Author Topic: Нощна стража  (Read 12564 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Silence

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 19
Нощна стража
« on: April 09, 2009, 15:10:02 PM »
Здравейте,
далече съм от мисълта да изчислявам времето на идване на нашия Спасител Господ Исус Христос, както адвентистите се излагат няколко пъти.
Но се натъкнах на няколко стиха, които ми направиха впечатление, и исках да споделя с форума.


Псалм 90
4 Защото хиляда години са пред Тебе Като вчерашния ден, който е преминал, И като нощна стража.


Една участничка в форум каза:
Нощна стража:

В старозаветно време часовете са се определяли от залез до изгрев, отговарящи според военния обичай на три нощни стражи (Пс. 90:4; Съдии 7:19; Изход 14:24 и др.)

Първата нощна стража е траела от 18-22ч., Средната нощна стража - от 22-2ч. и последната Сутришна стража - от 2-6ч.

По времето на НЗ тези три нощни стражи са били заменени с четири, според гръцкия и римски начин на разпределяне на стражите. (Лука 12:38; Марк 6:48). Названието на тези нощни стражи е:

- Вечер, Полунощ, Викът (кукуригането) на петела и Утро. (Марк 13:35)


Нещото което ме накара да мисля за тези нощни стражи е едно изказване на апостол Петър което звучи натъртено, и с някакъв скрит важен смисъл:

2 Послание на апостол Петър 3 гл.
7 Така със същото слово, и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.
8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.

9 Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.
10 А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите нажежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
11 Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие,
12 като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат!
13 А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.


Ако заместим текста в червено с нощна стража се получава:

8 Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, като нощна стража, и хиляда години като един ден.


Евангелие на Лука 12 гл.
35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени;
36 и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа.
37 Блажени ония слуги, чиито господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.
38 И ако дойде на втора стража, или на трета стража, и ги намери така, блажени са ония слуги.

39 Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата.
40 Бъдете, прочее, и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син ще дойде.

Марк 13:35
Бдете, прочее, (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли, или в среднощ, или когато пеят петлите, или заранта),Въпроса е на коя стража ще дойде Господ ?
- Вечерна (1000г.)  - Явно не е дошъл тогава.
- Полунощ (2000 г.) - ?
- Викът на петела (3000г.) - ?
- Утро (4000г.) - ?

Възможно ли е Господ да е казал в Светото Писание дори и на коя нощна стража ще дойде, но ние да не сме забелязали този стих ?


Евангелие на Матей 25 гл.
5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.
6 А по СРЕДНОЩ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!
7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.


Ако е вярно това вероятно тълкуване и тази зависимост в Библейските текстове не е случайна, можем да си направим извода че Господ Исус ще дойде около 2 хилядолетия след раждането си. Знаем от Светото Писание - пророк Захария 14 гл. че при пришествието на Господ Исус ще съществува държавата Израел на мястото си, нещо което се случи след почти 2 хилядолетия през 1948 г. и което според някой тълкуватели е смокинята която покарва и се разлиства:


Лука 13 гл.
5 Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете.
6 Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери.
7 И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята?
8 А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор;
9 и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.

Може би Господ Исус е който разкопа и насипа тор в Израел, но той не даде плод и беше отсечен през 70-та година от римската армия ?

Лука 20 гл.
9 И почна да говори на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време.
10 И във време на беритбата прати един слуга при земеделците за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен.
11 И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен.
12 Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.
13 Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат.
14 Но земеделците, като го видяха, разискаха помежду си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.
15 Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето?
16 Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това рекоха: Дано не бъде!

