Author Topic: 1 петрово 1:1-2, божият избор и поръсването  (Read 2035 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ученик

  • Изгонен
  • Съпричастен
  • *
  • Posts: 147
предлагам да обсъдим следните думи в самото начало на първото послание на апостол петър:

„... до избраните ... според пред-знанието на бога баща в/чрез/при (на гръцки: ен) освещаване на/от духа за (на гръцки: ейс) послушание и поръсване на кръвта на йешуа помазаника...“

поради различните възможни начини на превод на някои от думите у мен възникват поне следните няколко въпроса:

1. във фразата „освещаване на/от духа“ дали под „духа“ се има предвид духа на избраните или се има предвид святият дух, тъй като в гръцкия оригинал не се употребяват големи и малки букви в началото на думите.
2. мислите ли, че тези думи на апостола означават, че няма избиране от бога без да е имало „освещаване от/на духа“? и какво разбирате под "освещаване на/от духа"?
3. „избраните ... в/чрез/при освещаване“ какво може да означава? дали, че избирането на избраните става чрез освещаване или по време на освещаване на/от духа?
4. „избрани ... за поръсване на кръвта на йешуа помазаника“ какво означава според вас? тъй като според мен не става дума за буквално поръсване с физическата кръв на помазаника, то явно това "поръсване" с неговата кръв е символ на нещо. питам: на какво? питам: кога точно става това поръсване и дали то е еднократно или не?
5. избрани ... чрез/при освещаване на/от духа за поръсване на кръвта означава ли, че последователността е следната: (1) пред-знание на бога баща за съответния човек, (2) избирането на човека чрез/при освещаване на неговия си дух/от святия дух, от което следва (3) послушание и (4) поръсване на кръвта върху(?) съответния божий избраник?