Author Topic: Вярващ и невярващ, кои са те според Библията  (Read 9791 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
От другата тема се отвори нуждата да се изясни какво значение дава думата 'вярващи', също и 'невярващи' според Библията.

Tihomir на едно място каза:

Quote
А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.
(Деяния на Апостолите 2:38)

Това, което е станало е било знамение за вярващите.

Относно стиха, който цитира няколко пъти, че говоренето на езици било белег за невярващите, искам да обърна внимание на няколко неща:

1. Тези, на които се изля Святия Дух говореха на хора, които бяха богобоязливи, т.е. вярваха, че има Бог и му се бояха. Не бяха невярващи. Ако езиците са белег за невярващите, тогава защо още първото подобно знамение се случи пред вярващи и богобоязливи хора?

small axe, в същата тема, на друго място каза:

Quote
Такъв тип вярващ какъвто описваш няма.
-нечестив
-нямащ дял с Исус и Духа Му.
-вързан в неправда.

Такъв вярващ няма , има лъжевярващ.

След разговор с Tihomir, аз го питах може ли човек да е непокаян, и същевремено вряващ. И видяхме че има нужда да се изязни какво е това вярващ.

Днескашното разпространено значение на тази дума, че когато се каже вярващ това означава че това е човек който се е покаял и новородил и е Божйе дете. Поне аз с такава цел използвам тази дума, а доколкото знам и другите.

Но Библията какво значение влага в тази дума?

В Йоан 8 глава пише:

Joh 8:30  Когато говореше това, мнозина повярваха в Него.
Joh 8:31  Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи:


...

Joh 8:37  Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас.

Joh 8:44  Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

Пише че тези хора са повярвали, можем ли да кажем че това бяха вярващи? Какво означава вярващ?

На друго място:

Jam 2:19  Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.

Бесовете вярващи ли са?

Дали Библията говори, че тези които вярват че има Бог са вярващи, а ни сме изменили значението и казваме, че тези които са Божйи деца и са се покаяли, и новородили са истински вярващи?

Днеска ако питаме голям дял от хората ще кажат че вярват в Бога, и можеби и наистина вярват,  дали според Библията те са вярващи, но не покаяни хора?

Павел когато говори тука:

1Co 14:22  Прочее, езиците са белег не за вярващите, а за невярващите; а пророчеството е белег не за невярващите, а за вярващите. 

Какво значение влага в думите вярващи и невярващи?

Интересно е също ако сте гледали свидетелството на този брат той казва, че по времето на комунизма, наричали ги 'repentаrs' (хора които се каят, или хора които са се покаяли). На друго място съм чувал че в Русия ако искат да те питат дали си християнин, не те питат 'повярва ли', а 'покая ли се'.

Истинската вяра носи покаяние. Но човек може да продължава да вярва, но това не означава че е покаян.

Вие как мислите по тези въпроси?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Аз не разбирам старогръцки, но доколкото виждам в българския превод думата "вярващ" се употребява именно в смисъл на "ученик"(което означава, разбира се, че човека е покаян - това е първата стъпка в ученичеството). Ето няколко стиха в подкрепа на това:

Йоан 7:39
А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.
Деяния 2:44
И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;
Деяния 9:32
И Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида.
Деяния 10:45
И обрязаните вярващи дошли с Петра, се смаяха загдето дарът на Светия Дух, се изля и на езичниците,
Деяния 15:30
И така, изпратените слязоха в Антиохия, и като събраха всичките вярващи дадоха им посланието.
1 Коринтяни 1:21
Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите.
Ефесяни 1:19
и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ,
1 Солунци 1:7
така щото станахте пример на всичките вярващи в Македония и в Ахаия.
1 Солунци 2:10
Вие сте свидетели, и Бог, как свето, праведно и неукорно се обхождахме към вас, вярващите,
1 Солунци 2:13
И за туй и ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите.
1 Тимотей 4:12
Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.
1 Тимотей 5:16
Ако някой вярващ, мъж или жена, има сродници вдовици, нека си ги пригледват, та църквата да се не обременява, за да може да пригледва истинските вдовици.
1 Тимотей 6:2
И ония, които имат вярващи господари, да не ги презират, за гдето са братя; но толкова повече нека им работят, защото ония, които се ползуват от усърдието им, са вярващи и възлюбени. Това поучавай и увещавай;
Тит 1:6
ако е някой непорочен, на една жена мъж, и има вярващи чада, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство.


От тези стихове, които открих, единствено за последния може да се спори(вярващи - в същото време разпуснат живот и непокорство). Но тъй като не съм сигурен в значението му, не искам да го коментирам.
Що се отнася до стиховете, които цитира Мак то:
Quote
Joh 8:30  Когато говореше това, мнозина повярваха в Него.
Joh 8:31  Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи:

...

