Author Topic: Печата на звяра  (Read 63587 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Печата на звяра
« Reply #30 on: September 28, 2008, 19:49:30 PM »
Това, което пише за знака на ръката и надчелието е нещо, което евреите буквално са го правили, а и сега правят.

Ето форум на английски, където разискват този въпрос някои евреи:
http://www.eliyah.com/forum2/Forum10/HTML/000652.html

Имам предвид не Второзаконие, а Изход.

Exo 13:6  Седем дни ще ядеш безквасно; и седмият ден ще бъде празник Господу.
Exo 13:7  Безквасно ще се яде през седем дни; и да се не намери у тебе квас, из всичките твои предели.
Exo 13:8  И в оня ден ще обясниш на сина си, като речеш: Това правя поради онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет.
Exo 13:9  Това ще ти бъде за белег на ръката, и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти; защото със силна ръка Господ те изведе из Египет.


Става дума за Пасхата.

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #31 on: September 28, 2008, 20:18:26 PM »
Това, което пише за знака на ръката и надчелието е нещо, което евреите буквално са го правили, а и сега правят.

Ето форум на английски, където разискват този въпрос някои евреи:
http://www.eliyah.com/forum2/Forum10/HTML/000652.html

Имам предвид не Второзаконие, а Изход.

Exo 13:6  Седем дни ще ядеш безквасно; и седмият ден ще бъде празник Господу.
Exo 13:7  Безквасно ще се яде през седем дни; и да се не намери у тебе квас, из всичките твои предели.
Exo 13:8  И в оня ден ще обясниш на сина си, като речеш: Това правя поради онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет.
Exo 13:9  Това ще ти бъде за белег на ръката, и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти; защото със силна ръка Господ те изведе из Египет.


Става дума за Пасхата.


така наречените "филактерии" са съвсем физически неща, които е прието юдеите да си слагат на ръката и на челото по време на молитва, като носенето им се основава отчасти и на дадения от теб откъс от изход 13. на главата например се слага кутийка от кожа, в която има откъси от писанията, вкл. от идход 13.

тази традиция е още от времето преди раждането на господаря йешуа.

така че, между белега на звяра и написаното в изход общото е, че и в двата случая се говори за нещо, кото е на ръката, съответгно на челото, но за белега пише, че е ИЛИ на дясната ръка ИЛИ на челото (откр. 13:16), докато в изход 13 пише, че е и за ръката и за челото (изх. 13:9).

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Печата на звяра
« Reply #32 on: September 28, 2008, 20:37:37 PM »
Нещо ни е трудно да се разберем :) Доколкото виждам, от текста излиза, че самата Пасха е белегът, а не филактериите. Може би оригиналните текстове позволяват вашето тълкование? Или някой други преводи?

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #33 on: September 28, 2008, 23:55:43 PM »
Нещо ни е трудно да се разберем :) Доколкото виждам, от текста излиза, че самата Пасха е белегът, а не филактериите. Може би оригиналните текстове позволяват вашето тълкование? Или някой други преводи?

здравей,


първо,
ако прочетеш внимателно изход 13:9, би трябвало да видиш, че само онова, което е на ръката, е наречено "знак" (на еврейски "от", на гръцки "семейон"), а онова, което е на челото, е наречено "възпоменание". докато белегът, за който става дума в откровение 13 (на гръцки е "харагма") е нещо по-различно по смисъл от знака в изход 13. освен това знакът в изход 13 е само на ръката (на челото е "възпоменание"), а знакът (харагмата) от откровение 13 може да е ИЛИ на ръката ИЛИ на челото. в изход 13 има нещо и на ръката и на челото, докато в откровение 13 има нещо ИЛИ на едното място ИЛИ на другото.

