Author Topic: Матей 19:9 и живот след развод  (Read 53653 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Матей 19:9 и живот след развод
« on: June 23, 2008, 10:47:12 AM »
Матей 19:9 И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.

От тук аз разбирам следното:
Ако жената е прелюбодействала, мъжът има правото да я напусне.
Но тук не е уточнено дали може да се ожени отново?

Когато мъж напусне жена си, без да има налице прелюбодейство, и се ожени за друга, става прелюбодеец. Но защо ако някой се ожени за напуснатата жена (която няма вина), той става прелюбодеец? И тази жена на двама мъже в крайна сметка прелюбодейка ли е, след като двамата и мъже стават такива?
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Матей 19:9 и живот след равода
« Reply #1 on: June 23, 2008, 17:16:10 PM »
Няколко стиха от Словото за размисъл:

Матея 19:8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така.

Да видим как е било отначалото:


Битие 2:21 Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.
Битие 2:22 И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.
Битие 2:23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.
Битие 2:24 Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.


Жената и мъжът се свързват в една плът.

Матея 5:32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува;

Значи като отива в следващата си връзка, жената "носи плътта" от първата връзка и така е вече прелюбодейка.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #2 on: June 23, 2008, 23:11:51 PM »
Ето го целия пасаж в по-широк контекст:

Maт 19:4  А Той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от началото мъжко и женско, и е казал:
Maт 19:5  “Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът”?
Maт 19:6  Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
Maт 19:7  Казват му: Тогава Мойсей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне?
Maт 19:8  Каза им: Поради вашето коравосърдечие Мойсей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така.
Maт 19:9  И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.
Maт 19:10  Казват Му учениците: Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени.


Аз бих искал да погледнем първо значението на оригиналната дума преведена "прелюбодейство". В речника на Thayer се казва:

G4202 πορνεία porneia
Thayer Definition:
1) illicit sexual intercourse
1a) adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, intercourse with animals etc.
1b) sexual intercourse with close relatives; Lev. 18
1c) sexual intercourse with a divorced man or woman; Mar_10:11,Mar_10:12
2) metaphorically the worship of idols
2a) of the defilement of idolatry, as incurred by eating the sacrifices offered to idols

В старогръцко българския речник се казва:

πορνεία (порнейа, от тази дума произлиза думата порно) - блудство, разврат, прелюбодеяние; нз. идолопоклонство.

Също бих искал да погледнем и цитираните пасажи от речника на Thayer:

Марк 10:11,12  И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.

Тук думата за прелюбодейство не е порнейа, а е думата μοιχάω (G3429, мойхао), която означава следното според  старогръцко българския речник:

μοιχάω 1. Подмамвам или съблазнявам към прелюбодейство; излъстявам, покварявам, изобщо докарвам нещо с хитрост или несправедливо под своята власт; разпореждам се с нещо чуждо. 2. нз. прелюбодействам.

Нека да разсъдим тогава върху тези пасажи и думи. Ето какво разбирам аз от прочетените пасажи и изрази:

1. Бракът е законно обвързване, което не може да бъде разтрогнато докато единия от партньорите е жив. Това се вижда от пасажите в Марк, където се казва ясно, че ако някой е напуснал (развел се с) партньора си това не го освобождава от брачните връзки и всяка последваща връзка се счита за прелюбодейство. Това че някоя жена е била напусната от мъжа си, независимо дали по негова или нейна инициатива, това не я освобождава от брачната обвързаност и всяка последваща връзка ще бъде греховна. Това разбиране се подкрепя и от значението на думата мойхао, която внушава законната страна на въпроса. Надявам се това отговоря и на оригиналния въпрос на JohnyFX за "несправедливостта" спрямо жената, която била напусната.

2. Напускане по причина на прелюбодейство. Какво означава това? Ето как аз го разбирам на базата на горните пасажи и думи:
- когато единия от партньорите се отдаде на порнейа или разврат било физически (прелюбодейство, сексуална неморалност) или духовен (идолопоклонство) то другия има право да се отдели от него с цел да не се осквернява тялото му. Това е обаче право на физическо отделяне и не прекратява брачния закон, нито дава право за преминаване към друг партньор. Правилото остава докато е жив другия партньор брачния закон остава в сила, според както е Писано:

Римл. 7:2,3  Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докогато е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжовия закон. И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.

3. Под закона на Моисей, ако партньора извърши доказано прелюбодейство, то той се убива с камъни и другия се освобождава от брачния закон и може да се ожени наново.