Joh 8:37  Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас.

Joh 8:44  Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

Пише че тези хора са повярвали, можем ли да кажем че това бяха вярващи?
Не знам какво точно бяха повярвали тези хора, но определено не вярваха че Той е Божия син. Малко по-надолу четем:
48 Юдеите в отговор Му рекоха: Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?
и още малко по-нататък:
7 Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраам ли си видял?     
58 Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.    
59 Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде].


Що се отнася до:
Quote
Jam 2:19  Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.

Бесовете вярващи ли са?
То мисля ,че бесовете наистина са вярващи, макар и в малко по-различен от нас смисъл. Те знаят истината и признават че Исус е Божия син
Деяния 19
15 Но еднаж злият дух в отговор им рече: Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте?

но за тях Бог е определил единствено осъждение, така че не им остава нищо друго освен да треперят.

Мисля, че проблема идва от "мъртвата" вяра, за която говори Яков в своето послание. Защото една истинска вяра неминуемо влече след себе си и действия. Например в случая:
1.Ако вярваш в Исус, би трябвало (естествено) да вярваш и в това, което Той казва
2.Ако вярваш в думите Му, тогава значи вярваш, че си грешник и бунтовник и справедливата ти участ е с дявола и неговите ангели, но Бог заради голямата си любов, ти е отворил вратичка за спасение.
3.Ако вярваш в горното, разбира се ще побързаш да се покаеш и ще се стремиш с всички сили да влезеш през въпросната вратичка - та кой би искал да умре и да отиде в огненото езеро?

Въпроса е че хората които твърдят, че "вярват" а не са минали през въпросните(съвсем логични мисля) стъпки или не вярват наистина, че това ще им се случи, или  вярват в някакво "друго благовестие", т.е. нещо съвсем различно вероятно. Доколкото виждам няма практика в Библията(поне в моята, превод 1940г.) такива хора да се наричат вярващи.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Виж и случая със Симон в Деяния 8. Там пише, че той "повярва и се кръсти", но после виждаме, че сърцето му е вързано в неправда.

Още нещо интересно:
Исая 33:14
[14] Грешните в Сион се боят; Трепет обзема безбожните; |и казват:| Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни пламъци?


Интересното е, че в пасажите, които цитирахме бяха наречени вярващи, а не "уж вярващи".

Има разлика между праведни и вярващи. Бесовете са вярващи същества, но са нечестиви. Това е същото като да знаеш, че има правителство, но да си нечестив и непокорен на закона.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Quote
Виж и случая със Симон в Деяния 8. Там пише, че той "повярва и се кръсти", но после виждаме, че сърцето му е вързано в неправда.

Не мисля, че имаме достатъчно информация за да кажем със сигурност какво точно беше положението на Симон. Спокойно може да се интерпретира и като че въобще не се е покаял, и като това че си е бил напълно покаян, но за момент се е съблазнил от "големите възможности", които му се откриват. И после е приел изобличението на Петър и се е поправил.
24 А Симон в отговор рече: Молете се вие на Господа за мене, да не ме постигне нищо от онова що рекохте.
Но мисля, че отиваме встрани от темата - кои е се наричат вярващи и кои невярващи в Библията. Откривам доста пасажи в Новия завет където думата "вярващи" очевидно е синоним "ученици". Два случая, който изглеждат спорни, но  могат да се интерпретират всякак поради липса на достатъчно информация. И аз лично не се сещам за нито един случай когато човек(или група хора) в Новия завет е наричан вярващ, когато има ясна информация, че той не е бил ученик. Ако някой се сеща, моля да допълни.
Но ми се струва че едва ли на толкова места учениците ще бъдат наречени просто "вярващите", ако думата може да означава както ученик така и не-ученик. Освен ако, разбира се,  не става дума за различни думи в оригинала, които са преведени еднакво.
Тук говоря за употреблението на думата в Новия завет. Нямам  много яснота за употреблението и в Стария. Но тъкмо ще има място и за другите да се включат :)

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Интересно ми е Тодор , как разбра че е приел изобличението на Петър и се е покаял? Текста не казва това.

"А Симон в отговор рече: Молете се вие на Господа за мене, да не ме постигне нищо от онова що рекохте."


Да се виждаш симон да се моли?
Други хора не могат да се покаят вместо него.

Вярващият човек е покаялия се човек.
Всеки друг , не познава Бога защото не е роден от Духа.

Аз познавам хора които повярваха /така казаха/ и се кръстиха , но после се разбра , че не разбират какво точно е сторил Исус за тях , нямаше го истинското покаяние в сърцата им.

