Author Topic: Печата на звяра  (Read 59674 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Печата на звяра
« Reply #15 on: September 10, 2008, 08:58:41 AM »
Откровение 13:
16. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им;
17. за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.


Съгласен съм с Watchman за духовният белег, но за да се изпълни горното, трябва да има и физически белег. Като този физически белег ще е просто отражение, на вече станалото духовното определяне на човека.


Още малко за размисъл, относно прегорялата съвест и обръщането:

2 Солунци 2:
7. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира;
8. и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,
9. тогава, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
10. и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.
11. И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,
12. та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.

Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3288
Re: Печата на звяра
« Reply #16 on: September 10, 2008, 10:15:18 AM »
johnny_fx, ако купуването и продаването бъде направено зависимо от практики и решения, които изискват компромис със съвестта, няма нужда от физически белег.

Компромисите може да са от различно естество, така щото никога да не може да се идентифицира конкретно нещо като белега, но прегорената (дамгосана) съвест, която се формира в следствие от тези компромиси ще е вътрешния белег без който ще е невъзможно да се купува и продава.

Чиповете според мен ще бъдат популяризирани и ще има определен натиск за задължителността им, но предполагам че натиска няма да е много силен и мнозина ще останат без чипове, като това ще измами християните отказали чипа, че не са приели белега и по този начин бдителността им ще бъде приспана и ще станат лесна плячка за истинския компромис и белег. Това е разбирането, което имам по въпроса.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Joyssie

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 48
Re: Печата на звяра
« Reply #17 on: September 10, 2008, 10:25:53 AM »
Quote from: Watchman
Чиповете според мен ще бъдат популяризирани и ще има определен натиск за задължителността им, но предполагам че натиска няма да е много силен и мнозина ще останат без чипове, като това ще измами християните отказали чипа, че не са приели белега и по този начин бдителността им ще бъде приспана и ще станат лесна плячка за истинския компромис и белег.

Това звучи разумно и твърде вероятно да стане така. (То вече си става по света по един или друг начин.)


Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Печата на звяра
« Reply #18 on: September 10, 2008, 15:48:52 PM »
johnny_fx, ако купуването и продаването бъде направено зависимо от практики и решения, които изискват компромис със съвестта, няма нужда от физически белег.

Дори Уочмън да е прав, то в известен смисъл белега пак е физически - едните ще вършат каквото се изисква и ще могат да купуват и продават, а другите - не. Сравни с:
Изход 13
7 Безквасно ще се яде през седемте дни; и да се не намери у тебе квас, из всичките твои предели.     
8 И в оня ден ще обясниш на сина си, като речеш: Това правя поради онова, което Господ ми стори, когато излязох от Египет.    
9 Това ще ти бъде за белег на ръката, и за спомен между очите, за да бъде Господният закон в устата ти; защото със силна ръка Господ те изведе из Египет.
...................................................................................
14 После, като те запита синът ти, казвайки: Що е това? ще му кажеш: Със силна ръка ни изведе Господ из Египет, из дома на робството;     
15 понеже, когато Фараон не скланяше да ни пусне, Господ уби всяко първородно в Египетската земя, първородно на човек и първородно на животно; по тая причина жертвувам Господу всяко мъжко и първородно; а всеки първороден от синовете си откупувам.    
16 Това ще бъде за белег на ръката ти и за надчелие между очите ти; понеже със силна ръка Господ ни изведе из Египет.
 
Второзаконие 6
6 Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;     
7 и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.    
8 Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти.


Второзаконие 11
18 Вложете, прочее, тия мои думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си, и нека бъдат като надчелия между очите ви.

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Печата на звяра
« Reply #19 on: September 10, 2008, 19:17:12 PM »
Пратиха ми сайт : www.exodus2006.com
Става дума за библейския код.Аз съм доста скептична,верни ли са тия неща с библейския код?Пък и да са верни толкова лесно ли ще е достъпна информацията чрез нета?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 652
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Печата на звяра
« Reply #20 on: September 10, 2008, 19:41:34 PM »
Kristiana, в интернет има хиляди подобни сайтове, хиляди доктрини, кодове, становища, църкви, християни, псевдо-християни и всякакви други неща. Ако тръгнем да разглеждаме и четем всеки сайт който ни дойде пред очите, то много лесно ще затънем в дълбока кал, ако нямаме дълбоки корени пуснати в Словото на Бога.

Преди месеци, един брат отправи едно увещание към теб, което мисля че трябва да си припомняш често, виждайки нуждата от него като резултат на последните твои мнения и въпроси във форума.

------------------

http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=60.msg2335#msg2335

Ако разчиташ някой да ти даде "правилната доктрина" набързо, за да я научиш, без да имаш време да я осмислиш и разбереш, ще бъдеш разочарована. Ти казваш, че не си изследвала Писанията по въпроса, което е добро признание, но също намекваш, че не искаш да търсиш много из Словото, поне засега, и предпочиташ кратко обобщение. Проблемът е, че нищо не може и не трябва да замества нашето лично изследване на Писанията. Учители много, но Бог иска всички да бъдем учени на първо място от Него, и да не уповаваме на човеци.