Исая 5 глава
1 Сега ще пея на любезния си, Песен на обичния си за лозето Му. Любезният ми имаше лозе На много тлъсто бърдо.
2 Окопа го, и очисти го от камъните, И насади го с отбрана лоза, Съгради кула всред него, Изкопа още и лин в него; И очакваше сладко грозде, Но то роди диво.
3 И сега, ерусалимски жители и Юдови мъже, Съдете, моля, между Мене и лозето Ми.
4 Що повече бе възможно да се направи за лозето Ми, Което не му направих? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, То роди диво?
5 И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си; Ще махна плета му, и то ще се похаби; Ще разбия оградата му, и то ще се потъпче;
6 И ще го запустя; не ще да се подреже нито прекопае, Но ще произведе глогове и шипки; Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него.
7 Защото лозето на Господа на Силите е Израилевият дом И Юдовите мъже са садът, който Го зарадва; И Той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие, - Правда, но ето вопъл.

Осия 9:10
Намерих Израиля, че беше за Мене като грозде в пустиня; Видях бащите ви, че бяха като първозрелите на смоковницата В първата й година; Но те отидоха при Ваалфегора, Предадоха себе си на това срамотно нещо, И станаха гнусни като обичните си идоли.

Евангелие на Лука 21 гл.
25 И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните.
26 Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
27 И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.
28 А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
29 И каза им притча: Погледнете смоковницата и всичките дървета.
30 Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото е вече близо.
31 Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство.
32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине докле не се сбъдне всичко това.

Евангелие на Матей 24 гл.
29 А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
32 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото.
33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това.
35 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.
Господ на не едно място сравнява Израел с лозе, маслина, и т. н. Ако това тълкуване се окаже правилно то покарването на смокинята трябва да е създаването на държавата Израел 1948 г. , и може би 32 стих казва че това поколение от 1948 г. ще преживее пришествието на Христа. Което във времеви интервал е към 2000 години - втората стража от тълкуването за стражите .

Всичко това са вероятни възможни тълкувания, нека да внимаваме да не изпадаме в заблуждение като адвентистите, защото Господ е казал че точния ден и час само Бог Отец знае. Но това не ни пречи да разгледаме всяко възможно тълкуване.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Нощна стража
« Reply #1 on: April 09, 2009, 15:24:19 PM »
Първо трябва да се започне оттук:

А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец.

Думите "нито Синът" са добавени от 2-ма нечестиви "редактори", с фамилиите Нестле и Аланд, които не са били вярващи даже. Техните редакции днес се ползват в библейските институти (съкратено "НА" или "NA") и в много от съвременните преводи и вкарват мнозина в заблуждение.

В Словото е записано ясно кога можем да очакваме да дойде Христос - след като дойде Антихрист и след като Ерусалим бъде превзет и половината от града взета в плен. Мисля, че тези събития са достатъчни, за да не изпадаме във фантастични пресмятания.

Контекстът, в който се говори за Господния ден е относно 1000 годишното царство, което е Господният Ден.

Относно пророчествата за събирането на Израел, аз чета, че Израел ще бъде събран и ще почива и Господ ще го пасе.

Това, което виждам днес е, че Израел е в постоянно притеснение и са една езическа страна, която отрича не само Исус Месията, но и самия Бог, тъй като мнозина от евреите там живеят като езичници. Всичко това ме навежда на мисълта, че има нещо гнило тук и то е най-вероятно това, че самото образуване на държавата Израел е било нещо изкуствено, а истинският Израел все още не е събран от Бога.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: Нощна стража
« Reply #2 on: April 10, 2009, 00:10:31 AM »
Quote
Въпроса е на коя стража ще дойде Господ ?
- Вечерна (1000г.)  - Явно не е дошъл тогава.
- Полунощ (2000 г.) - ?
- Викът на петела (3000г.) - ?
- Утро (4000г.) - ?

Писанието не казва, че ЕДНА СТРАЖА е 1000 години, а казва, че ЕДИН ДЕН е като 1000 години. Поради което горното е очевидно неправилно.

Quote
Евангелие на Матей 25 гл.
5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.
6 А по СРЕДНОЩ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!
7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.


Ако е вярно това вероятно тълкуване и тази зависимост в Библейските текстове не е случайна, можем да си направим извода че Господ Исус ще дойде около 2 хилядолетия след раждането си.


