Author Topic: Какво е "мъдрост" според Писанията?  (Read 7482 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Какво е "мъдрост" според Писанията?
« on: September 10, 2009, 19:03:38 PM »
Въведение:

С оглед на огромната нужда от разбиране на терминологията на Божието Слово, бих искал да стартирам серия от теми в които да се изследва същината и смисъла на някои от най-важните и основни термини в Писанията.

В настоящата тема искам да започна с думата "мъдрост" която бих искал да изследваме задълбочено, не само като етимология, но и като значение, същност и приложение. С други думи да преровим Писанията с цел да си изясним каква реалност стои зад тази дума в цялото Божие Слово.

Обновяването на умовете ни изисква да обновим термините с които боравим според Писанията, а не според вървежа на този свят, който е изпразнил думите от оригиналното им значение с цел да лиши човеците от дълбочините на Истината.

Всеки който би искал да се включи с пълна сериозност и на основание на Писанията в тази тема е добре дошъл да го стори.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #1 on: September 10, 2009, 19:34:25 PM »
Най-добрият и обилен източник за мъдростта е книгата Притчи.
За да прибавя още материал за размисъл, ще си позволя за цитирам цялата 8 глава:

Pro 8:1  Не вика ли мъдростта? И разум не издава ли гласа си?
Pro 8:2  Тя стои по високите места край пътя, На кръстопътя;
Pro 8:3  Възгласява на портите, при входа на града, При входа на вратите:
Pro 8:4  Към вас, човеци, викам, И гласът ми е към човешките чада.
Pro 8:5  Вие, глупави, разберете благоразумие, И вие, безумни, придобивайте разумно сърце
Pro 8:6  Послушайте,, защото ще говоря хубави неща. И ще отворя устните си да произнеса правото.
Pro 8:7  Защото езикът ми ще изговори истина. И нечестието е мерзост за устните ми.
Pro 8:8  Всичките думи на устата ми са справедливи, Няма в тях нищо лъжливо или опако.
Pro 8:9  Те всички са ясни за разумния човек, И прави за тия, които намират знание.
Pro 8:10  Приемете поуката ми, а не сребро, И по-добре знание, нежели избрано злато.
Pro 8:11  Защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни, И всичко желателно не се сравнява с нея.
Pro 8:12  Аз, мъдростта, обитавам с благоразумието, И издирвам знание на умни мисли.
Pro 8:13  Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста.
Pro 8:14  У мене е съветът и здравомислието; Аз съм разум; у мен е силата.
Pro 8:15  Чрез мене царете царуват И началниците узаконяват правда.
Pro 8:16  Чрез мене князете началствуват, Тоже и големците и всичките земни съдии.
Pro 8:17  Аз любя ония, които ме любят, И ония, които ме търсят ревностно, ще ме намерят.
Pro 8:18  Богатството и славата са с мене; Да! трайният имот и правдата.
Pro 8:19  Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, И приходът от мене от избрано сребро.
Pro 8:20  Ходя по пътя на правдата. Всред пътеките на правосъдието,
Pro 8:21  За да направя да наследят имот тия, които ме любят, И за да напълня съкровищницата им.
Pro 8:22  Господ ме създаде като начало на пътя Си, Като първо от древните Си дела.
Pro 8:23  От вечността бях създадена от начало, Преди създаването на земята.
Pro 8:24  Родих се, когато нямаше бездните, Когато нямаше извори изобилващи с вода.
Pro 8:25  Преди да се поставят планините, Преди хълмовете аз бях родена,
Pro 8:26  Докато Господ още беше направил земята, нито полетата, Нито първите буци пръст на света.
Pro 8:27  Когато приготовляваше небето, аз бях там, когато разпростираше свод над лицето на бездната.
Pro 8:28  Когато закрепваше облаците горе, Когато усилваше изворите на бездната,
Pro 8:29  Когато налагаше закона Си на морето, Щото водите да не престъпват повелението Му, Когато нареждаше основите на земята.
Pro 8:30  Тогава аз бях при Него, като майсторски работник, И всеки ден се наслаждавах, Веселях се винаги пред Него.
Pro 8:31  Веселях се на обитаемата Му земя; И наслаждението ми бе с човешките чада.
Pro 8:32  Сега, прочее, послушайте ме, о, чада, Защото блажени са ония, които пазят моите пътища.

