Author Topic: Господната вечеря  (Read 12640 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Господната вечеря
« on: July 16, 2009, 13:10:31 PM »
Искам да разгледам малко по-подробно темата за Господната вечеря, тъй като у мнозина има неправилно разбиране и терминология относно това. Мнозина виждат богохулствата и идолопоклонството, но пак продължават да ходят там с едничката цел - "да вземат от Господната вечеря".

Преди да коментирам ще цитирам пасажа, който говори за това от гледна точка на очевидец:
Лука 22
И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него.
И им каза: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам,
защото ви казвам, че няма да я ям, докато не се изпълни в Божието царство.
И като взе чашата, благодари и каза: Вземете това и го разделете помежду си,
защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.
И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание.
Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.Също и пасажа, където апостол Павел напомня тази заповед:
1 Коринтяни 11
  18. Защото първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разцепления помежду ви; и отчасти вярвам това,
  19. защото е нужно да има и разделение между вас, за да се видят кои са одобрените между вас.
  20. И когато така се събирате на едно място, това не е да ядете Господната вечеря,
  21. защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите и така един остава гладен, а друг се напива.
  22. Какво! Къщи ли нямате, където да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви хваля.
  23. Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох — че Господ Иисус през нощта, когато беше предаден, взе хляб
  24. и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е (разчупено) за вас; това правете за Мое възпоменание.
  25. Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.
  26. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете (тази) чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде.
  27. Затова всеки, който яде този хляб или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.
  28. Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата;
  29. защото, който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си.
  30. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.
  31. Защото, ако съдехме сами себе си, нямаше да бъдем съдени.
  32. Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света.
  33. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.
  34. А ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не се събирате за осъждане. А останалите работи ще наредя, когато дойда.


Основната разлика между това какво се прави днес и какво пише в Словото е нуждата (днес) от "ръкоположени дякони и презвитери", които трябвало да "раздават" Господна вечеря.

В Словото няма такова нещо. Вижда се, че вечерята не е била за наяждане, но да участват в нея всички, според заповедта на Господаря. Вечерята не е "за вземане вкъщи", както днес се прави или за "раздаване по къщите", а е събитие, което става сред Тялото Христово, а не извън него.

Израел също са имали "Господна вечеря", когато са били в пустинята - манната, която са яли и Канарата от която са пиели. Въпреки това, че са участвали като едно в това, Бог не е благоволил в мнозина от тях и ги е уморил в пустинята, защото са се наричали с Неговото име, яли са от Неговата храна и са пили от Неговата Канара. По същия начин имаше и такива, които се полакомиха за повече от манната като ходиха да търсят и събота, когато им беше забранено, и измряха.

Никой не е раздавал нито манната, нито водата в пустинята. Не е имало ръкоположени "дякони" или "презвитери" или "старейшини", които да съберат манната за всички и после да им я разделят на порции. Всеки трябваше сам да си събере от манната.

По същия начин и с Господната вечеря не виждам никъде в Словото да има специално назначени хора, които да "раздават Господна вечеря". Самият термин "раздавам Господна вечеря" не е от Словото. В Господната вечеря се участва. Тя не е да си я вземеш вкъщи или да си я отнесеш, но да се участва заедно с останалите.

Разпознаването на Христовото тяло е изключително важно нещо в Господната вечеря и това са Господните люде, които също участват. Самоцелното и поединично "вземане" е грях, защото не се разпознава Господнето тяло, а Господнето тяло са Господния народ. От Господния народ ще бъдат наказвани тези, които не постоянстват да участват достойно. Затова знаейки, че (да речем) в едно събрание хората не вярват в истинския Бог, не може да има Господна вечеря, поради факта, че хората са далеч от Бога. Това е неразпознаване на Господнето тяло, наричайки "Господне тяло" нещо, което не принадлежи на Господаря (както вярващите в Исус в Йоан 8:31 и нататък, които вярваха в Исус, но все още не бяха Негови, но на дявола, докато не пребъдеха в Неговото учение и Той да ги освободи тогава).

Христос е заповядал да правим това, когато се събираме за Негово възпоменание. Това не означава всяка първа неделя, нито всяка седмица, но всеки път, когато се събираме за Негово възпоменание. Тези, които в момента не се събират с никого, поради липса на такива не вършат грях, защото "не вземат господна вечеря", защото първо не се "взема", а се "участва в нея", и второ - трябва да се разпознава Господнето тяло.

Други проблеми са с това, че хлябът се нарича "символ", както и чашата. Те не са символи, защото никъде не е казано такова нещо. Хлябът е тялото на Господа - Божиите хора. И участието в единия хляб е участие на единното тяло.


Разбира се, тези размисли са още много на повърхността на това, което е Господната вечеря, но исках да обърна внимание на основните проблеми с разбирането й и ритуалите, които са измислени покрай нея.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Господната вечеря
« Reply #1 on: July 16, 2009, 13:29:36 PM »
Това е много, много важна тема. Господното тяло, дадено в жертва и за нас, езичниците - каква велика милост!