второ,
има разлика между пасхата от една страна и седемте дни на безквасните хлябове от друга страна. в цитираните от теб стихове от изход се говори за дните на безквасните хлябове, а не за пасхата. думата "пасха" просто отсъства в откъса изход 13:6-9. освен това в 13:9 се казва не "пасхата/безквасните хлябове" да са знак на ръката ти и т.н., а се казва "това", което прави думата подлежаща на различни интерпретации.

трето,
исторически сложилата се интерпретация сред юдеите на 13:9 още от дълбока древност е била, че трябва да има не само не-физическо разбиране на знака на ръката и на възпоменанието на челото, но и чисто физическо.

така например, в матея 23:5 господарят йешуа критикува фарисеите не за това, че носят филактерии, а за това, че ги правят с голям размер с цел да бъдат виждани от хората и така да пряват впечатление на останалите хора, т.е. те го правят не толкова заради бога, а за това какво ще кажат хората за тях. с това той косвено одобрява по-принцип (или най-малкото, не осъжда) носенето на филактериите, но не одобрява погрешните мотиви на тяхното носене.


Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Печата на звяра
« Reply #34 on: September 29, 2008, 10:14:10 AM »
Quote
първо,
ако прочетеш внимателно изход 13:9, би трябвало да видиш, че само онова, което е на ръката, е наречено "знак" (на еврейски "от", на гръцки "семейон"), а онова, което е на челото, е наречено "възпоменание". докато белегът, за който става дума в откровение 13 (на гръцки е "харагма") е нещо по-различно по смисъл от знака в изход 13. освен това знакът в изход 13 е само на ръката (на челото е "възпоменание"), а знакът (харагмата) от откровение 13 може да е ИЛИ на ръката ИЛИ на челото. в изход 13 има нещо и на ръката и на челото, докато в откровение 13 има нещо ИЛИ на едното място ИЛИ на другото.

Да, забелязах разликата. Всъщност не мога да твърдя, че има паралел между този пасаж и текста в Откровение, но може би си струва да разгледаме тази идея, защото текста е много подобен.

Quote
второ,
има разлика между пасхата от една страна и седемте дни на безквасните хлябове от друга страна. в цитираните от теб стихове от изход се говори за дните на безквасните хлябове, а не за пасхата. думата "пасха" просто отсъства в откъса изход 13:6-9. освен това в 13:9 се казва не "пасхата/безквасните хлябове" да са знак на ръката ти и т.н., а се казва "това", което прави думата подлежаща на различни интерпретации.

От българския превод(този, който цитирам) изглежда че "това" означава "това, което правиш", т.е. празника, който пазиш. Затова попитах дали не ползвате други преводи. Във всеки случай, аз лично приемам това като възможна интерпретация(макар за момента да съм на друго мнение), поради това което казваш по-долу, а именно:

Quote
трето,
исторически сложилата се интерпретация сред юдеите на 13:9 още от дълбока древност е била, че трябва да има не само не-физическо разбиране на знака на ръката и на възпоменанието на челото, но и чисто физическо.

Доколкото знам има различни течения(школи) при евреите. Някой от тях поддържат това тълкование, други - не. Не съм се интересувал особено от въпроса и не мога да дам подробности.

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #35 on: September 29, 2008, 11:09:05 AM »

От българския превод(този, който цитирам) изглежда че "това" означава "това, което правиш", т.е. празника, който пазиш. Затова попитах дали не ползвате други преводи. Във всеки случай, аз лично приемам това като възможна интерпретация (макар за момента да съм на друго мнение) ....


здравей,

проверих как изход 13:9 е написан на еврейски. оказа се, че думата „това“ липсва.в текста на 13:9, но се подразбира и затова казаното от мен за различните възможни интерпретации остава.

както е написано на еврейски, може да се преведе по принцип по следните четири начина:

първи начин:
и ЩЕ ти БЪДЕ за знак на ръката и за възпоменание между очите, за да бъде законът на йехова в устатата ти .....

втори начин:
и ДА ти БЪДЕ за знак на ръката и за възпоменание между очите, за да бъде законът на йехова в устата ти ....

