Author Topic: Оригинални текстове за 2 Солунци 2 гл.  (Read 10159 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3337
Re: Оригинални текстове за 2 Солунци 2 гл.
« Reply #15 on: March 10, 2009, 02:18:39 AM »
Аз разбирам въпросите ти, но никъде в Писанието не се казва, че е нужно да се изчисляват тия дни. За Божиите хора е важно да устоят а не да броят дните през които ще устояват.

По отношение на мерзостта на запустението, твърде е възможно обединените "християнски" църкви да излязат с обща декларация и изповед че приемат един кой си за второто пришествие на Исус и това ще постави началото на този период.

Нека ти задам също един контра въпрос - как поставянето на някой идол или дори сядането на антихриста е вдин лъже Божий храм ще бъде мерзоста на запустението?

Та дори в момента на святото място на храма се издига едно идолско капище в което се кланят на лъже бога Аллах.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Valipeti

  • Допринасящ
  • *****
  • Posts: 343
  • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
    • Приятели в Христа
Re: Оригинални текстове за 2 Солунци 2 гл.
« Reply #16 on: March 10, 2009, 10:43:13 AM »
Quote
Аз разбирам въпросите ти, но никъде в Писанието не се казва, че е нужно да се изчисляват тия дни. За Божиите хора е важно да устоят а не да броят дните през които ще устояват.

И аз съм съгласен, че християните не трябва да броят дни, за да устояват, а трябва да са винаги устояващи! Но в пасажа на Данаил са дадени като пророчество тези дни и те имат точно определена цел, щом са дадени. А за да се изпълни тази цел, разумните трябва да разберат защо са дадени като ориентир тези дни! Те не са със слабо значение! А за да се изчислят точно, е даден точен белег, който ще се види ясно и е наречен "мерзостта на запустението".

Quote
По отношение на мерзостта на запустението, твърде е възможно обединените "християнски" църкви да излязат с обща декларация и изповед че приемат един кой си за второто пришествие на Исус и това ще постави началото на този период.

Аз чета в Словото, че накрая, антихриста ще иска задължително поклонение от всички на тази земя и ще обезпечи това със задължителен белег, който ще се постави върху десницата или челото на покланящите му се. Ще има хора, които няма да му се поклонят и да приемат белега му, за което ще заплатят с живота си или ужасно устояване до края на кошмара! Тези вторите са наречени "светиите" в библията, а "обединените християнски църкви" (както ги наричаш) са лъжепророка, който е рекламния агент на звяра и кара жителите на земята да му се покланят. Мерзоста на запустението, е очевидния белег, който ще направи възможно да бъде разпознат антихриста като такъв от всички съмняващи се в това светии и от там да започнат скръбните събития, през оставащите до края дни. Така че, за да излезнат "обединени църкви" с декларация, приемайки антихриста за Исус, това могат да бъдат само наречените в Словото религиозни инстанции с прозвището ЛЪЖЕПРОРОКА, а не светиите, които са предупредени да издържат и да не приемат белега на звяра, защото приелите го няма да има спасение за тях! Така, че не мога да възприема идеята, сърцата на светиите да са "святото място" , в което ще се настани антихриста (мерзостта на запустението)! Това е вид външен белег, ясно изразен, който ще разкрие истинската същност на антихриста и ще породи именно следствието ЗАПУСТЕНИЕ на определено място за определено време!
Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
4 който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог...
...И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време  Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира;
8 и тогава ще се яви беззаконният...


Защо точно Израел и Ерусалим ще бъдат утегчителния камък за всичките народи и те ще са кулминацията на всички военни напъни в края на земната история? Защо точно Ерусалим ще е препъни камъка за антихриста накрая? Защо главната цел на дявола е била винаги Ерусалим, през цялата човешка история и края му ще се определи именно там?

Quote
Нека ти задам също един контра въпрос - как поставянето на някой идол или дори сядането на антихриста е вдин лъже Божий храм ще бъде мерзоста на запустението?

Ами така, всички религиозни евреи и познаващи Словото светии, ще разберат ясно, че действието, което извършва този "Христос" е коренно противоположно с това, което би направил Исус Христос, когато влезне през източната порта в храма в Ерусалим. Следствието от това ще е запустяване на святото място (няма да ги има Божиите поклонници там) и гонението им до определените дни! Това упражнение се е разигравало и преди в историята, но сега ще е за последен път и с по-ужасяващи измерения! Ето какво пророкува пророк Езекил за идването на Исус, което знаят евреите и християните:

Тогава Той ме върна по пътя на външната порта на светилището, която гледа към изток; и тя бе затворена.
2 И Господ ми рече: Тая порта ще бъде затворена, няма да се отвори, и никой човек да не влезе през нея; защото Господ Израилевият Бог е влязъл през нея; затова тя ще бъде затворена.
3 А князът, който като княз ще седне в нея за да яде хляб пред Господа, той ще влезе през пътя на преддверието на тая порта, и през същия път ще излезе...
 После ме изведе по пътя на северната порта, и ме преведе наоколо по външния път към външната порта, по пътя на портата, която гледа към изток; и, ето, вода течеше от дясната страна.3 И човекът, който държеше мярката в ръката си, като излезе към изток премери хиляда лакти, и ме преведе през водата; водата бе до глезени.
4 Пак премери хиляда, и ме преведе през водата; водата бе до колене. Пак премери хиляда, и ме преведе; водата бе до кръста.
5 После премери хиляда, и беше станала река, през която не можах да премина; защото водата беше се издигнала и бе станала вода за плуване, река непроходима.
6 И рече ми: Видя ли сине човешки? Тогава като ме заведе, върна ме към брега на реката.
7 А когато се върнах, ето, при брега на реката твърде много дървета и от двете й страни.
8 Тогава ми рече: Тая вода изтича откъм източната страна, слиза към полето, и се влива в морето; и когато се излее в морето водата му ще се изцери.
9 И всяко одушевено, с което морето изобилва, ще живее на всичките места дето би отишла тая пълна река {Еврейски: Тия две реки.}*; и там ще има твърде голямо множество риба по причина, че тая вода е дошла там и, че водите на морето са се изцерили; понеже дето отиде реката всичко ще живее.
10 И рибари ще стоят край нея от Енгади до Енеглаим, там ще простират мрежите си; рибите им ще бъдат твърде много по видовете си, като рибите на голямото море.
11 Но тинестите и блатистите му места няма да се изцерят; ще бъдат предадени на сол.
12 А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат, нито плодът им да оскъдее; всеки месец ще раждат нов плод, по причина, че водата, която ги пои, изтича из светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им за изцеление.


Става ли ясно кога ще бъде това? Виждате ли значението на физическия храм в Ерусалим, според Божиите намерения?


Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!