Author Topic: Постът  (Read 19889 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 231
Постът
« on: April 07, 2008, 15:15:20 PM »
Осъзнавам важността на постенето в християнския живот, но не достатъчно, за да се превърне то за мен в ежедневна или ежеседмича необходимост и реалност. Знам, че е имало времена на изпитание в живота ми, когато постенето беше неизбежно за мен--нямах сили да хапна дори, защото имах нужда да заситя духа си. Но тези бяха редки епизоди.

Какво означава постът пред Бога?

Един пасаж в Еремия ми беше направил впечатление наскоро:

Jer 36:5  И Еремия заповяда на Варуха, казвайки: Аз съм запрян; не мога да вляза в Господния дом;
Jer 36:6  затова, влез ти и от свитъка, който написа от устата ми, прочети Господните думи в ушите на людете, в Господния дом, в ден на пост; прочети ги в ушите на всички от Юда, които дохождат от градовете си.
Jer 36:7  Негли принесат молба пред Господа, и се върнат всеки от лошия си път; защото голям е гневът и яростта, които Господ е произнесъл против тия люде.
Jer 36:8  И Варух Нириевия син стори всичко, що му заповяда пророк Еремия, като прочете от книгата Господните думи в Господния дом.
Jer 36:9  И в петата година на Юдовия цар, Иоаким Иосиевия син, в деветия месец, всичките люде в Ерусалим и всичките люде, които дохождаха в Ерусалим от Юдовите градове, прогласиха пост пред Господа.


Направи ми впечатление, че те не решиха небрежно да се помолят без пост. Постът беше тяхно задължение.

И още един пасаж от 2 Летописи:

2Ch 20:1  След това моавците и амонците, и с тях някои от маонците дойдоха да воюват против Иосафата.
2Ch 20:2  Тогава някои дойдоха та известиха на Иосафата, като рекоха: Голямо множество иде против тебе изотвъд Соленото море, от Сирия; и ето ги в Асасон-тамар, (който е Енгади).
2Ch 20:3  А Иосафат се уплаши, и предаде се да търси Господа, и прогласи пост по целия Юда.
2Ch 20:4  И юдейците се събраха за да искат помощ от Господа; дори от всичките Юдови градове дойдоха да търсят Господа.


Watchman писа в темата за молитвата, че имаме най-голяма нужда да се молим, точно тогава, когато не чувстваме тази нужда. Същото ли е с поста? Пише, че Йосафат "се уплаши" и "предаде се да търси Господа". Макар че тук става въпрос за страх от физическо изтребление, питам се, може ли да постим без да имаме истински страх от Господа? И ще чуе ли Бог повика ни за помощ ако страхопочитание липсва?

Jer 14:10  Така казва Господ на тоя народ: Както обикнаха да се скитат, И не въздържаха нозете си, Така Господ не благоволи в тях; Сега ще си спомни беззаконието им, И ще накаже греховете им.
Jer 14:11  И рече им Господ: Недей се моли за доброто на тия люде.
Jer 14:12  Даже ако постят, не ще послушам вика им, И ако принесат всеизгаряния и приноси, Не ще благоволя в тях; Но ще ги довърша с нож, с глад, и мор.
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

Might

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Постът
« Reply #1 on: February 14, 2012, 21:54:40 PM »
Искам да изразя това,което вярвам относно поста.Не парадирам за изчерпателност,красноречие и прочие....,но си мисля,че това което открих относно поста е  библейски обосновано.Все пак и вие ще кажете дали това,което си мисля е така и има място в Писанието!Все пак този форум за разлика от другите е на по- хай левъл,така ,че ще се радвам да чуя и други мнения по въпроса,макар и различни!

