Author Topic: Нова директива на ЕС  (Read 3689 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 898
Нова директива на ЕС
« on: July 03, 2008, 23:13:18 PM »
МВР вече официално има право да следи всеки и всичко по интернет.

http://opensource-bulgaria.org/now/?p=27


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Нова директива на ЕС
« Reply #1 on: July 03, 2008, 23:28:05 PM »
Имайте чиста съвест, така щото във всичко, в което ви одумват да се посрамят ония, които клеветят добрата ви в Христа обхода. Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 652
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Нова директива на ЕС
« Reply #2 on: July 03, 2008, 23:51:04 PM »
Аз доколкото знам още преди години всеки интернет доставчик беше дължен доколкото бъде нужно да предоставя информацията на МВР.

Съвета на Tihomir от Словото е много добър.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 205
Re: Нова директива на ЕС
« Reply #3 on: July 06, 2008, 16:11:06 PM »
Към цитата на Тихомир, който е много уместен, бих добавил и още един пасаж:

Quote
Mat 10:16  Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобливи като гълъбите.
Mat 10:17  А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.
Mat 10:18  Да! И пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.
Mat 10:19  А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.
Mat 10:20  Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.
Mat 10:21  Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.
Mat 10:22  Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.
Mat 10:23  А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.
Mat 10:24  Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.
Mat 10:25  Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веезевул, то колко повече домашните Му!
Mat 10:26  И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.
Mat 10:27  Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.
Mat 10:28  Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.
Mat 10:29  Не продават ли се две врабчета за един асарий? И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви.
Mat 10:30  А вам и космите на главата са всички преброени.
Mat 10:31  Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.
Mat 10:32  И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.
Mat 10:33  Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.
Mat 10:34  Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.
Mat 10:35  Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;
Mat 10:36  и неприятели на човека ще бъдат домашните му.
Mat 10:37  Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене.
Mat 10:38  и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.
Mat 10:39  Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
Mat 10:40  Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
Mat 10:41  Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи.
Mat 10:42  И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.

Трябва да се пазим от човеците, но не от любов към живота си, а за да устоим в истината докрай. Времената, които предстоят се очертава да бъдат много зли, но ние не трябва да се обезкуражаваме поради възможните страдания и злоупотреби, които може да дойдат върху ни. Напротив, всичко това е възможност злосторниците да се посрамят и да се обърнат към правдата чрез нашето свидетелство. "Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля ..." (1 Петрово 3:17). Ние трябва да се радваме, когато настъпи такъв момент, че Бог ни е сметнал за достойни за подобно страдание, за Божията прослава.

Нека си припомним думите на апостол Петър:

Quote
1Pe 2:13  Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел,
1Pe 2:14  било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците.
1Pe 2:15  Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;
1Pe 2:16  като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.
1Pe 2:17  Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.
1Pe 2:18  Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите;
1Pe 2:19  защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо.
1Pe 2:20  Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)