Pro 8:33  Послушайте поука, Не я отхвърляйте и станете мъдри.
Pro 8:34  Блажен тоя човек, който ме слуша, Като бди всеки ден при моите порти, И чака при сълбовете на вратата ми,
Pro 8:35  Защото който ме намери намира живот, И придобива благоволение от Господа;
Pro 8:36  А който ме пропуска онеправдава своята си душа; Всички, които мразят мене, обичат смъртта.


Тук мъдростта е представена като личност, сякаш Исус говори. Но от друга страна пише че Господ, я е създал като началото на пътя си. Много интересно.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Подход:

Като начало бих споделил какво аз бих направил в случай на подобно изследване. Като помощно средство за изучаването ще използвам софтуера на e-sword с инсталирани почти всички налични към програмата английски, гръцки,еврейски и български версии на Библията и речници и инструменти към тях. Това ще ми даде възможност да се задълбоча в значението на оригиналните думи, в техните корени, произход, употреба и начини на превеждане. И процеса би трябвало да бъде описан както следва:

1. Като начало бих изпитал мотива си за подобно изучаване. Защо искам да го направя? Защото съм гладен за истината, защото искам да разбирам Божието Слово, защото искам да съм полезен съд в делото на Царството или защото искам да се окича с превъзходни знания и да високоумствам над останалите? Чистия мотив и богоугоден ще отвори врата за това Святия Дух да участва в това изучаване, докато нечистия мотив ще изкриви абсолютно всичко от самото начало и ще отблъсне Духа на Истината.

2. Второто нещо е да смиря сърцето и ума си до степен да не си въобразявам, че с моя интелект и мощни софтуерни инструменти ще съм в състояние да разбера каквото и да е, ако не е Божията милост и благоволение. Ще гледам да си припомня, че отделен от Него, нищо не мога да сторя, но всичко ще бъдат само плътски напъни, които ще са вредни и за мен и за околните. Ще си припомня, че "знанието възгордява, а любовта изгражда" - и ще търся не знание, по познаване на Бога в истина, което ще произведе любов към Него и към Неговата правда и истина.

3. Третото нещо е да изпитам себе си дали съм готов да се уча от това, което Божието Слово ще ми разкрие, без значение колко нетрадиционно и необщоприето може да се окаже. Без значение колко би скандализирало и разрушило досегашните ми разбирания.  Или всъщност имам скрита нагласа да си търся доказателства за нещо, което вече съм си намислил, че искам да извадя като извод от това изучаване. Този момент е ключов и ако пропуснем да изчистим сърцето си в това отношение от всяка традиция и предразсъдък, то всичко което ще постигнем е да се вкопаваме повече и повече в сегашните си заблуди.

4. Едва след като съм размислил внимателно над мотивите и намеренията си, бих пристъпил към изучаването, което бих започнал като прочета един по-един всички пасажи в Писанието (на български) в които се говори за мъдростта в една или друга форма. Всяка форма за думата "мъдрост" ще рече да проверя всички форми за които мога да се сетя:

- мъдрост, мъдростта, мъдър, мъдро, мъдрия

В случая имаме над 200 места в Писанието, където се говори пряко за мъдрост и производните й. Това изисква време да се прочетат всеки един при това в контекста им а не извадени извън него. Но в зависимост от наличното време, аз бих прегледал всичките набързо и после бих обърнал специално внимание на онези, които дават най-значимата информация за тази дума. На този етап това разглеждане го правя изключително с българските преводи.

5. Следващото нещо е да проверя еврейските и гръцки думи, които стоят зад преведените като "мъдрост". Обикновено ще има повече от една дума, като трябва да се отсее, коя е основната и да се изследва задълбочено в речниците и лексиконите за нейния етимологичен произход. И после да се изследват корените на думата. Изследването на произхода на думата често пъти дава светлина за определени нюанси в значението й, което от своя страна много помага за схващането на значението на текста. Неразбирането на нюансите, които носи в себе си една дума, би ограничило дълбочината на схващане на духовната й същност.

6. Бих проверил също какво казват наличните тълковни речници за тези думи на английски и евентуално български език. За последния предпочитам старото издание на Webster от 1828-а година. Старите речници съдържат много по-задълбочени и верни дефиниции от новите, при които думите умишлено са направени по-плитки и празни от съдържание. Също така речника на Webster взима под внимание Библейските дефиниции и употреба на думите. Което е от голямо значение и полза. Въпросния речник го има като безплатен модул към e-sword програмата.

