Author Topic: Бог е най големия ни враг и приятел  (Read 14455 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

IvanQS

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Бог е най големия ни враг и приятел
« on: February 03, 2008, 21:59:45 PM »
Матей 5 глава
20 Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

25 Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.

Мисля ,че този противник е Бог.Да се помирим с Него докато сме още по пътя към съдилището.
Псалми 91:14
Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #1 on: February 05, 2008, 21:05:36 PM »
Въз основа на кое смяташ така? Един вид според теб Исус ни казва че Бог вместо Баща и Спасител ни е противник? Доста смело твърдение от твоя страна.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3473
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #2 on: February 05, 2008, 21:25:04 PM »
Пс. 18:26  Към чистия, чист ще се явиш, И към развратния, противен ще се явиш.

Яков 4:6  "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

IvanQS

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #3 on: February 05, 2008, 23:23:41 PM »
Яков 4:4
Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.


Матей 22:44
"Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти?"

До тук говорим за враг,защото греха ни прави такива,
докато не се отречем от нечестието и станем Негово притежание.

Псалми 31:5
В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господи Боже на истината

Тит 2:
11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,
12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,
13 ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.
15 Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.

Псалми 91:14
Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #4 on: February 06, 2008, 09:18:35 AM »
Това е така наистина, Бог е враг на нечестивите, но не и на тези които ще наследят спасение, сиреч неговите деца. Пасажите които си изложил в началото според мен се отнасят за чисто житейската ситуация ако някой човек тръгне да се съди с нас и нямат общо с враждата на Бог към нечестивите.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

agape

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 1
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #5 on: March 25, 2008, 18:28:03 PM »
Хора, моля ви преди да тълкувате Писания да се запознаете с правилата за тълкуване. Не  можете на изваждате текста от контекста. И недейте да тълкувате стиха принципно, а в светлината на конкретното послание.
Всеки ще носи одговорност за думите си.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3473
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #6 on: March 25, 2008, 18:42:25 PM »
Здравей agape,

Би ли обърнал внимание на следното:Поздрави.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #7 on: January 26, 2009, 13:16:23 PM »
  Изход 4:24 А по пътя в една странноприемница Господ посрещна Моисей и искаше да го умъртви.
*******************
  Бог Се превръща в наш враг, или по-точно- ние ставаме Негови врагове, в определени случаи и това е неоспорим факт. Моисей срещна Бог като свой враг,- този, който беше "най-кроткият човек по лицето на земята", се превърна в опонент на Всевишният и Той го срещна като ...Свой враг. Бог Е Праведен. Той не Се променя.
********************
  Поставил е словото Си като образец и ние, в Христа, трябва да се придържаме към словото на свободата, по което ще бъдем съдени (Яков). За мен е ясно, че Бог в Христос има по-голяма милост към нас, като към Свои чада, но и ни наказва като такива. Ако упорстваме в греха си, въпреки всичко, ще Го срещнем като Свой враг и това може да ни коства живота, като например при Ананий и съпругата му. Те Го срещнаха като Свой Съдия и Екзекутор. Бог Е Добър, милостта Му трае вечно, любовта Му е неизмерима, доказана на Голгота, Христос Е нашето Велико Омилостивение, но...Бог Е Свят и в писмото към евреи, автора недвусмислено казва : - Страшно е да попадне човек в ръцете на Живият Бог (например можем да разгледаме подробно цялата глава на 1 Коринтяни 11:30 Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.)!
**********************
  Може ли Бог да Се разгневи? Може ли любовта Му към нас да се промени в омраза? Може ли да отнеме живот на Своите Си чада?

  Аз мисля така : Бог е доказал на всички нас реалността на любовта Си още на Голгота. Въпреки това, Бог винаги пълни сърцата ни със Своята гореща любов, когато се приближим. И ни порицава. И наставлява. Важно е да Го чуем. И още по-важно- ДА МУ СЕ ПОКОРИМ. Прави го лично, чрез Духа Си, както и индиректно,- чрез Свой пратен човек към нас. Точно покорството ни различава от дяволските синове (1Йоаново3:10). АКО не Му се покорим НИЕ САМИ СТАВАМЕ НЕГОВИ ВРАГОВЕ И ПРОТИВНИЦИ.
  Тогава ....? Бог Е Праведен и няма изменение, нито сянка от изменение в Самият- Себе Си.
**********************
Поздрави, Владо.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #8 on: January 26, 2009, 14:11:03 PM »
роденият от Бога , се връща винаги при своя Баща , дори да съгреши се обръща и се връща.Бог може да вземе живота на лекомисления вярващ, който постъпва дълго време непокорно ,и плътското в него взема връх , но няма да го осъди със света.
Пример - 1 Кор.11:28-32
"Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;     
29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.    
30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.    
31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.    
32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
"

