Author Topic: Престъпването на границата на Божиите записани думи  (Read 2340 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
...да се научите чрез нас да не престъпвате границата на писаното, да се не гордее някой от вас с един против друг...


Много пъти се сблъсквам с хора, които съм чувал да говорят за "виждане на текста на Словото през духовни очи", за това, че "бог открил значението на даден пасаж на един така, а на друг иначе" или "всеки си тълкува Словото както иска" и други подобни.

Всички тези изрази имат едно общо нещо - бягане от значението на текста (на записаните Божии думи) и стремеж да се оправдаят различни други значения с цел налагането на нечий човешки авторитет над други хора.

Примерът на Божиите хора в Словото показва, че те уповаваха на авторитета на Божиите думи, а не на техните. На това днес мнозина му казват "биене със стихове" или "биене със Словото", което е позорно за тях самите.

Това, което е огромната разлика между времето, за което чета в Словото е, че тогава хората имаха повече способност за разбиране, докато сега имат повече способност за философстване. Не случайно с навлизането на гръцките философии сред вярващите се появяват и послания, в които пише да се страни от философстване и да не се прекрачва границата на писаното.

В Писанията никъде не откривам Бог да е призовал народа си да страни от философстване върху Словото Му, тъй като хората, които се бояха от Бога приемаха Божиите думи така както са и живееха според тях, според както Бог ги беше казал. Така и виждаме пророчествата за раждането, живота, смъртта и възкресението на Божия Син да се изпълнят точно така както са писани.

Днес всичкото престъпване на писаното води до гордост, тъй като някой решава, че ще добави без страх към значението написано в Словото и ще си позволи да презре това, което е писано. И не само това - ще започне да учи и други на това и ще започне да защитава своите си думи, тъй като Словото ясно ги отхвърля.

Термини, като "духовни очи" и други подобни са нещо, което не срещам в Словото, нито някой е загатвал за тях и е наистина мерзост да се говорят неща, които са свързани с духовния свят, който човеците не виждат, но си позволяват да говорят за духовни неща, за които никога не са прочели дали ги има или не. По същия начин са и изрази като "да поканиш Исус в сърцето си" и други подобни.

Интересното е, че това човеците го правят предимно с Божиите думи. Иначе като им дойде сметка за тока 20лв, те не отиват да платят 10лв, защото пише 20лв. Интересно тогава защо има човеци, които преиначават Божиите думи и казват, че това, което го пише "се разбира по различен начин и то е все вярно". Ако всеки пасаж от Словото всеки си го разбира лично както сметне за добре, тогава къде е истината?

Бог в Своята мъдрост е вдъхновил Петър да пише в едно от посланията си:

2 Петър 1:20. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;   21. защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

Единственото мерило тук е какво идва от Бога, а не какво е "частното обяснение на някого", тъй като пророчеството от Бога е истина за всички и тя идва от Бога и няма нужда човек да добавя или да отнема от нея.

Предупреждението да не се прекрачва границата на писаното е изключително сериозно и е пагубно за всеки да опитва да нагласи Божиите думи по ученията, на които е научен, измисляйки извинения като "трябва да се погледне през духовните очи" или "ти си го тълкувай по свой начин". Вместо това трябва да провери ученията, които е научен, чрез текста на Божието Слово, както правиха беряните с ученията на Павел и бяха наречени от Святия Дух - благородни, защото сравняваха с Писанията (или по-точно те сверяваха т.нар. днес "новозаветни учения на Павел" т.нар. днес "съдържание на книгата на Стария завет", което пояснява, че в нея са записани същите неща и няма нищо принципно ново).

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

biblical

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 51
Може би имат предвид очите на сърцето, като казват духовните очи.
18. и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, Ефесяни1:18

Проблемите днес са, че всички имат в себе си мисълта, че разбират писанията и това води до гордост. Павел ни учи така:
. Колкото за идоложертвеното, знаем че всинца имаме знание; но знанието възгордява, а любовта назидава. 2. И ако се има некой, че знае нещо, не е познал още нищо както требва да познава. 3. Но ако люби некой Бога, той е познат от него.

Така, че всеки, който мисли че знае, но това не го е довело до истинска любов към Бога, той не е разбрал още каквото трябва да знае. Познавам много християни, които имат знание за различни доктрини, но не съм видял във мнозина любов към Бога.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Как разбираш, че хората "нямат любов към Бога"?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?