И какво велико безумие е днес "честването", "взимането" на Господната вечеря (вечерята на Господарят Йешуа) от различните деноминации, които със самото си съществуване са явно доказателство за разделение, а с вземането на "Господната вечеря" са явно доказателство за лицемерието и фалша, защото делят и разцепват, пък взимат символ на/за единство. Отделно е доколко посетителите в тях са Христови, но пиша за самият виден акт.

Наистина е така :
Quote
Никой не е раздавал нито манната, нито водата в пустинята. Не е имало ръкоположени "дякони" или "презвитери" или "старейшини", които да съберат манната за всички и после да им я разделят на порции. Всеки трябваше сам да си събере от манната.
, но това е част от идеята за ръководство във вярата, за посредничество в същата.


Quote
Други проблеми са с това, че хлябът се нарича "символ", както и чашата (сигурно имаш впредвид "виното" в самата чаша, пълната с вино чаша, а не "чашата" като предмет отделно). Те не са символи, защото никъде не е казано такова нещо. Хлябът е тялото на Господа - Божиите хора. И участието в единия хляб е участие на единното тяло.

- и това е така - Тялото на Господарят е Неговата невяста, неговите изкупени и умити в кръвта, виното е кръвта Му, пролята за прощаване на греховете на мнозина.

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Господната вечеря
« Reply #2 on: July 17, 2009, 11:59:54 AM »
Тялото на Господарят е Неговата невяста, неговите изкупени и умити в кръвта, виното е кръвта Му, пролята за прощаване на греховете на мнозина.

Всъщност не пише, че виното е кръвта му, а "тази чаша е Новият завет в Моята кръв" или "Новият договор в кръвта на Месията". Примерно ако аз кажа, че правя нов договор с някого и в залог давам 1 агне - това е новият договор в моето агне, а не е "агнето". Цената е "агнето", но резултатът е новият договор. Затова чашата е новият договор (което е първостепенното), а не кръвта (което е важно, но е записано като средство, а не резултат).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Господната вечеря
« Reply #3 on: July 17, 2009, 12:40:01 PM »
Тихомит пише:
Quote
Други проблеми са с това, че хлябът се нарича "символ", както и чашата. Те не са символи, защото никъде не е казано такова нещо. Хлябът е тялото на Господа - Божиите хора. И участието в единия хляб е участие на единното тяло.

Т. е. , ти вярваш в претворяването на хляба в Тялото на Господа, а виното - в Неговата кръв, така ли?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Господната вечеря
« Reply #4 on: July 17, 2009, 13:13:04 PM »
Тихомит пише:
Quote
Други проблеми са с това, че хлябът се нарича "символ", както и чашата. Те не са символи, защото никъде не е казано такова нещо. Хлябът е тялото на Господа - Божиите хора. И участието в единия хляб е участие на единното тяло.

Т. е. , ти вярваш в претворяването на хляба в Тялото на Господа, а виното - в Неговата кръв, така ли?

Ако ми прочетеш внимателно предното съобщение, ще видиш, че чашата е новият договор в кръвта на Христос, а не чаша с кръв. И хлябът е Господнето тяло, което не е плът, а е Неговият народ.

Тези, които мислят, че е физическа плът не са разпознали Тялото на Господа.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Господната вечеря
« Reply #5 on: July 17, 2009, 14:15:00 PM »
Не мисля, че чашата може да се отдели от съдържанието си. Двете представляват едно цяло.

Истина е, че Хлябът представлява Божият народ, но в случая не става въпрос за това сравнение, а за жертвата, която прави Исус - предава Тялото Си на смърт - образ е разчупения хляб.

Учителят учи с примери и нагледни материали.
Неговите уроци, предадени така, не могат да се забравят никога.
Това е и целта Му:
25. Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият Завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.
  26. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете (тази) чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато Той дойде.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Господната вечеря
« Reply #6 on: July 17, 2009, 14:36:39 PM »
Точно така - нагледни реални неща, а не символи.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Господната вечеря
« Reply #7 on: July 17, 2009, 23:43:37 PM »
Quote
Всъщност не пише, че виното е кръвта му, а "тази чаша е Новият завет в Моята кръв" или "Новият договор в кръвта на Месията".

Да де - за мен чашата е завета, подпечатан с кръвта/виното.

Чашата е пълна с вино- завета е подпечатан с кръв.

Празна чаша е безсмислено, завет без кръв и/ или смърт не е завет.

