Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: Tihomir on January 29, 2010, 11:09:27 AM

Title: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on January 29, 2010, 11:09:27 AM
Когато си повярвал в Бога е хубаво да почнеш само с Новия Завет, ако наистина си срещнал Исус това което пише няма да ти непонятно, а вероятно ще те изпълва с радост да го четеш. Няма да имаш нужда някои да те учи или наставлява.
Само като малко отклонение да кажа, че това с "новия завет" е въведено от човеците, тъй като в Словото нямаме разделение на книгите, тъй като в посланията на апостолите навсякъде имаме референции към Писанията или т.нар. "стар завет". В посланията на апостолите има много терминология, която днес остава неразбрана поради причина, че не се познават Писанията (като например това със "смъртни" и "несмъртни" грехове).

Затова и никъде никой от Божиите хора не е казал — чети първо моите послания и тези на колегата и така няма да има нужда да те учи никой.

The Disciple, обаче, правилно е цитирал накрая, че "Един е вашият Наставник — Христос", защото "всички ще бъдат научени от Бога". Затова първо-второ четене няма като заповед в Словото, а е важно познаването на Писанията, което ако не се прави ще стане това, което Христос каза на садукеите — не се ли заблуждавате поради това, че не познавате Писанията, нито Божията сила.

Иначе с другото, което е казал за позитивните изповеди съм съгласен.
Title: Стар и Нов Завет?
Post by: The Disciple on January 29, 2010, 12:54:34 PM
Когато си повярвал в Бога е хубаво да почнеш само с Новия Завет, ако наистина си срещнал Исус това което пише няма да ти непонятно, а вероятно ще те изпълва с радост да го четеш. Няма да имаш нужда някои да те учи или наставлява.
Само като малко отклонение да кажа, че това с "новия завет" е въведено от човеците, тъй като в Словото нямаме разделение на книгите, тъй като в посланията на апостолите навсякъде имаме референции към Писанията или т.нар. "стар завет". В посланията на апостолите има много терминология, която днес остава неразбрана поради причина, че не се познават Писанията (като например това със "смъртни" и "несмъртни" грехове).         Я, я  виж  как ще те хвана  крачка.
И ако ти докажа  че не си прав искам да ми отговориш на нещо.
   И Исус и апостолите говорят за закона и пророците и за един Нов Завет.

    "..... 6 но на дело Христос е получил служение толкоз по-превъзходно, колкото и завета, на който Той е ходатай, е по-превъзходен, като узаконен върху по-превъзходни обещания.

  7 Защото, ако оня първи завет е бил без недостатък, Бог не би търсил място за втори. "

   и   "... Ето, идат дни, казва Господ,
Когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет;

  9 Не такъв завет, какъвто направих с бащите им
В деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя;
Защото те не устояха в завета Ми,
И Аз ги оставих, казва Господ.

10 Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом
След ония дни, казва Господ:
Ще положа законите Си в ума им
И ще ги напиша в сърцата им;
Аз ще бъда техен Бог,
И те ще бъдат мои люде;

11 И няма вече да учат всеки съгражданина си
И всеки брата си, като му казват: Познай Господа;
Защото всички ще Ме познават,
От малък до голям между тях.

12 Защото ще покажа милост към неправдите им
И греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече".

..... и продължава....  "А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близу до изчезване."

  Да продължавам ли щото има и още.
Ех  брат,брат   а казваш че в писанията не се говори за "Нов Завет".

   Трябваше да се басираме на 100$, е така ме учи  Mr. J. Osteen) - сиренето е с  пари).  Маитапя се естествено.


         А даже при първия завет имаше постановления за богослужение, имаше и земно светилище.

  2 Защото беше приготвена скиния, в първата част на която бяха светилникът, трапезата и присътствените хлябове; която част се казва светото място;

  3 а зад втората завеса беше оная част от скинията, която се казваше пресветото място,

  4 гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета;

  5 и над него бяха херувимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището; за които не е сега време да говорим подробно.

  6 И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението;

  7 а във втората веднъж в годината влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людете, сторени от незнание.

  8 С това Светият Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията,

  9 която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено чист,

10 понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, - плътски постановления, наложени до едно време на преобразувание.

11 А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение,

12 веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.

13 Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото,

14 то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

15 Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет.

16 Защото гдето има завещание, трябва, за изпълнението му, да се докаже и смъртта на завещателя.

17 Защото завещанието влиза в сила, само гдето се е случила смърт, понеже никога няма сила, докле е жив завещателят.

18 Затова нито първият завет бе утвърден без кръв.

19 Защото, след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна и исоп, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше:

20 "Това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал спрямо вас".

21 При това, той по същия начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове.