7. От тук нататък всичко е размишление, сдъвкване, смилане, пак размишление, пак сдъвкване, молитва, чакане, вникване и пак отново и отново, пасаж след пасаж, дефиниция след дефиниция, нюанс след нюанс. Докато в един момент завесата се разкъсва и просветление започва да навлиза с пълна сила, лъчи на яснота и разбиране препускат през ума и радват сърцето. И ако Бог благоволи в определен момент ума и духа ни може да се отвори по такъв начин, че да прегърнем блестящо, трайно, плодоносно, здраво, твърдо и непоклатимо откровение според Писанията и Духа на Истината. Реки на жива вода ще потекат от утробата при достигане на откровение върху Божията Истина, които ще повлияят трайно не само нас но и други около нас, за Божията Слава и за прогреса на Неговото Царство. А това е и целта на това изучаване и ние не трябва да я губим от поглед.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #3 on: September 13, 2009, 13:49:11 PM »
Едно от значенията на думата "мъдрост", което днес убягва е "способност да упражнява изкусно дадена дейност" или не знам по какъв друг начин да го нарека:
Изход 28:3. И кажи на всичките умни мъже, които Аз изпълних с дух на мъдрост, да направят одежди на Аарона за освещение, та да Ми свещенодействува.
...
Изход 31:6. И, ето, с него Аз определих Елиава, Ахисамахов син, от Дановото племе; и на всеки който е с мъдро сърце, Аз турих мъдрост в сърцето му, за да направят всичко що съм ти заповядал:
...
Изход 35:25. Тоже и всяка жена, която имаше мъдро сърце, предеше с ръцете си и принасяше напреденото - синьото, моравото, червеното и висона.


Думата, която се използва като "мъдрост" в тези пасажи може да се преведе като "способен" или Бог е дал "способност да...".

Думата може да се преведе и "изкусен", но за "изкусен" се употребяват други думи в Словото, които имат повече значение на "прилежен", "сигурен да извърши". За някои певци се употребява тази дума.

Йосиф беше наречен "мъдър" точно по думата "способен да". Исус Навиевият син също беше наречен "мъдър" със значение "способен да" (същата дума).

В повечето пасажи, където съм изследвал за думата "мъдър" не става въпрос за интелект, нито за знание, но по-скоро за "способност". Способността е нещо повече от знание. Ето пример:

Еклисиаст 9:15. Но в него се намери сиромах и мъдър човек, И той с мъдростта си избави града; Но никой не си спомни за онзи сиромах човек.

В наши дни "мъдрите" се считат за тези, които могат да "дадат акъл", но в Словото мъдрите се считат тези, които са способни да направят нещо. Разбира се в резултат на това могат да дадат акъл, но вече от опит.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #4 on: September 13, 2009, 18:12:59 PM »
Интересното е че самото първо споменаване на думата "мъдрост" в Библията е свързано с проникновение в занаятчийските професии, както отбелязва и Тихомир.

Този аспект на мъдростта ако и не изчерпателен е много добра начална и отправна точка за схващането на тази реалност. Първите неща, които ни дава Бог в Писанието са много важна отправна точка за всичко останало, и ако започнем да мислим за мъдростта по начина по който за първи път е описана в Писанието, то това определено, ще започне да размества пластовете инерция и погрешна традиция в умовете ни.

Може би тук някой би казал, че подобна мъдрост, която се изразява в изкусност в занаятите е просто светска, земна мъдрост, която идва от този свят, обаче не това е, което казва Писанието:

Изх. 31:2  Виж, Аз повиках по име Веселеила сина на Урия, Оровия син, от Юдовото племе;
Изх. 31:3  и изпълних го с Божия Дух в мъдрост, в разум, в знание, и във всякакво изкуство;
Изх.31:4  за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед,
Изх31:5  и да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, за изработването на всякаква работа.


Удивително. Мъдростта за тези неща, не е земна и светска, но слиза от Божия Дух, според както е написано ясно и недвусмислено. Това означава ли че всеки човек, който е изкусен в тези неща е пълен с Божия Дух? Далеч не мисля. Разликата идва от целите. Бог изпълни тези хора с мъдрост, разум, знание и изкусност - не да правят кариера, но да изпълнят Божиите цели и намерения, както се вижда ясно и от целия контекст в който е казан горния пасаж.

Приложението на мъдростта обаче в тези пасажи би трябвало да ни даде яснота за същността на това как мъдростта се дефинира и какво е нейното естество като библейска реалност.

