Author Topic: Йоан Дамаскин за почитането на кръста и иконите  (Read 11859 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Това открих по въпроса за почитането на иконите и кръста , думи на Йоан Дамаскин.
Сложих ги в тази секция на форума , защото открих в тях идеи които ми се сториха като христиански легенди , носели се от уста на уста , но незаписани в Писанието , както и самият Йоан Дамаскин казва.


Слагам го като тема , за да видим , какво всъщност са тези предания и по какъв начин са достигнали до нас.
Безспорно е че има неща полезни , но и има неща които са си тълкувание на отделни вярващи , и не може да се приемат като абсолютен авторитет /забележка:виж подчертаните места от текста./слово на Йоан Дамаскин


За почитанието на светия Кръст и светите икони

"Ние почитаме сътворените неща, посредством които и в което Господ е реализирал нашето спасение, Аз почитам и се прекланям пред Светия кръст и пред гроба Господен.

Почитам всички християнски храмове на Бога и всички места, в които Божието име е призовано. Почитам ги не заради тяхната собствена природа, а като съсъд на неговите действия, като нещо, което Господ избра за да осъществи нашето спасение".

"Когато видиш Безтелесния, въчеловечил се заради тебе, тогава ще изобразяваш Неговия човешки вид. Когато Невидимият, облякъл се в плът, стане видим, тогава изобрази подобието на Явилия се. ... Когато Той, бидейки Единосъщен образ на Отца, приеме образ на раб (Фил. 2:6-7), и така, ограничен в количество и качество, се облече в плътски образ, тогава, прочие, рисувай на дъски и излагай за съзерцаване..." (Слово I за светите икони).

 

 
За иконите

Който ни упреква за поклонението и почитта пред изображенията на Спасителя и нашата Господарка, а също и на останалите светии и слуги Христови, да си отвори добре ушите и да чуе, че Бог сътвори човека изконно по Свой образ. Каква е причината ние самите да се покланяме един на друг, освен че сме сътворени по образ Божи. Според богогласния и вещ в божествените въпроси Василий "почитта към изображението се пренася върху първообраза". А именно първообразът е този, чийто лик се отпечатва като в огледало. Защо Мойсеевите хора почитат скинията, образ и наглед на небесните неща и въобще на всичко сътворено? Сам Господ учи Мойсей: "гледай да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината". А херувимите от злато в двата края на очистилището не бяха ли дело на човешки ръце? Или славният храм в Йерусалим? Не бе ли ръкотворен, плод на човешкото изкуство?

Божественото Писание порицава почитането на образи от метал и камък, а също жертвоприношенията на бесовете. Разбира се, и елините са принасяли жертви, и юдеите също, но елините - на демоните, а юдеите - на Бога. Затуй елинските жертвоприношения са отхвърлени и осъдени, докато жертвата на праведниците е угодна на Бога. Нали когато Ной съгради жертвеник, "помириса Господ приятно благоухание" и го одобри, че бе поднесено с добра воля и благоразположение към Него. а елинските скулптури, изобразяващи демони, са отхвърлени и забранени.

И без туй никой не би могъл да изработи подобие на невидимия, безтелесен, неописуем, неограничен във форма Бог. Така че, да се изобразява Божеството е върховно безумие и безчестие. Затова в Стария Завет не се срещат икони. Но с милосърдието Си Бог стана истински човек заради нашето спасение и то не както се яви подобно на човек пред Авраам или пред пророците, а като стана действително човек, живя на земята и се съедини с хората, твори чудеса, страда, бе разпнат, възкръсна, възнесе се, и все наистина, и все видно за всички; това бе записано за наш спомен и напътствие на онези, които тогава не са били, та да можем да повярваме и да постигнем Господнето блаженство, без да видим, а само като чуем; знайно е обаче, че не всички са грамотни и имат време да четат, туй отците са предвидили и са постановили да бъдат рисувани някои подвизи върху икони за напомняне. Несъмнено много често, дори да не мислим в момента за страданията Господни, щом видим изображението на разпятието и си припомним спасителния кръст, се прекланяме не пред материала, а пред Изобразения, както не се прекланяме пред материала на Евангелието или кръста, а пред показаното чрез тях. В противен случай каква би била разликата между кръст с Христово изображение и кръст без такова? Същото се отнася и до Божията Майка. Честта, която й оказваме, се въздава на Въплътения от нея. Не само Девата, а и доблестта на светите мъже ни подтиква да сме мъжествени и да се съизмерваме с тях, да подражаваме на добродетелността им в прослава на Бога. Вече изтъкнахме, че отношението към нашия общ Господ и почитта към изображението се пренася върху първообраза. Това предание е от незаписаните в Свещеното Писание, както и за покланянето на изток, покланянето пред кръста и тем подобни.

