Author Topic: Фарисейщина?  (Read 13829 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
Фарисейщина?
« on: August 22, 2008, 02:33:25 AM »
От известно време имам желание да повдигна темата за фарисейщината в светлината на някои обвинения, които бяха повдигнати към участници във форума от други участници, при които последните обвиняваха първите във фарисейщина на базата на това, че първите избираха да се придържат към буквалното значение на Библейските текстове, докато последните предпочитаха да въведат лично тълкувание с привкус на човешка милост и вид на благочестие.

С други думи термините "фарисей" и "фарисейщина" бяха използвани за обвинение в погрешно учение, и именно това е което бих искал да адресирам в тази тема.

Преди всичко да се използва обвинение във фарисейщина на основание на доктринален спор показва сериозно невежество от страна на обвинителя. Според Писанията проблема на фарисеите не е бил лъжеучения или невярно разбиране на Библията, напротив ето какво казва самия Исус:

Maт. 23:2  На Мойсеевото седалище седят книжниците и фарисеите;
Mat 23:3  затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат.


Тук Исус потвърждава, че фарисеите са имали по-скоро правилно разбиране на Писанията, но техния проблем се състои не в неразбиране, а в невършене! "говорят, а не вършат" е диагнозата на проблема "фарисейщина", а не заблудително или невярно учение.

Ето защо всеки който дръзне да обвини друг участник във фарисейщина, той се ангажира със тежко обвинение, че обвинения участник не върши това, което говори. И като се има предвид, че в повечето случаи участниците не се познават реално и не са свидетели на начина на живот на другите, то подобно обвинение е почти сигурно своеволна презумпция и следователно клевета и грях.

Поради тази причина и бих искал да изясня този въпрос, за да се пресече неразбирането, което вкарва някои от участниците в подобни грехове, а не това е целта на писането във този форум.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Фарисейщина?
« Reply #1 on: August 22, 2008, 09:40:09 AM »
Друг контекст на обвинението "фарисей" или "фарисейщина" е когато се изтъкват Писанията от даден човек. Тогава страната, която е опозиция казва, че той бил "фарисей", защото се облягал на Писаното Слово.

Христос обаче сам каза на садукеите, които не познаваха Писанията:
Марко 12:24 Исус им рече: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията нито Божията сила?

Та, обвинението към някого, че бил фарисей, защото се обляга на Писаното Слово е също толкова несмислено, тъй като ако няма познаване на Писанията има сигурна заблуда.

Обикновено се продължава с термините книжник и законник, а също и обвинението живееш по буквата, а не по Духа.

Относно определението книжник (а и законник), мисля, че е доста глупаво да каже някой книжник и да смята, че това е обидно. Ездра беше книжник, който беше вещ в Моисеевия закон и Бог беше с него. Виждаме, че книжникът не е лъжеучител, но човек, който е наясно с Божия закон. Да мисли някой, че това е зло е равносилно на отричане на Божието Слово.

Обвинението "живееш по буквата, а не по духа" е плод на неразбиране на Писанията. Една от основните причини е, че по църквите не се разяснява какво е това "по буквата, а не по духа" и обикновено каквото се "разяснява" е толкова далеч от контекста, че заблуждава слушащите. Цитираното извън контекста е от следния стих:
2 Коринтяни 3
Който ни и направи способни като служители на един нов завет, - не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.


Там се говори за спасение по благодат, а не чрез дела по закон. Това, обаче, не е предмет на текущата тема, но го споменавам като пример. Ако някой мисли, че е добре да се обсъди, нека отвори нова тема.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Фарисейщина?
« Reply #2 on: August 22, 2008, 12:41:00 PM »
Аз бих искал да видя дали поне някой от хората, които пряко или косвено са обвинявали другиго с думи, като книжник, законник, фарисей, ще се включат аргументирано в темата, за да защитят позицията си.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Фарисейщина?
« Reply #3 on: October 16, 2008, 15:55:05 PM »
 В темата "Представяне-Давид" много братя бяха обвинени във фарисейщина и книжничество. Ученик даде в нея тема някой пояснения за книжниците. Аз искам да допълня кои са книжниците и кои  фарисеите.