Наистина това учение не е леко, особено за едно себеугаждащо си поколение, което мисли че всичко включително и Божията благост се върти около тяхното его. Дори апостолите на Исус осъзнаха, колко обвързващ и отговорен е брачния завет и затова възкликнаха:

Maт 19:10  Казват Му учениците: Ако е такова задължението на мъжа към жената, по-добре да се не жени.

Да, по-добре да не се жени, или да обмисли и пресметне  с пълна сериозност дълбочината, сериозността и обвързаността които изисква брака, преди въобще да дръзне да мисли за конкретен брак и женитба.

Всички тези разводи и повторни и потретни  бракове само доказват че хората се женят водени от плътски и егоистични страсти, а не от послушание на Божия глас и желание да прославят Божието Име.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #3 on: June 24, 2008, 09:27:39 AM »
1. Бракът е законно обвързване, което не може да бъде разтрогнато докато единия от партньорите е жив.

Защо тогава Павел казва следното:

1 Коринтяни 7:
  12. А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена, и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща.
  13. И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си.
  14. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж; инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети.
  15. Но, ако невярващият напусне, нека напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог, обаче, ни е призвал към мир.
  16. Защото отгде знаеш жено, дали не ще спасиш мъжа си? или отгде знаеш мъжо, дали не ще спасиш жена си?
  17. Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки както Бог го е призовал; и така заръчвам по всичките църкви.


В случаят Павел изрично казва, че го казва той, а не Господ. Но може ли Павел да каже нещо противно на Божието Слово и то да остане записано?
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #4 on: June 24, 2008, 15:56:32 PM »
Така погледнато излиза, че думите на Павел пряко противоречат на вече казаното по темата, което много ме зачуди. Ето защо реших да погледна други преводи и оригиналния гръцки текст.

Първото нещо, което ми направи впечатление беше, че думите "брачния закон" ги няма нито в английските преводи нито в оригинала. С други думи те са предположение на българските преводачи.

Ето какво казват някои от преводите:

(KJV)  But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.

(LITV)  But if the unbelieving one separates, let them be separated; the brother or the sister is not in bondage in such matters; but God has called us in peace.

(RV)  Yet if the unbelieving departeth, let him depart: the brother or the sister is not under bondage in such cases: but God hath called us in peace.

(WNT)  If, however, the unbeliever is determined to leave, let him or her do so. Under such circumstances the Christian man or woman is no slave; God has called us to live lives of peace.

(YLT)  And, if the unbelieving doth separate himself--let him separate himself: the brother or the sister is not under servitude in such cases , and in peace hath God called us;


Гръцката дума използвана в пасажа е δουλόω и според речника на Thayer означава:

Quote from: Thayer Definition:
1) to make a slave of, reduce to bondage
2) metaphorically give myself wholly to one’s needs and service, make myself a bondman to him

"give myself wholly to one’s needs and service" ще рече "да предам себе си изцяло на нечии нужди и служба". На база на всичко това аз разбирам думите на Павел по следния начин:

Когато някой има невярващ брачен партньор, брачния завет ни задължава да сме напълно предадени на това да служим на нуждите на другия. Ако обаче невярващия иска да напусне, братът или сестрата се освобождават от задължението да служат и да се грижат за другия и повече не за поробени на този ангажимент. По никой начин обаче пасажа не предполага, че могат да си вземат друг партньор. Освен разбира се в българския превод, който добавя думите "брачен закон" и внушава идеята за това, че могат да се женят за други. Не това обаче казва оригиналния текст доколкото го разбирам.

Обаче нека за момент погледнем и другата ситуация. Да кажем че този пасаж наистина предполага че може да има нещо такова като развод и повторна женитба. Какво е редно да направим в такъв случай с оглед на думите на Исус по темата? Ето принципите които трябва да следваме:

1. Трябва да помним, че всички думи на апостолите трябва да бъдат разбирани в светлината на думите на Исус (Който не случайно е наречен основата и крайъгълния камък, сиреч всичко се подравнява по Него), а не обратното. В случая как да приложим този принцип? - Стъпваме на думите на Исус като основа и търсим да разберем какво ни съветва Павел.

2. Трябва да помним, че за да се установи дадено учение или практика трябва да имаме поне два отделни пасажа които ясно говорят за същото нещо. Защото всяко нещо ще се потвърди от двама или трима свидетели. В случая, имаме ли втори или трети пасаж, който да потвърди същата практика? Аз не мога да се сетя за такъв.