Разказват също как веднъж царуващият в Едеса Авгар извикал живописец да рисува Господа, но онзи не успял, че силно сияело Лицето Му, и тогава Сам Господ поставил върху Своя божествен и животворящ Лик кърпа и така отпечатал Своя образ, та го пратил на Авгар.

Самият Павел свидетелства колко много са разказали апостолите, без да записват. "Братя, стойте и дръжте преданията, които научихте били чрез наше слово, било чрез наше послание".

--------------------------------------------------------------------

Прави впечатлениe , че Йоан Дамаскин се опитва да защити незащитимата теза за почитането на икони и кръст и тн. като всеки който чете вижда на какво се обляга .На това какво бил    разказал някой си и тн.Не видях никъде да се казва това ни беше предадено от апостолите , или от Господа.
Икони в Стария завет не се срещали  , че то и в Новия не се срещат.
Ясно се вижда , че са решили и постановили сами , поради това че хората били неграмотни да се рисуват разни неща на дъски
за да им напомнят.??!
Това предание ли е , или е чисто човешко решение?Аз мисля второто.

иначе е редно да се отбележи , че въпросният Йоан Дамаскин много  обича Бога и е светия  наш брат, макар и да приписва на иконите и други неща такава важност , която знаем , че Писанието не приписва никъде.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Здравей Small axe
Не съм изследвал темата за иконите, но докато четях ми хрумна един въпрос
Quote
знайно е обаче, че не всички са грамотни и имат време да четат, туй отците са предвидили и са постановили да бъдат рисувани някои подвизи върху икони за напомняне.
Дали преди Христос всички еврей са били достатъчно грамотни, за да няма нужда да "бъдат рисувани някои подвизи върху икони за напомняне" ?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Тодор задава добър въпрос, на който даже няма смисъл да се отговаря, защото отговорът е ясен.

Искам да отбележа поредното богохулство:

Quote
Или славният храм в Йерусалим? Не бе ли ръкотворен, плод на човешкото изкуство?

Нека видим какво казва Писанието:
[11] Тогава Давид даде на сина си Соломона чертежа на трема |на храма|, на обиталищата му, на съкровищниците му, на горните му стаи, на вътрешните му стаи и на мястото на умилостивилището,
[12] и чертежа на всичко, което прие чрез Духа за дворовете на Господния дом, за всичките околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и съкровищниците на посветените неща,
[13] и |разписанието| за отредите на свещениците и левитите и за всяка работа по службата в Господния дом, и |чертежа| на всичките вещи за службата в Господния дом.
[14] |Даде му наставления и| за златото, |по колко| на тегло |да се употреби| за златните |вещи|, за всичките вещи, за всякакъв вид служба; |и за среброто, по колко| на тегло за всичките сребърни вещи, за всичките вещи, за всякакъв вид служба;
[15] също |наставления| за теглото на златните светилници и на златните им светила, с теглото на всеки светилник и на светилата му; и |теглото| на сребърните светилници, с теглото на светилника и на светилата му, според употребата на всеки светилник.
[16] |Даде му наставления| и за златото, |по колко| на тегло |да се употреби| за трапезите на присътствените |хлябове, колко| за всяка трапеза; и за среброто за сребърните трапези;
[17] и за чистото злато, за вилиците, за легените и за поливалниците, и за златните паници с теглото на всяка паница; също и за сребърните паници с теглото на всяка паница;
[18] и за пречистеното злато, |колко| на тегло |да се употреби| за кадилния олтар; и |колко| злато за начертаната колесница, |то ест|, херувимите, които разперват |крила| и покриват ковчега на Господния завет.
[19] Всичко това |каза Давид|, Господ ми даде да разбера, като написа с ръката Си всичките подробности на чертежа.