22 И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.


Title: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on January 29, 2010, 14:00:33 PM
Ти говориш за договора (и цитираш пасажи за договора), а аз говоря за книгите.

"Завет" означава "договор" и "стар завет", означава "стар договор", а "нов завет" — "нов договор".

Проблемът е в терминологията, която много обърква хората — "нов завет" означава "нов договор", а не списък от писма на ученици на Христос.

"Стар завет" означава "стар договор" (чийто съдържание се намира на няколко от страниците в 2 от книгите на Мойсей), а не сборник от 66 книги (между другото Псалмите са били 5 книги, та общо стават 70 книги).

Този сборник от 66 книги в посланията на учениците на Христос се реферира най-вече като "Писанията" или "Мойсей, пророците и псалмите" или "Мойсей и пророците".

Ето какво голямо зло е предефиниране на терминологията от човеци.

Ако терминологията се изясни, тогава ще видиш какво съм имал предвид. Това, което ти цитираш е вярно в библейската терминология (защото е цитат от Библията). Но в днешната терминология, която говори за "новия завет" като за "сборник от послания" и за "стария завет" като "списък от 66 книги" — не е вярно.

Редно е вярващите да осъзнаят смисъла на думите, които са в Библията и смисъла на думите, които днес човеци са приложили.
Title: Стар и Нов Завет?
Post by: The Disciple on January 29, 2010, 15:18:14 PM
Ти говориш за договора (и цитираш пасажи за договора), а аз говоря за книгите.

"Завет" означава "договор" и "стар завет", означава "стар договор", а "нов завет" — "нов договор".

Проблемът е в терминологията, която много обърква хората — "нов завет" означава "нов договор", а не списък от писма на ученици на Христос.

"Стар завет" означава "стар договор" (чийто съдържание се намира на няколко от страниците в 2 от книгите на Мойсей), а не сборник от 66 книги (между другото Псалмите са били 5 книги, та общо стават 70 книги).

Този сборник от 66 книги в посланията на учениците на Христос се реферира най-вече като "Писанията" или "Мойсей, пророците и псалмите" или "Мойсей и пророците".

Ето какво голямо зло е предефиниране на терминологията от човеци.Ако терминологията се изясни, тогава ще видиш какво съм имал предвид. Това, което ти цитираш е вярно в библейската терминология (защото е цитат от Библията). Но в днешната терминология, която говори за "новия завет" като за "сборник от послания" и за "стария завет" като "списък от 66 книги" — не е вярно.

Редно е вярващите да осъзнаят смисъла на думите, които са в Библията и смисъла на думите, които днес човеци са приложили.


      Чакаи, чакаи пак оплете конците не е ли цялата Библия  66 книги.
Освен това според това което ни учиш в една друга тема ти ни казваш да се пазим от алегоричните изпълнения(Ориген и т.н.), така че ако пише Нов Завет приемаш нов завет и ..това е!
        Но дори и да е така  както казваш,пак същата реабота, дали ще го наречеш  договор или завет - все тая, то за това и в посланието се говори за завещание, кото пак си е вид договор.
     
quothe : "16 Защото гдето има завещание, трябва, за изпълнението му, да се докаже и смъртта на завещателя.

17 Защото завещанието влиза в сила, само гдето се е случила смърт, понеже никога няма сила, докле е жив завещателят.

18 Затова нито първият завет бе утвърден без кръв.

19 Защото, след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна и исоп, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше:

20 "Това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал спрямо вас".

21 При това, той по същия начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове.

22 И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение."
Title: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on January 29, 2010, 15:37:46 PM
Корекция — 66 са всичките книги в сборника наречен "Библия", но въпреки тази корекция, трябва да прочетеш отново какво пиша (без предразсъдък), за да разбереш каква фундаментална разлика има в това, което мислиш и това, което наистина пише.

Иначе ако трябва да се пазим от "алегорични изпълнения" трябва да четем точно какво пише, а в Словото пише "нов договор" и "стар договор". Там не пише, че "новият договор са посланията на учениците на Христос", нито пише, че "старият договор се състои от Мойсей, пророците, псалмите...".

Новият договор е договор с клаузи. Тези клаузи са описани в Писанията (или това, което днес му викат "стар завет", което е напълно погрешно). Клаузите на стария договор също са описани в Писанията.

Един католик е решил да нарече Писанията "стар завет", а посланията на учениците на Христос — "нов завет".

С това той тотално обърква терминологията, която Бог е дал. И ако трябва да четем това, което наистина пише, това, което е дал Бог като значение е именно "договор", а не "сборник от книги".

Все едно да направиш картофена манджа, която да съдържа сол и да наименоваш манджата "сол", което е пълна глупост, защото солта е част от манджата с картофи.