Сигурен съм,че всеки от нас си е задавал въпроси относно поста.Въпроси от рода на:"Защо точно пост?""Какво означава постът?""Как едно не ядене предизвиква Бог?""Кой е библейският пост,угоден на Бога?"Пост,гладна стачка или диета?Може ли чрез пост да манипулираме Бог?
Ето нещата и изводите до,които вярвам,че Бог ми откри и доведе.
Първо защо точно ядене и не ядене?Какво точно символизират яденето и не
яденето?
В Бит.2:16 имаме Божия заповед(израз на Божията воля):
"16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него;

Това беше Божията воля-"не яж..."Всъщност зад "не яж"стои Божията воля.
Да ядеш,когато Бог казва да не ядеш,е израз на своеволие,непокорство и бунт.
Чрез яденето Адам и Ева пренебрегнаха Божията заповед и изразиха желанието си за "независимост",което на свой ред си е чист бунт против Бога.
Адам и Ева искаха да бъдат "свободни" и "независими"от Божията воля.

Ако приемем "не яж"-като израз на Божията воля,заповед и закон,то става ясно,че чрез"не ядене"ние проявяваме глад спрямо Божията воля,намеса и зависимост.С две думи чрез "ядене"излязохме от Божията воля,и чрез не ядене ще станем зависими отново от Неговата воля.
Чрез "не яденето"ние заявяваме жаждата си от покорство,подчинение и зависимост от Него.Ние казваме не моята воля да бъде,а Твоята.
Нека разгледаме два противоположни стиха-"защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.",то"ако не ядеш,дори и да умреш,ще живееш"-напълно в съгласие с библията.
Чрез поста ние казваме на Бог:дори и да умрем,ние искаме да бъдем зависими от Теб.Ние не ядем,за да си върнем Зависимостта от волята на Бога!
По този начин ние се показваме слаби,немощни,бедни по дух,незнаещи,не можещи,зависещи изцяло от Него!Ако някой се съмнява,че трябва да бъде такъв пред Бога,помислете върху следните стихове;"смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси,"" Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.","Псалми 34:18
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

На поканата на учениците"Раави,яж"-Исус отговори:"Моята храна е да върша волята на Онзи,който ме е пратил и да извърша Неговото дело!"-И тук,Исус сравнява храната с волята на Отец.В Гетсимания Исус заяви:"Не Моята воля да бъде,а Твоята"-напълно в противовест с Адам и Ева:" И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде."-израз на тотално своеволие!

Постът се характетризира и е свързан изцяло с Божията воля,водителство,намеса,сила и пълна зависимост от Него!Постът не е своеволен,егоцентричен издигащ човешките желания и прищявки на фокус!
Не е Библейска практика да постим,за да установим или наложим собствената си воля над Божията.
Чували ли сте изрази от рода на "аз ще постя за кола"?
Ако колата е израз на твоята собствена воля,ти ще гладуваш ли докато Бог не ти я даде?
Не искаш ли да" извиеш" ръцете на Бога?Не манипулираш ли Вечният Бог?
Има още по- страшни 'духовни постове":
-аз ще постя,за да се увеличат членовете в църква
-аз ще постя Иван да ми стане съпруг
-аз ще постя,пастора да ме забележи и да види дарът ми-Неща,все израз на нашата човешка воля!
Ако се върнем в първоначалния вид на поста,а именно търсене на Божието лице,Неговата воля и зависимост и покорство на Него,тогава Той ще чуе и ще слезе от Небето!
Постът е огромна притегателна сила на Божията воля на земята!По този начин се установява Неговото Царство(там,където се изпълнява Неговата воля)А вие се молете така:"да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;"
Постът и молитвата са свързани.Те свалят реалността на небето,те превят небето и земята да се сливат!
Те установявят Божието Царство на земята!!!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Постът
« Reply #2 on: February 15, 2012, 02:30:34 AM »
Might,

Преди всичко е похвално, че се стараеш да размишляваш върху Писанията и да търсиш отговори. Ето моите коментари относно това, което си написал:

Quote
Първо защо точно ядене и не ядене?Какво точно символизират яденето и не
яденето?
В Бит.2:16 имаме Божия заповед(израз на Божията воля):
"16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него;

Това беше Божията воля-"не яж..."Всъщност зад "не яж"стои Божията воля.

Това е много произволно и нестабилно съждение, защото в самото изречение където се казва "не яж" се казва също и "яж". Опита да се извлекат изводи за поста от забраната за неядене от дървото за познаване на добро и зло е неадекватен, защото поста по своето естество е въздържание от онази храна, която Бог разреши да се яде, и каза за нея "да ядеш" а не "да не ядеш".

