Author Topic: Как да разпознаваме кога някой е изпратен с власт?  (Read 11161 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Прашинка

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 71
Редакция Watchman: Нова тема беше създадена от офтопик в темата "Духът и Писанията".

Ученето и поучаването са нещо много различно от дискутирането. За поучението се иска власт свише, и всеки който не се покорява на поучение от изпратен от Бога човек има сериозни последствия за него (2Сол. 3:14, Тит 3:10,11).

Как да разпознаваме кога някой е изпратен с власт? По принцип нас все в това са ни обвинявали по църквите , че не се покоряваме на авторитет който е изпратен от Бога, и мен винаги ме е било доста страх, да не би наистина да пропускаме нещо.Тоест, доста хора казват, че им е дадена власт да поучават .От друга страна има вероятност човек, който е изпратен с власт, да го е страх да поеме отговорност и да прикрие поучението си зад думата дискусия. Така, че наистина, по какво се отличават думите с власт?               

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Тук малко се отклоняваме от темата, но ще отговоря кратко на този въпрос и мисля, че ако искате да го разгледаме в дълбочина трябва да се отвори нова тема или да се пише във вече съществуваща такава (Valipeti беше отворил подобна за овчарите-учители).

Отговорът е - по плодовете. В Откровение Исус казва към една от църквите, че са изпитали тези, които се наричат апостоли, a не са. Всеки, който се е нарекъл с някаква "титла" трябва да бъде изпитан. Много от сегашните такива юнаци не обичат да бъдат изпитвани и затова отбягват всякакъв възможен изпит, тъй като биха били разобличени като лъжливи.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Прашинка

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 71
Ако искате изтрийте тази тема  да не заема място .Аз следя "овчари-учители", те се препокриват до голяма степен.


biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Скоро четох и разсъждавах върху думите, че Исус говорел с власт, а не като книжниците. И се зачудих как точно те видяли тази власт в неговите думи. Това е на края на проповедта на планината, както я наричат:

 Матей 7:28. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му;29. защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.

Но когато прочетох пак неговите думи, от които те си правят дадения извод се видя ясно - Кой може да каже: Небето и земята ще преминат , а моите думи няма да преминат? Така според мене хората които са изпратени от него биха имали същия авторитет в думите си и същата увереност. Павел често казвал, че говори думи и откровения от небето.

Ето нещо важно: Ако някой вярва, че говори Божиите думи, то той ще се бои от Бога и също ще пази думите, които говори. Ако ти проповядва едно, но в живота си го изопачава, той явно не вярва на това, което говори и тогава не вярата е мотивът му, а нещо друго.

"Повярвах, затова и говорих."


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Quote
Ето нещо важно: Ако някой вярва, че говори Божиите думи, то той ще се бои от Бога и също ще пази думите, които говори. Ако ти проповядва едно, но в живота си го изопачава, той явно не вярва на това, което говори и тогава не вярата е мотивът му, а нещо друго.

Има друго нещо, че Божиите думи може да са изречени и от нечестиви хора, които ще погинат в нечестието си ако не се покаят, но думите на Бога си остават. Пример за това е първосвещеникът по времето на процеса срещу Господ Исус, както и пророкуването на Валаам, който умря като нечестив.

Божиите думи са си Божии думи.

Изпращането с власт не се разпознава в това дали човекът, който говори сам си вярва, че говори Божиите думи.

Разпознаването идва от тези, които слушат.

Ето защо:
Матей 7:28. И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението Му;29. защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.

Марк 1:22. И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.

И Самуил растеше; и Господ бе с него, и не оставаше да падне на земята ни една от неговите думи. И целият Израил, от Дан до Вир-савее, позна, че Самуил беше потвърден {Или: верен.} за Господен пророк

Потвърждението идва от Бога, а не от това какво човек си мисли или вярва.

Днес "вярата" се свежда до "субективен начин на мислене", който може и да е правилен, може и да не е. Това не е по Словото.

Според Словото вярата е твърда увереност за неща, които не се виждат.

Но както споменах вярата не е това, което потъврждава това дали някой е пратен или не, а Бог е този, който назначава на служба и потвърждава, защото Той е Господарят и само Той има право да назначава на служба.

