Author Topic: Как разбирате пасажа от Йоан 8: 12- до края?  (Read 27645 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Тихомир пише на едно място:
Quote
Ами вярващите Юдеи, които бяха наречени от Него чада на дявола? - за справка - Евангелие на Йоан 8:30 - до края.
От текста, сякаш излиза, че Исус нахока и натири, вярващите в Него юдеи. И не само - като че ли вярващите в Исус, се държаха много арогантно с Него и имаха желание да Го убият???!!!
Исус им каза направо, че не са от Бога, а са чеда на Дявола.
"Вярващите" уж в Исус юдеи, влизат в една разправия с Него.

Мисля, че този текст не се разбира правилно от Тихомир.

Да се пренесем на мястото на събитията:
Исус говори на събраните хора от народа: Аз съм светлината на света...
Фарисеите, които също са там, Го обвиняват в лъжесвидетелство.

Исус говори за Своя Отец, че е пратен от Него, отгоре.
За това че ако не повярват в Него, ще умрат в греховете си.
Загатва за Своята смърт, че в Него ще се изпълнят пророчествата, както ги е дал Отец в Писанията.
Загатва им, че Той е самият Израилев Бог (Аз Съм), дошъл при тях, скрит зад завесата на човешкото си тяло.
Като говори тези думи, мнозина повярват в Него, от струпалите се хора. (30 ст.)
Исус знае, кои са повярвали в Него и се обръща към тях, макар че те не са отделно, а са заедно с други колебаещи се и с други, които са откровени критици.
Но Исус се обръща към повярвалите, както една благовестителска проповед се отправя към много хора, обаче посланието го чуват само повярвалите.
"- Ако стоите в Словото Ми, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни."

Тези думи не се харесват на юдеите критици.

И те веднага Го репликират (33 ст.). Ние сме свободни, Авраамовото потомство никога не са били роби на никого.

Т. е. на Исус в случая не Му отговарят повярвалите юдеи, а привидно благочестивите критици - юдеи, които кроят планове как да убият Исус. И това на Него Му е известно, защото ги познава.

Тук става едно разделение между смесената група от юдеи- тези,  които вярват и тези, които са врагове на Христос.
Едните са от Божието потомство, а другите са враговете - от потомството на Дявола.

Моля, преди да дадете мнение, да прочетете разглеждания текст.

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
constant,
Ще се опитам да отговоря с въпрос.
Повярвали юдеи означава ли,че бяха новородени?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Здравей :)
И аз бих ти отговорил с въпрос:
Учениците на Исус, бяха ли новородени?

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
  Става въпрос за  случка преди да е дадена жертвата на кръстта.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Да, и аз за тогава.

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Повярване без новорождение и пребъдване в Христа не означава абсолютно нищо- поне за мен.

Joh 8:31  Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;
Joh 8:32  и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Бяха Го повярвали, а продължаваха да не казват истината-

Joh 8:33  Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги;

Как да не са били слуги, като бяха роби в Египет?
А какви бяха на римляните в него момент?

И Исус им обяснява,че трябва да се устоява в истината, а не да се вършат делата на дявола.

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Йоан 8: 33
Отговориха Му ...

Кой всъщност Му отговори - повярвалите юдеи или критиците юдеи?
Защото те са били заедно, пред Исус.
Имало е хора дошли да Го слушат, и хора дошли да Го хванат. (20 ст.)

