Author Topic: Още за предопределението  (Read 17333 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Още за предопределението
« Reply #30 on: May 31, 2009, 22:37:45 PM »
Аз едно не мога да разбера - защо си мислите, че увереноста, която дава Господ за спасението, непременно трябва да даде порочно успокоение на новородения и картбланш да живее плътски, защото не може да отпадне? Постоянно повтарям, че говоря за новородените хора, но явно не разбирате много добре какво има в предвид библията под този термин. Ами ето какво е новороден човек:

Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.
3 И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.
4 Всеки, който върши грях, върши и беззаконие, защото грехът е беззаконие;
5 и знаете, че Той се яви да носи греховете. В Него няма грях.
6 Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
7 Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен.
8 Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
10 По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си...
...Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
2 По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди
3 защото ето що е любов към Бога: да пазим неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.
4 Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.
5 И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?...
...Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.


В този пасаж 2 пъти се повтаря фразата, че роденият от Бога човек не съгрешава и даже, че не може да съгрешава, което от контекста на посланието се разбира, че никой новороден човек не може съзнателно да извършва грехове, а ако извърши несъзнателно някакъв грях, той не може да остане в него - покайва се и не го повтаря. Родения от Бога човек, с новото си естетсво НЕ ИСКА И НЕМОЖЕ да живее в греховете. Родения от Бога човек ОБИЧА ГОСПОДА И ИСКА ДА ПАЗИ НЕГОВИТЕ ЗАПОВЕДИ, те не са тежки за него.
Не мога да разбера защо развивате тезата, че родения от Бога човек, щом е сигурен в спасението си, ще пожелае в един момент да заживее плътски, да се отдаде на греховете и...да се върне в старото си естество?!? Тази теза е напълно обратната на това, което казва библията - прочетеното по-горе. Тя е несъстоятелна. Вашата презумция е, че трябва винаги вярващия да се държи в "здравословен страх" да не изгуби спасението си. Това го учат в повечето деноминации и е вид механизъм за повечето пастори.
От Словото, обаче, аз разбирам, че Бог иска всички Негови чада да имат пълната увереност в спасението си и тази радост да е освобождаващата ги сила да са дързостни и смели Негови последователи, знаещи, че никой и нищо не може да ги отдели от Отец им. Това е сила да Му служат с радост, да извършват волята Му, да изпълняват заповедите Му, а не мотива за успокоение в греховни действия. Те НЕ МОГАТ да живеят по стария начин, защото са РОДЕНИ ОТ БОГА! Това го казва библията, не аз! 
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Още за предопределението
« Reply #31 on: May 31, 2009, 22:56:28 PM »
Valipeti,

Разсъждаваш така, защото всичкото, от което хората са научени да се страхуват по "църквите" е за СВОЕТО СИ спасение, а не от Бога. Това не е страх от Бога, а себичен страх. Ти говориш за този себичен страх.

Затова и смяташ, че ние така мислим, когато говорим за страх. В Словото не се говори за страх от това да си загубиш СВОЕТО (било то и "спасение"), а да загубиш Бога и Бог да ти обърне гръб. Затова Мойсей и други Божии хора не искаха Бог да отнеме присъствието си.

Фактът, че ти отричаш "здравословния страх" (за който споменахме на друго място) показва, че не знаеш за друг страх, тъй като този (за който говориш), и за който никъде в Словото не се говори, е небиблейски. Ако не беше така, би казал, че наистина трябва да има страх от Бога, защото така е писано.

Сега върни се в Езекиил и прочети за това как на праведния всичките дела ще му бъдат забравени, когато извърши неправда, и тогава го съпостави с прочетеното в Йоановите послания, който пише до вярващите, а не до невярващите.

Ясно се вижда от Словото, че родените от Бога, осиновените, присадените, могат да бъдат откъснати и хвърлени в огъня. Присаждането на калем кара калемът да започне да пие от сока на корена и това новоражда този клон за нов живот. Ако този клон не дава плод, той се отсича и се хвърля в огъня.

Помисли за това.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Още за предопределението
« Reply #32 on: May 31, 2009, 23:28:28 PM »
 Словото пише , да се страхуваме от Този който може да хвърля в пъкъла.
Това също е свързано със загуба на живота .
Колкото и плътско да се струва това на тишо и бай фейт например.