Кой са книжниците:
През 586 г преди  Христа Израел се отвежда в плен за 70 години във Вавилон и при пленяването храма се изгаря. След като се връщат обратно от плен намират Петокнижието и то се чете на целия народ.
Неемия 8:1 Тогава всичките люде се събраха като един човек на площада, който бе пред портата на водата; и рекоха на книжника Ездра да донесе книгата на Моисеевия закон, който Господ бе заповядал на Израиля.
Неемия 8:2 И тъй, на първия ден, от седмия месец, свещеник Ездра донесе закона пред събранието от мъже и жени и от всички, които, слушайки, можеха да разбират.
Неемия 8:3 И на площада, който бе пред портата на водата, той чете от него, от зори до пладне, пред мъжете и жените и ония, които можеха да разбират; и вниманието {Еврейски: Ушите.}* на всичките люде беше в книгата на закона.
Неемия 8:4 А книжникът Ездра стоеше на висока дървена платформа, която бяха направили за тая цел; и при него стояха Мататия, Сема, Анаия, Урия, Хелкия и Маасия отдясно му; а отляво му, Федаия, Мисаил, Мелхия, Асум, Асвадана, Захария и Месулам.
Неемия 8:5 И Ездра разгъна книгата пред всичките люде (защото бе над всичките люде); и когато я разгъна, всичките люде станаха прави.
Неемия 8:6 И Ездра благослови Господа великия Бог; и всичките люде отговориха: Амин, амин! като издигнаха ръцете си; и наведоха се та се поклониха Господу с лицата си до земята.
Неемия 8:7 А Исус, Ваний, Серевия, Ямин, Акув, Саветай, Одия, Маасия, Келита, Азария, Иозавад, Анан, Фелаия и левитите тълкуваха закона на людете, като стояха людете на местата си.
Неемия 8:8 Четоха ясно от книгата на Божия закон, и дадоха значението като им тълкуваха прочетеното.
Неемия 8:9 И Неемия, който бе управител, и свещеник Ездра, книжникът, и левитите, които тълкуваха на людете, рекоха на всичките люде: Тоя ден е свет на Господа вашия Бог; не тъжете, нито плачете; (защото всичките люде плачеха като чуха думите на  закона).


Тогава книжниците или преписвачите са започнали да преписват Тората( Петокнижието) и други книги от Стария завет за да се четат на народа. Как е ставало преписването;
На чиста животинска кожа, всеки параграф е имал не по-малко от 48 и не повече от 60 реда. Мастилото е било черно по специална направена рецепта. Трябвало е да изказват на глас всяка дума която са писали. Трябвало е да измиват писеца и телата си изцяло преди да изпишат думата Йехова. Трябвало е на всеки 30 дена да се преразгледа написаното и ако повече от 3 „листа „ се нуждаят от корекция, целия манускрипт се е преписвал. Буквите, думите и параграфите са се брояли и само ако две букви се допрат, целия документ се е считал за невалиден. Средния параграф е трябвало задължително да бъде по съшия начин разположен както е бил оригинала.
Документите можели да бъдат пазени само на свещенните места (т.е книжниците са имали достъп до свещенните места). Нямали са право да ги унищожават а само да ги  съхраняват в храмовете (синагогите) или да ги заряват в свещенните еврейски гробища. След като Ерусалим е попаднал в ръцете на римляните са започнали да правят копия на гръцки и латински, защото  се е забранявало от властта да се говори на Иврит.

Фарисеите- думата означава буквално сепаратисти. Те са се появили 50 години след книжниците пак по времето на втория храм. Те са били социално движение с политическа партия и са имали училище. След разрушаването на храма 70 години след Христа това движение е познато като равински юдеизъм и съществува и до днес. Това движение е било опозиция на садукеите. Фарисеите са книжници. Те са монополизирали изучаването на Тората. Садукеите са интерпретирали Тората консервативно, докато фарисеите са я интерпретирали по либерално. По време на римския период фарисеите вземат надмощие като главни служители в храма. Фарисеите са вярвали ,че всички чада на Израел са свещенници според Изход 19:3-6 И като се възкачи Моисей при Бога, Господ го повика от планината и рече: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израиля:
Изход 19:4 Вие видяхте що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при Себе Си.
Изход 19:5 Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;
Изход 19:6 и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.