Quote
Ако приемем "не яж"-като израз на Божията воля,заповед и закон,то става ясно,че чрез"не ядене"ние проявяваме глад спрямо Божията воля,намеса и зависимост.С две думи чрез "ядене"излязохме от Божията воля,и чрез не ядене ще станем зависими отново от Неговата воля.
Чрез "не яденето"ние заявяваме жаждата си от покорство,подчинение и зависимост от Него.Ние казваме не моята воля да бъде,а Твоята.
Нека разгледаме два противоположни стиха-"защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.",то"ако не ядеш,дори и да умреш,ще живееш"-напълно в съгласие с библията.
Чрез поста ние казваме на Бог:дори и да умрем,ние искаме да бъдем зависими от Теб.Ние не ядем,за да си върнем Зависимостта от волята на Бога!

Цялата постройка на тази логика е отново базирана на погрешното свързване на поста с дървото за познаване на добро и зло.

Quote
Чрез поста ние казваме на Бог:дори и да умрем,ние искаме да бъдем зависими от Теб.Ние не ядем,за да си върнем Зависимостта от волята на Бога!
По този начин ние се показваме слаби,немощни,бедни по дух,незнаещи,не можещи,зависещи изцяло от Него!Ако някой се съмнява,че трябва да бъде такъв пред Бога,помислете върху следните стихове;"смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси,"" Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.","Псалми 34:18
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

Ето тук започваш да напипваш правилната посока, която е в съгласие с Писанието, според както е писано:

Пс. 35:13  Смирявах с пост душата си

Храната дава сила и увереност на тялото, осигурява здраве, стабилност и самочувствие. Това само по себе си не е лошо, но когато човек се чувства здрав, нахранен и силен, това се отразява на неговото самочувствие и от там душата му може да се навдигне в гордост, самоувереност и дори лекомислие.

Поради тази причина постът поставя тялото в позиция на немощ, понякога болка, дори агония. Това от своя страна води душата до снижение и смирение.

Quote
Постът се характетризира и е свързан изцяло с Божията воля,водителство,намеса,сила и пълна зависимост от Него!Постът не е своеволен,егоцентричен издигащ човешките желания и прищявки на фокус!

Постът е преди всичко за смиряване на тялото и душата, но той също така отваря човек за определени духовни реалности. Както за Божиите, така и за тези на врага. Не случайно магьосници използват пост за усилване на ефекта на определени заклинания.

Quote
Не е Библейска практика да постим,за да установим или наложим собствената си воля над Божията.
Чували ли сте изрази от рода на "аз ще постя за кола"?
Ако колата е израз на твоята собствена воля,ти ще гладуваш ли докато Бог не ти я даде?
Не искаш ли да" извиеш" ръцете на Бога?Не манипулираш ли Вечният Бог?
Има още по- страшни 'духовни постове":
-аз ще постя,за да се увеличат членовете в църква
-аз ще постя Иван да ми стане съпруг
-аз ще постя,пастора да ме забележи и да види дарът ми-Неща,все израз на нашата човешка воля!

Тези неща са верни и Писанията потвърждават това:

Ис. 58:3  Защо постихме, казват , а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

На своеволен и егоистичен пост, Бог не обръща внимание. Но врага може да обърне...

Quote
Ако се върнем в първоначалния вид на поста,а именно търсене на Божието лице,Неговата воля и зависимост и покорство на Него,тогава Той ще чуе и ще слезе от Небето!
Постът е огромна притегателна сила на Божията воля на земята!По този начин се установява Неговото Царство(там,където се изпълнява Неговата воля)А вие се молете така:"да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;"
Постът и молитвата са свързани.Те свалят реалността на небето,те превят небето и земята да се сливат!
Те установявят Божието Царство на земята!!!