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

maran-atha

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 32
Re: Господната вечеря
« Reply #8 on: July 19, 2009, 11:09:45 AM »
В крайна сметка не разбрах какво трябва да правят двама човека (семейство) които не посещават църква и съответно не "взимат" Господна?
Ето вкъщи си стоят - какво трябва да правят? Или нищо да не правят? В смисъл трябва ли да правят в къщи нещо подобно на това в църквата с хляба и виното?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Господната вечеря
« Reply #9 on: July 20, 2009, 11:52:28 AM »
Когато Исус постанови Господната вечеря, той я постанови на 12 човека. Те със сигурност не съставляваха "църквата в Ерусалим", но после се прибавиха и още хора.

Не виждам да е имало разделение на това, че в еди кой си ден от седмицата, когато се събира дадено семейство с външни хора е разрешено да се "взема" господна вечеря...

Това, което виждам е глагола "събирате", който означава "общение в, което участва повече от 1 човек".
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Господната вечеря
« Reply #10 on: July 20, 2009, 19:20:02 PM »
Абсолютно съм съгласен с Тихомир.

Със съпругата ми взимаме сами Господна вечеря, заедно с децата, които вече (доколкото могат) разбират и е голямо благословение.

Малките често ме карат да правя "Боскодна вечейя"/т.е.- Господна вечеря/ и заедно се молим и си спомняме какво извърши Сина на Бога на Голгота и Го хвалим и Му благодарим.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

constant

 • Изгонен
 • Допринасящ
 • *
 • Posts: 244
Re: Господната вечеря
« Reply #11 on: July 20, 2009, 19:37:27 PM »
Това е прекрасно!

maran-atha

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 32
Re: Господната вечеря
« Reply #12 on: July 22, 2009, 16:31:20 PM »
Как точно я правите - с безквасен хляб ли? Или и това е някаква религия? Може ли да се използва всякакъв хляб?
Освен това аз оставам с впечатлението (от Библията), че те не са взимали залчета хляб и не са пили от малки чашки, а направо са си яли доста хляб (буквално са вечеряли) и са си пили направо от солидна чаша. Правилно ли съм разбрал? Така ли трябва да се прави?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 483
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Господната вечеря
« Reply #13 on: July 23, 2009, 01:18:38 AM »
Мда, правилно си разбрал- аз също така чета, че пише.

Хляба, който меся е безквасен и съм се специализирал в няколкоминутното му приготвяне.

Нужно е да започнеш да го правиш и сам ще разбереш колко е лесно и приятно. Аз го правя така : изсипвам определена част от брашното в тенджера, прибавям сол и хубаво разбърквам с дървена лъжица. След това с лъжицата греба от брашното и го изсипвам обратно от малка височина /ръба на самата тенджера/с изтръскване - така брашното се "облагородява" с кислород/въздух. След това сипвам на око вода върху брашното със солта и разбърквам. Не работя с мерки - така готвя по принцип. Имам много точно око и не обичам рецептите - една лъжица-две лъжици... Получаващото се тесто не трябва да е ронливо, нито прекалено "мокро". Следва размесване на ръка, взимане на част от тестото и правене на хлебчета/ или / по- голяма пита. Които правя като с длани притискам парчетата тесто и така оформям бъдещите хлебчета, или пита.

Да, било си е вечеря с ядене, а не парчета от хляб и мънинки чашлета с винце /или- гроздов сок/. Най- големият куриоз - едни познати са взимали солети с гроздов сок- ами то нали Бог е знаел сърцата им.... А един пастор поради "грях в събранието", за да не "подведе някого в неразпознато ядене на Тялото Христово" им дъл обикновен хляб със сок...каква грижа, каква мъдрост, какво застъпничество за простолюдието !

 :-)

Поздрави.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

AxuToB

 • Изгонен
 • Посещаващ
 • *
 • Posts: 40
  • Бръснарят
Re: Господната вечеря
« Reply #14 on: January 13, 2010, 15:55:05 PM »
Това е много, много важна тема. Господното тяло, дадено в жертва и за нас, езичниците - каква велика милост!

И какво велико безумие е днес "честването", "взимането" на Господната вечеря (вечерята на Господарят Йешуа) от различните деноминации, които със самото си съществуване са явно доказателство за разделение, а с вземането на "Господната вечеря" са явно доказателство за лицемерието и фалша, защото делят и разцепват, пък взимат символ на/за единство. Отделно е доколко посетителите в тях са Христови, но пиша за самият виден акт.

Ами че те деноминациите са от Бог! Ха сега, стана интересно, а? Този тук вкарва ерес?

1 Коринтяни 11:19. защото е нужно да има и разцепление между вас, за да стане явно кои са одобрените помежду ви.

Ами православието, католицизма и протестанството? Но при всички положения Павел говори на вярващите хора в църквата. Във всеки град от една църква се нароиха 100 и всичките ли са за благословение, всичките ли са прави? А и не само глобално важи това, но и вътре в самите църкви.

Ам, Тихомир, къде пише, че се взима на всяко събиране? Иначе съм съгласен с Тихомир, че където няма вяра в Бога е безумие да се взима Господна вечеря.