Себичен страх , всеки страх е себичен , тишо.Да се страхуваш от Бога , означава , да се страхуваш че Той може да те погуби , тоест да ти отнеме единственото което имаш- живота си.

А че всичкото ни благо и щастие е в Святия Бог и в Неговата прослава е истина , и то чудесна истина която никой не оспорва.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Още за предопределението
« Reply #33 on: May 31, 2009, 23:49:02 PM »
Интересно, че това за хвърлянето в пъкъла Исус го казва на учениците си, а не на невярващите. Че за какво им е да се боят от Бога, който хвърля в пъкъла, щом те имат "гарантирано място щом са родени от Бога"?... А пъкълът е място, където е Божия гняв до вечни векове.

Исус също казва, че който обича живота си ще го загуби.

Да се страхува някой от Бога, защото Той ще му вземе това, което си е направил като идол е нещо като "сделка с Бога".

Интересното е, че ВЪПРЕКИ, че споменах за това от какво се страхуваха Божиите хора, ти, small axe, игнорира тези примери, дадени от Бога, и продъжи да опитваш да нагласиш това, което пише с това, което искаш да кажеш.

А това, което си мислиш, small axe, че имаш - живота си, е самозалъгване, за да си го пазиш. То си пише ясно, че и ние не сме свои си. Колко повече живота ни.

Затова пише, че трябва да търсим първо Небесното Царство. Един войник, когато отива на война, той не отива, за да се бие, за да запази живота си, а да се бие за царството.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Още за предопределението
« Reply #34 on: May 31, 2009, 23:57:36 PM »
родените от Бога разбират тези неща за които говориш , Тишо.Но неродените не ги разбират.Нужно е да се уплашат , понеже те имат единствено живота си.
Кой е между учениците?Юда.
Кой днес се подвизава между верните? Неверните.
Ако останеш в греха , Тишо , и теб Бог ще хвърли в пъкъла , както и мен.
Но роденият от Бога не остава в греха.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Още за предопределението
« Reply #35 on: June 01, 2009, 00:00:44 AM »
Роденият от Бога е дух, а ти си в плът, която не е избавена от греха. Това го пропускаш. Пише за едни хора (Галатяни), които започнаха усъвършенстване в духа, а после продължиха в плътта. За тях Павел каза, че може и да са напразно повярвали.

Толкова много примери ти дадохме и всичките бяха игнорирани и си приказваш все едно и също.

Предупрежденията на Исус - игнорирани. Предупрежденията на Павел - игнорирани. Примерите в Словото за праведните, които после съгрешават и биват отсечени - игнорирани. Дори каза, че не вярваш такива неща да стават.

И накрая имаш дързостта да кажеш, че няма от какво да се покайваш... Ама, че заблуда, small axe. Това му се вика вавилонско пиянство.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Още за предопределението
« Reply #36 on: June 01, 2009, 10:42:06 AM »
eхх , тишо ,вавилонско пиянство....  как лесно ги казваш такива неща.
Не е просто нещо да си се опил от виното на разпаленото блудстване на вавилон.Не бързай с квалификациите , че нещата са страшни.

Примерите които ми давате са пречупени през призмата на вашата доктрина , която сте приели от вашите учители.Не си мислете , че не може да сте заблудени.

Вярвай си , че Господ може да те погуби , ако те е родил от Духа си и си негов син , твоя воля.

Но Господ не е такъв какъвто ти си мислиш . Той никога няма да осъди  тези които са Негови , понеже осъди Сина си вместо нас.
Ще осъди тези , които никога не са били Негови и никога не ги е познавал , ако и те да си мислят че ги е познавал.Те продължават да вършат безаконие и сърцата им са необрязани.Горко им.
И така ти много се заблуждаваш!Дано Господ да ви отвори очите .

Неговите дарове и призванието са неотменими.

Толкова много неща които написах , не им обърнахте внимание.
Ето едно от тях.Доста пъти ви питах за групата която е една и съща от началото , до края.Предузнатите , които накрая са и прославени.Ако някой от тази група хора може да загуби спасението си , то това твърдение нямаше да може да бъде направено.Но вие все отбягвате този въпрос.
Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Още за предопределението
« Reply #37 on: June 02, 2009, 10:52:00 AM »
Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му...

