Author Topic: Прелюбодейството според Закона  (Read 3923 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

maran-atha

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 32
Прелюбодейството според Закона
« on: July 26, 2009, 22:27:39 PM »
Мисля, че ще е от полза да разгледаме и тази тема. Ето няколко въпроса по нея:
1. Кое деяние се счита за прелюбодейство?
2. Ако човек се покае за това деяние, какво трябва да е отношението ни към него?
3. Ако човек не се отвърне от прелбодейстовото си, какво трябва да е отношението ни към него?
4. Има ли разлика по отношение прелюбодейство, извършено от жена и такова, извършено от мъж според закона?
5. Ако човек се е върнал от прелюбодейството си, има ли право да бъде служител на Бог?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Прелбодейство според Закона
« Reply #1 on: July 26, 2009, 23:51:08 PM »
Мисля, че ще е от полза да разгледаме и тази тема. Ето няколко въпроса по нея:
1. Кое деяние се счита за прелюбодейство?
Престъпването на брачния закон.

Quote
2. Ако човек се покае за това деяние, какво трябва да е отношението ни към него?
Виж Давид.

Quote
3. Ако човек не се отвърне от прелбодейстовото си, какво трябва да е отношението ни към него?

  9. В писмото си ви писах да нямате общение с блудници,
  10. и не изобщо с блудниците на този свят или сребролюбците, или грабителите, или идолопоклонниците, тъй като тогава би трябвало да излезете от света.
  11. Но сега ви писах да нямате общение с такъв, който се нарича брат, и е блудник или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, или пияница, или хулител; с такъв даже да не ядете заедно.
  12. Защото каква работа имам да съдя и външните? Вие не съдите ли вътрешните?
  13. Външните съди Бог. Отлъчете нечестивия от самите вас.

Отлъчване от събранието на светиите и да не се събираме с такъв.

Quote
4. Има ли разлика по отношение прелюбодейство, извършено от жена и такова, извършено от мъж според закона?
Левит 20:10. Ако някой прелюбодейства с жената на друг мъж, ако прелюбодейства с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът, и прелюбодейката.

Quote
5. Ако човек се е върнал от прелюбодейството си, има ли право да бъде служител на Бог?
Зависи какво наричаш "служител на Бог". Давид беше ли служител на Бог? И все пак пише, че делото на Давид беше причина да се хули от страна на Господните врагове. Поради тази причина детето, което се роди от Витсавее, умря.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 894
Re: Прелбодейство според Закона
« Reply #2 on: August 04, 2009, 10:08:17 AM »
тишо , има правописна неточност в заглавието.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Прелюбодейството според Закона
« Reply #3 on: August 06, 2009, 12:53:00 PM »
За правописна "неточност" не съм чувал като термин. Има "фактологическа неточност" и "правописна грешка".

Обясни какво имаш предвид.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Прелюбодейството според Закона
« Reply #4 on: August 06, 2009, 13:12:20 PM »
То е видно, че за правописната /вече поправена/ грешка говори.
Няма какво да се обяснява, само да се внимава с изразяването.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Прелюбодейството според Закона
« Reply #5 on: August 06, 2009, 13:13:29 PM »
Аха, ясно. Щом е оправена.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3270
Re: Прелюбодейството според Закона
« Reply #6 on: August 06, 2009, 13:48:32 PM »
Да, аз я оправих.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.