Author Topic: Новини - Феминизъм  (Read 53161 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nikolay

  • Слугуващ
  • *******
  • Posts: 909
Re: Новини - Феминизъм
« Reply #135 on: December 20, 2012, 19:36:09 PM »
  ЖЕНА НЕ МОЖЕ ДА ПРОПОВЯДВА В ЦЪРКВА И ДА ВЛАДЕЕ НАД МЪЖА!
Какво разбираш под проповядва ?

Quote
12 А на жената не позволявам да поучава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива.

Quote
39 И от тоя град много самаряни повярваха в Него поради думата на жената, която свидетелствуваше: Той ми каза всичко, което съм сторила.

Quote
13 И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си.
14 Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж; инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети.
Как точно се освещава мъжа според теб ?

Quote
18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.
А какво трябва да прави помощника според теб ?
Ако сбъркаш и помощника види да си мълчи ли или да ти каже ? Как е Богоугодно ?

Иначе събиранията в църквите по света ако са фалшиви има ли значение дали поучава в тях жена или не ?
За другите е ясно, че няма да позволят така че не виждам какво трябва да се коментира.


    СУПЕР!  Тъи-като и аз съм изкупен, Исус смятам че и за мен е умрял, то тогава до края на живота си не трябва да пипам работа изобщо, и изобщо да се потя!!!
А това не знам как го измисли....

Quote
12 Когато работиш земята тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]