Кога Бог ги предузна предопределените за Слава? Преди създаването на света, пише в Словото, защото и Агнето е заклано тогава. Кога ги записа в книгата на живота? Навярно пак тогава. Ако Бог знае предварително кои ще са предопределените за Слава, защо би записвал в книгата на живота такива, които не биха устояли до край, за да ги трие от там след това? Дали Той си играе на записване и триене? Не мисля. В библията има много подобни изрази, в които Бог си приписва човешки качества, за да направи разбираемо за нас посланието си. Едно друго такова е, че Бог си почина на 7-мия ден. В библията се обяснява, че Бог не се изморява, затова този израз за "почина си" не трябва да се разбира буквално, а да ни накара малко да си размърдаме мозъците, за да схванем какво иска да ни каже точно Словото. Същото е и с "изтриването" (заличаването) от книгата на живота - нужно е да се мисли, когато се чете и Святият Дух ще открива дълбочините, които са под повърхността - това е обещание!
Иначе в библията има описани много книги, не само книгата на живота. Има книги, в които Господ е записал всичките сълзи на праведните например, както и всичките дни и т.н. В Откровение се казва, че се отвориха "едни книги", освен книгата на живота. Така, че довода за записване и отписване на новородените, като доказателство за отпадането им, някак си не е състоятелен.

Ап. Йоан казва:

... никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал...Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога...Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.

Ако роденият от Бога, не може да съгрешава, понеже е РОДЕН, как може да спре зародишът му да пребъдва в Бога и той да поиска да не познава повече Родилия го и да си върше грехове с НОВОТО СИ ЕСТЕСТВО? Защо би поискал да не пази повече себе си и да се върне при лукавия?
Казвате, тялото все още е в греховно състояние, макар духа да е новороден. Но кой е по-силния - Този, Който живее вече в новородените или греха в тялото? Словото казва "никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал". А новородения човек и Го е видял и Го е познал - как ще тръгне да съгрешава с грешното си все още тяло?
Всичките предупреждения и увещания на Словото са за да имаме критерия, по който да се разпознава кой как стои. То е "огледалото", в което се оглеждаме всички и поправяме вида си. Но има някои, които не искат да се съобразят с този критерий. За тях Словото казва:

... който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал...Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава

А новородените не вършат съзнателно грях, защото са се предали да ги води Дъхът, Който живее в тях. Ето:

Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
15 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!
16 Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада.


Няма как новороден човек да не се управлява от Божия Дух, това е абсурдно. Ако живее плътски, той просто няма Духа в себе си - нито Го е видял, нито Го е познал! Може да се е смятал за "пръчка от Лозата", но никога не е допуснал "живителните И сокове" да потекат в него, затова и няма плод и се отрязва.
Вие казвате - "Трябва новородения да устои до край и да не се "разкандардиса", за да е спасен". С тази презумция, оставаме с впечатлението, че роденият от Бога човек, едва ли не се бори със зъби и нокти да устиска новороденото си състояние и всеки момент може да му свършат силите и да се предаде на греха. Така ли е? Какво означава да устои? И до каква степен да устои? Вие сигурни ли сте във възможностите си да "устискате" до край, щом възприемате тази идея? Ами ако нещо объркате и се окаже, че не сте устояли до края на виското ниво на изискване? Какво ще стане тогава? Изобщо, сигурни ли сте, че ще бъдете с Исус вечно, или ще видим накрая? "Ще видим" ли е стимула да ви кара сега да изпълнявате заповедите Му? Т.е. стремежа да спечелите удобрението като изпълнители на заповедите Му ли ? С кой мотив служите на Господа?
 
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Още за предопределението
« Reply #38 on: June 02, 2009, 11:21:31 AM »
Quote
Няма как новороден човек да не се управлява от Божия Дух, това е абсурдно. Ако живее плътски, той просто няма Духа в себе си - нито Го е видял, нито Го е познал! Може да се е смятал за "пръчка от Лозата", но никога не е допуснал "живителните И сокове" да потекат в него, затова и няма плод и се отрязва.

Това с пръчката, която не "допуска живителните сокове" го кажи на някой, който се занимава с плодни дръвчета...

Ако можеш и да ми намериш дефиниция, че "роден от Бога означава пръчка, която позволява да текат живителни сокове", ще се радвам да го споделиш. Както и ще ми е интересно да ми намериш за пръчка, която е присадена, но тапата за живителните сокове е сложена и те не могат да текат... и това означава, че не е роден от Бога. (?)