В същото време бих искал да вметна и това, че когато става въпрос за "изкусност" в даден занаят или изкуство - света използва думата "талант" и "талантлив", което се възприема като вродена даденост, която едни имат а други нямат. Християните са изкопирали тази дефиниция от света без да се замислят. Понеже Библейската дефиниция за способност в областта на занаятите и изкуствата - не е талант, а мъдрост. И НЕ идва вродено, а се придобива чрез усърдно старание (според както ни учи книгата Притчи) и/или специфична намеса на Божия Дух.

Друг аспект на който бих искал да обърна внимание е освен условието човек да бъде посветен на Божиите цели, за да бъде изпълнен с Божия Дух "в мъдрост, в разум, в знание, и във всякакво изкуство", то според това, което казва Писанието, той трябва да има и "мъдро сърце"

в Изх. 28:3 където е преведено "умни мъже" всъщност се казва "мъдри по сърце", като за същото се говори и в Изх. 31:6, 35:25  и на други места. Т.е Бог не избра кого да е да изпълни с Духа на мъдрост, но избра хора, които освен че бяха готови да се предадат на Божиите цели - имаха и  мъдри сърца.

Сега какво е мъдро сърце и как човек може да придобие такова ще оставя като въпрос за размисъл, както ще има възможност да схванем това като продължим да изучаваме темата.Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #5 on: September 14, 2009, 09:20:17 AM »
Интересното е че самото първо споменаване на думата "мъдрост" в Библията е свързано с проникновение в занаятчийските професии, както отбелязва и Тихомир.

**************

Според мен пропускате първата и най- главната направа и първият и най- изкусен създател, творец, Който по вдъхновение (ентусиазъм; ен- теос-....) започна и създаде световете, направи земята, небесата, реките, езерата, животните, накрая и човека създаде по Свой образ и Свое подобие.

Тъй че, още преди да ДАДЕ от Духа Си, можете да обърнете внимание, както и Джони горе даде стих, че Бог ПРЕДИ ВСИЧКО Сам започна да твори, да прави неща.

Сега можете да обърнете внимание и на думата творец, създавам, майсторя, правя изкусно, по вдъхновение, извойвам и подобни.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #6 on: September 14, 2009, 10:32:17 AM »
Това за което говорим до момента е първото място в Писанията в което се среща думата "мъдрост", а не за първото проявление на мъдростта в историята на вселената.

В развитието на темата ще стигнем и до останалите пасажи.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #7 on: September 14, 2009, 16:03:28 PM »
Това за което говорим до момента е първото място в Писанията в което се среща думата "мъдрост", а не за първото проявление на мъдростта в историята на вселената.

В развитието на темата ще стигнем и до останалите пасажи.

Без ни най- малко желание за нещо отрицателно и с извинение за отклонението, искам да отбележа, все пак, че преди Писанията Е Той, накрая, при свършека, е Той. Изследването на думата "мъдър" спрямо и в писанията не може да пренебрегне факта, че Той, Богът,  е олицетворение на самите писания, на самата мъдрост, сила, знание, разум, интелект, съвършенност и тнт атрибути.

В началото бе словото, словото беше у Бога и словото бе Бог. и тнт - чрез самият Него станаха световете и всичко, Той е самата мъдрост, преди Мойсей да напише първата буква на "Начала", Е Бог, Бог ще бъде и след "Разкритие" (или ако предпочитате - "Откровение").

Така че, дори и чисто процедурно "Битие" да е преди "Притчи", то Бог е преди и "Битие" и преди "Притчи".

Както каза и Йоан :

 • 27. Той е който иде след мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата му.

Простете за отклонението, но намирам за редно да го напиша.
Владо.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #8 on: September 14, 2009, 16:13:13 PM »
Не можах да разбера точно забележката, но ще отговоря на това, което успях да разбера от съобщението...

Доколкото чета говорим за думата "мъдрост" и Този който е поставил думата "мъдрост" в истинското й значение на съответните й места е знаел какво прави. В момента изследваме каква е тази дума и какво означава. Не разбирам точно какъв е проблемът и защо пишеш това, което пишеш... и каква е връзката с това, че Бог е първи...

Още повече беше цитирано главно от книгата Изход като едно от първите места, а не толкова от Притчи.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #9 on: September 14, 2009, 16:45:50 PM »
Тихомире,

аз не съм направил никому никаква забележка, нито пък смятам, че има проблем. Ти ако виждаш подобни неща, е отделен въпрос.