Title: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on January 29, 2010, 17:09:18 PM
Quote
Когато си повярвал в Бога е хубаво да почнеш само с Новия Завет

Интересното е че никой от апостолите и дори самия Исус, които са нашия пример не е  започнал с това да чете книгите на Новия Завет, но е имал преди това основа от Писанията, които днес наричат "книгите на Стария Завет".

Без тази основа книгите на Новия Завет ще останат неразбираеми и човек ще изпадне в огромно объркване. Причината за това е че апостолите, които са писали книгите на Новия Завет не са почнали да градят от нулата, но са писали стъпвайки на вече написаното от пророците преди тях. Поради тази причина книгите на Новия Завет не са цялостно писание, а само частично, кото може да бъде разбрано правилно само ако бъде поставено в контекста на книгите на пророците.

Фундаменталната грешка да се вземат книгите на Новия Завет като самодостатъчно и самодефиниращо се писание е довела до най-гибелните ереси в християнството и носи своите поражения и взима своите жертви по земята всеки ден.

Една от най-първите по-дата книги в Библията е книгата Йов. Може би това е и книгата поставяща фундаментално разбиране за правдата. Такова каквото човек прочел 100 пъти книгите на Новия Завет няма никога да придобие. Ако обаче човек, който има фундамента на Писанията, започне да изучава книгите на апостолите такъв не само няма да се обърка, но и ще има пълна полза от поучението на апостолите.

P.S. Отделих разклонението от темата в своя собствена тема.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Владо on January 30, 2010, 19:41:29 PM
Quote
Фундаменталната грешка да се вземат книгите на Новия Завет като самодостатъчно и самодефиниращо се писание е довела до най-гибелните ереси в християнството и носи своите поражения и взима своите жертви по земята всеки ден.

Фундаментална грешка е и обратната страна - да се взимат осново книгите на ст. з. и да се смятат за самодостатъчни (като напр. че още тогава, пред Синай Бог е искал да напави евреите това, което Петър арича учениците на Исус - "свято свещенство"...което е нелепо)- и това също е довело до ереси и немалко зли неща, с които Павел и другите апостоли са се справяли.

Просто допълвам.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on January 30, 2010, 19:56:02 PM
Фундаментална грешка е и обратната страна - да се взимат осново книгите на ст. з. и да се смятат за самодостатъчни (като напр. че още тогава, пред Синай Бог е искал да напави евреите това, което Петър арича учениците на Исус - "свято свещенство"...което е нелепо)- и това също е довело до ереси и немалко зли неща, с които Павел и другите апостоли са се справяли.

Просто допълвам.
Явно всички апостоли, начело с Христос са направили тази "фундаментална грешка". Христос не каза "не познавате новия завет, затова ще се заблудите", но "не затова ли се заблуждавате, защото не познавате Писанията нито Божията сила".

За рождението отгоре пише още в Писанията и не случайно Христос попита Никодим защо не го знае това нещо (за мнозина християни днес, рождението отгоре за първи път е споменато в Йоан 3).

Твърдения като това, че Писанията или ПОГРЕШНО НАРЕЧЕНИЯ "стар завет" са фундаментална грешка, показват ясно какво разбиране има за Божиите думи, дадени на Мойсей и пророците — а именно, че е "фундаментална грешка" да се вземат за основа.

Какво богохулство!

Христос е може би много "груб", когато в притчата за богаташа и Лазар каза, че братята на богатия (които явно също бяха вярващи, но нечестиви) имат "Мойсей и пророците, тях да слушат, защото ако тях не слушат, ако ще и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да послушат".

Интересно е, че Мойсей и пророците бяха достатъчни да бъдат доведени до покаяние. Нещо, което днес се нарича "фундаментална грешка". Браво.


А как мислиш, че хората са повярвали на Петър и на Павел техните "нови учения" (както мисля, че имаш предвид)? Може би са ги приели просто така?

Не случайно беряните изследваха новия завет, за да видят дали казаното от Павел е вярно...

Опа, грешка, изследваха ПИСАНИЯТА, за да видят дали казаното от Павел е вярно.

Ти можеш ли да се сравниш с обикновените беряни (не пише "берянските пастори") и да извадиш всяко от твърденията на Павел и да го намериш в Писанията? Те бяха наречени "благородни" от Святия Дух. Ти наричаш такива "хора, които правят фундаментална грешка".

Теб ли да слушаме или да вземем пример от това как Божият Дух оценява кое е правилно и кое не?

Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Владо on January 30, 2010, 20:21:08 PM
Тише,
защо не се изжабуркаш със студена вода и не прочетеш какво ВСЪЩНОСТ съм написал
(може да си потопиш главата в кофа със студена вода, или вана със студена вода, например, за да се охладиш и отрезвиш)?
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on January 30, 2010, 20:21:57 PM
Интересното е че точно в книгите на апостолите (така наречения Нов Завет) се казва, че Писанията са самодостатъчни, и ето къде го пише:

2Тим. 3:16  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
2Тим. 3:17  за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.


Това което апостол Павел нарича "Писание" са именно книгите които днес наричат "Стария Завет" понеже по времето в което Павел пише тези думи не е имало сборник от книги наречени "Нов Завет".

Това, което е по-интересно в този пасаж е че това, която Святия Дух казва чрез Павел е че чрез Писанията (сиреч книгите на СЗ) - Божият човек може да бъде усъвършенстван и съвършено приготвен за всяко добро дело. Помислете за миг какво значи един човек да бъде съвършено приготвен за абсолютно всяко добро дело? Това на практика означава, че той е съвършен слуга. И ако Писанията сиреч Стария Завет са достатъчни за да стане един Божий човек съвършен, то какво повече можем да добавим на това?

Казвайки всичко това аз не искам да подценявам Писанията на апостолите, които са били наречени "книгите на Новия Завет" напротив, искам те да бъдат напълно разбрани, усвоени и изпълнени. Но за това е нужен фундамента на Писанията. За мен всичките 66 книги на Библията са едно неделимо цяло по същия начин, както една къща състояща се от много части е едно цяло. Но тази къща има основа, има стени има и покрив. Без основата стените и покрива ще бъдат нестабилни и ще рухнат.

Днешното християнство прилична точно на това - къща без основа. И няма нужда да съм пророк за да мога да предвидя неговото тотално сгромолясване. Време е да дълбаем по-дълбоко в Писанията за да придобием своето здраво разбиране за това, кой наистина е Бог и кой и какъв наистина е Неговият Помазаник. Нека не забравяме великата вавилонска блудница - Римокатолическата църква и нейните дъщери православие и протестантство от къде са изпаднали и по каква причина, а именно произволна интерпретация на "Новия Завет" откъсната от фундамента на Писанията.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Владо on January 30, 2010, 20:24:13 PM
Ми тогава се обрязвайте, братя и стойте под проклетията на закона - какво да ви кажа?!
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on January 30, 2010, 20:29:29 PM
Тише,
защо не се изжабуркаш със студена вода и не прочетеш какво ВСЪЩНОСТ съм написал
(може да си потопиш главата в кофа със студена вода, или вана със студена вода, например, за да се охладиш и отрезвиш)?

И аз мисля, че Tihomir не адресира съвсем точно това, което е писал Владо. Обаче след подобно изказване:


Ми тогава се обрязвайте, братя и стойте под проклетията на закона - какво да ви кажа?!

Като че ли трябва да напиша най-горния цитат само че с обръщението "Владе".
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Владо on January 30, 2010, 20:31:42 PM
Приемам, не е правилно да го наричам с "..ше"- Тишо, прощавай.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on January 30, 2010, 20:40:28 PM
Сега по въпроса за закона и проклятията на закона, ти наистина ли вярваш, че Писанията се изчерпват само с това - с обрязване, закона и проклятията му? И ако е така, то как чрез тия 3 ще стане Божият човек съвършено приготвен за всяко добро дело?

Нека погледнем и още един пасаж:

2Tим. 3:15  и от детинство знаеш свещенните писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.

Според Павел, Свещените Писания не учат само за обрязване, закона и проклятията му, а могат да умъдрят всеки човек за спасение чрез вяра в Месията Исус. Удивително нали? При това без нито един ред от "Новия Завет". Ето за това говорим, че Писанията са достатъчни сами по себе си.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: constant on January 31, 2010, 06:19:32 AM
Без нито един ред от Новия Завет?
Тимотей е познавал от дете свещените Писания на Стария Завет.
Получил е мъдрост за спасение от там. Но това е недостатъчно, за спасение чрез вяра в Исус Христос.
Той е чул и посланието на Новия завет: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името Исус Христово за прощение на греховете ви. И ще приемете този Дар, Светия Дух.

Макар Новият Завет, да не е бил още написан, той е съществувал в лицето на апостолите - от техните проповеди и послания. И свидетелството на Светия Дух, то се знае. :)
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Владо on January 31, 2010, 08:50:02 AM
Констант, стига и ти с този нов завет, брат!!!

Заповеди, обрязване и писанията- от толкова време не схвана ли най- сетне?!....а и вяра...в... Исус...ама на база писанията, де.

