Author Topic: За пророчествата  (Read 9327 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
За пророчествата
« on: March 30, 2009, 16:18:31 PM »
как смятате , кога за един човек може да се каже , че пророкува лъжливо?
Когато говори от себе си , но не казва непременно - Бог ми каза. Или само когато каже - Бог ми каза и тн.?

Бени Хин е лъжепророк например , това е ясно.
В БГ. също има , Г. Бакалов например
има една жена Диана Христова , която има цял сайт с различни неверни неща.

Но какво да мисли човек за Д.Уилкерсън? Той също е казвал неща , които ще станат , а те не са ставали в определеното време.Ето нещо писано по този въпрос , нямам сигурност че е достоверно , но го слагам като линк -

http://asterisktom.xanga.com/695057610/david-wilkerson-false-prophecies--unscriptural-teaching/

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: за пророчествата
« Reply #1 on: March 30, 2009, 17:16:30 PM »
Ти какво четеш в Словото?

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: за пророчествата
« Reply #2 on: March 30, 2009, 18:29:00 PM »
ами ако предрича разни неща , например казва - " според мен нещата отиват натам , и мисля че до 2000 година ще стане еди какво си." то това не бих казал че е пророчество .

От Словото  , че ако един пророк пророкува нещо , а то не се изпълни , то той не е Божи пророк и никой не трябва да се съобразява с думите му.

Задодох този въпрос , понеже се питам именно това за Д.Уилкерсън.Ако това което е казал е претенция от негова страна , че е пророчество , а то не става , то той се заблуждава в такъв случай, относно това че Бог говори чрез него.

IvanQS

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Re: за пророчествата
« Reply #3 on: March 30, 2009, 18:30:09 PM »
Второзаконие 18:22
Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.


Дори и да се изпълни пророчеството и не отговаря на Божието слово /води към други богове/ се отхвърля!


1 Солунци 5 глава


20 Пророчества не презирайте.     
21 Всичко изпитвайте; дръжте доброто.    
22 Въздържайте се от всякакво зло.    
23 А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Псалми 91:14
Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: за пророчествата
« Reply #4 on: March 30, 2009, 18:42:01 PM »
Важното е да се види дали тези, които казват нещо го казват от Господнето име  (както цитира IvanQS по-горе) или правят прогнози от собственото си сърце без да споменават Божието име.

Ако споменават Божието име в тези прогнози, то това е мерзост и такъв е лъжепророк, дори само веднъж да извърши това (това е смъртен грях, според Мойсеевия закон).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

IvanQS

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Re: за пророчествата
« Reply #5 on: March 30, 2009, 18:56:17 PM »
Йоан 16:13
А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.

Ето имаме пример!

Д.Уилкерсън има трибуна и хора,които го смятат за "божи" човек.

Няма право да поставя капани на/да съблазнява/  никой,защото  така вече не е Божий слуга ,а бесовски!

Защо популяризира лъжи ,след като сам осъзнава това...?

„В молитва казах на Господаря, че съм готов по всяко време да изповядам, че не съм прав; че трябва да съм говорил от собствените си страхове или че съм говорил в безразсъдство. Наскоро, когато пазарът достигна рекордни висоти, се питах дали онези, които ме наричат „лъжепророк“ не са прави.“

Не искам да съм на негово место ,когато ще се срещнем със Създателя си.

Псалми 91:14
Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: за пророчествата
« Reply #6 on: March 31, 2009, 00:12:33 AM »
Ако ще говорим за това, кой и какво е лъже пророк може би е добре да изясним също какво означава някой да бъде пророк.

Според мен в Библията думата "пророк" се използва в два смисъла, които са различни един от друг.

- Единия смисъл е просто за човек който предава някакво пророчество стигнало до него предполагаемо по свръхестествен начин.

- Втория смисъл е за човек който е официален представител и глашатай на някой бог, било той лъжлив или Истинния.

Пример за първата група би била случая със Саул, когато  отиде при пророческите ученици и Божия Дух слезе на него и той пророкува. Тогава за него се каза: "И Саул ли е между пророците" /1 Царе 10:10-13/.

Този случай не направи Саул да бъде пророк, сиреч човек който е представител на Бога, както беше Самуил например, но въпреки еднократното пророкуване беше наречен пророк.