трети начин:
и ЩЕ ти СТАНЕ знак на ръката и възпоменание между очите, за да бъде законът на йехова в устата ти ....

четвърти начин:
и ДА ти СТАНЕ знак на ръката и възпоменание между очите, за да бъде законът на йехова в устата ти ....

първият и третият смисъл правят стиха пророчески, защото се казва какво ЩЕ БЪДЕ или какво ЩЕ СТАНЕ. по мое МНЕНИЕ тези два смисъла са по-малко вероятни, защото от целия контекст оставам с впечатлението, че в случая бог заповядва нещо.

вторият и четвъртият смисъл правят стиха заповед, която трябва да се изпълни.

а е възможно да приемем и двата смисъла (пророчество и заповед) за еднакво верни.

по-принцип съчетанието на глагола „съм“ със съответния еврейски предлог „за“ (който значи също така и „до“ за движение, а също може да значи и „към“ и „на“) е начин да се каже на еврейски „ставам“. така например в известния стих битие 2:7, където пише „и адам/човекът СТАНА жива душа“ на еврейски буквално пише „и беше адам до жива душа“, като „до“ е същия еврейски предлог като в изход 13:9.

поради горните причини считам, че преводът: "и ДА ти СТАНЕ знак ...." е най-правдоподобния превод на български от четирите възможности. и смятам, че и древните юдеи са го разбирали най-вече в този смисъл.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Печата на звяра
« Reply #36 on: September 29, 2008, 12:00:54 PM »
Благодаря ти за подробната информация - тя е изключително ценна за хора като мен, които могат да са сигурни в значението на дадена дума единствено когато думата е на български :).

Струва ми се че поизчерпахме този стих и е добре да потърсим други места, които да ни помогнат да определим дали наистина ще е физически белега( в смисъл на някакъв печат) или може да бъде и нещо друго( напр. във връзка със стиховете от Изход се сещам, че Бог заповяда всеки, който не спазва празника на безквасните хлябове(пасхата) да бъде изтребен измежду народа - на това може също да се погледна като на белег за принадлежност и който го няма...).

Друго нещо, което би могло вероятно да ни даде някаква насока е самата дума χάραγμα - белег.  Доколкото разбрах това не е стандартната дума за печат и коренът и означава нещо от рода на "издълбавам" или "гравирам". Попаднах на интересен анализ в интернет, част от който ще цитирам тук :

Quote
καί ποιεϊ πάντας τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους
καί τούς πτωχούς, καί τούς έλευθέρους καί τούς δούλους,
ϊνα δώσουσιν αύτοϊς χάραγμα έπί τής χειρός αύτών τής δεξιάς ή έπί τών μετώπων αύτών,

 
И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби,
да им се тури белег на десницата или на челата им;

...............................................................................................
Изречението започващо с думата ϊνα определя обекта на тази принуда. Това означава да се постави белега на звяра върху дясната ръка или челото на всеки човек. Това движение е пародия на запечатването на Божиите слуги в гл. 7. Точно както избраните получават печат, за да бъдат запазени от идващия Божий гняв, също така, следващите звяра получават белег, за да бъдат запазени от гнева на звяра срещу следващите Агнето (Mounce). Получаването на белега на звяра явно ще започне кратко време след запечатването на 144 000, т.е. в ранната част на края на седемдесетата седмица. Тези, които получават белега, ще го получат доброволно (Düsterdieck).

Идеите относно естеството на белега включват официален печат, носенето на талисман, буквата Х (като първата буква на името Христос), невидим знак и жигосване. Използването на думата χάραγμα (белег), като означаваща печат, който е поставен на търговски документ и подпечатан с датата и името на императора е забележка, която подкрепя тълкуването за официален печат (Mounce). Папируси от времето на Откровение, които използват думата χάραγμαса изпълнени със забележки за императора и показват нуждата от одобрението на императора за купуване и продаване (Bullinger). Проблемът с това обяснение е, че тези забележки са върху сертификати или в случая със забележки за челото, включват само общата репутация на личност, която е посветена на императора (W. M. Ramsay). Това не задоволява използването на (върху), за да определи мястото на белега „върху дясната им ръка или върху челото”.