Вижда се ясно, че имаме приписване на човешка заслуга за вида на Божия храм и се отрича Божието действие, според Писанието:

2 Петрово 2:1
Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
   
Quote
Прави впечатлениe , че Йоан Дамаскин се опитва да защити незащитимата теза за почитането на икони и кръст и тн. като всеки който чете вижда на какво се обляга .На това какво бил    разказал някой си и тн.Не видях никъде да се казва това ни беше предадено от апостолите , или от Господа.

Защо е незащитима? Христос не е казал нищо за иконите, но не е казал и Благовещението Му да се записва. Къде забранява иконите?

Quote
Или славният храм в Йерусалим? Не бе ли ръкотворен, плод на човешкото изкуство?
Нека видим какво казва Писанието:
[11] Тогава Давид даде на сина си Соломона чертежа на трема |на храма|, на обиталищата му, на...........

          Христос не припозна като храм на Отец си Соломоновият храм. Него го бяха разрушели преди 5 века. Не припозна и следващият храм като Божи дом, макар и да беше разрушен по-рано. Христос припозна като Свой храмът на Ирод Велики. И то точно когато се намираше в двора му, който изцяло е бил в елинистичен стил - с колонади и т.н.

          От Писанието само че знаем, че е имало и други храмове, с изтукани вътре, на които сружили левити/Съд. 17-18/

          Интересно е, че имало едни самаритяни, които били единствените наследници на Израил/Северното царство/,  и били толкова богуотдадени, че признавали само Писанието/писмената Тора/, за разлика от юдеите, които презирали, защото те признавали и Преданието/устната Тора - Талмудът/. Та тези израелтяни, не искали да се мешат с юдеите и си направили храм в планината Гризим. Не се споменава да са ползвали боговдъхновенни чертежи. Знае се само, че не признавали Преданието. Те не го признавали, ама и историята не ги признала.
          Аз не съм се замислял за това, но даден ли е в Писанието планът на Синагогите, в които проповядвали и апостолите?

          Интересно защо Йоан Дамаскин е пропуснал да спомене сечените от евреите монети, напр. с образа на Ковчега на завета.

Quote
Дали преди Христос всички еврей са били достатъчно грамотни, за да няма нужда да "бъдат рисувани някои подвизи върху икони за напомняне" ?
          Че какво общо имаме ние с евреите?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Cabral,

Или не внимаваш в писаното и в Писанието или нарочно опитваш да защитиш човешки поучения, научени папагалски.

Отново ще повторя неща, които сме писали в други теми.

1. Забелязвам, че много пъти хората опитват да скрият греховете си и греховните си наклонности в изявления като "То не е писано нищо за <еди кое си>" като не вникват в Божиите думи и толерират своите грехове за свое осъждение.

Бог ясно е говорил относно поклонението на нещо/някой друг, освен на Него Самия. Това е нещо елементарно, което много, които се наричат християни не искат да приемат. Виждаме в Божиите заповеди точно тази забрана, но явно много хора са обикнали повече тъмнината, отколкото светлината и прибавят към Писанието, което ги уличава в лъжа и навличат на себе си осъждение.

2. Относно чертежите - не четеш внимателно. Виж добре в какъв контекст съм го написал, за да не се повтарям. Виж внимателно цитатът, за който съм писал, виж внимателно богохулството и виж внимателно Писанието. Прави ми впечатление, че гледаш по-внимателно преданието, отколкото Писанието.

3. Относно общото с евреите - не си ли чел Писанието:
Римляни 3
[29] Или Бог е |Бог| само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците |е|.
[30] Понеже същият Бог ще оправдае обрязаните от вяра и необрязаните чрез вяра.
[31] Тогава, чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.