То е ясно, че законът и пророците са дадени за да ни се разкрие Месията и Неговото учение, ама смисъл не виждам да се акцентира на писанията ст.з. ПОВЕЧЕ , отколкото НА САМИЯТ ГОСПОД. Това е дисбалнсираността, кято някои хващат интуитивно, но не могат да и дадат смислен израз.

Ъъъъ, всъщност, Уочман, Тихомир-и-сие- вие смятате ли че има т.н. "учение на Господ Исус" и според вас то какво е ?
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on January 31, 2010, 11:06:20 AM
Без нито един ред от Новия Завет?
Тимотей е познавал от дете свещените Писания на Стария Завет.
Получил е мъдрост за спасение от там. Но това е недостатъчно, за спасение чрез вяра в Исус Христос.
Той е чул и посланието на Новия завет: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името Исус Христово за прощение на греховете ви. И ще приемете този Дар, Светия Дух.

Макар Новият Завет, да не е бил още написан, той е съществувал в лицето на апостолите - от техните проповеди и послания. И свидетелството на Светия Дух, то се знае. :)
Наистина се вижда, че ти (и други) смятате, че апостолите са говорили нови неща.

Аз попитах горе дали някой от вас може да седне като беряните и да намери това, което е говорил Павел, доказано в Писанията.

И ако са нови неща, тогава как така са му повярвали? Ако Петър е говорил нови неща, тогава как са му повярвали?

Не сте ли чели, че Бог е казал "от началото изявявам края"?

Quote
Получил е мъдрост за спасение от там. Но това е недостатъчно, за спасение чрез вяра в Исус Христос.
Това е поредното погрешно твърдение на constant, което няма доказателство от Словото, т.е. е голословно.

За да не бъда аз голословен ще покажа къде в Писанията пише това за вярата в Месията:
Исая 43:10. Вие сте Мои свидетели, казва Господ, И служителят Ми, когото избрах, За да Ме познаете и да повярвате в Мене, И да разберете, че съм Аз, - Че преди Мене не е имало Бог, И подир Мене няма да има.
Ясно говори за Месията и за това, че Бог е изпратил Сина Си, за да повярват хората в Него.

Йоил 2:32. И всеки, който призове името Господно ще се избави; Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, Както рече Господ, И между оцелелите ония, които Господ ще повика.

Да не говорим за всички пророчества за Месията, които не само фарисеите, но и обикновените хора знаеха. Ето пример:
Йоан 4:25. Казва Му жената: Зная, че ще дойде Месия (който се нарича Христос); Той, когато дойде, ще ни яви всичко.

Дори и обикновените хора очакваха Месията и познаваха Писанията повече от теб. Сякаш никога не си ги чел...

Явно терминът "нов завет" и погрешната му релация със "сборник от книги" толкова много се е набило в съзнанието ти (и на други), че вече смяташ, че Бог е забравил да каже нещо в Писанията (за които е казал, че са достатъчни, за да бъде Божия човек съвършено приготвен за всяко добро дело). И как така Бог е забравил и е трябвало да допълва разни нови неща?...

Това, че нещата са "нови" е напълно погрешна преценка, защото самите послания постоянно дават референция към Писанията.

Отново ще повторя, че и беряните проверяваха думите на Павел чрез Писанията и самият Святи Дух (за когото казваш, че бил казал разни неща, които не се срещат в Писанията) казва, че тези беряни са били благородни.

Опасно е да се противиш на Святия Дух и да даваш по-различна оценка на това какво  са писали Божиите хора.


Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on January 31, 2010, 11:10:21 AM
Констант, стига и ти с този нов завет, брат!!!

Заповеди, обрязване и писанията- от толкова време не схвана ли най- сетне?!....а и вяра...в... Исус...ама на база писанията, де.
Владо, изявяваш се като присмивател от момента, в който беше допуснат да пишеш отново в този форум.

Ако продължиш с подигравките си, ще трябва да размислим за този пасаж от Словото:
Псалми 1:1. Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;


Quote
То е ясно, че законът и пророците са дадени за да ни се разкрие Месията и Неговото учение, ама смисъл не виждам да се акцентира на писанията ст.з. ПОВЕЧЕ , отколкото НА САМИЯТ ГОСПОД. Това е дисбалнсираността, кято някои хващат интуитивно, но не могат да и дадат смислен израз.
Гледаме примера на това, което четем. Там Христос говореше за себе си от Мойсей, пророците и псалмите и на хората сърцата им ГОРЯХА. Павел, Петър и другите постоянно говориха за Писанията и цитираха Писанията. Беряните проверяваха думите на Павел чрез Писанията.

Това е примерът, който виждаме. Това, което пише в посланията е изпълнение на пророчествата от Писанията и няма нещо фундаментално ново, но са размишления и разяснения върху принципите, които Бог е дал в Писанията.