Други примери за първата група биха били случаите към които спадат дарбите пророкуване дадени на Христовите ученици:

1Кор. 14:5  Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате; и който пророкува, е по-горен от този, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата.

Тук Павел казва, че би желал всички вярващи да имат дарбата пророчество и дори насърчава всички да копнеят за нея.

1Кор. 14:31,32  Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават; и духовете на пророците се покоряват на самите пророци.

Тук се казва, че всички в събранието биха могли да пророкуват и определението пророк се свързва със упражняване на дарбата пророкуване.

В горните случаи обаче не става и не може да става въпрос за статута на пророк, като представител на Бога, какъвто имаха Авраам, Моисей, Самуил, Еремия, Йоан Кръстител и Агав например.

Те влизат във втората група, която бих казал дава основния и главен смисъл на думата пророк.

Ако някой пророкува, чрез дарбата пророкуване, той може да позволи на ума му и плътта му да го подведат и да примеси посланието с човешки мисли, желания и страхове.

1Кор. 1:7  така щото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос,

1Кор. 3:1  И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа.


Очевидно това, че Коринтяните бяха плътски, не им пречеше да изобилстват в дарбите. И аз мисля, че ако плътски и недостатъчно зрял християнин пророкува нещо, съществува вероятност той да може да се обърка и да примеси посланието с неща от себе си.

Ако да кажем това се случи с някой брат, това означава ли непременно, че той е лъжебрат? Аз не мисля. По-скоро такъв човек трябва да бъде изобличен и наставен да внимава на себе си и на упражняването на дарбата.

Когато обаче имаме човек, който е с претенцията да има статут на представител и глашатай на Бога, човек който изявява кой всъщност е Бог, на такъв човек е недопустимо да изговаря лъжепророчество, защото това моментално би отнело статута му на Божий представител в очите на вярващите. Ако такъв човек изговори лъжепророчество, то той е наистина лъжепророк, сиреч лъже официален представител на Бога и следва да се покае от тази си претенция.

В днешно време пророческото служение бива принизено много ниско в различни църковни среди, където им се внушават лъжливи стандарти относно реалностите на пророка. Така мнозина плътски човеци, които не е задължително да бъдат лъжебратя се втурват в това да стават пророци и след известно събиране на кураж почват да се считат и обявяват за такива. Такива хора са измамени и имат нужда да бъдат наставени в Истината.  Обаче някои от тях наистина са лъже братя и следва да бъдат третирани като такива.

Сред лъжепророците обаче има и такива които подмамват към лъжеучения и лъжебогове. Такива следва да бъдат незабавно разобличени и стадото предупредено относно тях.

Имайки предвид горните разсъждения бих искал да се върна към Дейвид Уилкерсън. Първия ми въпрос относно него е - той води ли слушателите си към чужди богове? Доколкото мога да преценя - не, по-скоро Дейвид проповядва Живия Бог. Какво обаче да кажем за неизпълнените пророчества?

Аз се запознах със линка даден от small axe и там има описани 3 случая на несбъднати пророчества. Бих искал да ги разгледам едно по едно.

Първия случай Дейвид казва, че усетил в духа си, че така наречените госпъл телевизионни мрежи и станции ще фалират до 5 години. Това е казано декември 1994 г. Сега е близо 15 години по-късно и ние сме свидетели, че такива телевизионни станции и канали продължават да съществуват, дори повече от преди. Очевидно Дейвид е споделил нещо невярно.

Тук обаче аз не виждам той да казва - така говори Бог..., или Бог ми откри да ви известя, че.. , но вместо това, казва че е имал усещане за тия неща "в духа си". Тоя тип усещания са доста субективни и могат да бъдат или погрешно усетени, или погрешно схванати. Аз не знам дали това може въобще да се отнесе към дарбата пророчество, но при всички случаи Дейвид е направил грешно изявление и трябва да се покае от него. Аз знам, че той се е покайвал за грешни неща и това може да е едно от тях.

Във второто пророчество Дейвид казва, че е имал повтарящи се видения за 1000 пламъка горящи в Ню Йорк. Че ще има граждански бутнове и метежи. Танкове ще бъдат пуснати из града да укротяват метежниците. Тук Дейвид обявява че е получил свръхестествен видение и е явно, че претенцията е че видението идва директно от Бога. В този случай можем да третираме случая като пророчество/лъжепророчество.