Тъй че не бързай да получиш нещо на готово. Самото получаване и приемане на една доктрина, била тя и истинна, макар и да създава у нас увереност, че растем и се променяме, по себе си нищо не означава и няма духовна стойност. Защото има процес на освещаване чрез Божието Слово и действието на Божия Дух в живота ни, и този процес е ръководен от Бога, а не от нас. Ние винаги ще продължаваме да се учим и да пребъдваме в Христа--няма как да се дипломираме--но и няма да бъдем вчерашните деца. От нас се изисква да бъдем верни в малкото, което ни е дадено и търпеливи спрямо Господа, че ще ни даде повече, когато сме способни да го понесем.

Много учители в днешно време са се навъдили, които знаят да цитират Писанията и имат изградена позиция по кажи-речи всеки библейски въпрос, но реално не познават Бога и не ходят с Него, не са Го обикнали. Те разчитат на собствени сили, памет, интелект, талант, нюх, и прочие. Нека не допускаме тяхната грешка като не търсим преки пътища към Божието царство. Писано е: "Понеже тясна е портата и стеснен (в друг превод се казва "труден") е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират" (Мат. 7:14).

---------------------
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Печата на звяра
« Reply #21 on: September 10, 2008, 19:47:38 PM »
Ами,не ,Мак,не търся някой да ми даде нещо наготово или да ми даде правилното нещо.Просто нямаме нито един приятел тук в Италия християнин,нито църква и дефакто нямаме с кого да дискутираме тези въпроси.
Излиза така,че не е позволено да си задаваш въпросите във форума.Наистина ли е така?
Трябва да прочета отново правилата.
Както и да звучи участието ми тук,Бог знае дали аз търся лично Лицето Му или не.
Съжалявам,ако съм в разрез с правилата,но наистина, ако подобни дискусии не са за този форум,простете.
Поздрави!

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 652
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Печата на звяра
« Reply #22 on: September 10, 2008, 20:06:59 PM »
Излиза така,че не е позволено да си задаваш въпросите във форума.Наистина ли е така?

Разбира се, че не е така. Въпросите си имат правилното място, в правилното време. Но ако ние не прекараме време на агония на търсене на отговор от Бога и Неговото Слово, то и верния отговор да ни се даде, може лесно да ни бъде отнет след това, тъй като не сме минали процес на дъвчене и добро смилане върху истините които Бог ни е открил.

Heb 5:13  Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;
Heb 5:14  а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Всяко упражнение изисква много постоянство, упоритост, твърдост и на края много време. Нито един резултат не може да е стойностен, ако е получен "инстант". Инстант супите и бързата храна стават бързо, но дали са с истинска стойност?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Kristiana

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 213
Re: Печата на звяра
« Reply #23 on: September 10, 2008, 21:17:33 PM »
Абсолютно си прав.
Дано не си решил,че аз съм бебе.
Определено не съм,напротив,задавам въпросите си след като съм изследвала сама,знам че не давам стихове от Библията,но в момента нямам БГ Библия тука.Нали за това сме едно тяло,за да можем да си говорим и да разискваме и да се поправяме там,където някой бърка.Как ще има поправление,ако не се задават въпроси и няма отговори и няма диалог?

Нищо лошо не казвам,само искам да кажа,че съм свикнала да има диалог между вярващите,да дискутираме и обсъждаме,затова задавам въпросите си на много плитко ниво.Искам да се започне от основата на нещата и да се дискутира по темата.Макар и сам да изследва човек може да бърка в заключенията си от собствените си изследвания на писанията.

Ти  ми пишеш фундаментални неща,които аз знам,че трябва да търся Лицето на Бога преди всичко и че ако няма лично изследване,няма да има и качествено разбиране.
Това че преди съм писала във форума,че не чета и не изследвам сама,си беше за онова време,за което съм давала пояснение,че е било с цел да се отделя за известно време от всякакви теми други,освен личното време с Исус.Затова сега никак не правя така.Времето на възстановяване мина(кое възстановяване? ами от църковните доктрини,които ме бяха тласнали далече от Бога,които говореха само за десятъци и послушание към "лидерство").Сега съм си в нормалното поведение,чета си ,моля се и изследвам.

Обаче ти като администратор имаш право да кажеш това,което си писал.Затова хубаво си писал.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 652
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Печата на звяра
« Reply #24 on: September 10, 2008, 22:01:33 PM »
Просто нямаме нито един приятел тук в Италия християнин,нито църква и дефакто нямаме с кого да дискутираме тези въпроси.

