Братско общение в тревожни времена

Реално братолюбие и взаимопомощ => Помощ в дома и семейството => Topic started by: IvanQS on February 03, 2008, 21:59:45 PM

Title: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: IvanQS on February 03, 2008, 21:59:45 PM
Матей 5 глава
20 Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

25 Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.

Мисля ,че този противник е Бог.Да се помирим с Него докато сме още по пътя към съдилището.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Gerard on February 05, 2008, 21:05:36 PM
Въз основа на кое смяташ така? Един вид според теб Исус ни казва че Бог вместо Баща и Спасител ни е противник? Доста смело твърдение от твоя страна.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Watchman on February 05, 2008, 21:25:04 PM
Пс. 18:26  Към чистия, чист ще се явиш, И към развратния, противен ще се явиш.

Яков 4:6  "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: IvanQS on February 05, 2008, 23:23:41 PM
Яков 4:4
Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога.


Матей 22:44
"Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти?"

До тук говорим за враг,защото греха ни прави такива,
докато не се отречем от нечестието и станем Негово притежание.

Псалми 31:5
В Твоята ръка предавам духа си; Ти си ме изкупил, Господи Боже на истината

Тит 2:
11 Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци,
12 и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят,
13 ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос,
14 Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела.
15 Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.

Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Gerard on February 06, 2008, 09:18:35 AM
Това е така наистина, Бог е враг на нечестивите, но не и на тези които ще наследят спасение, сиреч неговите деца. Пасажите които си изложил в началото според мен се отнасят за чисто житейската ситуация ако някой човек тръгне да се съди с нас и нямат общо с враждата на Бог към нечестивите.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: agape on March 25, 2008, 18:28:03 PM
Хора, моля ви преди да тълкувате Писания да се запознаете с правилата за тълкуване. Не  можете на изваждате текста от контекста. И недейте да тълкувате стиха принципно, а в светлината на конкретното послание.
Всеки ще носи одговорност за думите си.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Watchman on March 25, 2008, 18:42:25 PM
Здравей agape,

Би ли обърнал внимание на следното:

(http://www.fellowshipbg.org/fbg.gif)

Поздрави.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Владо on January 26, 2009, 13:16:23 PM
  Изход 4:24 А по пътя в една странноприемница Господ посрещна Моисей и искаше да го умъртви.
*******************
  Бог Се превръща в наш враг, или по-точно- ние ставаме Негови врагове, в определени случаи и това е неоспорим факт. Моисей срещна Бог като свой враг,- този, който беше "най-кроткият човек по лицето на земята", се превърна в опонент на Всевишният и Той го срещна като ...Свой враг. Бог Е Праведен. Той не Се променя.
********************
  Поставил е словото Си като образец и ние, в Христа, трябва да се придържаме към словото на свободата, по което ще бъдем съдени (Яков). За мен е ясно, че Бог в Христос има по-голяма милост към нас, като към Свои чада, но и ни наказва като такива. Ако упорстваме в греха си, въпреки всичко, ще Го срещнем като Свой враг и това може да ни коства живота, като например при Ананий и съпругата му. Те Го срещнаха като Свой Съдия и Екзекутор. Бог Е Добър, милостта Му трае вечно, любовта Му е неизмерима, доказана на Голгота, Христос Е нашето Велико Омилостивение, но...Бог Е Свят и в писмото към евреи, автора недвусмислено казва : - Страшно е да попадне човек в ръцете на Живият Бог (например можем да разгледаме подробно цялата глава на 1 Коринтяни 11:30 Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.)!
**********************
  Може ли Бог да Се разгневи? Може ли любовта Му към нас да се промени в омраза? Може ли да отнеме живот на Своите Си чада?

  Аз мисля така : Бог е доказал на всички нас реалността на любовта Си още на Голгота. Въпреки това, Бог винаги пълни сърцата ни със Своята гореща любов, когато се приближим. И ни порицава. И наставлява. Важно е да Го чуем. И още по-важно- ДА МУ СЕ ПОКОРИМ. Прави го лично, чрез Духа Си, както и индиректно,- чрез Свой пратен човек към нас. Точно покорството ни различава от дяволските синове (1Йоаново3:10). АКО не Му се покорим НИЕ САМИ СТАВАМЕ НЕГОВИ ВРАГОВЕ И ПРОТИВНИЦИ.
  Тогава ....? Бог Е Праведен и няма изменение, нито сянка от изменение в Самият- Себе Си.
**********************
Поздрави, Владо.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: small axe on January 26, 2009, 14:11:03 PM
роденият от Бога , се връща винаги при своя Баща , дори да съгреши се обръща и се връща.Бог може да вземе живота на лекомисления вярващ, който постъпва дълго време непокорно ,и плътското в него взема връх , но няма да го осъди със света.
Пример - 1 Кор.11:28-32
"Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;     
29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.    
30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.    
31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.    
32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
"
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Tihomir on January 26, 2009, 14:24:46 PM
роденият от Бога , се връща винаги при своя Баща , дори да съгреши се обръща и се връща.Бог може да вземе живота на лекомисления вярващ, който постъпва дълго време непокорно ,и плътското в него взема връх , но няма да го осъди със света.
Пример - 1 Кор.11:28-32
"Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата;     
29 защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.    
30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.    
31 Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени.    
32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
"
Не спомена нищо за покаянието, което е основното, което Бог заповядва на "лекомисления вярващ", което между другото е нещо чуждо за Писанията като дефиниция. Все едно "травеститът-христинин".