 Те са вярвали също,че има устна и писменна Тора. Писменната тора е било Петокнижието, а устната е включвала вярванията,преданията и традициите т.е. вярвали са ,че Мойсей не ги е записал но ги е казал да се правят.
 Вярвали са, че устната Тора била като процес, който продължавал да еволюира под ръководството на Бога. Вярвали са ,че Мойсей е бил първия равин. Също така са разчитали изцяло на равина да интерпретира табутата за чистота. За разлика от садукеите те са вярвали в прераждането на тялото буквално. Садукеите са вярвали в свободната воля на човека, а фарисеите са вярвали,че човека има свободна воля но тя е предопределена от Бога. Що се отнася до Месия- те не са вярвали,че има Месия. Те са били хуманисти, вярвали са в социалното равенство.Обичали са научните дебати по технте вярвания.За тях миенето  преди съботата,празниците е имало изключително значение и в последствие е прераснало в миене преди всяко ядене, но не като от хигиенна гледна точка колкото като ритуал. (Някакъв равин който е бил в затвор е използвал водата която са му давали за пиене да се мие. Не е пиел вода, но си е изпълнявал ритуала.) С идването на Христос термина фарисей придобива друго значение, като лицемер, който слага буквата на закона над духа.
Матея 15:1 Тогава дойдоха при Исуса фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха:
Матея 15:2 Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб.
Матея 15:3 А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
Матея 15:4 Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и - "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".
Матея 15:5 Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу,
Матея 15:6 - той да не почита баща си, [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума.
Матея 15:7 Лицемери! добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: -
Матея 15:8 "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си;
Но сърцето им далеч отстои от Мене.
Матея 15:9 Обаче напразно Ми се кланят,
Като преподават за поучения човешки заповеди".

Същото събитие е описано в Марк 7:9-13. Исус цитира:
Исаия 29:13 Затова Господ каза:
Понеже тия люде се приближават при Мене с устата си,
И Ме почитат с устните си,
Но са отстранили сърцето си далеч от Мене,
И благоволението им към Мене е
По човешки поучения изучени папагалски,

Според мен проблема на фарисеите е ,че са притуряли на Словото неща които не са казани от Бога и най-вече мотива, с който са го правели.

P.S. Извинявам се,че не мога да оправя подчертаните стихове от Словото от моите думи.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Фарисейщина?
« Reply #4 on: October 16, 2008, 16:50:13 PM »
Интересна информация, Pironka.Тъй като мнозина споменават израза "буквата", добре е да се вникне откъде в Писанията се взема този израз и в какъв контекст е писан.

Забелязва се, че обвиненията в книжничество и фарисейство са употребявани от различни хора като взаимно-заменяеми нарицателни, а също се прибавя и обвинение, че се гледа "буквата, а не Духа", което също се взема като синоним, но без разбиране.

Мисля, че за разумните се изясни какво е книжник и какво е фарисей и в какво бяха виновни едните и другите.

Идва и другото обвинение - за "буквата". Ето пасажът, на който обикновено се облягат обвинителите:

Rom 7:6 Но сега ние сме освободени от закона, като умряхме за това, в което бяхме държани; така че да служим по новому, в Духа, а не по старому, по буквата.  Rom 7:7 Тогава какво да кажем? Законът грях ли е? Да не бъде! Но аз не бих познал греха, освен чрез закона; защото не бих знаел пожелание, ако законът не беше казал: "Не пожелавай."  Rom 7:8 Но грехът, като използва възможността чрез заповедта, произведе в мен всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв.

Вижда се, че законът е добър и свят, но затваря всички под проклетия, защото не можем да го изпълним. Затова с вярата, която е дар от Бога, вярата в Божия Син ние сме оправдани, заради наказанието, което трябваше да дойде върху нас, но отиде върху Него. Ние нямаме никакви заслуги в това спасение.