-1- Джони написа откъс от Притчи,
-2- ти започна да пишеш спрямо "Изход"  и занаятите
-3- Уочман написа "Интересното е че самото първо споменаване на думата "мъдрост" в Библията е свързано с проникновение в занаятчийските професии, както отбелязва и Тихомир.
"
-4- спрямо -3- аз изразих кратко мнение, касаещо 1 и 2, също.

Не виждам никакъв проблем, вече се извиних, че прекъсвам мъдруването/ размислите ви относно писанията. Това е .
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Shema

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 33
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #10 on: September 15, 2009, 02:12:28 AM »
След стиховете в Изход, не е зле да се споменат и тези  във Второзаконие, четвърта глава.


Втор. 4:5 Ето, аз ви научих повеления и съдби, според както Господ моят Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите.
    
6 И тъй, пазете и вършете ги; защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: Ето, мъдри и разумни люде са тия на тоя велик народ.Виждаме, че в повеленията и съдбите, отразени в Божия закон, се намира мъдростта, а и благоразумието на Божия народ.

Освен това разбираме, че това не е нещо имагинерно, а - нещо съвсем ясно и забележимо и за останалите племена, за да могат и те да отсъдят - "мъдри и разумни люде"!

Ако се замислим, колко ли пъти са можели непокаяни хора, виждайки нашата обхода, да изрекат същите думи и за нас, вярващите в Месията - "мъдри и разумни хора"?
Второзаконие 20:3
Слушай, Израилю! вие пристъпвате днес да се биете против неприятелите си; да не премалнее сърцето ви; не бойте се, нито се смущавайте, нито се ужасявайте от тях;

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #11 on: September 16, 2009, 13:58:40 PM »
Преди всичко пасажа от Второзаконие свидетелства за това, че Бог очаква неговите хора да бъдат мъдри и разумни по отношение на това какво значи праведно управление и справедливи присъди, за да може техния живот да бъде организиран и управляван мъдро и според правдата. И не само това, но Той очаква хората му да предизвикат удивление в невярващите около тях относно нивото на мъдрост и разбиране, което имат. Точно както се случи със Соломон, всички народи идваха да чуят мъдростта му и се удивляваха.

Вместо това онова, което виждаме е че християните в някои отношения даже са по-големи идиоти от невярващите, с което си заслужават напълно подигравките. Причината? Лъжливото евангелие което се проповядва по църквите и което стратегически държи християните далече от пътищата на мъдростта и разбирането. От амвоните те не само не биват учени на мъдрост и разбиране, но и биват връзвани в лъжи които ги блокират от това да се научат как сами да придобиват мъдрост и разбиране. Точно както е писано:

Лука 11:52  Горко но вас, законници! Защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #12 on: September 16, 2009, 23:29:48 PM »
Уочман,

извинявай много, пак ще прозвучи като заяждане, но цитираният стих касае влизането в царството на Господарят, а не произволно отнемане на някакъв ключ на някакво знание.

Знанието = знанието относно Божието царство и Него.

Ключа = разпоредбите, които Бог им Беше дал като на настойници Свои, а те се оказаха неверни.

Редица притчи говорят именно за това - настойниците от слуги се бяха превърнали в зли господари и безумни самоуправници.

Съжалявам за нетематичността.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Re: Какво е "мъдрост" според Писанията?
« Reply #13 on: September 17, 2009, 00:51:39 AM »
Ами vminev, аз да не говоря за влизане в университет или в българската армия случайно? Нищо в Писанието не е произволно, нито аз говоря за нещо си произволно. Ето за какво знание и мъдрост говоря:

Quote
Преди всичко пасажа от Второзаконие свидетелства за това, че Бог очаква неговите хора да бъдат мъдри и разумни по отношение на това какво значи праведно управление и справедливи присъди, за да може техния живот да бъде организиран и управляван мъдро и според правдата.

Това според тебе няма нищо общо с Божието царство така ли? Че си решил, че съм говорил за някакво "произволно знание", а пък то ставало въпрос за царството.

Научи се да осмисляш, нещата които вече са казани и не припирай да пишеш прибързано неща, за които после да казваш, че съжаляваш. Най-добре не ги пиши и няма да съжаляваш, нито ще се налага да се отклонява темата още повече за да ти се отговаря.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.