3. В тази ситуация трябва да вземем предвид и пояснението, че нещата ги казва Павел, а не Господ. Явно е имал основание да го напише това понеже е усетил чрез Духа, че може да има злоупотреби с думите му.

С оглед на тия три насоки, аз мисля, че дори да приемем, че има намек в този пасаж за възможност за повторен брак докато е жив другия партньор, то ние нямаме достатъчно библейски основания да приемем това като истинско учение и безопасна практика. И който се хвърля в това рискува да стане прелюбодеец и да изгуби душата си.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 652
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #5 on: June 24, 2008, 16:02:39 PM »
Първото нещо, което ми направи впечатление че думите "брачния закон" ги няма нито в английските преводи нито в оригинала. С други думи те са предположение на българските преводачи.

Ето и други български преводи в подкрепа на същата забележка:

BG - "Цариградска" - 1Кор. 7:15

Ако ли неверникът се отлъчи, да се отлъчи: в таквиз неща не е порабощен братът или сестрата. Но Бог ни призова на мир.
 
BG - "Синодален" - 1 Кор. 7:15

Ако някой неповярвал иска да се разведе, нека се разведе; в такива случаи брат или сестра не са заробени; за мир ни е повикал Бог.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #6 on: June 24, 2008, 16:34:02 PM »
На мен ми е интересен контрастът между:

Марко 10:
  11. И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея.
  12. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.


Лука 16:18 Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодействува; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодействува.

и

Матей 5:32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.

Матей 19:9 И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.

Матей 5:32 дава разрешение за напускане по причина на прелюбодейство.
А Матей 19:9 както и да го чета все виждам, че можеш да се ожениш повторно, само ако партньорът ти е прелюбодействал.
Или от 19:9 разбирам следното: "който се ожени повторно прелюбодейства, ОСВЕН ако е налице прелюбодейство."

Излиза че Матей 19:9 или противоречи на другите стихове, или просто ги пояснява.


---
Но да приемем, че това което твърдите е така. Веднъж разведен не можеш да се ожениш пак.

Какво му остава на такъв човек тогава, който вече се е "оплескал" (спал с друг, оженил се отново)?
Остава му да чака присъдата и огненото езеро ли?

Може би ще кажете покаяние.
Но как ще стане това, да си напуснеш и новия партньор ли?
Как ги виждате нещата, практически?
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #7 on: June 24, 2008, 16:46:14 PM »
Quote
Или от 19:9 разбирам следното: "който се ожени повторно прелюбодейства, ОСВЕН ако е налице прелюбодейство."

Не забравяй историческия контекст и място в което са казани тези думи, а именно Исус говори на хора в чието общество прелюбодейците се убиват с камъни и другия партньор става вдовец и може да се ожени за друг. Т.е думите "освен за прелюбодейство" могат да се разбират "освен ако другия не умре".

Що се отнася до онези които вече са "сгазили лука", аз мисля, че е редно да напусне втория партньор по същия начин по който каещия се крадец трябва да върне откраднатото. В специфичните гръцки думи, които разгледах по-горе се вижда, че прелюбодейството се приравнява към това да ползваш незаконно нещо чуждо. Покаянието включва прекратяването на тази практика.

Знам случай за един известен "пастор" който буквално открадна жената на един друг "пастор". Тя се разведе с мъжа си и се взе с въпросния "пастор". После двамата "се каяха и ляха сълзи на покаяние" и си останаха заедно. Писанието казва ясно, че крадеца трябва да върне обратно откраднатото. В случая нямаше такова нещо, сиреч това не е истинско покаяние.

Все едно аз да открадна нечия кола и после да лея сълзи колко много съжалявам и да продължа да си я карам, някой ще ми повярва ли, че съм се покаял? А как вярват на подобни "пастори" не знам.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 652
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #8 on: June 24, 2008, 16:48:49 PM »
Quote
Но да приемем, че това което твърдите е така. Веднъж разведен не можеш да се ожениш пак.

Можеш да се ожениш повторно единствено ако партнъорът ти е починал. Единствено тогава си свободен от брачния завет.

Quote
Какво му остава на такъв човек тогава, който вече се е "оплескал" (спал с друг, оженил се отново)?
Остава му да чака присъдата и огненото езеро ли?