Аз намирам проблем обаче със коментара на автора на статията, понеже на него очевидно му се изплъзват няколко детайла. Първо трябва да се направи разлика между видението на Дейвид и неговия коментар към видението. Това, което не се е изпълнило е коментара на Дейвид към видението, в който коментар Дейвид казва, че предполага, че тия неща ще се случат съвсем скоро евентуално следващата година, като това е казано 1992-ра год. Явно през 1993-а нищо такова не се е случило, но за да сме коректни трябва да направим разлика между самото видение и предположенията на Дейвид за времето на тяхното изпълнение. Автора на статията не е успял да забележи тази разлика, докато от текста на мен ми е пределно ясно, че Дейвид споделя свои предположения относно срока и ги споделя именно като лични предположения а не като пророчества. Самото пророчество се състои във видението, което ако е от Бога ще се изпълни на своето си време. Но на този етап не може да се твърди за лъжепророчество, а само за погрешно предположение от Дейвид за срока на изпълнението му.

В третото пророчество Дейвид предупреждава за финансов колапс на САЩ. Той казва, че този колапс е надвиснал да се случи всеки момент и казва, че сега е последния призив на Америка да се покае. След което отново изказва предположение, при това сам казва, че е несигурен относно него че този колапс може и да се случи през следващите два месеца. Като датата на посланието е Април 2000 г. През следващите два месеца нищо не се е случило, дори финансовите пазари са се подобрили значително, но това отново не прави пророчеството лъжливо. Отново имаме погрешно предположение на Дейвид за срока. Но той не е обявил този срок като пророчество, а отново като лично предположение.

Що се отнася до финансовия колапс на САЩ не е нужно човек да бъде пророк за да знае че той е неизбежен. Финансовата система на САЩ дълги години се държи на финансови жонгльорства граничещи с пълната лудост и непременно ще се срине. Кога и как не е наше да предполагаме, но събитието е сигурно. Интересно че Дейвид казва, че тогава април 2000 год. е последния призив за покаяние за да бъде това предотвратено. Точно по това време тогавашния глава на Федералния Резерв - Алан Грийнспан започва драстично понижаване на лихвите и с това инфлира долара и напомпва финансовите пазари предизвиква изкуствен икономически бум, особено в областта на недвижимите имоти. Именно тези решения са в корена на сегашната финансова криза в САЩ, която едва е започнала да се проявява. Семената за предизвикване на неизбежното биват посяти именно тогава. Сега виждаме първите стадии на срива, но не знаем кога ще се случат следващите стадии. Това, което правят в момента правителствата и особено това на САЩ е абсолютно катастрофално, но може да донесе временно облекчение на ситуацията и да накара хората да помислят, че всичко е отминало. Краха обаче предстои и със сегашните мерки се постигат две неща - отлагане във времето и увеличаване на магнитуда на предстоящия катаклизъм.

Така че специално това пророчество аз намирам за напълно вярно.

Какъв извод бих направил от всичко това? Пророк ли е Дейвид Уилкерсън? Аз не мисля, че той може да се нарече пророк във втория смисъл на думата, не знам дали той има подобни претенции, който знае повече да каже. Но дори да има аз нямам никакви основания да ги приема. Дейвид Уилкерсън не е пророк по смисъла по който са били Моисей и Еремия. В този смисъл той не е и лъжепророк.

Какво да кажем за лъжепророчества в първия смисъл на думата? От горното изследване на 3-те предсказания, аз не намирам да има нещо лъжепророческо във вторите две, докато в първото не виждам претенция това да бъде пророческо послание от Бога, просто лично усещане за нещо, което се оказало погрешно. Въпреки това имаме свидетелствата на други вярващи, че Дейвид се е покаял за тия си грешни предположения при това публично с което за мен случая е решен.