Аналогията с юдейски амулети също не може да удовлетвори фактите (виж Charles, Mounce). Силата на фалшивия Христос няма да използват част от закона или свитък с молитви, като свой отличителен знак. Също така амулетите се носеха на лявата ръка, не на дясната. Използването на първата буква от името на Христос (R. H. Preston и A. T. Hanson), е невероятен начин белега да бъде обяснен. Въпреки че буквата е била използвана в по-късно време, тя не беше позната във времето, когато Йоан писа Откровение, за да бъде приета за тази бележита цел. Теорията за отбелязване с невидим знак се основава на предположението, че запечатването на 144 000 в гл. 7 е също невидимо (Alford, Swete, Kiddle, Ladd). Във видението обаче, белега е видим за Йоан (Mounce). Местоположението на ръката и челото, ги поставя видимо пред наблюдаващия, и удостоверява, че целта на белега е неговата видимост (Düsterdieck).

Белегът трябва да е нещо подобно на жигосване подобно на това, което беше правено с войници, слуги и поклонниците в храмовете в дните на Йоан. В Мала Азия, поклонниците в езическите религии, бяха радостни да показват на яве подобни татуировки, като емблема на принадлежност към някой бог (Kiddle, Sweet). В Египет, Ptolemy Philopator, жигосан юдеин, се причисли с бръшлянов лист, в признаване на тяхното поклонение на Дионисий (виж 2 Мак. 2:29)( Alford). Това значение отразява дългогодишната практика на носене на знаци, за обявяването на религиозна вярност (виж Ис. 44:5) (Kiddie) и следва практиката за жигосване на робите с името или специален знак на техните собственици (Гал. 6:17) (Alford; Scott; Robertson; Edwin A. Judge). Думата χάραγμα (белег) беше термин за образите или имената на императорите върху римските монети, затова тя е подходяща за емблемата на звяра, която се поставя върху хората.

Въпросът е защо за обозначаване на белега е използвана думата χάραγμα вместо обичайната дума σφράγις (печат), ако това е значението (Johnson), то е интересно, но не отрича гледната точка. Възражението, че жигосването на челото е било унизително (Caird) е спорно. Робството в тези ранни времена не беше унизително, както то се е превърнало в днешно време. Също така то може да означава вярност, собственост и закрила точно както печата, който е даден на Божиите слуги. Глаголът χαράσσω (гравирам) е източника на думата χάραγμα  (виж Дея. 17:29). Той ще бъде видим и отличителна черта за разпознаване на всички, които се подчиняват на звяра (виж 13:7; 14:9; 16:2; 19:20; 20:4)(Wall). В ст. 16 дясната ръка и челото са представени като възможност за място на белега, като са свързани с думата ή (или), но в 20:4 двете позиции са свързани с καί (и), защото този стих говори за тези, които не са получили белега на нито едно от двете места.
   
Източник: http://www.thegreatnews.net/Difficult%20Texts/Rev13_11_18.htm

Струва ми се горното би могло да бъде отправна точка за нашите разсъждения. За начало - мислиш ли че самата дума χάραγμα може да натежи към мнението че белега ще бъде "физически издълбан" върху тялото?
Тя се среща още само веднъж в новия завет затова лично аз не мога да направя никакви самостоятелни заключения относно употребата и...