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #9 on: January 26, 2009, 14:24:46 PM »
роденият от Бога , се връща винаги при своя Баща , дори да съгреши се обръща и се връща.Бог може да вземе живота на лекомисления вярващ, който постъпва дълго време непокорно ,и плътското в него взема връх , но няма да го осъди със света.
Пример - 1 Кор.11:28-32
"Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;     
29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.    
30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.    
31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.    
32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
"
Не спомена нищо за покаянието, което е основното, което Бог заповядва на "лекомисления вярващ", което между другото е нещо чуждо за Писанията като дефиниция. Все едно "травеститът-христинин".

Божият човек е здраво-мислещ, а не леко-мислещ. Затова Святият Дух ще подбуди неговото здраво-мислещо ново естество ще го насочи към покаяние.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #10 on: January 26, 2009, 16:20:54 PM »
казах , че се обръща и се връща.Под това обръща , имам впредвид се покайва , мислех , че ще бъда разбран .
Как смяташ , тези описани вярващи в 1 Кор.11:28-32 , здравомислещи ли бяха?Не ми приличат много на такива.И Господ допуска да се разболеят и умрат , за да .......
за травестити не съм казвал нищо , а и в 1 Кор не се споменава там да са били травестити.

Но Господ ги осъжда , и те умират , но доколкото виждам целта му е да не ги осъди заедно със света.По това си вадя извод , че те са си все още Негови.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #11 on: January 26, 2009, 16:49:47 PM »
Така е. Това е целта.

Това, което е записано за Израел е за наша поука, тъй като и те бяха непокорни на Бога понякога и Той ги наказваше с цел завръщане. Някои не се завърнаха и погинаха в упорството си, тъй като не всички са Израел, а тези, които търсят лицето на Бога.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #12 on: January 26, 2009, 19:03:24 PM »
добре , но тези , описаните в 1 Кор.11:28-32 , са осъдени от Господа , за да не бъдат осъдени със света , те погинали ли са според теб.
Текстът казва , че те няма да бъдат осъдени със света.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #13 on: January 26, 2009, 19:51:47 PM »
Как четеш в Писанията (в предишното си съобщение споменах за нещо, на което не обърна внимание)?

Разгледай и следния пасаж и размисли над него (разгледай и контекста му):
Ezekiel 33:13
 13Когато кажа на праведния, че непременно ще живее, и той се уповае на правдата си и върши беззаконие, всичките му праведни дела няма да се спомнят и заради беззаконието си, което е извършил, той ще умре.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Бог е най големия ни враг и приятел
« Reply #14 on: January 26, 2009, 21:28:29 PM »
Тишо , казваш:
"Това, което е записано за Израел е за наша поука, тъй като и те бяха непокорни на Бога понякога и Той ги наказваше с цел завръщане. Някои не се завърнаха и погинаха в упорството си, тъй като не всички са Израел, а тези, които търсят лицето на Бога."

това няма общо със това което казва Павел в 1 Кор11:28-32
Там , наказаните са починали , ето защо не могат да се завърнат , както примерът който даваш горе.Тези , описаните в 1 Кор. са наказани , за да не бъдат наказани заедно със света.
Те са и си остават наши братя.Господ е прекъснал животът им , понеже...там се вижда защо.

Колкото до стихът в Езекиил:
Тук , незнам защо стигаш , до извода , че под израза - "праведният" се има впредвид - "роден от Бога човек./ако стигаш до такъв извод , разбира се/
няма се на предвид , роден от Бога човек.
роденият от Бога , не уповава на собствената си правда, понеже знае че няма такава.Той уповава на Исус Месията.
Който върши беззаконие , не е познал Бога!/виж за справка 1 Йоан2 и3 глава.
Виждам че се опитваш да обясняваш конкретни стихове , както въпросният стих в 1 Кор 11 глава с някакви други стихове , но казани в различен контекст и на различни хора.Така обясненията , на стиха ще се окажат погрешни.