Ако и това ми изказване да излезе такова че да е в защита на Дейвид Уилкерсън (когато започнах изследването аз нямах идея до какъв извод ще стигна накрая преди да се запозная с фактите изложени на въпросния сайт), пак има неща които ме притесняват относно него, но те не са на пророческия фронт. Притесняват ме неща като това, че той и църквата му правят специални събрания да окуражават американските военни, които обикалят целия свят за да проливат невинна кръв в пълно нарушение на Божиите заповеди и дори на собствената им конституция. С това тези войници са двойни беззаконници оцапани в кръвта на деца и как може Божии хора да ги окуражават аз идея си нямам. Това е което ме притеснява относно Уилкерсън и то много повече от недообмисления материал на въпросния сайт.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: за пророчествата
« Reply #7 on: March 31, 2009, 00:29:59 AM »
Пророк ли е Дейвид Уилкерсън? Аз не мисля, че той може да се нарече пророк във втория смисъл на думата, не знам дали той има подобни претенции, който знае повече да каже.

Не, няма. Повтарял е често - "I have said many times, I am not a prophet... (Много пъти съм казвал, не съм пророк...)".
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 205
Re: за пророчествата
« Reply #8 on: March 31, 2009, 12:35:57 PM »
Ако и това ми изказване да излезе такова че да е в защита на Дейвид Уилкерсън (когато започнах изследването аз нямах идея до какъв извод ще стигна накрая преди да се запозная с фактите изложени на въпросния сайт), пак има неща които ме притесняват относно него, но те не са на пророческия фронт. Притесняват ме неща като това, че той и църквата му правят специални събрания да окуражават американските военни, които обикалят целия свят за да проливат невинна кръв в пълно нарушение на Божиите заповеди и дори на собствената им конституция. С това тези войници са двойни беззаконници оцапани в кръвта на деца и как може Божии хора да ги окуражават аз идея си нямам. Това е което ме притеснява относно Уилкерсън и то много повече от недообмисления материал на въпросния сайт.

Първо, много точен цялостен анализ, Watchman. Относно събранията за окуражаване на американските войници--това, ако е вярно, е обезпокоително, че Уилкерсън и хората в Times Square Church са се подвели по подобни неща.

Мен лично ме притеснява традиционния формат на събиранията, при които главната отговорност е в пасторите, докато стадото идва всяка неделя за поредната порция "добро слово", но не допринася според както е писано:

1Co 14:26  Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.

Eph 4:16  от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Не съм ходил в църквата на Уилкерсън. Впечатленията ми са от проповедите му и ръкоплясканията по време на тях, както и публикации в интернет на някои хора, които я посещават. Не ми е ясно как се изгражда едно напълно здраво и жизнено тяло в град като Ню Йорк. Събират ли се хората по домовете или всичко се изчерпва със слушане на проповеди и други църковни събирания? Това са нещата, които повече ме безпокоят. Защото не виждам през годините да има изградено разбиране у лидерите на тази църква за "живот в близост" или "живот заедно". Видението им е за устояване в града, въпреки идващите катаклизми. Аз лично не знам как това ще стане. Може би за някои Бог ще промисли, но едва ли за всички посетители на църквата, за които е достатъчно да слушат проповеди.

Вие какво мислите по въпроса?
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: За пророчествата
« Reply #9 on: March 31, 2009, 14:51:43 PM »
На мен всичко това което се случва около Уилкерсън , тези несбъднати в точното време предположения/незнам той как ги определя точно/ , тези неща за подкрепата на войни и тн. ме карат да съм предпазлив относно него.Предпазлив относно нещата които той би споделил като нещо ново , като "увереност в духа му" и тн.След тези неща , бих бил меко казано подозрителен.

Не говоря за нещата , които той говори от Словото.Достатъчно хубави неща съм чувал от него.
Всичко друго , обаче , извън Словото  , което би споделил с претенция че го  усетил в духа си , по скоро не бих приел.

Аврам

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 27
Re: За пророчествата
« Reply #10 on: April 06, 2009, 13:45:04 PM »
Имам усещането, че ние много често сякаш се удоволстваме в това да изкараме черните ризи на брата си. Това най-вероятно идва от собственото ни чувство за малоценност и като показваме грешките на другите ние се САМОзалъгваме, че положението ни не е чак толкова зле - ето на - има и по-зле от нас.
Аз мисля, че дали Д.У. има грешни пророчества или не, това не променя нашето собствено положение в Христа, а то е много по-ниско от това на Д.У. и достатъчно доказателство за това е, че в момента клюкарстваме по негов адрес.