Всичките тези презумпции, че "не може", "не е възможно" са все неща, които не можеш да намериш в Словото. Аз там намирам, че може и затова са писани тези предупреждения.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 206
Re: Още за предопределението
« Reply #39 on: June 02, 2009, 12:37:39 PM »
Няма как новороден човек да не се управлява от Божия Дух, това е абсурдно. Ако живее плътски, той просто няма Духа в себе си - нито Го е видял, нито Го е познал!

Да те попитам, Валипети, коринтяните, които бяха плътски, те не бяха ли родени от Бога? Не бяха ли Го познали?

Обърни внимание на написаното от апостол Павел към римляните:

Римл. 8:12  И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да живеем плътски.
Римл. 8:13  Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвите телесните действия, ще живеете.


Първо, Павел ги нарича братя! Може ли да нарече някого "брат", който не е роден от Бога? Който няма Божия Дух? И после, към същите тези братя той се обръща с предупреждението: "ако живеете плътски, ще умрете" и пояснява "но ако чрез Духа..." Е, как така имат Духа, чрез Когото да умъртвяват плътските си страсти, пък могат да живеят плътски? Май апостолът ти противоречи, Валипети. Очевидно новородени хора ("братя"), които имат Божия дух, могат да не се управляват от Него, а да живеят плътски. А ти казваш, че "ако живее плътски, той просто няма Духа в себе си", което е точно обратното. Сега, човекът може временно да не е в крак с Божия Дух, но това не означава, че "няма Духа в себе си". Трябва да правиш разлика между нямане на Духа и непребъдване в Духа.

Това не е единственият пример в Писанията, който потвърждава тази истина. На галатяните апостолът пише:

Гал. 5:13  Защото вие, братя, на свободата бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.

Гал. 5:16  Прочее казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.


Е, как така те имат свобода, пък може да я използват "за угаждане на плътта"? И как братя може да не "ходят по Духа", а да "угаждат на плътските страсти"? (Защото за какво да им казва да ходят по Духа, ако те така или иначе не могат да ходят другояче?) Не би ли било по-логично--ако следваме твоята логика, Валипети--апостолът да им каже: "Братя, вас ви управлява Божият дух понеже сте родени от Бога, и няма как да съгрешавате. Хич да не се притесните, че може да изпаднете в изкушение."

Сега ние наистина трябва да гледаме плода, за да познаем дали едно дърво е добро или зло. И ако не виждаме плода на Духа в някого, ние можем да се запитаме дали той е роден от Бога? Но не е задължително, човекът да не е новороден. Защото плътски е възможно да живее и неутвърден божий човек, ако и не безкрайно да пребъдва в това си състояние. Това не означава обаче, че този човек не е новороден. Още повече, че апостолът пишеше на хора, които бяха във вярата и имаха Духа, а не на някаква произволна група от самопровъзгласили се християни, за които не е ясно в кое благовестие са повярвали, и какъв фундамент имат, и дали въобще може да се считат за братя.
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Още за предопределението
« Reply #40 on: June 02, 2009, 13:15:28 PM »
Quote
Това с пръчката, която не "допуска живителните сокове" го кажи на някой, който се занимава с плодни дръвчета...Както и ще ми е интересно да ми намериш за пръчка, която е присадена, но тапата за живителните сокове е сложена и те не могат да текат... и това означава, че не е роден от Бога.

Тези дето се занимават с лози и плодни дръвчета, казват, че всяка пръчка, която е на лозата е свързана изцяло с нея, така, че живителните сокове правят пръчката да се развива и да дава плодове. Ако дадена пръчка не дава плодове, има 3 варианта:

1. или не е свързана с лозата
2. или в пръчката не минават живителните сокове (сложила е тапата), което е равносилно на първия вариант
3. или лозата е сложила тапата на пръчката, за да не минават живителните сокове, което пак е равносилно на първия вариант

И трите варианта показват едно и също - пръчката и Лозата са 2 - независими един от друг обекта. Но тъй като за Лозата Исус третия вариант е несъществуващ, остават другите два в притчата.

Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.
5 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.
6 Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят.

Ти казваш, че новоповярвалия човек може да е пръчка от Лозата, която не пребъдва в Нея? Но Исус ти казва, че на Лозата няма такива пръчки, защото Отец ги отрязва.