Бог е привлечен от онези, които са със смирен и съкрушен дух. По същия начин както водата бива привлечена винаги от ниските места и търси в своя път да запълни всяка ниска трапчинка, но заобикаля високите и издигнатите места. По същият начин Духът на Живота, Живата Вода, която извира от Бога бива привлечена от онези, които са със смирени сърца и умове. Постът е този, който ни помага да се върнем в позиция на смирение и съкрушение за да можем да приемем Живот свише.

Ис. 57:15  Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се,
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Might

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Постът
« Reply #3 on: February 15, 2012, 09:00:01 AM »
Да да,прав си за това,което си написал,че там където се казва не яж,всъщност се казва и яж.
Грешката е моя,като съм забравил да подчертая,че и зад "яж"и "не яж"-стои Божията воля!
Да ядеш,когато Бог казва "не яж"-си е чист грях!
Също така да не ядеш,когато Бог казва" яж"-си е своеволие.Тези неща съм пропуснал да подчертая така,че си се намесил на място.

Съждението ми относно това,че чрез яденето от забранено дърво,което  беше израз на непокорство,бунт,своеволие и пр.,иска да каже,че "греха влезе (се изрази)чрез ядене-когато Бог беше казал "не яж"-израз на Божията воля!"

Съответно,чрез не ядене ние  искаме да зависими от Божията воля.Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово,което излиза от устата на Бог- което е израз на Неговата воля!
Моята храна е да върша Неговата воля!Дай ни и днес ежедневния хляб;хляб,който има смисъла на не субстанциялен.В същата молитва се казва:...да дойде Твоята воля,да бъде твоето Царство!Ето защо правя паралел между хляба и Божията воля!

Постът е твърда решимост,да извършиш волята на Господаря си!.Ето затова хората стават по- чувствителни към духовните реалности по време на пост,защото те се отварят за чужда намеса Божия или дяволска.В постът има глад...в постът има зависимост!

Това имам предвид относно поста.Може и пак някъде да греша и бъркам,поради слабостта на моята човешка природа.Ще се радвам на поправление и корекция от ваша страна,защото това за мен е безопасност!За мен по-важно е да науча Истината,отколкото да съм прав!!!

И последно,някой да ми обясни как се вадят цитати и подчертава текст и пр.,защото съм скаран с техниката!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Постът
« Reply #4 on: February 15, 2012, 17:22:17 PM »
Постът принципно няма общо с извършването на Божията воля. Буквално означава "да си покрия устата". Постът е въздържане от ядене и/или пиене. Целта може да е с цел да не се яде нещо скверно, или да не приема определени храни поради определено състояние на тялото или нещо друго.

Фактът, че чрез пост се смирява душата на човека (независимо дали е вярващ или не), не дава право да свързваме поста винаги с изпълнение на Божията воля. Божията воля може да се изпълни и без пост много пъти, но е писано, че за някои неща трябва задължително да се пости.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Kubrick

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 36
Re: Постът
« Reply #5 on: February 15, 2012, 17:54:57 PM »
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?
"Не е глупак онзи, който дава каквото не може да се задържи, за да спечели каквото не може да се загуби."

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Постът
« Reply #6 on: February 15, 2012, 18:04:43 PM »
Quote
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?

Доколкото разбирам Исус има предвид, че определен род зли духове няма да могат да бъдат изгонени, освен ако човека, който иска да ги изгони не отдели предварително време за молитва и пост преди това. От което се вижда, че постът усилва молитвата и така се преодоляват определени демонични съпротиви.

Аз съм виждал в живота си пречки, които не се премахват без пост.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Might

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Постът
« Reply #7 on: February 15, 2012, 18:13:45 PM »
Мисля,че "този род"не са някакви демони,а под невверен и извратен.Контекста преди това говори за причината поради която не можаха да изгонят демона,е неверие.
Преди това Исус каза "О поде неверен и извратен-докога ще ви търпя"
Мисля,че Исус не говори за род демони ,а за рода неварен.

Might

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Постът
« Reply #8 on: February 15, 2012, 18:28:10 PM »
В отговор на Тихомир:
Според Исая,ние по време на пост не трябва да се предавам на нашите си работи,на своите похоти и удоволствия,не трябва да искаме да се извършват нашите си работи и изобщо своеволни неща:
Ис. 58:3  Защо постихме, казват , а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

Според теб постът и Божията воля,нямат нищо общо.Очаквам да се аргументираш.
Ако постът не е свързан с нашата воля-според Исая
И ако постът не е свързан с Божията воля-според теб.
То ти с какво свързваш поста и за какво постиш?

