Author Topic: "Не съдете за да не бъдете съдени"  (Read 3725 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3354
"Не съдете за да не бъдете съдени"
« on: February 10, 2009, 23:03:05 PM »
   Въпроса за съденето и несъденето е от изключителна важност, и един от най-неразбираните духовни въпроси в днешното християнство. Ето защо би било жизнено важно да се хвърли светлина по този въпрос, и аз не съм намерил до сега по-изчерпателно и задълбочено изследване на въпроса от материала чийто превод публикувам по-долу. Надявам се истината, която е ясно разяснена в този материал да помогне на мнозина да се избавят от робството на заблудата, която ги е връзвала дълго време по този въпрос.

Не съдете?
от Яков Праш

Як. 4:11  НЕ ГОВОРЕТЕ ЕДИН ПРОТИВ ДРУГ, братя; който говори против брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.

   Не говорете един против друг. Не говорете срещу своите братя. Не съди своя брат. Това ли е което този текст казва? Нека да погледнем в стих 4 от същата глава на посланието на Яков:

Як. 4:4  Прелюлбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.

   Прелюлбодейци!
   Не съди брата си!

   От писеца на същия апостол, в разстояние на няколко параграфа, в почти същия дъх, където той казва: "не съдете" Яков нарича светските църкви "прелюбодейци".

ДУХОВНО ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО

   Посланието на Яков е вероятно най-старата книга в Новия Завет. Ние знаем от нейния еврейски произход и начина по който тя черпи от начина на водачество характерно за синагогите и от Писанията, че тя е писана към еврейските християни.
   Яков използва еврейската концепция за духовно блудство и проституция. Всеки път когато Израел изпадаше в идолопоклонство, Бог го наричаше "прелюбодейство." Ето защо идолопоклонството е равносилно на духовно прелюбодейство.
   Израел се предполагаше да бъде Божията съпруга, по същия начин както Църквата е невяста на Христос. Ето защо църквата, която е невярна е като Израел, когато е неверен. Това идолопоклонство е наречено "прелюбодейство." Това е много силна дума в еврейския език, и много силна концепция в еврейския ум.


ПО ПЛОДОВЕТЕ...

Мат. 7:17  Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.
Мат. 7:18  Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.
Мат. 7:19  Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.
Мат. 7:20  И тъй, от плодовете им ще ги познаете.


   Исус казва, че вие можете да съдите някого според техния плод. При това в същата глава, Той казва:"Не съдете за да не бъдете съдени" Мат. 7:1
   Първо казва "Не съдете за да не бъдете съдени" и след това продължава и казва "По плодовете им ще ги познаете." Някои хора свързани с Торонто и Пенсакола казват,  "Ще познаете Торонто/Пенсакола по плода, а там има и добър плод"
   Исус никога не е казвал, че ще ние ще познаем проявление и феномен чрез плода му. Той казва, че ще познаем един човек по плода му.
  Но дори да съдим и феномен и проявление чрез плода му, вие ще видите че плода в тези проявления в Торонто и Пенсакола, не са плода на Духа. Плода на Духа е себеобуздание, а не опиянение и откачености.

ПРОТИВОРЕЧИЯ?

Йоан 7:24  Не съдете по изглед, но съдете справедливо.

   Първо Исус казва "Не съдете за да не бъдете съдени", а после казва "съдете справедливо."
   Яков като че ли противоречи на себе си. Сега и Исус, като че ли си противоречи. Първо Исус казва "Не го прави", а после ти казва как да го направиш. Яков казва "Не го прави" малко след като той самия го е направил.

Римл. 2:1  Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото,

1Кор. 4:5  Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.

Римл. 14:10  И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.

1Кор. 5:3  Защото аз, ако и да не съм телесно при вас, но като съм при вас с духа си, като че ли съм при вас, - осъдих вече, в името на нашия Господ Исус, оногова, който така е сторил това,

   Отново и отново Павел казва: "Не съдете." А след това той самия осъжда.
   Исус казва "Не съдете," но след това казва да го правим и ни учи как.
  Яков казва "Не съдете," но той също го прави.
  Защо е това противоречие?