Божият човек е здраво-мислещ, а не леко-мислещ. Затова Святият Дух ще подбуди неговото здраво-мислещо ново естество ще го насочи към покаяние.

Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: small axe on January 26, 2009, 16:20:54 PM
казах , че се обръща и се връща.Под това обръща , имам впредвид се покайва , мислех , че ще бъда разбран .
Как смяташ , тези описани вярващи в 1 Кор.11:28-32 , здравомислещи ли бяха?Не ми приличат много на такива.И Господ допуска да се разболеят и умрат , за да .......
за травестити не съм казвал нищо , а и в 1 Кор не се споменава там да са били травестити.

Но Господ ги осъжда , и те умират , но доколкото виждам целта му е да не ги осъди заедно със света.По това си вадя извод , че те са си все още Негови.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Tihomir on January 26, 2009, 16:49:47 PM
Така е. Това е целта.

Това, което е записано за Израел е за наша поука, тъй като и те бяха непокорни на Бога понякога и Той ги наказваше с цел завръщане. Някои не се завърнаха и погинаха в упорството си, тъй като не всички са Израел, а тези, които търсят лицето на Бога.

Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: small axe on January 26, 2009, 19:03:24 PM
добре , но тези , описаните в 1 Кор.11:28-32 , са осъдени от Господа , за да не бъдат осъдени със света , те погинали ли са според теб.
Текстът казва , че те няма да бъдат осъдени със света.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Tihomir on January 26, 2009, 19:51:47 PM
Как четеш в Писанията (в предишното си съобщение споменах за нещо, на което не обърна внимание)?

Разгледай и следния пасаж и размисли над него (разгледай и контекста му):
Ezekiel 33:13
 13Когато кажа на праведния, че непременно ще живее, и той се уповае на правдата си и върши беззаконие, всичките му праведни дела няма да се спомнят и заради беззаконието си, което е извършил, той ще умре.


Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: small axe on January 26, 2009, 21:28:29 PM
Тишо , казваш:
"Това, което е записано за Израел е за наша поука, тъй като и те бяха непокорни на Бога понякога и Той ги наказваше с цел завръщане. Някои не се завърнаха и погинаха в упорството си, тъй като не всички са Израел, а тези, които търсят лицето на Бога."

това няма общо със това което казва Павел в 1 Кор11:28-32
Там , наказаните са починали , ето защо не могат да се завърнат , както примерът който даваш горе.Тези , описаните в 1 Кор. са наказани , за да не бъдат наказани заедно със света.
Те са и си остават наши братя.Господ е прекъснал животът им , понеже...там се вижда защо.

Колкото до стихът в Езекиил:
Тук , незнам защо стигаш , до извода , че под израза - "праведният" се има впредвид - "роден от Бога човек./ако стигаш до такъв извод , разбира се/
няма се на предвид , роден от Бога човек.
роденият от Бога , не уповава на собствената си правда, понеже знае че няма такава.Той уповава на Исус Месията.
Който върши беззаконие , не е познал Бога!/виж за справка 1 Йоан2 и3 глава.
Виждам че се опитваш да обясняваш конкретни стихове , както въпросният стих в 1 Кор 11 глава с някакви други стихове , но казани в различен контекст и на различни хора.Така обясненията , на стиха ще се окажат погрешни.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Tihomir on January 26, 2009, 22:19:59 PM
Аз не съм чел в Писанията момент, когато Бог убива някой Негов ученик в момент на грях, за да му избави душата.

Има такива, които са умирали заради греховете си, но накрая са се покайвали (точно преди смъртта си), но пак са умирали.

Това, което липсва в разсъжденията ти е покаянието, което Бог е изисквал винаги.

Забележи, че в 1 Йоан се говори и за тези, които вършат беззаконие, сиреч грях, но се покайват за него, защото самото им естество (новият човек) се гнуси от това и той не съгрешава.

Разсъжденията, които ти правиш са върху 1-2 стиха само, а не в светлината на цялото Писание (въпреки, че ме обвиняваш в същото без да го покажеш). Когато ти кажа за Израел как Бог ги е наказвал заради греховете им, аз имам предвид много много случки, пророчества и факти. Умишлено не ги цитирам, защото са твърде много и предполагам, че който чете би се досетил ако познава Писанията. Ако не - може да всеки може да прекара 3-4 месеца в четене на Писанията, за да се запознае.

Виж следното:
Zephaniah 3:7
Казах: О, дано се убоиш от Мен, да приемеш поправление! И така селището му няма да се изтреби според всичко, което му определих. Но те станаха рано и поквариха всичките си дела.