Чувал съм как ти самия казваш на хората да се аргументират, и че това не е форум за изразяване на собствено мнение ,а как ти самия го правиш!?
Ти не казваш как е ,но казваш така не е.Не знам как е,но и така не е-типично по шопски!
Как да ти повярвам като ти не ми говориш със здрави Библейски аргументи?
Или може би аз не съм ги видял?

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 159
Re: Постът
« Reply #9 on: February 15, 2012, 18:42:28 PM »
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?
Quote
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?

Доколкото разбирам Исус има предвид, че определен род зли духове няма да могат да бъдат изгонени, освен ако човека, който иска да ги изгони не отдели предварително време за молитва и пост преди това. От което се вижда, че постът усилва молитвата и така се преодоляват определени демонични съпротиви.

Аз съм виждал в живота си пречки, които не се премахват без пост.
Да,както стана в ситуацията на Даниил в 10-та глава.

Might

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Постът
« Reply #10 on: February 15, 2012, 18:57:27 PM »
Това означава ли,че не съществува човек на земята,който да е изгонил този демон на епилепсия( или лунатизъм,Лудост),без да пости???
Тогава някой задал ли си е въпроса с какво "този род "
е по- необикновен от другите?
С какво той е по-силен ,и защо е необходим пост за да излезе?
И още един важен въпрос:демоните са подчинени на Името на Исус от Назарет или на нашият пост?
Как ви звучи:" в Мое Име демони ще изгонвате с изключение на един":-)))

Might

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Постът
« Reply #11 on: February 15, 2012, 19:17:05 PM »
17 Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.    
18 И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.    
19 Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?    
20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.    
21 [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост].
В ст.20 Исус дава причината на за неуспех на учениците да изгонят демона.Те е НЕВЕРИЕ!Преди това в ст.17,Исус мъмри народа с думите:"О роде невярващ и извратен"Не е ли логично в ст.21 Исус да има предвид А този род неверен и извратен не може да излезе с нищо,освен с пост и молитва?Контекста говори за неверен и извратен под.Това хората ли са или демоните?
 Така,че лека за неверие и извратеност(интерес към други неща)да е поста.Още ако Исус казва,че този род излиза"само"с пост и молитва,Той защо не пости преди това?Някой ще каже;Но това беше Исус!Да,но същият Исус каза,нещата,които върша аз ,и вие ще вършите,и по-големи от тях ще вършите!

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Постът
« Reply #12 on: February 15, 2012, 19:27:49 PM »
В отговор на Тихомир:
Според Исая,ние по време на пост не трябва да се предавам на нашите си работи,на своите похоти и удоволствия,не трябва да искаме да се извършват нашите си работи и изобщо своеволни неща:
Ис. 58:3  Защо постихме, казват , а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

Според теб постът и Божията воля,нямат нищо общо.Очаквам да се аргументираш.
Ако постът не е свързан с нашата воля-според Исая
И ако постът не е свързан с Божията воля-според теб.
То ти с какво свързваш поста и за какво постиш?

Чувал съм как ти самия казваш на хората да се аргументират, и че това не е форум за изразяване на собствено мнение ,а как ти самия го правиш!?
Ти не казваш как е ,но казваш така не е.Не знам как е,но и така не е-типично по шопски!
Как да ти повярвам като ти не ми говориш със здрави Библейски аргументи?
Или може би аз не съм ги видял?

Преди всичко Бог е дал Словото си на език, който не е религиозен и е ясен (или е бил ясен) за тези, които слушат. Това, че думи като "свят", "пост", "църква", "епископ", "презвитер" са:
- или изключително рядко ползвани в ежедневната реч
- или се ползват само в определени среди
- или са погрешно преведени
- или не са преведени
не означава, че те са думи, които са тясно специализирани и измислени за Библията.