А, ти чий пример гледаш?

Quote
Ъъъъ, всъщност, Уочман, Тихомир-и-сие- вие смятате ли че има т.н. "учение на Господ Исус" и според вас то какво е ?
А ти смяташ ли, че учението на Господ Исус (за което четем в разказите на очевидците) е по-различно от това, което самият Господ Исус е дал в Писанията?
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on January 31, 2010, 12:24:01 PM
Quote from: constant
Тимотей е познавал от дете свещените Писания на Стария Завет.
Получил е мъдрост за спасение от там. Но това е недостатъчно, за спасение чрез вяра в Исус Христос.

Чудя се как е възможно човек да прочита един пасаж от Писанието и след това да го отрича в прав текст? Апостол Павел ясно казва че Писанията МОГАТ да направят човек мъдър за спасение чрез вяра в Исус, constant идва и казва - не са достатъчни:

2Tим. 3:15  и от детинство знаеш свещенните писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.

И ако не са достатъчни как ще могат? Цялото благовестие и учение на Христос го има в Писанията, а ролята на апостолите е да го разяснят от Писанията на човеците, също както Христос го разясни на тях:

Лука 24:25  И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците!
Лука 24:26  Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата Си?
Лука 24:27  И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за Него във всичките писания.


Quote from: Владо
То е ясно, че законът и пророците са дадени за да ни се разкрие Месията и Неговото учение, ама смисъл не виждам да се акцентира на писанията ст.з. ПОВЕЧЕ , отколкото НА САМИЯТ ГОСПОД. Това е дисбалнсираността, която някои хващат интуитивно, но не могат да и дадат смислен израз.

Не се вижда да е ясно понеже ти сам почна да говориш за закона, обрязване и проклятия. Дори и продължаваш да говориш за тях за да придадеш тежест на тезата си, но такава липсва. Интересното е че все пак успяваш да видиш, че не пишете смислено и не можете да дадете смислен израз на усещанията си, защото те си остават усещания, а не здрави аргументи основани на Божиите думи.

Много интересно е и съждението, което противопоставя писаното Божие Слово (Свещените Писания) на въплътеното Слово (Господ Исус), когато те са едно неделимо цяло. Как въобще ще знаеш кой е Исус и какво означава, че Той е Месията на Израел без Писанията? Как ще издигнеш Този, за когото нямаш идея кой е и какъв е. Или пак ще се доверяваме на усещания? Е ако си тръгнал по този път - бъди сигурен, че Антихристът ще ти осигури всички необходими усещания за да го приемеш като Господ Исус.

Ето защо целта на тази дискусия не е подценяване на Писанията на апостолите, (повтаряйки се ще напиша пак) - а за да прегърнем, разберем и изпълним техните думи в цялата им пълнота и значимост, защото те и свещените Писания са едно цяло. Но съвременните тълкувания на техните думи НЕ СА едно цяло с Писанията. И това е проблема който искаме да осветлим.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Владо on January 31, 2010, 22:56:10 PM
Тихомир:
Quote
Владо, изявяваш се като присмивател от момента, в който беше допуснат да пишеш отново в този форум.
Бъди обективен- и ти допускаш грешки към мен (а и не само към мен)и се изказваш прибързано и неоснователно, Тихомир,- теб кой ще те коригира, брат, когато грешиш и кой ще те банва?

 А това заплаха ли  горното:
Quote
Ако продължиш с подигравките си, ще трябва да размислим за този пасаж от Словото:
Псалми 1:1. Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
  ?

Тогава нека разгледаме и твоите грешки спрямо словото, за да сме обективни докрай и да не се получи като кадията дето право седи, а криво съди.

 Всъщност, не се и заблуждавай, че ще съм като някои мазохисти, дето драпат да пишат тук, между вас със зъби и нокти, въпреки обидното отношение и видната грубост- просто не е това моят случай.
 
На теб ли да благодаря, че си ме пуснал да пиша във форума ви? И ако това не е така- плашиш ли ме с бан?

ТОВА Е УНИЗИТЕЛНО!


Самото ти отношение ме отблъсква и ме кара просто да не те взимам насериозно.

Приеми, че не толкоз ти се подигравам, колкото не те взимам насериозно.  :-) 

*******************

Тихомир :
Quote
А ти смяташ ли, че учението на Господ Исус (за което четем в разказите на очевидците) е по-различно от това, което самият Господ Исус е дал в Писанията?

Аха, ясно - старата песен. Е, няма смисъл да пиша, Тишо.