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #37 on: September 29, 2008, 12:50:01 PM »
Източник: http://www.thegreatnews.net/Difficult%20Texts/Rev13_11_18.htm

Струва ми се горното би могло да бъде отправна точка за нашите разсъждения. За начало - мислиш ли че самата дума χάραγμα може да натежи към мнението че белега ще бъде "физически издълбан" върху тялото?
Тя се среща още само веднъж в новия завет затова лично аз не мога да направя никакви самостоятелни заключения относно употребата и...

най-напред, цитираният от теб текст съдържа доста верни неща, но преводът на български на стиха в началото, не е точен, защото думата "принуждава" не е използвана на гръцки език. на гръцки буквално пише, че той "прави" така, че "да се дава" (в други ръкописи: да им дават) харагма на дясната ръка ИЛИ на челото.

думата "харагма" наистина идва от глагола "харасоо", който означава издълбавам, гравирам, правя резба (като при дърворезба), скулптурирам (както е в деяния 17:29 на гръцки) и други подобни.

сама по себе си думата "харагма" като нещо, което се поставя върху ръката или челото (т.е. върху плътта на човека, освен ако не алегоризираме и дясната ръка и челото), предполага, че става дума за физически осезаем белег, който се прави с някакъв инструмент, и този белег е подобен на зараснал белег от порязване например.

ако бог искаше да каже "печат", той можеше да го каже. според мен йоан не случайно е написал "харагма", а не "печат" (сфрагис).

освен това, самият контекст, в който е използвана думата "харагма", дава да се разбере, че белегът ще може да се вижда от другите хора, защото как иначе ще стане така, че да не е възможно за нямащия белега нито да купува, нито да продава? не е ли факт, че както покупката, така и продажбата са дейност, в която участват поне две страни (продавач и купувач). как продавачката в един магазин например ще знае дали е позволено да се продаде нещо на даден купувач или не, ако няма белег, който или да е видим от нея с очите или поне с някакво техническо устройство?mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Печата на звяра
« Reply #38 on: September 29, 2008, 13:15:17 PM »
освен това, самият контекст, в който е използвана думата "харагма" дава да се разбере, че белегът ще може да се вижда от другите хора, защото как иначе ще стане така, че да не е възможно за нямащия белега нито да купува, нито да продава? не е ли факт, че както покупката, така и продажбата са дейност, в която участват поне две страни (продавач и купувач). как продавачката в един магазин например ще знае дали е позволено да се продаде нещо на даден купувач или не, ако няма белег, който или да е видим от нея с очите или поне с някакво техническо устройство?

Технически не е никакъв проблем да имаш белег и той да не се вижда от другите хора, освен от специални скенери. Наскоро четох за някаква технология "Biocompatible Chipless RFID" (не знам колко е нова, но вече започват да я пускат) която няма нужда от чип, а записва информацията като невидима татуировка по-малка от 1мм. Започват да я ползват да бележат животни, патентована е от някоя си компания - http://www.somarkinnovations.com/ За намерите повече информация може да ползвате ключовите думи които съм дал по-горе. Така че има как да стане и без да се вижда от очите на продавачката, а да се вижда от скенера и която ползва. Даже не знам дали ще има нужда от продавачка, защото има разбработки на магазини, където скенера отчита на самата врата дали имаш "пропуск" за да влезнеш, и плащането е автоматично.

Искам да отбележа, че не казвам че това ще е белега, а само давам информация за техническото решение на дадения "проблем".
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Печата на звяра
« Reply #39 on: September 29, 2008, 13:22:34 PM »
Мисля, че ще е добре и да поговорим малко за 144-те хиляди подпечатани от Израилевото племе, но в друга тема, тъй като тази не се занимава с това.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #40 on: September 29, 2008, 13:42:58 PM »
Технически не е никакъв проблем да имаш белег и той да не се вижда от другите хора, освен от специални скенери. Наскоро четох за някаква технология "Biocompatible Chipless RFID" (не знам колко е нова, но вече започват да я пускат) която няма нужда от чип, а записва информацията като невидима татуировка по-малка от 1мм. Започват да я ползват да бележат животни, патентована е от някоя си компания - http://www.somarkinnovations.com/ За намерите повече информация може да ползвате ключовите думи които съм дал по-горе. Така че има как да стане и без да се вижда от очите на продавачката, а да се вижда от скенера и която ползва. Даже не знам дали ще има нужда от продавачка, защото има разбработки на магазини, където скенера отчита на самата врата дали имаш "пропуск" за да влезнеш, и плащането е автоматично.