По среднощ има и друго значение, а именно падането на огромна духовна нощ:

Йоан 9:4  Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.

Младоженеца ще дойде посред нощта за която Той говори, че идва. Т.е първо трябва да дойде нощта. Това е в съгласие с написаното в Солунци, където се казва, че Господното пришествие няма да бъде докато ПЪРВО не дойде ОТСТЪПЛЕНИЕТО.

Това, което ние виждаме е началото на отстъплението, което предстои да се разгърне в огромни размери.

Деня и часа ние не можем да знаем, това, което можем и трябва да знаем е СЕЗОНА в който ще се върне Исус, и това ще е сезона на голямото отстъпление.

Държавата Израел, не е изпълнение на пророческото обещание за събиране на Израилтяните в обещаната земя, а е само подготовка за събитията от последното време. Да не забравяме, че в обещаната земя трябва да се съберат не само тези от дома Юда (днешните Jews), но и тези от дома на Ефрем - израилтяните от падналото израилево царство, със столица Самария.

В днешно време не само, че повечето юдеи живеят извън Ханаан, но дома на Ефрем е още разпръснат и следите му загубени.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Silence

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 19
Съвсем "случайно" втората стража (две хилядолетия) и покарването на смокинята (поколението от създаването на Израел) от вероятното тълкуване в предния пост, почти съвпада с поколението от "сексуалната революция" през 60-те години на 20 век, когато всеки морал беше изхвърлен в кофата за боклук и на мода стана "свободната любов" (т. е. свободния разврат).

Дали Апостол Павел говори за наши дни? :

2 Тимотей 3 глава

1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,
4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,
5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.
6 Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,
7 които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.
8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.
9 Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.
10 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,
11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.
12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.
13 А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.
14 А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил,
15 и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.
16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

Евангелие на Лука 17 гл.
.
.
23 И като ви рекат: Ето, тук е! да не отидете, нито да тичате подире им.
24 Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.
25 Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
27 ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички.
28 Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,
29 а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, -
30 подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.
31 В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад.
32 Помнете Лотовата жена.
33 Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.
34 Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.
35 Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави.
36 [Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].

 


Сега Израел е отново държава на картата на света и Господ Исус Христос може да дойде във всеки един момент. Гледайки следната новина и това което може да се разпали от този конфликт:

http://all.actualno.com/news_234372.html

си мисля дали няма да се окажем съвременници на Езекиил 38 гл. и Захария 14 гл.
В Евангелие на Лука 21 гл. е описано някакво бедствие пред което всички народи ще треперят и тогава ще дойде Господ Исус. Прочетох в интернет новинарски сайт че 2012 г. се очаква някакво подреждане на планетите (парад на планетите) и NASA очаква някакво значително покачване на слънчевата активност което може да причини повреждане на електрически уреди и смърт на хоспитализирани хора поради отказа на апаратурата в болниците.
А масово по филми и медии раздухват че календара на маите свършвал 2012 г. и всички атеисти, езичници и окултисти очакват края на света поради многото предсказания на врачките им и предсказвачите им.
Нас като християни такива неща само трябва да ни насърчат!

Исках да ви помоля нещо - не съм чувал някой да призовава с молитва Господ Исус Христос да дойде скоро, нека да се молим с такава молитва, защото е писано:


Откровение 22:17
И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.

Откровение 22:20
Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!


Честит Празник братя и сестри! Христос Възкръсна! И ще дойде скоро със своите ангели!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Нощна стража
« Reply #4 on: April 19, 2009, 12:16:13 PM »
Хилядолетията, които отброяваш са по нашия календар, а по еврейския (лунен) календар, годините са други.

Създаването на държавата Израел е различно от събирането на Израел от Бога и обръщането им към Бога.