4. Опитваш да отклониш вниманието от поклонението на идолите, създадени от човешки ръце от използването на самите "продукти", които са произлязли от ръцете на човека.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Тихо, преди 1300 г. имало едни иконоборци, сто и петдесет години се подвизавали. Сега са тях знаят само историците. А иконите си стоят. Аз имам чуството, че иконите занимават единствено евангелистите.

Ясно е за тях. Има заповед от старият завет против поклонението на идоли. Под идоли се разбират други богове, защото евреите по това времи били "пишман"/мой термин/ монотеисти. Те приемали един Бог за свой, но допускали съществуването на много богове. Така мислел и техният Бог, ако наистина дословно са записмали какво им казва. Писал съм дълго в "Коя част на Ст.завет е отменена", за този Вехт завет. Къде според бог действа - обетованата земя, за кого - израиливите синове и чужденците в обетованата земя и докога действа . проливането на Христовата кръв - Новията завет. Границите наобетованата земя са цитирани точно. Там е само Ерусалимската патриаршия и чалка част от Антиохийската. Те да му берат гайлето. По нашите земи старозаветният закон не е действал никога. Да си го спазват юдеите и ако искат да рисуват икони, ако искат да не рисуват.

Някой тук беше казал, че думата за икона значи идол. Икона значи образ. Идолът е друг бог, а по това време, особено в Египет, боговете са били и в човешки и животински образ. Хората са се кланяли на камъни, дървета и т.н. Иконата не е идол, тя не е бог. Писал съм ви какво е решението на събора. "Защото, колкото по-често те биват гледани изобразени на иконите, толкова повече онези, които ги гледат, биват подтиквани да си спомнят и да обичат първообразите, да ги почитат с целуване и почтително поклонение, - не с истинкото богопоклонение, което, според нашата вяра, подобава само на божественото естество" - толкова. Евреите с омраза ли си спомняха за патриарсите. Или за Мойсей. Не ги ли почитаха. Не почитаха ли и родителите си. Когото някой каже, Богът на православните е Иконата, тогава ще го мислим. Засега нашит Бог е Пресвета Троица.
Може и да е грешно, но това ще покаже времето. Ако след още 2000 г. иконите са изчезнали, а всичките евангелистки деноминации са си същите, значи така е решил Бог.

pironka

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Cabral,
За мене идол е всяко нещо , на което хората се покланят, почитат.
В православните и католическите църкви  на иконите не само им се покланят ами и ги целуват.

byFaith

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 205
Тихо, преди 1300 г. имало едни иконоборци, сто и петдесет години се подвизавали. Сега са тях знаят само историците. А иконите си стоят. Аз имам чуството, че иконите занимават единствено евангелистите.
...
Може и да е грешно, но това ще покаже времето. Ако след още 2000 г. иконите са изчезнали, а всичките евангелистки деноминации са си същите, значи така е решил Бог.

А може ли да се е изпълнило Словото?

Heb 12:7  Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?
Heb 12:8  Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участвуват, тогава сте незаконно родени, а не синове.

2Th 2:8  и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си,
2Th 2:9  тогава, чието идване се дължи на действието на сатаната, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса
2Th 2:10  и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.
2Th 2:11  И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,
2Th 2:12  та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината.

Длъжен ли е Бог да изобличава някой, който се е вкоравил и не приема изобличение? Длъжен ли е да му даде благодат? Това, че една религиозна практика се е задържала много години, дори векове, не я прави меродавна, а още по-малко постановена от Бога. Дано Бог бъде милостив все пак!
Кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място?
Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.
Той ще приеме благословение от Господа, И правда от Бога на спасението си. (Псалом 24:3-5)

Palio

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 1
Аз мислия че просто трябва да си прочетете 10-те заповеди отново , и ще си отоговорите къде било казано и къде не ,за идолите,иконите,кумирите,образите по подобие на нещо( което всъщност са си синоними) и за преклонението пред тях. Ето първата и втората (където се третира проблема ви на дискусията):
Аз съм Йехова, твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството.
 
   Да нямаш други богове освен Мене.
 
   Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на небето горе, на земята долу или във водата под земята;
 
   да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,
 
   а показвам милости към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
 Но все пак зависи колко сте християни за да вярвате напълно в Бог и да пазите неговите заповеди(без компромиси :) )

 

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
прочетете 115 псалом....