Искам да отбележа, че не казвам че това ще е белега, а само давам информация за техническото решение на дадения "проблем".

независимо дали белегът/харагмата ще се вижда с просто око или само с някакво техническо устройство (аз лично смятам, че ще се вижда и с просто око, което ще е един вид публична изповед за принадлежност и поклонение на звяра), и в двата случая не става дума за някакъв алегоричен или символичен белег, а за съвсем буквален белег.

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #41 on: September 29, 2008, 13:47:42 PM »
Мисля, че ще е добре и да поговорим малко за 144-те хиляди подпечатани от Израилевото племе, но в друга тема, тъй като тази не се занимава с това.

за сега само ще следя темата за 144-те хиляди. по-нататък ще реша дали да взема участие в обсъждането по нея.

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Печата на звяра
« Reply #42 on: October 15, 2008, 10:15:44 AM »
Здравейте!
Искам да споделя с вас един мой сън,който сънувах скоро.
Аз рядко сънувам такива сънища,но знам,когато Бог ми дава сън.Става въпрос за белега на звяра.
Сънувах го преди да създам тука темата и понеже нямах никакви знания по въпроса,до сега не съм казала и съня.Сега като чета какво е писал ученик и се сетих, че сънувах така,както той казва,а именно,че белега ще бъде видим и физически и освен това като графиран,ето съня накратко: Имаше бедствена ситуация,световна,хаос и безредие и много страх,властите събираха хората в хголеми помещения,където им обещаваха да ги хранят и да се грижат за тях с условието да им се сложи на ръката "печат",за да се знае,че тези хора са съгласни да бъдат обгрижвани от властите.Дори и не обясняваха,че без него няма да дават храна,само казваха,че е необходимо,за да могат да броят хората и ако някой излезне навън да може да влезне отново в сградата.И така аз бях в едно такова помещение и виждах какво става....събираха ни в помещенията чрез полиция,нямахме право да отказваме да влезнем в сградата.Този "печат" (както те го наричаха) беше представен като нещо много безобидно,все едно си на семинар и ти дават табелка,че си заседател от семинара,само че това беше знак на ръката.Всички хора го мислеха за нещо толкова естествено.Предложиха ми да сложат печата,а аз незнаех,защо е необходим и понеже никой не му отдаваше значение,напротив вниманието беше насочено към безредието и опасностите вън на улицата,пък и ми казаха,че този печат е просто формалност и се маха после,казах :добре и те с някаква машина сложиха "печат" на ръката ми,който приличаше на мастилен и аз си мислех,че е мастилен,защото ми казаха,че може да се изтрие после.Когато обаче минаха няколко секунди или минути(незнам точно),буквите или цифрите(не помня какво пишеше,но знам,че го видях в съня) изписани на печата потънаха в кожата ми и се графираха.Не можеше повече да бъдат махнати,подобно на татуировка,но абсолютно безвъзвратно.Някакси стояха графирани,все едно си дълбал в кората на дърво.Тогава разбрах,че това е белега на звяра,отвориха се очите ми и изпаднах в ужас и голяма мъка,знаех че това ще ме отдели от Исус завинаги.....не мога да ви опиша чувството.......изключително голяма мъка,нещо което не мога да предам с думи.Тогава се събудих.
Помня че когато се събудих,знаех,че Бог не иска да ми каже: ето това ще се случи с теб,а знаех,че това е предупреждение,че изобщо нямаме представа за това,какво са приготвили и че това са технологии,които ние никога не сме чували.Бог искаше да ми каже,че белега ще бъде ужасно подмолно представен и предлаган,по начин по който и най-горещите християни не биха разбрали.От това ми става ясно,че именно паниката и страха,които ще царят сред хората ще ги заблудят,за да не видат и християните,какво всъщност става,а паниката не можеше да се избегне,защото беше като на панаир,хора,блъсканица,ужасии и само сивота и страдания.Не можеше да ходиш никъде,тълпата се движеше и ти с нея,ако не го правиш,тя те стъпква.Хората искаха само да се отърват от това и да идат на спокойно място.ние и ни най-малка представа нямаме,какви ужасни планове са това и ако не сме достатъчно бдителни .... ще е фатално.
Разбрах 2 неща от съня: 1. никой не говореше за белега,като за нещо абсолютно необходимо,просто беше споменаван като неизменна част от организацията по изхранването и грижата за хората,вниманието беше насочено към глада,ужаса,паниката,страха и безредицата
2. белега ще е нещо толкова невзрачно навид и толкова безобидно изглеждащ и най-вече лъжеха за него,че е безобиден,казваха,че после се премахва - и той беше безобиден,но след секундии или минути след поставянето му,имаше способността сам да се вгради, ГРАФИРА в кожата.
Какви ли технологии са това??????