Писано е, че когато Бог събере Израел на едно място, те ще се обърнат към Бога. Вече са изминали 60 години, откакто е създадена държавата Израел и такова нещо не виждаме. Ако някой каже, че трябва време за това, бих дал пример за връщането на Израел от Вавилон, което връщане стана за сравнително кратко време (както четем в Ездра и Неемия). Тези, които се завърнаха тогава, се обърнаха с цялото си сърце към Бога и знаем какво направиха - напуснаха чуждите жени, които бяха взели, че даже и децата, които бяха им народили. Не знам дали някой се е замислял колко сериозно трябва един евреин да се отнася към Мойсеевия закон, за да го зачете в такъв сърцераздирателен момент - деца, които се раждат, на които са се радвали, с които са играли и в един момент трябва да ги напуснат.

В тези 60 години виждаме Израел като една предимно езическа държава и даже няма и помен все още от това обръщане, за което говори Словото.

Писано е, че това обръщане ще доведе до възкресението от мъртвите, за което четем, че ще стане при пришествието на Христос. От своя страна, пришествието на Месията не може да стане, докато не дойде първо антихрист. От своя страна, идването на антихрист ще бъде предшествано с голяма заблуда, чието развитие в момента виждаме. Тази заблуда ще "опие" народите. Идването на антихрист ще бъде предшествано с факта, че беззаконието ще достигне своя връх. Това ниво на беззаконието се отнася най-вече за тези, които се наричат вярващи, но баща им е дявола, както и четем във 2 Тимотей 3, където ясно виждаме, че става въпрос за вярващи (както и виждам изпълнението на Римляни 1 в наши дни, където вярващи открито казват, че са хомосексуалисти и, че нямало нищо лошо в това, въпреки ясните Божии думи, според които Бог мрази това).

Писано е още, че всички народи ще въстанат против Ерусалим и ще тръгнат срещу Ерусалим. Това не означава непременно, че в Ерусалим ще има само евреи, но в пророчествата се говори, че ще има такива. Това означава, че все пак евреите ще бъдат събрани по един или друг начин (но не това, което Бог нарича "завръщане при Него"). Днес виждаме все повече и повече да се навдига вълна срещу евреите по всякакви начини, както и видяхме участници във форума открито да наричат (според своята религия) Богът на Авраам, Исаак и Яков "еврейският идол", както и виждаме мнозина да подкрепят Мартин Лутер, който е мразил евреите.

Всичко това е крачка към изпълнение на Писанията. Щом всички народи ще се опълчат против Ерусалим, значи ще има или ще си измислят, някаква причина за това.

А относно 2012г и нещата, които се говорят за това - всичко това може да бъде използвано за кондициране на народите (вижте колко рано се казват тези неща), защото все пак пише, че антихрист ще дойде с големи знамения и всякаква сила, което ще учуди народите и ще го последват като подобие на Месия. В момента има доста технологии, които могат да симулират проблем в електроуредите и да предизвикат подобия на северното сияние в небето. Не знам дали сте се заглеждали в небето над градовете да се види колко много дири от "реактивни самолети" има и какви са изобщо тези дири и за какво са. Примерно такива дири не оставят пътническите самолети. Военните самолети също не оставят такива дири, защото трябва да са незабелязани. Тогава защо им е на тези самолети да разпръскват химикали в небето? Който е любопитен нека потърси за "chemtrails" в youtube.com или google.com.

Мнозина от вярващите, които са днес по църквите ще последват антихрист, тъй като липсва познаване на Словото и мнозина вярват, че Христос ще дойде преди антихрист, въпреки ясните думи на Святия Дух. Това е изпълнението на пророчеството, че Бог праща заблуда към тези, които не са обикнали Истината ("...Твоето Слово е истина..."), но ходят по своето си сърце.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Silence

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 19
Земетресения?
« Reply #5 on: May 09, 2009, 22:20:00 PM »
Здравейте приятели,
незнам дали ви е направило впечатление, но откакто се случи земетресението в Италия:
http://world.actualno.com/news_231342.html при което загинаха около 300 души до този момент  - постоянно излизат през 3-4 дена в пресата информации за земетресния в различни части на земята. Лично аз досега в съзнателния си живот не съм срещал толкова начесто информация за земни трусове, и затова се чудя дали това е "нормално" и просто до тогава не са отделяли толкова внимание на тези земетресния и информацията за тях не е достигала до нас, или това е нетипично и "ненормално" - нещо се случва.