Думата "пост" по начало или по принцип няма общо с изпълнение на Божията воля. По същия начин думата "покорство" няма общо с това да е човек покорен на правдата. Покорство има и към нечестивите и към нечестието. Също така има пост за окултистите, пост за разни групи хора, които се хранят по определен начин, пост за хора, които опитват да се лекуват от нещо, както и пост, за да се смири душата на човека. Смирението на душата на човека може да е с чисто религиозна цел, като религията тук може да е всякаква и целта да е да бъдеш видян от другите. Но има и смирение на душата, което е с цел да бъде угоден човек на еврейския Бог.

Поради тази причина дискутирайки значенията на думите и какво по начало означават, трябва да обърнем внимание, че писаните думи са се появили далеч след като те са били използвани в ежедневието на хората.

Примерно думата "презвитер", която стои непреведена, но означава "стар човек" или "възрастен човек" или "човек на възраст" или "старейшина". Едно и също е, но когато някой каже "презвитер" и всички си представят някой набожен, закичен с титла, но реално означава "стар човек". И Божието Слово дефинира думата именно като стар човек, а не като закичен с титла. По същия начин ако отидеш в Гърция и ползваш думата "презвитер", никой няма да си помисли, че говориш за набожен човек, а за стар човек. Поради тази причина, въпреки, че не е преведена, тя по принцип няма общо с човек, който се бои от Бога. Има частен случай, в който има общо, но аз говоря тук за общия принцип, както и по-горе (което не си забелязал).

Поради тази причина е редно да се вглеждаме в думите в значенията, които сам Бог е дал на различните езици още при строежа на Вавилонската кула. Там Бог е дал кое как да бъде и там е дал и думата "пост" и тя не е означавала "да служиш на бога", тъй като повечето там са били хора, които са искали да издигнат себе си, а не Бога.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Постът
« Reply #13 on: February 15, 2012, 19:32:08 PM »
Това означава ли,че не съществува човек на земята,който да е изгонил този демон на епилепсия( или лунатизъм,Лудост),без да пости???
Тогава някой задал ли си е въпроса с какво "този род "
е по- необикновен от другите?
С какво той е по-силен ,и защо е необходим пост за да излезе?
И още един важен въпрос:демоните са подчинени на Името на Исус от Назарет или на нашият пост?
Как ви звучи:" в Мое Име демони ще изгонвате с изключение на един":-)))
За демоните има значение както името Исус, така и стоенето ни пред Бога.

Не случайно се опитваха разни юнаци да гонят демони в името на Исус и какво им беше казано? Бяха попитани — вие кои сте. Защо?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Постът
« Reply #14 on: February 15, 2012, 19:39:36 PM »
Той защо не пости преди това?Някой ще каже;Но това беше Исус!Да,но същият Исус каза,нещата,които върша аз ,и вие ще вършите,и по-големи от тях ще вършите!
Повечето от чудесата в Библията са извършени без да има молитва "точно преди това". Някои примери:
- Елисей, на когото му беше казано, че желязото от сечивото паднало в реката хвърли дръвце и желязото изплува
- Исус вършеше почти всички чудеса без да се моли показно
- Петър като вървеше и сянката му изцеляваше
- Моисей вършеше чудеса през Израел без видимо да се помоли

Молитвата, за която се говори в Словото е 2 вида — едната е стоене пред Бога, а другото е принасяне на молба или прошение. Когато е писано "винаги се молете", е писано именно за стоенето пред Бога, а не "винаги искайте нещо". Най-малкото докато си съсредоточен в ежедневните си занимания е трудно да си раздвоиш ума и да си ефективен и в "искане на нещо" и в свършване на качествена работа.

По същия начин е и с поста, като говоря за този пост, който е описан в Библията, този за Божиите цели. Той не е задължително да е "точно преди това". Той върви ръка за ръка със стоенето пред Бога. Христос каза, че не е задължително да ни виждат като постим. По същия начин за Христос не се каза, че е постил, освен през 40-те дни, когато беше отведен от Духа в пустинята. Това не означава, че не е постил, но ако е постил е било в тайно, а не явно.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?