В пасажа (както и в други пасажи, които не съм посочил, където пише за "буквата") се говори за облягане на наши заслуги, които са направени според писаното в Закона. По този начин се инвалидира жертвата на Христос и се потъпква. Затова Павел говори, че вече не е слуги по буквата, но по Духа. Никъде Павел и или който да е било, не е казал, че писаното Слово е лошо, но че е зло облягането на собствените заслуги чрез изпълняване на написаните от Бога заповеди и разчитайки на собствената си правда за спасение.

Същият Дух, на който служеше Павел, е дал това Слово (което мнозина наричат "буквата"). Духът никъде не е казал, че законът е невалиден. Христос каза, че законът няма да премине, докато преминат небето и земята.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 191
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Фарисейщина?
« Reply #5 on: October 16, 2008, 22:23:05 PM »


        Матея 15:1 Тогава дойдоха при Исуса фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха:
Матея 15:2 Защо Твоите ученици престъпват преданието на старейшините? понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб.
Матея 15:3 А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
Матея 15:4 Защото Бог каза: "Почитай баща си и майка си"; и - "Който злослови баща или майка, непременно да се умъртви".
Матея 15:5 Но вие казвате: Който рече на баща си или майка си: Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу,
Матея 15:6 - той да не почита баща си, [или майка си]. Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума.
Матея 15:7 Лицемери! добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: -
Матея 15:8 "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си;
Но сърцето им далеч отстои от Мене.
Матея 15:9 Обаче напразно Ми се кланят,
Като преподават за поучения човешки заповеди".


           Мисля  че  тези  думи  за  пореден  път  достатъчно  ясно  показват   отношението  на  Исус  към  книжниците  Фарисеите  и  законниците  които  са  поставени  под  общ  знаменател.
   Но  явно  че  на  някой  от    вас  и   от    10    кладенеца  вода  да  им  вадиш  пак  не  се  убеждават."Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус - Лука  12 глава

    "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВОР

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Фарисейщина?
« Reply #6 on: October 16, 2008, 23:52:59 PM »
The Disciple,

Трудно е да се общува с теб.

Отдели време да осмислиш дори това, което си писал. Не пиши известно време. Дори не си се замислил за приликата, която ти дадох с пророците, от които едни бяха лъжливи, а други не. Виж защо Исус обвинява книжниците - за това, че са на поста "книжници", или затова, че са лицемери. Дори не обърна внимание на Писанията, които свидетелстват за книжника Ездра и за това, че Христос ще праща книжници за делото си.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Фарисейщина?
« Reply #7 on: October 17, 2008, 02:18:13 AM »
The Disciple.
Обърна ли внимание,че в Матея 15 глава и Марк7 ,  ставаше въпрос за предания т. е за неща които не бяха записани в Словото.
Марка 7:3 (Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат ако не си умият ръцете до лактите;
Матея 15:3 А Той в отговор им каза: Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?

 Това си бяха измишльотини на фарисеите.
Кой си мие преди да яде ръцете до лактите?
Затова Исус ги порица.The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 191
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Фарисейщина?
« Reply #8 on: October 17, 2008, 12:01:45 PM »
The Disciple,

Трудно е да се общува с теб.

Отдели време да осмислиш дори това, което си писал. Не пиши известно време. Дори не си се замислил за приликата, която ти дадох с пророците, от които едни бяха лъжливи, а други не. Виж защо Исус обвинява книжниците - за това, че са на поста "книжници", или затова, че са лицемери. Дори не обърна внимание на Писанията, които свидетелстват за книжника Ездра и за това, че Христос ще праща книжници за делото си.


