Author Topic: Заповедите и обещанията, към Седемте Църкви от "Откровение"  (Read 4068 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

strannik

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
  • http://bratoliubie.alle.bg/
Здравейте.
Преди няколко години, четейки книгата "Откровение", нещо в нейните първи три глави, ми направи много силно впечатление и искам да го споделя с вас! Това за мен бе едно прекрасно Божие откровение, до което всеки истински последовател на Исус, достига рано или късно в живота си на вяра! А това е откровението за Плодът на дървото на Живота. Именно, че той (Плода) е  Безусловната ЛЮБОВ на Отца! Да, Божията бащинска Любов! Имайки това знание и четейки "Откровение", Бог ми даде да прогледна именно в самите стихове, към ангела на Ефеската Църква, в които се казва: "Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела... Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.". Прочитайки това, дойде и откровението, а именно, че обещанията на Исус, към всяка от седемте църкви в Асия, са пряко свързани с предходните думи и заповеди, към всяка една от тях, били те похвални или изобличителни. Тогава си рекох: Ако Бог смъмря този "ангел" на Ефеската църква (предполагам, това е бил нейният епископ), че е оставил Първата си Любов, а после, като обещание му казва, че ако победи, ще му даде да яде, от Божията Любов, която е всред Божия Рай, то би трябвало да има пряка връзка и при другите заповеди и обещания, към другите, описани в Откровение Църкви!
Благодаря на Бог, даде ми и тях!
А ето и самите духовно свързани стихове, към всяка една от тези седем църкви!

ЕФЕСКАТА ЦЪРКВА
"Но имам нещо против тебе, ЗА ДЕТО ОСТАВИ ПЪРВАТА СИ ЛЮБОВ"
"На оногова, който побеждава, ЩЕ ДАМ ДА ЯДЕ ОТ ДЪРВОТО НА ЖИВОТА, що е посред Божия рай"

СМИРНЕНСКАТА ЦЪРКВА
"БЪДИ ВЕРЕН ДО СМЪРТ, и ще ти дам венеца на живота"
"Който побеждава, НЯМА ДА БЪДЕ ПОВРЕДЕН ОТ ВТОРАТА СМЪРТ"

ПЕРГАМСКАТА ЦЪРКВА
"Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валаака да вкара в грях синовете Израйлеви, ТА ДА ЯДАТ ИДОЛОЖЕРТВЕНО и да блудствуват"
"На оногова, който побеждава, ЩЕ ДАМ ДА ЯДЕ ОТ СЪКРОВЕНАТА МАННА, и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име що никой не знае, освен оня, който го получава"

ТИАТИРСКАТА ЦЪРКВА
"Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Йезавела, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстя рабите ми да блудствуват и ядът идоложертвено. И дадох и време да се покае за блудството си, но тя се не покая. Ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея - В ГОЛЯМА СКРЪБ, ако се не покаят за делата си"
"И който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам ВЛАСТ НАД ЕЗИЧНИЦИТЕ, и ще ги пасе с жезъл железен, като глинени съдове ще се строшат, както и Аз получих власт от Отца Си; и ще му дам утринната звезда"(за потвърждение в Духа на това откровение относно Тиатирската църква, прочитам и края на стих 23ти, където Христос заявява:) - "И всеки му от вас ще въздам според делата му"

САРДИЙСКАТА ЦЪРКВА
"Зная твоите дела носиш име, че си жив, а си мъртъв. Буден бъди и укрепвай останалото, което е на умиране; защото не намерих делата ти съвършени пред Моя Бог. Помни, прочее, как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец, и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но в Сарди имаш няколко души, КОИТО НЕ СА ОСКВЕРНИЛИ ДРЕХИТЕ СИ, ТЕ ЩЕ ХОДЯТ С МЕНЕ В БЕЛИ ДРЕХИ понеже са достойни"
"Който побеждава, ТОЙ ЩЕ СЕ ОБЛЕЧЕ С БЕЛИ ДРЕХИ И НЯМА ДА ЗАЛИЧА ИМЕТО МУ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА, а ще изповядам името му пред Моя Отец и пред неговите ангели"

ФИЛАДЕЛФИЙСКАТА ЦЪРКВА
"Ти имаш малко сила и ЗАПАЗИ СЛОВОТО МИ И СЕ НЕ ОТРЕЧЕ ОТ ИМЕТО МИ."
"Оногова който побеждава ще направя стълб в храма на Моя Бог, и той няма вече да излезе вън, И ЩЕ НАПИША ВЪРХУ НЕГО ИМЕТО НА МОЯ БОГ, и името на града на Моя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето от Моя Бог и Моето ново име"

ЛАОДИКИЙСКАТА ЦЪРКВА
"ЗАЩОТО КАЗВАШ: БОГАТ СЪМ, РАЗБОГАТЯХ И ОТ НИЩО НЕ СЕ НУЖДАЯ, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол"
"На оногова, който побеждава, ЩЕ ДАМ ДА СЕДНЕ С МЕНЕ НА МОЯ ПРЕСТОЛ, както и Аз победих и седнах седнах с Отца Си на Неговия престол"