Изпитването и разпознаването са нещо изключително важно и основно за Тялото Христово и това е нещо, което самият Исус поощрява:
Откровение 2:2. Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци, и си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, (а не са), и си ги намерил лъжливи;

Трябва да има изпитване и съдене на база Словото, за това дали един човек е наистина Божий служител, назначен от Бога или не.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Не мисля че схвана казаното от мене. Не казах, че някой си вярва. Казах че вярва че това, което говори е Божие слово и затова първо го пази и върши самия той и после учи останалите. Павел обяснява тази истина много пъти.

Намерих още нещо важно по темата:
И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
16 от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Крайна цел е да сме като Христос, да сме свързани всички в любовта - това определя и основните цели на истинския служител на Бога. Следователно, ако човекът не ни прилича на Христос, явно не е негов служител Ако не ни учи как да станем като него, явно не е негов служител. Ако сам той не е част от тялото христово, а е някакъв сектант - пак.

А иначе естествено че само Бог изпраща или прави служителите. Но ако някой иска да служи добро дело желае.
Така че потвърждението което днес проповедниците имат не винаги отговаря на Новия Завет. Избрала те е една секта от трима или триста души и ти се мислиш за истинен. Приличаш ли на Христос? - това е въпросът.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Отново преценката "приличаш на Христос" е субективна, тъй като анти-Христ също ще бъде подобие на Христос и мнозина от днешните вярващи ще тръгнат след него (защото е писано, че малцина ще бъдат спасени).

Оценката е дадена от Бога лично, който сам потвърждава слугата си за истинен.

Марк 16:20. А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.

Първата част "излязоха и проповядваха навсякъде" го виждаме и днес, но втората част не я виждаме често, тъй като нито Господ съдейства, нито потвърждава словото... а да ти кажа тези днешни "излезли и проповядващи" вярват, че това, което казват е Божие Слово. Нито един няма да ти каже, че не го вярва.

Това е същото като да отидеш сега в посолството на държавата Х, примерно, и да кажеш, че искаш да им смениш софтуера, който ползват, защото не е добър. Ти ще си вярваш, че това, което правиш е добро, но нямаш потвърждение от висша инстанция и нямаш заповед, за да видят хората и да те пуснат като потвърден такъв. Иначе ако са някои наивни ще те погледнат, че си примерно в костюм и ще те пуснат, но това ще е незаконно, защото те са си направили субективна преценка на базата на субективни фактори, а не на официални документи (потвърждение от висша инстанция).


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Словото вече е потвърдено , Тишо.

Днес има нужда , то да се сее.Знаменията , които са го потвърдили са добре описани.А Словото е същото.
Ако мислиш че хората днес ще повярват , понеже са видяли знамения , не непременно ще стане.
Прелюбодейното и грешно поколение и днес ще иска знамение , но няма да му се даде.

Ако случайно , Господ ти даде да правиш знамения проповядвайки Словото , пиши ми на лични съобщения . Но ако не ти даде , какво ще правиш , няма ли да се опитваш да сееш Словото около себе си , както Бог ти дава?

Словото ясно се потвърди , четем как , така че за нас остава да сме винаги готови да отговаряме с кротост и страхопочитание на всеки , който ни пита за нашата надежда.
А ако не ни питат , какво?Ще мълчиш ли?Ти ако искаш мълчи , аз ще се опитвам да им посоча текстове от Писанията , та дано Бог би им дал покаяние.
Тук никой няма претенции да е апостол.Спокойно.
Пол Уошър също не е апостол , нито е изпратен с глас от небето , но сее Словото.
Ако някой решил да проповядва сам от себе си , не бери грижа , Бог ще го свали н а земята , на колене , та да разбере че е нищо.Та чак тогава  , само човек който е убеден в своите си очи че е нищо и не заслужава нищо добро , може да бъде използван изцяло за Божия прослава.
Иначе както сам каза и ти , Бог може да използва и едно магаре , и пак ще си извърши намеренията :)

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Словото вече е потвърдено , Тишо.
Ако не си запознат, това, което говориш, е отново част от баптистката доктрина, която казва, че чудесата и знаменията са само за онези времена и вече няма нужда от тях.