БОГ Е СЪДИЯТА

  Ако Бог казва в Библията, че нещо е погрешно, и ние видим някой или някоя църква да прави това нещо, не сме ние които ги съдим, Божието Слово е това, което отсъжда.
   Еврейското име "Йосафат" означава Йахве е отсъдил. Не аз или ти съдим. Ние просто признаваме, че това е което Бог казва.
  Не Яков нарича светските църкви прелюбодейци. Божието Слово го казва и ако сме прилепени към света, ние сме прелюбодейна църква.
  Не Павел казва, че онзи който имал бащината си жена е нечестив, Павел само потвърждава онова, което Божието Слово казва за такъв човек.
  Ако Бог ясно казва, че нещо е погрешно, не сме ние които съдим, Бог е Този който съди.
  Именно това е значението на думите "съдете справедливо." Да съдим справедливо означава да съдим с Божието отсъждане, а не с нашето собствено.
   А това е голям проблем - да съдим според собственото си мнение. Има неща, които аз не бих направил, ако и да няма ясно осъждане на това от Божието Слово, но някой друг може да направи това, което аз лично не одобрявам, и аз не трябва да го съдя.

Следва продължение...
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3354
Re: "Не съдете за да не бъдете съдени"
« Reply #1 on: February 10, 2009, 23:39:18 PM »
ЧОВЕШКИ МНЕНИЯ

   Знам за един случай при който едни вярващи след тяхната сватба отишли на дискотека. (Аз лично не бих стъпил в дискотека, освен да раздам някои брошури за вярата.) Аз нямам мир да ходя на такова място, но аз няма да тръгна да ги осъждам за това, което са направили, без значение моята лична позиция и чувства по въпроса.
  Знам за един друг случай в Ирландия където на християнска сватба хората танцували. Някои християни са били доста разпалени от това и са си тръгнали от сватбата с викове "Вие сте отстъпници," правейки голям скандал. Това разделило църквата. Това е когато хората съдят.

   Думата "Лаодикия" означава на гръцки "човешки мнения или човешки преценки." Ние нямаме право да съдим друг човек, но ако Бог вече е отсъдил по дадения въпрос дали е праведно или греховно, не сме ние които съдим.

ANAKRINO - ДА РАЗПОЗНАЕМ

   Гръцката дума за "съдя" е krino.
   Ако поставим представката "ana" пред думата 'krino" се получава вариация на идеята за съдене, а именно "да разпознаваме".

1Кор. 2:15  Но духовният човек изпитва[съди, разпознава, anakrino] всичко; а него никой не изпитва[съди, разпознава, anakrino].

   Бог в Своето слово ни заповядва да изпитваме (разпознаваме, съдим, anakrino). Това не е някакво право или привилегия, не е нещо като добър съвет. Това е заповед да го правим! И ако ти не изпитваш (разпознаваш, съдиш) ти си лишен от мъдрост.
   Не случайно лъжеучителите отказват да дебатират публично с хора като Ханк Нанграф и Дейв Хънт.
   Хора, които биха се изправили и казали, "Това не право." "Това не е според Писанията." "Аз ясно разпознавам, че това не е от Бога."  са хора които практикуват мъдрост.
   Причината поради която Майкъл Браун се оттегли от дебат с мене относно Пенсакола, и поради която Джим МакКонъл се отдръпна от дебат с мен относно Британския Израелизъм е че на тях не им достига мъдрост.
   Тези които практикуват мъдростта не могат да бъдат съдени от другите. Защото те изпитват (съдят, разпознават, anakrino) и тях не могат да ги съдят. Ето защо тези другите се страхуват от тях.

DIAKRINO - ДА ОТСЪДИШ

1Кор. 6:5  Казвам това за да ви направя да се засрамите. Истина ли е, че няма между вас ни един мъдър човек, който би могъл да отсъди [diakrino] между братята си,

   Друга представка, която дава ново значение на krino e dia. Diakrino означава да отсъдиш, да направиш преценка и вземеш решение.
  Нещо дали е право или не е. Дали нечие поведение е праведно или неправедно. Според Писанията ли е или е противно на Писанията. От Бога ли е или е от плътта или от дявола?
   Святия Дух говори чрез Павел и ни заповядва да отсъждаме (diakrino).
   Да отсъждаме не е позволение, не е съвет, не е привилегия, то е заповед. Не че да отсъдиш е позволено, но че да отказваме да отсъдим е непозволено.

(темата ще остане заключена за коментари, докато не се преведе целия материал, след което ще бъде отключена)
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.