От тези духовно свързани стихове, аз достигам до истината, че това не е отминало слово, към отминали църкви в отминало време, но Слово, към цялата Църква на Господ Исус Христос, за всяко време, през всички тези 20 века и особено за този последен 21-ви век! И че това Слово не е "история", но винаги е било "настояще"! И че изобличенията към част от тези седем църкви, похвалите към друга част от тях, както и заповедите и обещанията към всички тях, са записани за всички истински Църкви днес, за да вникнат в дълбочина в тях, да ги проумеят и разберат, и да изберат в духа на коя от седемте да се намерят. И както Мойсей постави пред Израилтяните от една страна благословенията, а от друга проклятията, и им каза да избират (Второзаконие 28 глава), така и пред Църквата днес има поставен избор.

Избор, да остави първата си ЛЮБОВ ,
или да се покае и върши предишните дела, като за награда получи плодът на дървото на живота, който е безусловната ЛЮБОВ на Отца!

Избор, да бъде вярна до СМЪРТ ,
или да бъде повредена от втората СМЪРТ !

Избор, да яде идоложертвено - което е БОЖИЕТО СЛОВО лишено от Духа и осквернено в света,
или да яде от съкровената манна, която е БОЖИЕТО СЛОВО слизащо от небето, изпълнено с Духа и осветено в небето!

Избор за всички съставляващи Божията Църква, да бъдат хвърлени в голямата скръб, ако не се покаят за ДЕЛАТА си,
или да бъдат издигнати в позиция на власт над езичниците, ако пазят ДЕЛАТА Господни до край!

Избор, да бъдат будни с дела съвършени пред Бог, та да се облекат с БЕЛИ ДРЕХИ ,
или заспали, с ОСКВЕРНЕНИ ДРЕХИ и да се заличат имената им от книгата на живота!

Избор, ДА ЗАПАЗЯТ Словото на търпението и да не се отрекат от Името , за да бъдат ЗАПАЗЕНИ и те от часа на изкушението и да получат върху си написано Името на Бог, Новия Йерусалим, и "Моето ново име". Да избор да запазят твърдото, яко и непоклатно Слово Господне и да станат твърди, яки и непоклатни стълбове в храма на Живия Бог,
или ДА НЕ ЗАПАЗЯТ това що имат и друг да вземе венеца им.

Избор, да станат ЗЕМНИ ЦАРЕ , на земни престоли, разбогатели и от нищо не нуждаещи се,
или НЕБЕСНИ ЦАРЕ - седнали с Христос на Неговия престол!
"Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви."
Исая 58:4

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3336
Quote
Именно, че той (Плода) е  Безусловната ЛЮБОВ на Отца!

Би ли споделил на кои Божии думи базираш съждението че любовта на Отца е безусловна? Например точно в писанията към 7-те църкви в Откровение, винаги има УСЛОВИЕ, за да се изпълни и обещанието.

И въобще като чета в Писанията виждам, че любовта на Отца е доста условна. Като например:

Йоан 14:21  Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.

От думите на Исус по-горе за мен е без съмнение, че както любовта на Отца, така и на Сина са условни, сиреч има условия при които тя се получава. И въобще цялата концепция за безусловна Божия любов я има само най-вече в книжките на американските мисионери, и не се намира в Писанията. Аз лично думата "безусловен" никъде не съм я срещал в Писанието, и въобще не виждам да присъства в Библията концепцията за безусловно каквото и да било.

Ти как мислиш дали не трябва да се преосмисли тази концепция в светлината на Писанията?

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

strannik

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 96
  • http://bratoliubie.alle.bg/
Да! Думата "безусловна" наистина ми остана като знание, от книга на американски автор публикувана на части в списание "Братска любов"! Спомням си, че в това списание беше пълно с какви ли не плътски тълкования на Словото, но тези части от тази книга, която превеждаха и публикуваха, наистина ме впечатлиха. Това бе през 97-99 година. Тогава за първи път "чух", някой да казва, че Плодът на дървото на Живота е Любовта на Отец! Но те наистина бяха написали и "безусловна", което и съм запомнил! Няколко години по късно прочетох и от наш автор същото, но без да казва, че е безусловна! Това ми направи впечатление, но не съм се замислял, че между двете твърдения, има противоречие. Всъщност, лично аз съм разбирал под "безусловна", това, че Божията Любов не е като условната човешка любов, която "обича ако...", "обича при условие че..."! Но сега след твоя постинг, наистина се замислям, какво ли е имал в предвид самия автор, като "безусловна"? Инак е ясно, че колкото и Бог да обича всички хора и да иска да се спасят и да дойдат на покаяние, Той няма да направи компромис със Своята Святост!
Благодаря за корекцията!
"Ето, вие постите за препирания и карания,
И да биете с нечестиви пестници:
Не постете както днес
За да се чуе горе гласът ви."
Исая 58:4