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
И по специално ти Карбал.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Ето какво е отношението на "православните" , надявам се не всички , хора в бг , към другите християни , неприемащи някой от техните измислени доктрини.
Отношението е силно враждебно.Прочетете постинга на атила и ще видите , как той , ако можеше и днес би гонил , бил , преследвал и подлагал на унижение , вярващите , понеже не споделят ересите които той споделя. "Достойна позиция " няма що.
Както виждам и кабрал , не е против това , иначе е много "навътре " в истината , само дето не е истината ами лъжа неговото.
Писах във въпросната тема , като призовах Тодор по скоро да изобличава тези зли изказваня на хората там , а не да им се извинява.
В изказването на въпросният атила има основно злоба , понеже вярващите го изобличават. А такива хора като кабрал и атила , които се имат за вярващи , много ги е яд , но не им остава друго освен да се пънат смешно !
Кабрал , духовните неща се разбират от духовните хора , не от душевните , какъвто си ти .Затова и ти нищо не разбираш , понеже си плътски и нямаш помазанието на Духа .Слепец , сред слепци , колко жалко.

Тодоре , не се занимавай  с друго там , в този форум , освен да ги изобличаваш , иначе им правиш мечешка услуга!

Ето и форума и текста , той е злобна и злокобна нападка срещу фелоушипбг , който ,ако и да има трески за дялане , поне се стреми към истината , за разлика от правос...бг.......


http://forums.pravoslavie.bg/viewtopic.php?f=29&t=860&sid=8036e8b4fd61626d9fd51074ff2d6697&start=45

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
small axe,

Тъй като не съм в контекста на съобщението, което пишеш, но само мога повърхностно да видя за какво е, ще отговоря само на това, което е очевидно за мен.

Относно православните (а и не само - относно католици, православни, протестанти и други течения) - остави всеки да служи на бога, който подкрепя доктрините им. Този, който търси Бога, ще го намери. Този, който търси друг бог, ще намери друг бог.

Това, че някой говорил против този или онзи форум, не е толкова важно. Специално в този форум не сме се събрали, за да защитаваме форум или идея, а да посеем семе на общение между братя, които служат на Бога на Авраам, Исаак и Яков. Всеки, който служи на друг бог, ще бъде естествено разпознат и изхвърлен от тялото и това, което Бог не е посадил ще се изкорени.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

zdravko

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 25
Като чета изказванията на Кабрал, не мога да не забележа колко много влагат православните, за да защитят иконопочитанието и мария - почитанието. направо е невероятно колко много страст влагат да докажат правотата си. Сигурен съм, че Бог няма да осъди някой, за това че е имал икони у дома си. Обаче защо православните не защитават с подобна страст останалите истини от благовестието? Например Исус казва: Ако някой не остави всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Не съм чувал много православнши учения на тази тема, нито съм виидял много икони, които да възхваляват заповедта на Божия Син. Подобно е и при повечето протестанти. Защитават театрите и неделните си 'богослужения', но за ученичество не се говори  - табу табу.
Acts 17:11¨ И беряните беха по-благородни от солунците, защото приеха словото с всеко усърдие, и изпитваха всеки ден писанията дали е това така."

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Имаше едни Юдеи, които повярваха в Христос. Същите те нямаха икони вкъщи. Пише ясно, че те повярваха в Христос и нямаше "ужким вярващи". Тези хора бяха наречени чада на сатаната, които вярваха в Месията.

Имаше един, който каза, че жената, която повтаряше всеки ден "Тези хора са служители на Всевишния Бог и ви проповядват път за спасение" е действие на нечист дух. Тя също нямаше икони вкъщи.

Ако тези 2-те неща по-горе смяташ за нередни, значи си далеч от това да казваш, че си сигурен, че Бог нямало да осъди този или онзи. За кой "бог" говориш — за толерантния бог или за еврейския Бог?

Протестантите и православните имат едни и същи корени. Имат сами някои повърхностни различия, но основата им е една и съща. Затова те ще се сближат. Божието учение, обаче, доста страни от ученията на православните и протестантите.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?