А какви са тези грешни и безбожни в Сион ,  за какво става въпрос и защо  Тихомир цитира този пасаж още не ми е много ясно.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Отново искам да повторя въпроса, който дискутирахме с mak, който решихме да се постне тук:

Кой е вярващ и невярващ според Словото, а не според нашите преживявания, според нашето мнение и според това какво в момента в църквите се казва.

Твърденията, които се казват обикновено са базирани на днешните разбирания.

Пример:
Quote
Вярващият човек е покаялия се човек.

Защо?

Виждаме, че Словото нарича вярващи хора, които са вързани в неправда (Симон).
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
В деяния е описано какво направи Симон.
И той повярва и се кръсти.Как са разбрали че е повярвал?
Напротив историята по натам ни разкрива , как са разбрали , че не е повярвал.

Повярването му е било човешко усилие , с кофти мотиви и естествено лъжливо.Кръстил се  , но какво от това , Бог не е участвал в това кръщение.

Учудват ме разсъжденията ти Тишо./аз съм веско/
Словото е логически текст , който се допълва и не си противоречи.
Отдерните изречения не са мантри , действащи самостоятелно.
Има контекст и той изяснява , пояснява и разкрива смисъла на текста.

аз знам че знаеш това добре , просто ти го напомням.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173

Quote
Интересно ми е Тодор , как разбра че е приел изобличението на Петър и се е покаял? Текста не казва това.
Писах
Quote
Не мисля, че имаме достатъчно информация за да кажем със сигурност какво точно беше положението на Симон.
И че пасажа лесно може да се интерпретира според както ни харесва, като дадох за пример 2 противоположни интерпретации. Т.е. искам да кажа, че трябва да потърсим по-ясни случаи за да бъдем сигурни в истината 

Tihomir, мислиш ли, че когато човек се покае автоматично бива развързан от ВСИЧКИ неправди, които го държат?Сам казваш
Quote
Има разлика между праведни и вярващи.
Не искам да прибавям стихове за нещо, с което и двамата сме съгласни за да не се отклоним още повече от темата.
За Симон - продължавам да смятам, че случая не е описан достатъчно подробно за да си вадим изводи от него. Мога например да кажа, че отначало се е бил покаял и се е кръстил, но след като е видял възможностите за забогатяване и прославяне чрез благовестието, се е съблазнил и е се е върнал към тщестлавието и сребролюбието, т.е. по време на разговора той не е бил вече "вярващ", отстъпил е от вярата. Нарочно избирам най-засуканото тълкувание за което се сещам - но може ли някой да твърди със сигурност че не е така?


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Правите си изводите на базата на това какво мислите, че означава вярващ, а не какво Словото нарича "вярващ".

Пример:
Quote
И той повярва и се кръсти.Как са разбрали че е повярвал?
Напротив историята по натам ни разкрива , как са разбрали , че не е повярвал.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Идете по целият свят и проповядваите благовестието на всяка твар и който повярва и се кръсти ще бъде спасен.Повярването е съпроводено соще нещо, а имено новорождението.Значи новородения е вярващ.

ученик

 • Изгонен
 • Съпричастен
 • *
 • Posts: 147
по принцип, не e правилно винаги да търсим в писанията само едно единствено правилно значение на дадена дума. има твърде много примери, от които се вижда, че една и съща дума може да има няколко различни значения.

ще дам само един пример в това отношение (има още много).
думата "израел" в различните контексти може да има поне следните значения:
1. човекът йаков
2. 12-те племена, произлезли от йаков
3. 10-те племена, които се отделят в северно царство след смъртта на соломон, а на юг остават само племето на юда и вениамин и част от левитите.
4. потомците на южното царство, от които са днешните евреи или по-точно юдеи.
5. ... да продължавам ли?

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Няма нужда да подължаваш, ученик.
*********************
Освен всичко казано, това, което е добро за вярващите в Името на Господа Исуса и това, което ни отличава от другите (невярващите), е любовта помежду ни. Нека размислим- това е едно силно послание към сърцето на всеки един, който би ни видял и би се замислил защо тези хора, толкова различни по народност, етнос, език, образование и т.н. ТАКА СЕ ОБИЧАТ?!! КАКВА Е ПРИЧИНАТА?!!! Ако обичаме Спасителя Когото не виждаме, БИ ТРЯБВАЛО ДА ОБИЧАМЕ И БРАТА, КОЙТО ВИЖДАМЕ- ЗАЩОТО Е СКЪПОЦЕНЕН БРАТ, УМИТ В КРЪВТА...
***************************
Мараната. Господ наш идва. Който не люби Господа е проклет.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 504
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
 Тъй като предишният ми постинг звучи малко повече, или по-малко, като прокламация, искам да го "дообогатя". Интересно е, че исках да започна в един път разсъжденията си (че Бог "отделя" в Битие и да направя връзка с Н.З.), но изведнъж видях нещо интересно, което ми е убягвало досега. Искам да ви го споделя.
**************
Началото на разделянето и отделянето.
**************

Бите 1:
 4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.