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Не изключвам нито едните, нито другите.

kristiyanstoilov

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 23
Доколкото разбирам, в 8 глава на евангелието от Йоан при Исус идват книжници и фарисей, които по коварен начин искат да го изпитат, но не за да разберат как да постъпят правилно, защото те вече "знаят", нали са законоучители. Тяхната цел е да "хванат" Христос в богохулство, за да го убият.
Йоан 8 "... 3 И доведоха книжниците и Фарисеите при него една жена хваната в прелюбодейство, и, като я поставиха на сред, 4 казват му: Учителю, тая жена бе хваната в самото дело като прелюбодействуваше. 5 А в закона Моисей повеле нам, които са таквиз с камъни да ги убиваме; А ТИ ЩО КАЗВАШ ? 6 И ТОВА КАЗВАХА ДА ГО ИЗКУШАВАТ, ЗА ДА ИМАТ ДА ГО ОБВИНЯВАТ. А Исус се наведе долу и пишеше с пръст на земята. ...". Христос много добре познаваше хората, дошли да го изпитват, а именно духовни лицемери.
Матея 23 "...27 Горко вам книжници и Фарисеи, лицемери! защото приличате на гробища варосани, които изотвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с кости от мъртви, и с всякаква нечистота.
28 Така и вие извън се виждате на человеците праведни, но извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. ..."
Точно тези, които учеха другите как да изпълняват закона, точно те бяха закононарушителите. Пълни със злоба и коварство идват да изпитват Христос и тогава Той им казва: "...7 И като постоянствуваха да го питат, изправи се и рече им: Който от вас е безгрешен, той пръв да хвърли камик на нея.
8 И пак се наведе долу и пишеше на земята. ..." 
Фарисеите, които все още се навъртат там, пак идват при Христос, докато Той поучава и отново започват със своите провокации
 "...13 А Фарисеите му рекоха: Ти сам си за себе си свидетелствуваш: твоето свидетелство не е истинско. ..." След това Христос продължава, говорейки на фарисеите за своя произход и справедлив съд, докато говори мнозина повярват в това, което казва. И после се обръща към тези "новоповярвали" в Него юдеи "...30 Това като говореше, мнозина поверваха в него. 31 И казваше Исус на повервалите в него Юдеи: Ако вие устоите в моята дума наистина сте мои ученици. 32 и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. 33 Отговориха му: Семе Авраамово сме, и никога никому раби не сме ставали: как казваш ти: Свободни ще бъдете?..." 

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Гледайте да се придържате само към това, което е писано. Никъде не пише, че Исус се обърна към повярвалите в него "критици" или повярвалите в него "книжници и фарисеи", нито към "уж-повярвалите" юдеи. Пише ясно, че вярата е нещо, което може да се упражнява и от демоните.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
коя вяра визираш Тишо , която води към спасение , или някаква друга ?

 Демоните не упражняват вярата която упражняваме ние , например.Тяхната вяра не ги води към спасение , а е свидетелство за още по ужасен бунт към Твореца .
Мислиш ли , че под израза - " повярвалите в Него юдеи " се има впредвид , че тези юдеи са родени отгоре.Контекста ми подсказва че това не е така.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Да вярваш и да доказваш вярата си чрез дела са различни неща.

Яков 2:
17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
18 Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.
19 Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.
20 Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна?
21 Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника?
22 Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата;
23 и изпълни се писанието, което казва: "Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда"; и се нарече Божий приятел.
24 Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.
25 Така също и блудницата Раав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бърже през друг път?
26 Защото, както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва.

Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Вижте, защо се бъркате. Още нямаше никой роден отгоре, защото Христос още не се беше прославил. Тези, които бяха повярвали, още не бяха получили Светия Дух, че да бъдат родени отново.

Вгледайте се в текста и дайте мнение, ако желаете:
Кой отговори на Исус в Йоан 8 : 33 - повярвалите в Него юдеи или неповярвалите?
Обосновете се, защо мислите така.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
31 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;
32 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
33 Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни.


Какво толкова неясно има?
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Quote
Мисля, че този текст не се разбира правилно от Тихомир.

След като johnny_fx отговори на този въпрос, предполагам става ясно, че тук не става въпрос за правилно разбиране, а за цялостен прочит на пасажа. От пасажа се вижда, че вярващите могат да бъдат чада на дявола, тъй като и бесовете дори вярват, че чак и треперят от Бога, докато мнозина от вярващите човеци дори не треперят.

Вяра и страх от Бога не са достатъчни да бъде някой дете на Всевишния.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?