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Печата на звяра
« Reply #43 on: October 15, 2008, 19:45:06 PM »
Здравеи Кристиана ,
аз не мога да кажа дали съня ти е от Бога.
Мога само да разсъждавам доколко е в синхрон с Писанията.
Ако има разминавания бих бил скептичен относно него.

едно нещо ме смущава в съня ти и то е свързано със следното:
Знаем , че Словото казва , че малки и големи ще бъдат принуждавани , да си сложат белега.
Думата ми говори  сякаш , за нещо насилствено.От друга страна , Бог ни предупреждава да не го приемаме , значи без съмнение можем да не го приемем.(защото ако го приеме някой , той ще пие от чашата на Божия гняв) , какво означава това ?

Това значи , че човек който иска да е верен на Господа , не ще може да бъде принуден насила да си сложи белега , няма начин!
Единственият начин би бил доброволно , НО забележи , той трябва да е наясно какво приема ако е християнин , така че няма начин някой верен да го приеме , ще го приемат само тези чиито имена не са в книгата на живота на закланото агне.


белегът най - вероятно ще е реален , може би видим , това е буквалното разбиране , но неговото приемане не ще може да бъде насилствено , понеже ако можеше да бъде то излиза че силите на злото могат да погубят някой истински верен на Господа човек , въпреки волята му , това е невъзможно.

вероятно белегът ще е свързан и с някакво духовно поклонение , той ще му бъде така да се каже израз.И принуждението ще е свързано с изолация от обшеството и икономически така да се каже санкции към човека който се противи.Това ми прилича много на методите които са в нашия свят в момента.Не насилствени на яве , но някак подмолно такива.

На базата на Писанията , това виждам аз за момента.

поздрави !ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #44 on: October 15, 2008, 22:38:56 PM »
Здравеи Кристиана ,
аз не мога да кажа дали съня ти е от Бога.
Мога само да разсъждавам доколко е в синхрон с Писанията.
Ако има разминавания бих бил скептичен относно него.

едно нещо ме смущава в съня ти и то е свързано със следното:
Знаем , че Словото казва , че малки и големи ще бъдат принуждавани , да си сложат белега.
Думата ми говори  сякаш , за нещо насилствено.

ако прочетеш по-внимателно какво съм написал в един от постингите ми по-нагоре, ще установиш, че преводът "принуждава" на откровение 13:16 е просто погрешен. на гръцки не пише, че "принуждава", а пише буквално че "прави" "да се дава белег/харагма". глаголът в случая е "пойео"(правя), а не "ананкадзо" (принуждавам).