7 И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора; и стана така.

9 И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.[/b][/i]
****************
-4-ст.- имаме понятията "светлина" и "тъмнина". Бог видя, че "светлината" е "добро", след което Бог го "отделя " от другото (светлината от тъмнината).

-7-ст.- Бог разделя ЕДНОРОДНО СЪТВОРЕНО - водата, като едното е горно, а другото - долно...(сами можем да се досетим за метафоричната алтернатива на образите...Агар и господарката `и, двата завета, деца на робинята и на свободната, спасението на езичниците,.... )

-9-ст.- Бог ЗАПОВЯДВА на водата долу да се събере НА ЕДНО МЯСТО, така се откри "сушата" - и стана така.

************
  Божият Син като призова Своите апостоли, Той ги извика след молитва цяла нощ и ги определи кои са, като ги отдели от всичките Си ученици.

  Павел, след като говореше за Месията взимаше и отделяше повярвалите, като се стараеше да ги направи ученици, твърди последователи на вярата в Божият Син (Деяния).

  Изхождайки от този ред мисли, аз мисля, че -1- Бог ни е призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина, като ни е ужилил в сърцата с покаяние, разбирайки жертвата на Сина Му Исус на Голгота. -2- измежду мнозина "покаяли" се и мнозина "докоснати от Бога", обаче има неколцина с неверно и скверно сърце хора, които (това е отделянето всред водата в ст.7) няма да могат да удържат спасителната вяра в евангелието на Исуса и заръките на апостолите, но ще се отклонят подир редица суетни неща от света, в гордост по измамителни страсти, ще тръгнат по пътя на Валаам, ще се залюшкат в непостоянство като вълни, някои от тях / нас, дори ще станат вълци в овчи кожи, като ще влезнат в стадото Господно и без жал ще крадат и погубват душите на тези, които повярват на ересите им...затова и водата долу трябва да се раздели от водата горе- роденото от плът трябва да се раздели от роденото от Духа на Бога, затова и Христос каза : "Вие сте от тези, които са долу. Аз Съм от онези , които са горе. Вие сте от този свят, но Аз не Съм от този свят."

Така се стига до ______твърдо, последователно следване на Христос, за което Павел говори на Тимотей (2 Тим.3гл):  10 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, 
11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.
.

Фазите на създаването от Бог на първите неща, за мен поне, са знаменателни фази, които метафорично можем да приспособим към спасяването на душата на една личност от ада (т.е.- ставането му в категорията "вярващ")- излизането от тъмнината и влизането му в царството Божие, светлината, там има пресяване, ако го издържи, то- той трябва да "стигне до ст.9" : -3-  -9-ст.- Бог ЗАПОВЯДВА на водата долу да се събере НА ЕДНО МЯСТО, така се откри "сушата" - и стана така. ______т.е.- да започне да се събира с вярващи. Въпреки, че единият път символичното "водата долу ", може да се тълкува като : душевно, непосветено обръщане към посланието на Голгота за покаяние и следване, както и на хора, които са земни, душевни, то вторият път на споменаване "водата долу", е символ на вяващите, които "долу" чакат идването на Сина.

  Има едно освещаване, без което никой няма да види Бога. Това е жизненоважната съставка на "вярващ", за мен. Аз така и уча.Посвещавайки се на Исус, ние ставаме Негово свято притежание, за което притежание Бог е "платил" с ...кръвта на Сина. Като Негови свободни хора ние не трябва да "покриваме"/използваме за скриване, свободата, относно наши греховни и нечестиви единични действия, да не бъде___практики.


  Това, както и редица препоръки на апостолите, е пътят на нашето спасение, пътят към трона на благодатта. Ние трябва да държим с твърда увереност това, което ни е поверено (спасението ни чрез вяра в жертвата и възкресението на Исуса от мъртвите) и с твърдост да спасяваме душите си.

Следването на пътят, Самият Христос и ПОСТОЯНСТВАНЕТО В ТОВА, ЗА МЕН ОТДЕЛЯ ВЯРВАЩИТЕ ОТ НЕВЯРВАЩИТЕ. Да, има вярващи с проблеми на грях в животите си, но трябва да има противоборство, несъгласие от тяхна страна, спрямо влечението към грях, трябва да има съпротива "до кръв" и отдаване на Голгота....без която ние нямаше да сме това, което сме- Божият изкупен народ, Неговите овце, чакащи Господарят Си от небесата... Също така, трябва и да има изповядване на греха помежду ни, съветване и взаимопомощ, в тези трудни времена :-) .
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg