за да видят дали казаното от Павел е вярно.

Ти можеш ли да се сравниш с обикновените беряни (не пише "берянските пастори") и да извадиш всяко от твърденията на Павел и да го намериш в Писанията? Те бяха наречени "благородни" от Святия Дух. Ти наричаш такива "хора, които правят фундаментална грешка".

Теб ли да слушаме или да вземем пример от това как Божият Дух оценява кое е правилно и кое не?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #8 on: January 30, 2010, 20:21:08 PM »
Тише,
защо не се изжабуркаш със студена вода и не прочетеш какво ВСЪЩНОСТ съм написал
(може да си потопиш главата в кофа със студена вода, или вана със студена вода, например, за да се охладиш и отрезвиш)?
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #9 on: January 30, 2010, 20:21:57 PM »
Интересното е че точно в книгите на апостолите (така наречения Нов Завет) се казва, че Писанията са самодостатъчни, и ето къде го пише:

2Тим. 3:16  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
2Тим. 3:17  за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.


Това което апостол Павел нарича "Писание" са именно книгите които днес наричат "Стария Завет" понеже по времето в което Павел пише тези думи не е имало сборник от книги наречени "Нов Завет".

Това, което е по-интересно в този пасаж е че това, която Святия Дух казва чрез Павел е че чрез Писанията (сиреч книгите на СЗ) - Божият човек може да бъде усъвършенстван и съвършено приготвен за всяко добро дело. Помислете за миг какво значи един човек да бъде съвършено приготвен за абсолютно всяко добро дело? Това на практика означава, че той е съвършен слуга. И ако Писанията сиреч Стария Завет са достатъчни за да стане един Божий човек съвършен, то какво повече можем да добавим на това?

Казвайки всичко това аз не искам да подценявам Писанията на апостолите, които са били наречени "книгите на Новия Завет" напротив, искам те да бъдат напълно разбрани, усвоени и изпълнени. Но за това е нужен фундамента на Писанията. За мен всичките 66 книги на Библията са едно неделимо цяло по същия начин, както една къща състояща се от много части е едно цяло. Но тази къща има основа, има стени има и покрив. Без основата стените и покрива ще бъдат нестабилни и ще рухнат.

Днешното християнство прилична точно на това - къща без основа. И няма нужда да съм пророк за да мога да предвидя неговото тотално сгромолясване. Време е да дълбаем по-дълбоко в Писанията за да придобием своето здраво разбиране за това, кой наистина е Бог и кой и какъв наистина е Неговият Помазаник. Нека не забравяме великата вавилонска блудница - Римокатолическата църква и нейните дъщери православие и протестантство от къде са изпаднали и по каква причина, а именно произволна интерпретация на "Новия Завет" откъсната от фундамента на Писанията.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #10 on: January 30, 2010, 20:24:13 PM »
Ми тогава се обрязвайте, братя и стойте под проклетията на закона - какво да ви кажа?!
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #11 on: January 30, 2010, 20:29:29 PM »
Тише,
защо не се изжабуркаш със студена вода и не прочетеш какво ВСЪЩНОСТ съм написал
(може да си потопиш главата в кофа със студена вода, или вана със студена вода, например, за да се охладиш и отрезвиш)?

И аз мисля, че Tihomir не адресира съвсем точно това, което е писал Владо. Обаче след подобно изказване:


Ми тогава се обрязвайте, братя и стойте под проклетията на закона - какво да ви кажа?!

Като че ли трябва да напиша най-горния цитат само че с обръщението "Владе".
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #12 on: January 30, 2010, 20:31:42 PM »
Приемам, не е правилно да го наричам с "..ше"- Тишо, прощавай.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #13 on: January 30, 2010, 20:40:28 PM »
Сега по въпроса за закона и проклятията на закона, ти наистина ли вярваш, че Писанията се изчерпват само с това - с обрязване, закона и проклятията му? И ако е така, то как чрез тия 3 ще стане Божият човек съвършено приготвен за всяко добро дело?

Нека погледнем и още един пасаж:

2Tим. 3:15  и от детинство знаеш свещенните писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.

Според Павел, Свещените Писания не учат само за обрязване, закона и проклятията му, а могат да умъдрят всеки човек за спасение чрез вяра в Месията Исус. Удивително нали? При това без нито един ред от "Новия Завет". Ето за това говорим, че Писанията са достатъчни сами по себе си.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Стар и Нов Завет?
« Reply #14 on: January 31, 2010, 06:19:32 AM »
Без нито един ред от Новия Завет?
Тимотей е познавал от дете свещените Писания на Стария Завет.
Получил е мъдрост за спасение от там. Но това е недостатъчно, за спасение чрез вяра в Исус Христос.
Той е чул и посланието на Новия завет: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името Исус Христово за прощение на греховете ви. И ще приемете този Дар, Светия Дух.

Макар Новият Завет, да не е бил още написан, той е съществувал в лицето на апостолите - от техните проповеди и послания. И свидетелството на Светия Дух, то се знае. :)