Д.У. е направил много, ама много на Божията нива. И не е зле да разберете, че той не е Бог (както може би си го представяте), а най-обикновен грешник като нас. Аз лично няма да се съборя ако чуя че той е изпаднал в някакво временно духовно падение, но няма и да си позволя да коментирам неговата дейност защото кой съм аз, че да си позволя да злословя.

Само едно искам да кажа - вие лично от него ли чухте тези "лъже пророчества" или паднахте в капана на клюката?
Вие заедно с него ли живеете и изобщо познавате ли неговия живот в Христа или предпочитате да обсъждате това което дявола е пуснал като информация за него?
Защото много хора казваха, че Христос е лъже пророк, но като ги питаха за доказателства и всички окапваха.
Ако сега ще коментираме някой, било то Д.У., то нека го направим както трябва - нека някой излезе и каже "Аз лично чук, че той каза това и това и то не се сбъдна".
Защото иначе с какво сме по-различни от онези които лъжесвидетелстваха срещу Христос? Нали разбирате, че в момента седим и съдим човека според "доказателства" от трети лица които не сме виждали дори?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: За пророчествата
« Reply #11 on: April 06, 2009, 14:08:05 PM »
По отношение на лъжепророчествата (изобщо) трябва да внимаваме много, защото при думите на 2-ма или 3-ма свидетели, според Мойсеевия закон, умираше безпощадно всеки, който похулеше Божието име, като например да изрече лъжа, под предтекст, че "Господ така каза", с което нарича Бог лъжец. Това става независимо дали човекът е пророк или не, и независимо дали има дарба пророчество или не.

Това би трябвало да ни покаже отношението на Бог към всеки, който смее да изрече думи, които имат етикет "Така каза Бог".

Сега по-конкретно за Уилкерсън - аз не съм чул също той да казва "Бог така казва" и съм съгласен, че от човека съм чул много добри проповеди.

Но все пак да не бъдем заблуждавани от доброто говорене, тъй като и фарисеите говореха добре.

Иначе съм чувал, че неведнъж се е покайвал от неразумни думи, които е изрекъл, но нямам спомени да е казвал "Така казва Бог", но може и да греша. В случай, че е казал "Така каза Бог", то той е извършил смъртен грях, от който трябва да се покае, според Словото.

По отношението на клюкарстването - клюкарстването е разнасяне на неверен слух. Ако нещо е било казано от човека и той е сложил отдолу подписа си и е казал - това беше от моята уста, и после се види, че това нещо не е право, то е съвсем праведно да се изобличи това и не е нужно да е в присъствието на човека. Все пак тези неща Уилкерсън ги е пратил до много хора и е праведно да изпитваме всяко нещо, според заповедта на Словото.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Аврам

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 27
Re: за пророчествата
« Reply #12 on: April 06, 2009, 14:26:54 PM »
Първо, много точен цялостен анализ, Watchman. Относно събранията за окуражаване на американските войници--това, ако е вярно, е обезпокоително, че Уилкерсън и хората в Times Square Church са се подвели по подобни неща.

Мен лично ме притеснява традиционния формат на събиранията, при които главната отговорност е в пасторите, докато стадото идва всяка неделя за поредната порция "добро слово", но не допринася според както е писано:

1Co 14:26  Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.

Eph 4:16  от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.

Не съм ходил в църквата на Уилкерсън. Впечатленията ми са от проповедите му и ръкоплясканията по време на тях, както и публикации в интернет на някои хора, които я посещават. Не ми е ясно как се изгражда едно напълно здраво и жизнено тяло в град като Ню Йорк. Събират ли се хората по домовете или всичко се изчерпва със слушане на проповеди и други църковни събирания? Това са нещата, които повече ме безпокоят. Защото не виждам през годините да има изградено разбиране у лидерите на тази църква за "живот в близост" или "живот заедно". Видението им е за устояване в града, въпреки идващите катаклизми. Аз лично не знам как това ще стане. Може би за някои Бог ще промисли, но едва ли за всички посетители на църквата, за които е достатъчно да слушат проповеди.

Вие какво мислите по въпроса?

byFaith, лично мен ме смущава друго. Ти казваш:

това, ако е вярно...
Не съм ходил в църквата на Уилкерсън...
Впечатленията ми са от...
Не ми е ясно как се изгражда...