Разбира се че не му остава само това, има шанс ако се покае и покаянието бъде не само на думи, а на дела, а делата в случая са да напусне жената с която прелюбодейства.

BG - Библия 1940 - Мт. 3:8

Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;


Quote
Но как ще стане това, да си напуснеш и новия партньор ли?
Как ги виждате нещата, практически?

Това е все едно да питаш, "Как ще напусна прелюбодейството и прелюбодейка, вече съм спал с нея, или сме живяли 3 или 5 години в един апартамент".

BG - Библия 1940 - Мк. 10:27

Исус ги погледна и рече: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 652
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #9 on: June 24, 2008, 16:59:17 PM »
Добър пример за покаяние на дело има в Ездра 9 и 10 глава. И това точно по тази тема дето говорим.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #10 on: June 24, 2008, 17:22:25 PM »
 Аз разбирам Матея 19:9,че някой може да напусне партньора си "освен за прелюбодейство" т.е. не може да напускаш партньора си поради  друга причина.
"Освен за прелюбодейство" не  е условие за следваща връзка.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #11 on: June 24, 2008, 23:10:27 PM »
А, ако невярващия мъж, напусне вярващата си жена и тя остане сама, но така е устроена, че не може да се въздържа без сексуален живот? Какво трябва да прави, при условие, че не е виновна за развода си и не може да се въздържа без мъжка ласка?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

Joyssie

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 48
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #12 on: June 24, 2008, 23:14:37 PM »
Quote from: Watchman
Това е все едно да питаш, "Как ще напусна прелюбодейството и прелюбодейка, вече съм спал с нея, или сме живяли 3 или 5 години в един апартамент".

А ако въпросния мъж не живее в блудство, а се е оженил за нова жена, и с нея ли да се разведе?

И още 1 въпрос: Думите "Но ако мъжът и умре, свободна е да се омъжи за друг" само за жените ли се отнася? Т.е. ако на един мъж умре жена му, същото ли важи...или той може да си се ожени за друга и ако е жива бившата му жена.

Не съм феминистка, искрено питам как вие разбирате тези стихове.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3273
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #13 on: June 25, 2008, 00:05:32 AM »
Quote
Какво трябва да прави, при условие, че не е виновна за развода си и не може да се въздържа без мъжка ласка?

Когато има развод, няма невинни. Защото когато човек се жени/омъжва той поема цялата отговорност от това че предприема такава сериозна стъпка и обвързване с другия човек. И ако другия човек се окаже проблемен и предизвика развод, то кой го е избрал този човек? Кой се е съгласил да се обрече на заветни връзки с него? Ето защо невинни няма.

И още на този, които иска да живее праведно и да върши волята Му Бог ще даде благодат за себеобуздание. Но ако търсим извинение и оправдание за греха няма да достигнем до благодатта Му.

Joyssie, този цитат е от mak, не от мен, не знам как е излязъл, като че е от мен. Това е само уточнение.

Quote
А ако въпросния мъж не живее в блудство, а се е оженил за нова жена, и с нея ли да се разведе?

Според това, което е казал Исус след като е взел повторно жена докато първата е още жива, той вече е в прелюбодейство. Как казваш ти взел е нова жена, а не живее в блудство? Всеки втори брак (освен на овдовелите) е прелюбодейство.

Quote
И още 1 въпрос: Думите "Но ако мъжът и умре, свободна е да се омъжи за друг" само за жените ли се отнася? Т.е. ако на един мъж умре жена му, същото ли важи...или той може да си се ожени за друга и ако е жива бившата му жена.

Нека да прочетем пак пасажите от Марк, те отговарят на тия въпроси:

Марк 10:11,12  И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, той прелюбодействува против нея. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.

Вижда се ясно че принципа важи и за мъжа и за жената.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Матей 19:9 и живот след развод
« Reply #14 on: June 25, 2008, 00:35:53 AM »
Да вземем следния пример - светско семейство живеят без да познават Господа. Идва време и мъжа повярва и се новоражда, а жена му си остане невярваща. Живеят така известно време, но жената решава, че не иска да живее повече с вярващия си мъж и решава да се разведе.

1 Виновен ли е мъжа, че е повярвал и това довежда до решението на жена му да се разведе?

2 След това какво да прави, останал сам, при положение, че сексуалният му нагон е твърде силен?

3 Трябва да чака бившата си жена да умре, за да може да се ожени за сестра в Господа ли?

4 Празник за него ли ще е евентуалната смърт на бившата му жена, защото това го освобождава?
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!