За момента не смятам да ти показвам, че това е напълно погрешно, тъй като можеш да намериш сам пасажите, които опровергават това.

Спомни си за синовете на онзи магьосник, които също говореха Словото, но бяха никой, сиреч непознати за началствата и властите в поднебесната.

В Писанията се виждат много примери за пророци, които са отивали и са говорили (даже на много места не пише дали са говорили правилно или не), но се набляга не толкова на това какво са говорили, а на това, че Бог не ги е пратил.

Има изключително голяма тежест върху изпращането, върху което се набляга от самия Бог и е описано на толкова много твърде ясни и очевидни места. Проблемът е във виното на Вавилон, с което всички сме били опити, от което отрезняваме с всеки изминат ден.Quote
Днес има нужда , то да се сее.Знаменията , които са го потвърдили са добре описани.А Словото е същото.
Това потвърждава, че си дълбоко заквасен с тази баптистка доктрина.


Quote
Ако мислиш че хората днес ще повярват , понеже са видяли знамения , не непременно ще стане.
Прелюбодейното и грешно поколение и днес ще иска знамение , но няма да му се даде.
Защо слагаш точка там, където няма точка в пасажа и объркваш четящите? На това ли те учат твоите учители?

Ето какво пише:
Матей 12:39. А Той в отговор им рече: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона.

Както виждаш знамение му се даде на това поколение - възкресението от мъртвите на Господаря на Вселената. Това е голямо знамение, колкото и да го смяташ за нищожно (според това, което пишеш).


Quote
Ако случайно , Господ ти даде да правиш знамения проповядвайки Словото , пиши ми на лични съобщения . Но ако не ти даде , какво ще правиш , няма ли да се опитваш да сееш Словото около себе си , както Бог ти дава?
Това е проблемът, че Господ не ги дава "случайно" тези работи, както пишеш, а ги прави съвсем целенасочено и за определени хора - виж примерите в Словото. В друга тема бяхме ти казали да се поспреш малко и да осмислиш това, което пише в Словото, тъй като си много заквасен с лъжливи учения и виждам, че все още няма промяна в мисленето ти.

Quote
Словото ясно се потвърди , четем как , така че за нас остава да сме винаги готови да отговаряме с кротост и страхопочитание на всеки , който ни пита за нашата надежда.
А ако не ни питат , какво?Ще мълчиш ли?Ти ако искаш мълчи , аз ще се опитвам да им посоча текстове от Писанията , та дано Бог би им дал покаяние.
small axe, правиш ли разлика между изпращане с власт и споделяне на това, което пише?

Знаеш ли също, че "апостол" не е религиозна титла, а просто означава "пратеник"?


Quote
Тук никой няма претенции да е апостол.Спокойно.
Точно за апостоли, пророци, благовестители, овчари-учители си говорим в тази тема, а не за някой, който решил да отиде и да разкаже история.

Quote
Пол Уошър също не е апостол , нито е изпратен с глас от небето , но сее Словото.
Каква тежест има Пол Уошър в тази тема? Нито си го питал, нито го познаваш лично, нито си търсил свидетелства за човека. Виж как, когато не можеш да намериш примери от Словото, прибягваш към примери "от ежедневието", които обаче тук не се толерират.

Тук говорим за тези, които са от Библията, за които знаем, защото Бог е заповядал да бъде написано за наша поука.


Quote
Ако някой решил да проповядва сам от себе си , не бери грижа , Бог ще го свали н а земята , на колене , та да разбере че е нищо.Та чак тогава  , само човек който е убеден в своите си очи че е нищо и не заслужава нищо добро , може да бъде използван изцяло за Божия прослава.
Иначе както сам каза и ти , Бог може да използва и едно магаре , и пак ще си извърши намеренията :)
Това, че "Бог ще го свали на земята, на колене" откъде го разбра? От Божието Слово?

Сега ще ти покажа пророци даже, които и чудеса вършиха и пак Бог не ги "свали на земята на колене" и погинаха като нечестивци:
Матей 7:22. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?