********************

Уочман :
Quote
Дори и продължаваш да говориш за тях за да придадеш тежест на тезата си, но такава липсва. Интересното е че все пак успяваш да видиш, че не пишете смислено и не можете да дадете смислен израз на усещанията си, защото те си остават усещания, а не здрави аргументи основани на Божиите думи.

Ами- какво да ти кажа, Уочмане? То старата песен в нов глас... не става, няма смисъл. Другата страна е против Бога, не знае нищо и тнт...пък вие разяснявате какво е Той и словото Му..не става.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on January 31, 2010, 23:22:33 PM
А това заплаха ли  горното:
Quote
Ако продължиш с подигравките си, ще трябва да размислим за този пасаж от Словото:
Псалми 1:1. Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;
  ?

Тогава нека разгледаме и твоите грешки спрямо словото, за да сме обективни докрай и да не се получи като кадията дето право седи, а криво съди.

Това с "обидното отношение" и "грубост" е все по-срещано в наши дни поради философията на днешното поколение.

Имаше един човек Неемия, който гледаше човека да се спазва съботата по времето на Соломоновия храм. Имаше едни хора, които не искаха да спазват съботата и идваха да търгуват в събота. Той ги заплаши, че ще ги затвори ако продължават.

В момента при теб е същата работа — ти сипеш подигравки от много време и ние те търпим. Крайно време беше да бъдеш предупреден, според примера, който имаме в Словото. И ти правилно си разбрал — това е предупреждение.

Надявам се поне за това да си сериозен:
Quote
Аха, ясно - старата песен. Е, няма смисъл да пиша, Тишо.

Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on January 31, 2010, 23:24:52 PM
Опа Владо, толкова ли е трудно да пишеш по темата, а ако нямаш какво да кажеш по-темата просто да не пишеш? Вместо това само да се обясняваш на лична основа. Форума не е място за лични обяснения, а за библейски дискусии. Затова има ЛС - за да си обясняват хората личните неща помежду си. То това нещо толкова пъти ти беше напомняно, че наистина стана старата песен на нов глас.

Погледни и виж какво допринесе за самата дискусия и накъде заби за пореден път.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: constant on February 01, 2010, 15:08:24 PM
Тишо, не познаваш добре Старият Завет, брат, макар много да държиш на него.
И аз държа на него и затова не мога да не забележа, че свързваш Неемия със Соломоновия храм. А той строи стената по времето на втория храм, след Вавилонския плен.
Също искам да кажа, че според твоите критерии, Божият мъж Неемия е себичен човек, тъй като много често пише за своите заслуги и даже публично, чрез писанието си иска от Бог да бъде запомнен от Него и да получи милост, поради своите заслуги.

Уочмане, Христос наистина разясни на апостолите, а те на учениците Старият Завет. За нас това се случва чрез Писанията на Новия Завет.
А те пък от своя страна бяха възможни, понеже Исус стана изпъленние и въведе Новия Завет в действие, със Своята проляна кръв.
И ако не беше даден Светия Дух, Който дойде поради Новия Завет (Йоан 16: 7), никой не би разбрал нищо от Писанията, понеже Духът е Този, Който ни дава разбиране.

Когато повярвахме, отначало нищо не разбирахме от Писанието. Но ти си се родил научен, де. За теб това не се отнася.
Разбирахме по нещичко от делата и думите на Господ Исус, по милостта на Духа.
Чак после, разбрахме важността и на Стария Завет. Защото той е основата.
Така, че не ни пробутвайте адвентизъм - Небесната царица и празника на слънцето :) .

Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on February 01, 2010, 15:44:52 PM
Тишо, не познаваш добре Старият Завет, брат, макар много да държиш на него.
И аз държа на него и затова не мога да не забележа, че свързваш Неемия със Соломоновия храм. А той строи стената по времето на втория храм, след Вавилонския плен.
Ако си внимателен в това, което пиша, ще видиш, че казвам "соломоновия храм", а не "времето, когато соломон е строил храма". Ако прочетеш внимателно Неемия ще видиш, че те са възстановявали храма, който е построен от Соломон.

Ако израза "соломоновия храм" те смущава, то приеми, че е по времето на Неемия.

Иначе не претендирам да знам Писанията (което ти продължаваш да наричаш по името, дадено погрешно, от човек и избягваш това, което Божият Дух е дал).

Quote
Също искам да кажа, че според твоите критерии, Божият мъж Неемия е себичен човек, тъй като много често пише за своите заслуги и даже публично, чрез писанието си иска от Бог да бъде запомнен от Него и да получи милост, поради своите заслуги.
Приемам, че без доказателство от Писанията, това е твое лично заключение, което няма никакво значение в текущата дискусия.