              Ами  не  , не  мисля  че  се  общува  толкова  трудно, но  мисля  че  някой  от  участниците  в  форума  се  държат  доста  високомерно, надуто  и  понякога  грубо.  И  не  си  прав  обърнах  внимание  на  думите  за  Ездра  но  аз  все  пак  предпочитам  да  се  съсредоточа  в/у  Новият  Завет.
             И  с  оглед   на  това  че  Бог  ни  призовава  да  търсим   МИРЪТ 
с  всички  искам  да  ти  отправя  едно  приятелско  предложение:

                   Нека  да  разгледаме  гръцките  оригинали  на  Евангелията
и  да  видим  кои  са  точно  гръцките  думи  за  "книжниците"  за  които  ти   гововориш  в  Матея  ?25  гл. - ако  не  се  лъжа  и  тези  за  които  аз  говоря  в  Лука и  Мат. 15 гл..
                Личното  ми  предположгение  е  че  2-те  думи  са  различни.
Но  тъй  като  не  съм  специалист  по  Новозаветен  Гръцки  моля   някой   който  разполага  с  въпросните  текстове  да  помогне.

"Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус - Лука  12 глава

    "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВОР

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Фарисейщина?
« Reply #9 on: October 17, 2008, 12:11:44 PM »
TheDisciple,

Не зная защо изобщо пишеш за пореден път тези неща, на които вече толкова пъти се отговори.

Каква е целта на пребиваването ти в този форум?И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

The Disciple

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 191
 • !Мълчанието е съучастие в престъплението!
Re: Фарисейщина?
« Reply #10 on: October 17, 2008, 13:47:27 PM »
TheDisciple,

Не зная защо изобщо пишеш за пореден път тези неща, на които вече толкова пъти се отговори.

Каква е целта на пребиваването ти в този форум?

         
               Х-мм, ти  въобще  прочете  ли  моя  пост ,  май  не  си?

      И  тъй - както  ме  питахте  и  вие ,така  да  ви  попитам  и  аз:
 
       Вие  от  коя  църква/деноминация  сте ,как  се  зове  вашето   общество,  в  някоя  от  предишните  теми  един  от  вас( ти, Уочман, мак  или   byfaith   )  беше  загатнал  че  сте  излезли  от  някяква  Евангел.  църква.

            След  като  Вие  изисквате  от  всеки  от   участниците  да  се  представя  -  мисля  че  не е  редно  тоя  въпрос  да  тъне  в  мъгла   пък  и  за  мене  има  значение.


       Досега  не  бях  задавал  въпроси  но  май  е  време  и   аз  да  позадам  някой."Преди  всичко  се  пазете  от  Фарисеиския   квас,    които  е  лицемерие!"
          Исус - Лука  12 глава

    "Mразя, презирам фестивалите ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания...отмахнете от мен шума на песните си...НО НЕКА ТЕЧЕ ПРАВОСЪДИЕТО КАТО ПОТОК, ПРАВДАТА КАТО ВЕЧЕН ИЗВОР

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Фарисейщина?
« Reply #11 on: October 17, 2008, 22:59:13 PM »
Думата е една и съща.

Дори в главата, в която Христос казва "Горко вам, книжници, фарисеи..." казва след това "ще пратя до вас пророци, мъдреци, книжници...", което писах по-горе и думата е една и съща.

Въпросът ти "дали съм прочел твоя пост" не е на място, защото ти не мислиш върху това, което се пише, дори самите цитати, които пишеш не са осмислени. Нещата, които пишеш в поста си са вече отдавна отговорени, но не разсъждаваш и се закоравяваш.

Интересно е защо ти е нужна тази информация - от "коя деноминация сте излезли". Примерно апостол Павел беше съучастник в убийства и имаше минало във фарисейската секта. И? Какво заключение ще направиш тогава за него?

Въпросът ти "от коя деноминация сме излезли" е също толкова не на място, защото по този начин казваш, че сме "влезли някъде", за да излизаме (между другото преди този форум "ние" не сме имали общо минало). Защо трябва някой да е в "деноминация", за да бъде призован от Бога изобщо? Това е днешното разбиране за "вярващ".

Господ е отредил друг Път в Словото си.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Давид

 • Изгонен
 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 6
  • Страницата на Давид
Re: Фарисейщина?
« Reply #12 on: October 18, 2008, 00:18:47 AM »
Накратко, лично към Watchman!