Revelation of John 2:22
Ето, Аз скоро ще я тръшна на легло; и онези, които прелюбодействат с нея, ще хвърля в голяма скръб, освен ако не се покаят от нейните дела;


Всемогъщият Бог има железни принципи, които нито Той нарушава, нито му е угодно някой да ги нарушава, нито дори човек да си помисля, че Бог се е променил.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: small axe on January 27, 2009, 00:09:12 AM
не ми и минава през ум да те обвинявам в нещо.Ние дискутираме , не се обвиняваме.ако така изглежда , извинявай!
Кажи ми какво мислиш за стиховете в 1 Кор . 11:28-32.Понеже не коментираш тях , а посочваш стихове в Писанието , където не става дума непременно за родени от Бога хора , дори напротив , за не родени от Него.Коринтяните които са умрели , виждаме защо са умрели , за да не бъдат осъдени заедно със света.Това какво мислиш , че значи , ако не това което съм ти написал.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Tihomir on January 27, 2009, 00:32:20 AM
Това е, че аз говоря точно за хора, за които става въпрос, че са "в църквата".

Ето пасаж, който Watchman цитира преди малко в друго съобщение:
Откр. 2:5  И тъй, спомни си откъде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.

Вижда се, че първите дела са били угодни на Бога. Последните дела - не. Ако няма покаяние, светилникът ще бъде вдигнат.

За хората, които са последвали греха в Откровение 2:22, се говори, че били част от църквата, точно както и коринтяните, които са били част от коринтската църква. Тези хора (от пасажа в Откровение) никъде не пише, че са били родени от Бога, но са били част от църквата. По същия начин не можеш да кажеш, че тези от коринтяните, за които се говори са били родени от Бога, тъй като са били сред другите вярващи. Това е част от инерцията, която се следва днес, а именно - всеки посетител е роден от Бога (може да го отречеш, но тези хора, за които се говори там са били именно хора в църквата, като едни са били овце, а други кози - ти каза, че става въпрос за хора, които са родени от Бога, което не е писано).

Ти казваш, че
Quote
.Коринтяните които са умрели , виждаме защо са умрели , за да не бъдат осъдени заедно със света
.

Ето какво казва пасажът:
1 Corinthians 11:28-32
28Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата;  29защото, който яде и пие, без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си.  30По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.  31Защото, ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени.  32Но когато биваме съдени, биваме наказвани от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света.


Пасажът говори, че който яде и пие осъждение на себе си е болнав или починал. Това изобщо не означава, че те са умряли в греха си (тъй като самото наказание не ги избавя), нито означава, че са се покаяли точно преди да умрат.

Точно поради тази причина ти показах пасажи от Откровение, които говорят точно за "тръшкане на легло" и "голяма скръб" в резултат от греха. Това дали човекът ще бъде избавен от "скръбта" или от "смъртта" (като физически край) зависи само от Бога. Той може да се покае, но краят му (като момент) зависи от Бога.

Дадох ти и пример с разбойника, който се покая точно преди да умре и умря, но беше спасен.

Всеки един стих от Словото трябва да се гледа според това Кой е Бог от Писанията, а не според това "какво мислим НИЕ за този стих".
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: small axe on January 27, 2009, 11:49:31 AM
това че някой е в църква не значи непременно , че е роден от Бога

:) , не съм казвал , че непременно са умряли в греха си.Стихът казва , че тези братя са се
 разболяли и някой са и умряли , понеже не са разпознавали Христовото тяло .
Роденият от Бога човек , си остава винаги такъв.Той винагги се връща при Бога , понеже не може да живее в грях , заради това , че е бил роден от Бога и зародишът му пребъдва в Бога.
Ти мислиш , че роденият от Бога човек , може да погине навеки , ако се отрече и съответно , незнайно как престане да е роден?!? Такова нещо в Словото няма.Няма "бивше Божие дете"
Има лъже братя , те са описани в евреи 6 глава и 2 Петр.2 глава.
Ти обаче тълкуваш  тези стихове по друг начин и затова стигаш и до различни заключения.
В темата пътят на спасението сме го разисквали това , както и думите на ап.Йоан в 1 то му послание , но явно файда няма.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Tihomir on January 27, 2009, 11:54:34 AM
small axe,

Ти прочете ли това, което писах?

Виждам, че не правиш разлика между "роден от Бога" и "хората от коринтската църква", щом продължаваш да използваш тази терминология в пасажи, в които се говори за друго.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: small axe on January 27, 2009, 12:10:26 PM
В коринтската църква е имало както хора родени от Бога , така може и да е имало и лъжебратя.
Аз говоря за истинските братя , които са се покаяли истински , вярват , че Исус е Месията и пребъдват в Него. Като дори да паднат , стават  чрез покаяние и вяра и Исус който е наш застъпник пред Отца е умилостивение за греховете им.
Title: Re: Бог е най големия ни враг и приятел
Post by: Tihomir on January 27, 2009, 12:28:27 PM
Важно е да знаем за кого говори Словото, тъй като това е публичен форум и използвайки пасаж, в който не пише специфично за кого говори, нямаме право да правим лични презумпции.

Затова писах в такива детайли, за да е ясно и видимо.