Quote
А те пък от своя страна бяха възможни, понеже Исус стана изпъленние и въведе Новия Завет в действие, със Своята проляна кръв.
И ако не беше даден Светия Дух, Който дойде поради Новия Завет (Йоан 16: 7), никой не би разбрал нищо от Писанията, понеже Духът е Този, Който ни дава разбиране.

Когато повярвахме, отначало нищо не разбирахме от Писанието. Но ти си се родил научен, де. За теб това не се отнася.
Разбирахме по нещичко от делата и думите на Господ Исус, по милостта на Духа.
Чак после, разбрахме важността и на Стария Завет. Защото той е основата.
Така, че не ни пробутвайте адвентизъм - Небесната царица и празника на слънцето :)

Странна работа — въпреки толкова много изписано ти отново не правиш разлика между книгите, наречени Писания и "стария завет", което е "старият договор".

Прочети си съобщението и си оправи терминологията.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on February 01, 2010, 16:02:18 PM
Quote
Уочмане, Христос наистина разясни на апостолите, а те на учениците Старият Завет. За нас това се случва чрез Писанията на Новия Завет.

И как точно "Новия Завет" разяснява "Стария Завет" при условие, че последния не се препоръчва да се прочете преди Новия? Погледни пак откъде тръгна дискусията по темата, от това, че беше препоръчано да се чете първо само така наречения сборник от книги "Нов Завет". Каква полза да чете някой разяснения за нещо, което не е чел? Защото подобни препоръки се правят по всички "евангелски" църкви.

А за обвиненията ти в адвентизъм що си мислиш, че ще те вземе някой на сериозно? Можеш ли да дадеш доказателства дори за едно типично адвентно учение, което ние да подкрепяме? Или май "Пак манипулации, пак уйдурми!" без никакви факти?
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: constant on February 03, 2010, 23:34:50 PM
Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жъне.
   Защото в това отношение вярна е пословицата, че един сее, а друг жъне.
   Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд.


Чрез Писанията на Новия Завет, ние влязохме наготово - познахме Господ Исус, защото Той ни се откри ясно.
Докато в текстовете на СЗ, там Той е завоалиран и скрит в образи.
Ако Той не беше дошъл да ни се открие, никой нямаше да разбере посланието на Стария Завет.

Ти разбираш сенките на Стария завет, понеже дойде Светлината на света, и вече не е мрак, а е виделина.

Но не ме разбирай криво, аз не се плаша от това, че някой си е започнал да чете СЗ, преди Новия.
Това е Божие Слово и Божият Дух е тук, нали :)
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Watchman on February 03, 2010, 23:58:32 PM
Quote
Чрез Писанията на Новия Завет, ние влязохме наготово - познахме Господ Исус, защото Той ни се откри ясно.

Точно там е проблема, че християните си мислят, че са познали Господ Исус, а въобще не им е ясно кой е Той, понеже се водят от лъжливо тълкуване на думите на апостолите лишено от основата на Писанията. Апостолите са познавали Писанията и са писали всичко в съгласие с тях и в контекста на онова, което Писанията векове са прогласявали пред народа. Ако този контекст не се познава или игнорира се изменя всичко. Ако не беше игнориран - чудовищни организации като римокалицизма нямаше да се появят никога на бял свят.

Протестантските дъщери на католицизма не падат по-далеч от дървото от което са излезли. Ето един характерен пример - евангелскит среди се говори за пророческо помазание, учителско помазание, даже и за бизнес помазание говорят някои. И това се приема като някаква специална харизма. Докато ако човек познава Писанията никога няма да говори за помазание по такъв своеволен начин, защото Помазаник и помазание са ясно дефинирани в Писанията, но ония които четат само НЗ са напълно невежи относно него и изпадат във всякакви заблуди.
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: constant on February 04, 2010, 17:48:12 PM
Хайде, като кажем християни, да мислим за хора, които са новородени от Божия Дух и вярват в Господ Исус Христос, като на техен Спасител, спасил ги от греховете им и от гнева на великия и страшен Бог, който се пази за всяко нечестие в края на времето.

Защото не всички, които се наричат християни в този свят са такива, нали.

Не се притеснявам, ако някой чете Новия Завет, защото той скоро ще премине към Стария. Библията е цялостна и завършена книга.

Ако някой ти казва, че чете само Новия Завет, а изключва Стария - бъди сигурен, че такъв нищо не чете.
Най- много слуша някакви проповеди, но не написани, ами на касети (мп3 сега) .
Поздрави!
Title: Re: Стар и Нов Завет?
Post by: Tihomir on February 04, 2010, 18:45:07 PM
Quote
Не се притеснявам, ако някой чете Новия Завет, защото той скоро ще премине към Стария. Библията е цялостна и завършена книга.
Гледайки това, което става (вече десетки години), съвсем не съм сигурен в това.