………………………………………………………………………………………….
че първите избираха да се придържат към буквалното значение на Библейските текстове, докато последните предпочитаха да въведат лично тълкувание с привкус на човешка милост и вид на благочестие.

Много "забележително" начало: … че първите избираха да се придържат към буквалното значение на Библейските текстове…???
Предполагам знаеш какво се казва за такива "първенци" като вас, че ще бъдат последни, а последните първи!... Много "благочестиво" обръщение към овцете, които са дошли при "призваните"! … Интересно! 
 
……………………………………………………………………………………………….
Тук Исус потвърждава, че фарисеите са имали по-скоро правилно разбиране на Писанията, но техния проблем се състои не в неразбиране, а в не вършене! "говорят, а не вършат" е диагнозата на проблема "фарисейщина", а не заблудително или невярно учение.

Още едно забележително поучение "на премъдрите"!... Макар, че прикриваш гордостта си с престорена "благост", аз направо ще ти каза,… що за невежество?! …че фарисеите са имали по-скоро правилно (що за пояснение?) разбиране на Писанията, но техния проблем се състои не в неразбиране, а в не вършене!...   ??? … Кое, какво изключва, и кое им се вменява за правда?.. Какво значи, ...не човека е направен за съботата, а съботата за човека? … На кои Го каза Христос?... или, че вяра без дела е мъртва!... Не се учудвам, че един книжник като теб – "познавач" на Божието Слово, разделя Словото на думи и фрази, което значи буква - написаното, а не чрез Духа (значението в него)!... Тоест, предлага мъртво учение... Показваш знание "по-скоро" правилно, или неправилно?! … Когато книжник "тълкува и събира отделни текстове" от Божието Слово без Христос, си остава кимвал що дрънчи! Има само Един, Който знае в контекст Словото Си и това е Вдъхновителят Му! Тези, които са научени от Христос, чуват съответното невежество и им е ясно, че дори и да е добронамерено (да речем), те, не го приемат! 
"И някой си юдеин на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в Писанията, дойде в Ефес.
   Той беше наставен в Господния път и разпален духом, говореше и поучаваше прилежно за Иисус, а познаваше само Йоановото кръщение
   Той почна да говори дързостно в синагогата, но Прискила и Акила, като го чуха, го прибраха и му изложиха по-точно Божия път."

Знам, че с прочитането на това, много ще се зарадваш!... Нали?... Във вашето "VIP триединство", ти се виждаш на позицията на Апостолите, а всички които идват при вас, на мястото на Аполос!... Защо предварително ти споделям това! Защото като книжници (човек познаващ писанията) и фарисеи (учител на простите), вие не приемате факта, че НЕ СТЕ все още ВЕЩИ В ПИСАНИЯТА, потвърдени от Бога служители, освен да влагате "привкус и вид на благочестие", само защото цитирате Божието Слово, което просто дрънчи от вашите уста!... Думите имат Живот! На такива горделивци Христос каза, слепи водачи! Ето и самата фарисейска гордост: …Поради тази причина и бих искал да изясня този въпрос, за да се пресече неразбирането, което вкарва някои от участниците в подобни грехове, а не това е целта на писането във този форум…... Особено ми хареса израза …пресече неразбирането, което вкарва някои от участниците в подобни грехове …, тук изявяваш не по различна позиция от фарисеите, от които се страхуваха бащата и майката на слепородения, които се бяха наговорили ДА ИЗГОНЯТ тези, които не са в съгласие с тях!...

…………………………………………………………………………………………………... 
И като се има предвид, че в повечето случаи участниците не се познават реално и не са свидетели на начина на живот на другите, то подобно обвинение е почти сигурно своеволна презумпция и следователно клевета и грях.


Най-изявеното с което потвърждавате, т.е., изобличавате сами себе си, защото …като се има предвид, че в повечето случаи не познавате живота на участниците,… то (с) подобно(и), обвинение (словесни към участниците в форума, макар и чрез Словото) е почти сигурно своеволна (ви) презумпция и следователно клевета и грях!


