Author Topic: Името на златното теле направено от Аарон също е.. Йехова  (Read 7220 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Името на Бога в Стария Завет казват някои "богослови" било Йехова/ Яхве. В Новия Завет обаче не виждаме подобно име. Каква е причината? Причината е че това не е името на Бога.Прочети повече на този линк:
http://etienyordan.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Обикновено не бих обърнал внимание на един толкова плитък и повърхностен материал, но като се има предвид, че е публикуван във форума би било редно да се обърне внимание на публикуваните от Етиен Йорданов заблуди, за да не се закваси или подлъже някой.

Преди всичко, мен ми е трудно да си представя колко зле психически и духовно трябва да бъде един човек за да напише подобно повърхностно произведение.

Написаното в тази статия не само противоречи на всички здрави принципи на изучаване и разбиране на Божието Слово, но дори си противоречи само на себе си.

Основната теза на Етиен Йорданов е че щом в Изход 32:5 Аарон бил нарекъл телето ЙХВХ, което е свещения тетраграматон с който се означава Божието име в Писанията, то значи и телето също било ЙХВХ. Както твърди и по-горе Етиеновия ученик unbiblical.

Подобно вадене думите от контекста им и правене на толкова безумни изводи като следния, може да направи само един наистина умопомрачен човек:

Quote from: Етиен Йорданов
Морфологичният анализ показва, че е отново същата еврейска дума — ИХВХ.
Всичко това би било просто поредното от стотици места в писанията в които е написано Божието име, ако не беше "малката" подробност, че не става дума за живия Бог, Бог на Авраам, Исаак и Яков, а за едно златно теле, което Аарон в безрасъдството си направил на израелтяните и вкарал в грях душите им, защото те така поискали от него. И така виждаме, че един идол е наречен със същите "свещени" четири букви, които "били толкова святи, че никой не смеел да ги произнесе". Едно теле е наречено от Божия Дух в писанията "йехова", и написаното не може да бъде изменено, казва Божият Син. Пак ще го напиша, за да не помисли някой че има печетна грешка: Божият Дух е нарекъл един идол в писанията "йехова" — същата дума с която се нарича и самия Бог.

Достатъчно е здравомислещия човек само да погледне предния стих 4 от Изх. 32 гл. за да разбере колко плътски, повърхности и безумни са изводите на Етиен, които съм подчертал в твърденията му по-горе. Нека да видим пасажа в контекст:

Изх.32:1  А като видяха людете, че Моисей се забави да слезе от планината, людете се събраха срещу Аарона и му казаха: Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас; защото тоя Моисей, чавекът, който ни изведе из Египетската земя, не знаем що му стана.
Изх. 32:2  Аарон им каза: Извадете златните обеци, които са на ушите на жените ви, на синовете ви, и на дъщерите ви, и донесете ми ги.
Изх. 32:3  И тъй, всичките люде, извадиха златните обеци, които бяха на ушите им, и донесоха ги на Аарона.
Exo 32:4  А той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като направи леяно теле; и те рекоха: Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из Египетската земя.
Изх. 32:5  И като видя това, Аарон издигна олтар пред него; и Аарон прогласи, казвайки: Утре ще бъде празник на Господа(ЙХВХ).


Когато ЙХВХ изведе от египетската земя чрез Моисей, с издигната мишца и големи чудеса народа на Израел, те бяха научили от Моисей, че името на този който ги е избавил е ЙХВХ. Но те не знаеха нито кой е ЙХВХ нито как да му служат, защото Моисей беше на планината с Бога и не беше донесъл още Закона. Затова и те искаха от Аарон да им направи образ на ЙХВХ та да могат да визуализират и да се поклонят на този, който ги изведе от египетската земя. Такова нещо обаче нямаше как да бъде направено истинно, защото Бог не може да се визуализира в материален образ, нито позволява това да бъде сторено, както казва и първата заповед. Ето защо всичко, което народа и Аарон направиха беше отстъпление и това, което Божия Дух е вдъхновил да се напише е истинността на тази история, а не че е вдъхновил като истинни думите които Аарон и людете изрекоха, както Етиен напълно безумно и богохулно предполага.

Защото ако твърденията на народа и Аарон са вдъхновени от Бога, като нещо истинно според тезата на Етиен, то тогава и тези думи на народа са верни, както Етиен твърди, че това, че телето било свързано с ЙХВХ е вярно, а не е плод на отстъплението:

и те рекоха: Тия са боговете ти, о Израилю, които те изведоха из Египетската земя Изх. 32:4

Сиреч, че телето е извело Израел от Египет. Колкото това е вярно, толкова е вярно, че телето също е ЙХВХ.