Знаем от думите на Спасителя Господ Исус Месията че в последните дни ще се умножат трусовете:


Матей 24:7
Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове.

Марк 13:8
Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.

Лука 21:11
и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси и големи знамения от небето.

Земетресение с магнитуд 5,3 по Рихтер разтърси Индонезия
09 май 2009 | 15:03 | Агенция "Фокус"
Джакарта. Земетресение с магнитуд 5,3 по Рихтер разтърси Индонезия, съобщиха от Националния сеизмологичен институт на САЩ. Епицентърът на земния трус е бил на около 105 километра западно от Медан на индонезийския остров Суматра.
До момента няма данни за жертви и разрушения.
http://www.focus-news.net/?id=n1180093

Земетресение с магнитуд 3,9 по Рихтер беше регистрирано в Гърция
09 май 2009 | 12:55 | Агенция "Фокус"
Атина. Земетресение с магнитуд 3,9 по Рихтер беше регистрирано в Гърция, съобщава в електронното си издание гръцкият “Елевтерос типос”. Земният трус е усетен рано тази сутрин в района на Ксилокастро. Земетресението е било на дълбочина 5 км.
http://www.focus-news.net/?id=n1180024

Земетресение разтърси Мексико
08 май 2009 | 15:06 | Агенция "Фокус"
Мексико. Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер разтърси Мексико, съобщиха от Националния сеизмологичен институт на САЩ. Епицентърът на земния трус е бил на около 165 километра югозападно от мексиканския град Оаксака.
До момента няма данни за жертви и разрушения.
http://www.focus-news.net/?id=n1179596

Земетресение в Чили и Аржентина
08.05.2009 20:20
Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано в четири региона на Чили и две провинции на Аржентина, съобщи агенция ЕФЕ. За момента няма информация за жертви и разрушени. По данни на чилийския Институт по сеизмология, епицентърът на земния трус е бил на територията на Аржентина, недалеч от границата с Чили. /БГНЕС /
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2141111Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Нощна стража
« Reply #6 on: May 10, 2009, 01:16:21 AM »
Ето повече размисли в тази тема.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Silence

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 19
Re: Нощна стража
« Reply #7 on: May 10, 2009, 17:49:44 PM »
Благодаря Тишо,
а ето и последното:

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер беше регистрирано край бреговете на Еквадор
10 май 2009 | 08:09 | Агенция "Фокус"
Кито. Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер беше регистрирано край бреговете на Еквадор, съобщиха от Националния сеизмологичен институт на САЩ. Епицентърът на земния трус е бил на около 710 км северозападно от Гуякил.
Земетресението е било усетено и на територията на Коста Рика.
До момента няма данни за жертви и разрушения.
http://www.focus-news.net/?id=n1180313

Забележете че не са 2-3 по Рихтер а от 4 нагоре и то из целия свят ...

Silence

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 19
Re: Нощна стража
« Reply #8 on: May 10, 2009, 23:40:17 PM »
Ето го и шестото за 3 дена:

В Узбекистан е регистрирано земетресение
10 май 2009 | 22:50 | Агенция "Фокус"
Душанбе. В Узбекистан е регистрирано земетресение. Епицентърът на труса е на 95 км югозападно от столицата на Таджикистан Душанбе, на територията на Узбекистан. В Таджикистан трусът е бил с магнитуд 4,7 по Рихтер, съобщават от местната сеизмологична служба. Данни за разрушения няма.
Властите в Узбекистан все още не са съобщили информация за земетресението, предаде ИТАР-ТАСС.
http://www.focus-news.net/?id=n1180644