Пак ще завалят стихове!...Защо не си припомните, истинските учители, които са били водени от Святия Дух, напр., апостолите, колко пъти в посланията си, цитират от Божието Слово?... Колко пъти можеш да видиш щрихи, за разлика от "вашите извисени духовни беседи" в които не се вижда никакъв житейски опит, като твърда храна, изпитаната вяра?,... освен папагалщина!... Имате ли?... Говорете, за да разберем един път за винаги, как се прославя Исус в живота ви, така щото, като ви видим да речем, че сте "богопомазани мъже"?…  Колко жалки и смешни ви прави гордостта! … Може би, имате наистина желание за добро, но сте слуги на гордостта!... Най-големия пример в новия завет на такава религиозна гордост и невежество, беше Павел!... Да, той беше най, най, най-"духовния", ученик на един от най, най, най-почтените учители в Ерусалим,… НО трябваше да срещне живия Бог, Исус Христос за да разбере невежеството си, че никой от нас нищо не разбира в пълнота, ако не бъде ученик Христов!... Ученик!... Кратко и ясно! Вие, които проповядвате " VIP учение на благочестието", докато сте отхвърлени от силата Му, с нищо не сте в повече от всеки един където и да било!... За разлика от теб, аз не се "отвращавам" от хората, което изявление те прави по-нисък от земята дори, а се отвращавам от този, които е обезличил човека пред Бога, като е обезличил Божието Слово пред човека - сатана!… Всеки един, който НЯМА преживявания в Духа, лично взаимоотношение със Святия Дух, е един дървен философ! Знам, че не ме разбираш!

Многословието и гордостта, провокиране чрез словесно "знанието" от Словото е лицемерие – лъжа, още по мерзко – чародейство ЧРЕЗ Словото! Такива бяха книжниците и фарисеите, манипулираха – говореха, но не живяха! Затова Господ ги нарече, змии ехиднени!... Интересно, вие според изминалото време, вече и учители ли можете да станете и водители на слепите?... Звучите като законици, отколкото като поучения със сърце и любов! Каква разлика има там където е Духа! Погледнете посланията на апостолите, погледнете и вашите!...

p.s. Искам да помоля, че започнах с лично обръщение към Watchman! Нека, неговите сподвижници, да бъдат благоразумни, да не се намесват. Никой! Можете да изпитате себе си, колко търпеливи можете да бъдете! Няма да чакате, после…………, изливайте………сърцата си!  

 
 Давид
Който търси, намира!

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
Re: Фарисейщина?
« Reply #13 on: October 18, 2008, 01:25:26 AM »
давид - една болна и страдаща душа.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Фарисейщина?
« Reply #14 on: October 18, 2008, 09:59:09 AM »
Отново виждаме твърде много обвинения и клевети и нито едно стабилно, разумно аргументирано доказателство чрез Писанията на този човек - "Давид".

Тъй като форумът е "Общение на братя", това предполага общение на братя според Писанията. В Писанията всеки клеветник и човек, който бълва гнили думи (защото каквото препълва сърцето, това препълва и устата) е бил извън тялото Христово.

Не само това, но и други следват същите му стъпки - TheDisciple го подкрепя напълно в момента, с което показва, че има същата жлъч в сърцето си. И не само той, но и още няколко човека. Такива хора нямат място тук.


"Давид",

Начинът ти на писане е несвързан, нелогичен и пълен с презумпции, голи предположения и неправедно съдене. Това ясно показва, че ти не си човек възлюбил Правдата и Бога на справедливостта. Нещо повече - съобщенията ти издават психическа лабилност и сериозни отклонения от здравия разсъдък.

Самоизявата и себеиздигането не са нещо, което може да бъде толерирано в този форум.

Ти беше поканен да проявиш достойнство и да напуснеш този форум сам, но ти игнорира тази покана, затова ние решихме да прекратим достъпа ти до този форум.

Надяваме се Бог да покаже милост към теб и да изцели наранената ти душа и повредената ти психика. До този момент ние няма да позволим в това си състояние да пишеш във форума, защото това способства за увреждане на душите на младенците и неукрепналите във вярата.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?