Нещо повече, Етиен не само вади от контекста думите на стих 5, но и напълно изкривява това, което пише. А именно, твърди че там пишело, че телето е ЙХВХ, само дето в стих 5 не пише нищо подобно. А си пише ясно, че Аарон е казал: "Утре ще бъде празник на ЙХВХ", което далеч не е също като телето да е наречено от Аарон ЙХВХ. Но дори да приемем, че Аарон е визирал телето във връзка с това което е казал за празника, пак от контекста се вижда пределно ясно че както той така и народа са в отстъпление и това което говорят е напълно лъжливо, а не е нещо казано под вдъхновението на Божия Дух както твърди Етиен. Това, което Божия Дух е вдъхновил е да се напише историята истинно и вярно, а не че всяко твърдение на всеки участник в тази история да е вдъхновена истина от Бога.

До тук с тезата на Етиен, че телето било наречено от Божия Дух - ЙХВХ. Това е толкова плоска лъжа, че само крайно несмислен човек може да й се върже.

Нека обаче да обърна малко повече внимание на самото име и защо не срещаме тетраграматона в книгите на Новия Завет.

Това за да бъде разбрано е нужно да вникне човек не просто в етикетите, а в съдържанието на имената. В Писанието никое име не е просто етикет, както сме свикнали да приемаме в България. Всяко име носи своето уникално значение и именно значението дава стойност на името.

И когато Бог е избрал да се открие чрез Моисей като ЙХВХ (което със сигурност не се произнася Йехова, много по вероятно е да се произнася Йахве или нещо подобно) то е защото е искал да се разкрие по абсолютно уникален начин, който напълно да го отличи от езическите богове на които се кланят народите. И името ЙХВХ наистина разкрива живия Бог по абсолютно уникален начин, по който никой идол не може да бъде наречен. Ето защо Бог никога не би нарекъл един идол на теле ЙХВХ.

За разлика от думата kurios или adonai, които имат значение от обикновената реч и може да се отнасят за всичко друго и не само за Бога - името ЙХВХ е напълно уникално за Създателя. И ако искаме да разберем защо, то трябва да вникнем в смисъла на това име а не в неговото произношение или превод.

И смисъла на името ЙХВХ е "Този който единствен има живот в себе си" или "Този който единствен дава живот". Това значение дава повече от ясно да се разбере, че никой идол или теле не могат да бъдат наречени ЙХВХ, защото никой идол и никое теле нямат живот в себе си и не могат да дават живот. И като се говори за живот, се има предвид ВЕЧЕН ЖИВОТ - не само като количество, но и като качество.

Тук идва въпроса, ако името ЙХВХ е толкова важно и уникално, защо нито Исус нито апостолите използваха това име в думите си? Това е добър въпрос и на него подобава добър отговор. И този отговор го дава самия Исус:

Йоан 5:26  Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

Тези думи са абсолютно уникални и това, което всъщност Исус казва е че както Неговия Баща е ЙХВХ, така и Той самия е ЙХВХ. Сиреч и Отец и Сина имат живот в себе си, защото именно това е което ЙХВХ означава.

Ако обаче Бог, който е ЙХВХ (единствен имащ живот в себе си) сега изявява Сина Си, който носи този вечен живот в себе си, и не само го носи но може и да го дава, то тогава най-великото име на Бога вече не е ЙХВХ сиреч единствения имащ живот в Себе Си, но неговото най-велико име е ОТЕЦ/БАЩА, сиреч ТОЗИ КОЙТО Е ПРЕДАЛ ЖИВОТА КОЙТО Е В НЕГО НА ПОТОМСТВОТО СИ.

Затова и Исус каза:

Йоан 17:6  Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света.

Какво е името, което Исус изяви? Това беше името БАЩА. Не че Бог не е бил известен и преди това с името си Баща, но сега това име не беше просто известено, но ИЗЯВЕНО, защото само един син, може да изяви какво представлява бащата, като баща!

Затова и Исус ни учи да се молим с думите "Татко наш Небесен..." защото вече ние се покланяме не просто на Този който ИМА живот, но на Този който е дал този живот на Сина Си, а чрез вяра в този Син и в това Име, което Сина ни изяви ние ставаме сънаследници в този живот. Затова и всичко, което казва Исус, всичко, което обещава се върти не около нещо друго, но около ВЕЧНИЯ ЖИВОТ. Именно защото Той е истинния Син на ЙХВХ.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Ако не ти е проблем - би ли написал нещо повече по темата за Името на Бог (ИХВХ) и Бащата, разкрит чрез Сина?
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
 Ето какво казва Святия Дух за телето:

Пс. 106:19  Те направиха теле в Хорив, И поклониха се на излеян идол;
Пс. 106:20  Така размениха Славата си Срещу подобие на вол, който яде трева!


Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Принципно евреите са знаели отлично,

че покланяйки се на Хатхор (това е името на божеството, което има няколко различни лица и покровителства различни неща), те разчитат на божеството, което египтяните са смятали, че помага на изпадналите в нужда в пустините. Просто са извикали към едно египетско божество(на което може би и те са се кланяли), давайки му името на Единственият Бог.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Red Baron

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 23
Watchman, какво ще кажеш относно връзката между изказаното от Хермес Трисмегист - Това,което е горе(ЙХ) е също това, което е и доло(ВХ) и Йод-Хе-Вав-Хе(ИХВХ, "Този който единствен дава живот", יהוה)?Виждаш ли връзка или е само в моята глава?
.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Не съм се интересувал от изказванията на човек с името Хермес Трисмегист, само знам, че окултистите и дъновистите много го тачат.

Въпросната формулировка As above, so below, няма реална връзка с името на Бога (ЙХВХ), но е основана на Кабалата, която пък е основана на вавилонските мистерии и представлява мерзостно смесване на Божието и сатанинското.

За нас е по-важно да разбираме, че Божието име вече не е ЙХВХ, а е БАЩА, защото от момента в който Той изяви Сина Си на света, Той изяви най-великото си Име с което може да бъде познат, затова никъде в писанията на Новия Завет няма да срещнем името ЙХВХ, но навсякъде Бог е призоваван като ОТЕЦ или Баща.

Ето защо всеки опит за връщане назад към ЙХВХ е на практика отхвърляне на откровението на Неговия Син. Не случайно еретици като йеховистите дори не приемат Исус за Бог, а го считат за един от архангелите. Същото правят и юдействащите християни, които с цел да угодят на юдеите и уж да ги "привлекат" приемат юдейската представа за месията, а именно считат го за човек, учител и политически водач, а не Бог приел човешка плът.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Георги-земеделец

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 76
Играта развален телефон е добър пример за казването и чуването. Нас ни ползва това което Исус ни предаде, че който Го люби ще пази думите Му и Отец ще го възлюби и ще направят обиталище в него.
Йоана 14:23

А това как се възползваме от виртуозността с която ритаме топката или прецизността да управляваме спортен автомобил, или финеса с който въртим писалката е методът за прибиране на наградата. А живота ни е подарък и на кого принадлежи благодарността или похвалата?

Kike

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 13
Watchman,
ти винаги ме изненадваш с познанията ти. Аз винаги съм мислела, че ЙХВХ означава "Аз съм, който съм" или нещо подобно. От къде намери информация, че означава "Този който единствен има живот в себе себе си" или "Този който единствен дава живот".

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Достатъчно е да се провери еврейската дума в лексикона и да се осмислят значенията й. Основното значение на ЙХВХ според лексикона на Strong's e "self Existent" или "този, който съществува сам по себе си", а за да съществува някой сам по себе си, това означава, че той трябва да има живот в себе си. Никой човек или ангелско същество не съществува сам по себе си. Ние всички ползваме живот под наем. Нас ни оживотворява диханието, което идва от Бога. Оттегли ли Бог своето дихание всички умираме на секундата. Този принцип е ясно изявен в следните писания:

Йов 34:14  Ако прилепи Той сърцето Си само към Себе Си, И оттегли към Себе Си Духа Си и душата Си,
Йов 34:15  То ще издъхне заедно всяка плът, И човекът ще се върне пак в пръстта.Пс. 104:29  Скриеш ли лицето Си, те се смущават; Прибираш ли лъха им, те умират И връщат се в пръстта си.
Пс. 104:30  Изпращаш ли Духа Си, те се създават; И подновяваш лицето на земята.


Точно затова Христос казва:

Йоан 5:26  Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

Точно в този пасаж Христос разкрива, че Бог не е просто ЙХВХ, а че давайки живот на Сина Си, Той вече изявява Себе Си на човечеството като БАЩА. Затова обещанието към Христовите ученици, не е да наследят някакво парче обещана земя в която да живеят в мир и благоденствие, а да имат вечен живот. Защото няма по-велико нещо в цялото Творение освен това - Бог да предаде своя вечен Живот на Сина Си, а от него този живот да се предаде на Неговите ученици.

Няма и не може да има по-голямо благословение за човешкия род от такъв дар. Ето защо няма и не може да има по-велико име на Бога от името БАЩА.

Но да се върна на въпроса на RedBaron. Най-вероятно окултното "As above, So below" е някаква извратена версия на Христовите думи "Да бъде Твоята воля, както на Небето, така и на Земята."


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 938
Даа, винаги когато се навлезе в детайлите на дадено нещо следва много по-задълбочено разбиране на всичко свързано с него.

Благодаря на Бог, че ти е дал знанието за това нещо.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]