Всяко растение, което Моят небесен Отец не е насадил, ще се изкорени

Отец не насажда някои "растения". Затова и някои си мислят, че са "пръчки от Лозата" , но не са. За тях става въпрос.

Quote
Всичките тези презумпции, че "не може", "не е възможно" са все неща, които не можеш да намериш в Словото. Аз там намирам, че може и затова са писани тези предупреждения.


Напротив, точно в Словото ги намирам, затова и пиша. А предупрежденията са, за да може всеки да знае и да следи състоянието си - да изпитва вярата си.

А сега кажи ти с кой мотив служиш на Господа!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Още за предопределението
« Reply #41 on: June 02, 2009, 13:35:13 PM »
Quote
Да те попитам, Валипети, коринтяните, които бяха плътски, те не бяха ли родени от Бога? Не бяха ли Го познали?

За коринтяните, които са били плътски, ето какво казва ап. Йоан:

Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.


Ако някой живее съзнателно в греховете - плътски - нито е видял Бога, нито Го е познал. Това трудно ли е за разбиране?

Quote
Първо, Павел ги нарича братя! Може ли да нарече някого "брат", който не е роден от Бога

Почти във всички послания обръщението е "братя" към тези, към които се изпращат. Нали не мислиш, че всички в тези събрания са били новородени?
Още това обръщение се е използвало и на други места в библията, например към онези от Содом и Гомор:

А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата зад себе си, и рече:
7 Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие.


Така, че може!

Поученията на апостолите са за:

... за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.


Така че добрите дървета ще дават добър плод винаги, а лошите, ако не се ашладисат, лош плод и те завинаги. Целта на градинарите е да ги превърнат в добри дървета, но не винаги става.
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Още за предопределението
« Reply #42 on: June 04, 2009, 00:34:49 AM »
Quote
Да те попитам, Валипети, коринтяните, които бяха плътски, те не бяха ли родени от Бога? Не бяха ли Го познали?

За коринтяните, които са били плътски, ето какво казва ап. Йоан:

Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

Ако някой живее съзнателно в греховете - плътски - нито е видял Бога, нито Го е познал. Това трудно ли е за разбиране?
Пише, че има такива, които са започнали да живеят в Духа (а това не става с "уж вярващи", както някой беше писал), а после за продължили в плът.

Това трудно ли е за разбиране?


Quote
Първо, Павел ги нарича братя! Може ли да нарече някого "брат", който не е роден от Бога

Почти във всички послания обръщението е "братя" към тези, към които се изпращат. Нали не мислиш, че всички в тези събрания са били новородени?
Още това обръщение се е използвало и на други места в библията, например към онези от Содом и Гомор:

А Лот излезе при тях пред вратата, затвори вратата зад себе си, и рече:
7 Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие.


Така, че може! [/quote]
Когато Павел, примерно, се обръща към синедриона с "братя", той говори с ясното разбиране на евреите за израза "брат" и това е било главно поради причината, че всички те са имали обща далечна кръвна връзка. В това отношение ние имаме същата такава кръвна връзка помежду си, защото сме произлезли от Адам.

В отношение към духовния аспект на думата "брат", вярващите са я ползвали, за да подчертаят общата си духовната връзка в Христос.

Павел говори именно на такива духовни братя. Брат не може да се стане без да си в същото семейство под господството на същия баща.

Вярващите от Йоан 8:31 и нататък, бяха вярващи в Исус, обаче баща им беше дявола. Това не ги правеше братя на Божиите деца.


Quote
Поученията на апостолите са за:

... за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.


Така че добрите дървета ще дават добър плод винаги, а лошите, ако не се ашладисат, лош плод и те завинаги. Целта на градинарите е да ги превърнат в добри дървета, но не винаги става.

В същия пасаж от Ефесяни чета за тези, които са имали Святия Дух:
Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум, помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;[/b]

Това ясно показва, че сред същите тези хора е имало такива, които са се обхождали като езичниците до момента на четенето на това послание.

Също казва и:
Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;

И не казва "сега сте светлина в Господа и не може да отпаднете, затова живейте както ви диктува отвътре... то все ще е правено, защото и да съгрешите, все ще е несъзнателно... така, че да не ви е грижа за това..."

Тези заповеди не са дадени напразно, а да се спазват. Ако не е възможно да се потъпчат, тогава какъв е смисълът от заповедта - само да се хаби мастило и хартия.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?