Интересно ми е след като не знаеш дали дадена информация е вярна, след като не си ходил там и не си чул лично и не си видял лично, а се основаваш на "факти" (от интернет!!!), след като не знаеш през какво преминават хората в Ню Йорк... защо тогава се включваш да обсъждаш такива важни въпроси?

Имам едно послание към вас, но то НЕ Е ОТ БОГА, а е от мен. По плътски ви казвам: избягвайте клюките и одумванията (било на доказано грешни пастори). Избягвайте обсъждането на хора и действията им особено ако са на хиляди километри, а вие и хабер си нямате през какво преминават те.

Но това не го казвам само на теб, не го приемай лично. На първо място в списъка винаги съм аз. То се отнася и за мен.
Затова ви предлагам - хайде като за начало да се справим с духа на клюкарството и одумването който е в нашата "къща"?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: За пророчествата
« Reply #13 on: April 06, 2009, 14:40:02 PM »
По въпроса за клюките - те могат да станат не само за хора на хиляди км, но и за хора, които са в отсрещната къща.

Исус ни е казал да гледаме плодовете и по това да познаваме. Христос говореше на учениците си против фарисеите без тяхното (на фарисеите) присъствие, защото се виждаха ясно плодовете.

Виждайки плодовете на разни хора като (например) Бени Хин, Рик Джойнър и когато те самите в техните предавания, техните сайтове, техните телевизии ясно показват мерзостите, които вършат и подкрепят тези, които ги вършат и публично говорят против онези, които ги изобличават, тогава виждаме плод, за който имаме право и заповед да съдим.

Виждаме, че Исус правеше същото, както и четем в Откровение, когато Той говори към ангелите на църквите чрез Йоан против разни лъжеучители и лъжеапостоли. По същия начин имаме заповед да изпитваме тези, които се наричат апостоли, но не са. Павел на едно място казва "чух, че имало разцепления помежду ви", след което той говори относно това, без дори лично да го е видял. Павел беше приет от апостолите след като имаше верен човек, който да свидетелства за Павел, че не е лъжебрат. Апостолите слушаха от 3-ти лица какво се говори, но тези 3-ти лица бяха достоверен източник.

Това, че трябва да се изпитват 3-тите лица, които носят информация, както и тези, които са източниците на тази информация е ясно от заповедта да изпитваме всичко и да държим доброто.

Днешната информация в интернет, която се вижда, може да се приеме и като писмо, което едно време са пращали като препоръка или заповед за определено нещо (както виждаме писмото до езичниците в книгата Деяния на апостолите). Едно такова писмо тогава е било много по-лесно да се фалшифицира, отколкото видео или аудио послание днес. Затова тогава са изпращали верни човеци да носят информация.

Трудно е да се фалшифицира информация, която виждаме по TBN или сайтовете на разни лъжеапостоли и лъжепророци, които самите те имат или договор с TBN (и други безбожни телевизионни станции) или сайтовете са си техни и те имат интерес да си ги поддържат с информация, която на тях им е угодна. Ако сайтът е фалшифициран, те ще правят всичко възможно (имайки мноооого пари) да си възвърнат "имиджа".

Всичко това са плодове, плодове, плодове.

По отношение на Уилкерсън писах в предното съобщение, че не съм чул от човека да казва "Така казва Господ", но както споменах, може и да греша.

Във всичкото това не трябва да бъдем лицемерни към едни, които са говорили повече пъти правилно и по-малко неправилно или други, които са говорили главно неправилни неща. Аршинът трябва да е един и същ, според Божията заповед.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3354
Re: За пророчествата
« Reply #14 on: April 06, 2009, 16:22:57 PM »
Относно окуражаването на войниците от църквата на Уилкерсън, фактите са железни и са от техния собствен сайт:

http://www.tscnyc.org/encourage_our_troops.php

Относно клюките, те се отнасят до разпространяване на ЛИЧНА информация, и не касаят разобличаване на лъжеучения, лъжепророчества и тези които ги носят. Онова, което касае Господното учение и Път не е лично, а Господно, и подлежи на изпитване и фалшификатите на  разобличаване.

Останалата част от темите, които се отклониха в офтопик, ги отделих в собствена тема.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.