Днес съм се нагледал и наслушал на самозвани апостоли, пророци, благовестители, овчари-учители. 99% от тях дори не познават текста на Писанията... а какво да говорим за фарисеите по времето на Исус, които имаха много повече правилни знания от днешните "превъзходни" служители и пак не бяха от Бога.И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Можете ли да ми кажете едно съвременно име на човек, пратен от Бог да говори слово от Него и да не пада нито една дума от казаното - Господ да потвърждава, че е изпратил дадения човек? Искам поне едно такова име.
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Каква е целта на знанието за такова име?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
задавал съм този въпрос , валипети.Тишо ,  пита защо ми трябва такова име , и така.
Сега виждам , че Мак , посочва един човек , на когото съм слушал някой неща.

Мак , посочи защо считаш , че той отговаря на стандартите на тишо.


Тишо , както съм ти писал и преди , нямам общо с баптиски доктрини.Ако някой възгледи съвпадат , нека е така.
Ти , тишо , игнорираш ролята на събранието при изпращането на даден вярващ , със дадена задача.
Това също може да стане под водителството на Божият Дух.Не , непременно трябва да се чуе глас , или да имаш видение.Не случайно ти посочвам пол уошър , но ти постоянно не обръщаш внимание.Казваш че не съм проучил въпроса?!Ами вземи го проучи ти и ми кажи , аз това съм проучил.

Аз разбирам , защо питаш - за какво са ни днес примери , нали имаме примера на апостолите.
Да , имаме ги , понеже имаме Писанията , както на Стария , така и на Новият завет.Там четем как вярващите са проповядвали Словото.Виждаме как Павел казва , че се радва и ще се радва , ако Словото се проповядва , независимо от какви мотиви.
Ти за мотивите на хората не се грижи , Бог има грижата.Като ти писах че ще свали на колене гордият , имах впредвид , че гордият  може да е негово дете , и той ще го смири.Понеже Бог на гордите се противи , а на смирените дава благодат.

Ти говориш за проповядване с власт , а другото е просто споделяне на вярата.Добре , нека я споделяме.Това прави и ти.Разни хора като бакалов и сие "апостоли" , нека си претендират че са апостоли , мен не ме интересува това , аз нямам такива претенции ,нито искам да имам.

Колкото за точката дето малко ме подозираш в нечестни помисли.Нарочно съм я сложил там.
Понеже това знамение се е изпълнило вече.Господ Исус възкръстна от мъртвите.
Ако мислиш че днес ще се даде друго знамение ..

Словото , Благовестието , тишо , е сила да спасение , на всеки който вярва / и за да не кажеш че имам зли умисли , ще допиша стиха/ , първо на юдеина после и на гърка.

какви знамения придружават твоята вяра тишо?Освен езиците , / за които съм скептичен , докато не ги запишеш и двама независими тълкуватели ги разтълкуват еднакво , ако изобщо говориш , разбира се/
Какви други знамения?Кажи , ще насърчиш всички ни.

Аз не говоря езици , не изцелявам, не гоня демони , не смея да пия отрова да проверя дали ще умра или не .Илиза тишо , че не съм повярвал , понеже никакви знамения не ме придружават.Как мислиш?Ето защо търсим да наблюдаваме примери от ежедневието . / мошеници като бени хин , копланд , и много други не са пример , понеже плодовете им се виждат , а и думите които говорят не е според Словото/
Затова ти посочвам Уошър , като пример за мен.За теб явно не е , или?Доколкото знам , той също не говори езици , и тн.Днешните примери също са много важни , не ги омаловажавай.

иначе това което пишеш го разбирам и ревността ти също.Така че , ако и да не стане ясно днес , кой проповядва с власт и кой не , поне ще стане ясна нуждата от споделяне на Евангелието , без изкривяване.Може би пък , за това да сме съгласни.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Каква е целта на знанието за такова име?

Искам да видя на практика един човек, такъв, за какъвто се говори тук.

Keith Daniel.

Дайте повечко информация за него, моля!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Quote
Дайте повечко информация за него, моля!
Ти поиска име, аз ти дадох, сега вече можеш самия да изпиташ, ако истински се интересуваш. Нарочно ти дадох името на английски, за да може да ти бъде по-лесно. Има достатъчно много информация.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8