Не искам да ме разбереш погрешно това което ти написах по-горе, радвам се че намираш това място където може да израстваш и наставляваш в истината заедно с други християни. Бих ти препоръчал също така, да започнеш да търсиш здраво тяло от истински Христови ученици, там където си, за да имаш време на общение с тях, както и Словото ни заповядва да не забравявме да се събираме заедно със светиите, толкова повече колкото виждаме че денят наближава. Верният остатък е малко, но хора които не са преклонили колената си пред другите фалшиви богове, имало и ще има.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Търсеща

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Печата на звяра
« Reply #25 on: September 27, 2008, 12:13:55 PM »
Относно печата и белега:
Смятам, че белега на десницата са моите действия, .... "по плодовете им ще ги познаете..."
Печата на Бога и белега на челото мисля, че е посоката, в която гледам. Ако виждам, мисля и следвам само Бога, челото ми винаги ще е обърнато към Него и той ще познае кои са Неговите люде. Ако гледам към "привременното", към суетата на този свят, .... то е ясно, че не виждам Бога и следователно не му принадлежа. "А който не е с нас, той е против нас".
Или гледам към Бога и нося Неговия печат, или гледам в друга посока и моите действия го потвърждават...

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Печата на звяра
« Reply #26 on: September 27, 2008, 16:51:25 PM »
Трябва много да се пазите от алегорични разсъждения. Един младеж на име "Августин" (интересно защо му е преписано едно "свети" отпред, което най-малко го заслужава) е въвел този начин на "тълкувание". Това, което той учи е, че нищо от това, което пише в Словото не е вярно както го пише, но е алегория, т.е. измислица, която има друго реално значение. С това той се отрича от Словото на Живия Бог.

Той е въвел и доста други практики, които се практикуват не само от католиците, но и от други "течения".

Може би най-голямата вреда, която е направил е да научи хората да не вярват на това, което пише в Словото. Бог използва аналогия на истински случаи, с които говори за неща, които имат да станат или които са станали по аналогичен начин.

Интересно е как всичко досега в Словото се е сбъднало буквално и изведнъж оттук нататък решаваме, че всичко е метафора и алегория. Има неща, които стават в духовния свят точно както е описано и имат отражение в нашия свят. Има неща, които се случват в нашия свят и те се случват точно както е написано. Когато Бог даваше видения на някои хора, за които четем, той не използва алегория, а аналогия.

Нека се поучим от евреите, т.е. тези, които получиха първи Писанията и да се поучим от начина им на разбиране, защото нашият начин на разбиране е повлиян от Августин и от неговите (съзнателни и несъзнателни) последователи.

Четейки Писанията виждам, че ще има белег на ръката и на челото и този белег ще се разбира от тези, които позволяват дали може да продава някой или да купува. Ако е само духовен, то трябваше всички да са духовни, за да го разбират, а мнозинството не са. Дали ще е чип, баркод или просто драскотина по плътта - не знам. Знам само, че тези, които са живи тогава и са Божии ще го разпознаят.

Много хора, които са тълкували досега Откровение са използвали подобни алегорични подходи и са изкарали, че едва ли не сме вече на последната тръба, докато много от нещата все още не са станали. Също се говореше, че гоненията, които ще бъдат, за които говори Христос, няма да бъдат "физически" гонения, ами "духовни". Казваха още, че хората щели да бъдат убивани "духовно", а не "физически", защото, разбирате ли, сме живеели в други времена, когато хората не са така зверски настроени.

Същите тези хора и тези, които са им повярвали вече се сблъскват малко или много с жестоката реалност, че гоненията и убийствата ще бъдат толкова физически, колкото са били всякога преди, тъй като сърцата на човеците не са се променили към по-добро.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Печата на звяра
« Reply #27 on: September 28, 2008, 14:59:07 PM »
тука, тихомире,
съм напълно съгласен с написаното от теб в горния ти постинг -- и за августин, и за останалото.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Печата на звяра
« Reply #28 on: September 28, 2008, 19:11:43 PM »
Четейки Писанията виждам, че ще има белег на ръката и на челото и този белег ще се разбира от тези, които позволяват дали може да продава някой или да купува. Ако е само духовен, то трябваше всички да са духовни, за да го разбират, а мнозинството не са. Дали ще е чип, баркод или просто драскотина по плътта - не знам. Знам само, че тези, които са живи тогава и са Божии ще го разпознаят.
Здравейте, Тихомир и ученик. Виждам, че по този въпрос сте постигнали съгласие :) Все пак ми се струва, че е добре да направим уточнение, че не абсюлютно всичко в писанията е буквално. Аз лично нямам разбиране относно "белега на звяра", но бих искал да чуя, защо не смятате, че може да се прави паралел с Изход 13 глава, която съм цитирал по-горе. Пасажа изглежда твърде подобно и не става дума за физически белег.
Бог с вас!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Печата на звяра
« Reply #29 on: September 28, 2008, 19:32:33 PM »
Това, което пише за знака на ръката и надчелието е нещо, което евреите буквално са го правили, а и сега правят.

Ето форум на английски, където разискват този въпрос някои евреи:
http://www.eliyah.com/forum2/Forum10/HTML/000652.html
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?