Author Topic: Коя част от Закона е остаряла и премахната?  (Read 17727 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Подробно съм отговорил в тази тема , където нямаше нужда да си копираш отново цялото мнение. Можеш да сложиш връзка към него.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

evangelista1962

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 245
Прочетох доста мнения по темата .И мисля че и двете страни имат право. Лично моето мнение е че закона  преминава в Новият завет иот там идесятъка. проблема ече много се злоупотребява с пари и власт в църквите. Но заради това не трябва заради мръсната вода да се изхвърля бебето от легена...

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Не знам въз основа на какво имаш това мнение , че законът преминава в Новия завет.

Новият завет е един нов договор.Старият е свързан със закона , новият с благодатта.Двете нямат нищо общо.Закон и благодат не съжителстват заедно.
Ние днес , вярващите , сме под закона на любовта. Тя изпълнява целия закон.Без принуда.
Не става дума за 10 , 20 , или 100 процента.Любовта не действа по принуда.

Давай от сърце ако ще даваш , а не поради закон , защото тогава живееш още под закона , а не под благодат , а знаем че който упази целият закон а съгреши в едно нещо ще бъде обявен за виновен. Който вярва в Христос обаче , не е виновен  и кръвта Му ни очиства от всеки грях.Законът се изпълни в Христос. Като вярваме в Него изпълняваме целия закон.Това е Новият договор.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3337
small axe, аз ако правилно съм разбрал, думата "преминава" която той използва би трябвало да означава "прекратява се".

В Библията думата "преминава" се използва в смисъла на изчезва, прекратява се:

1Кор. 7:31  и които си служат със света, като че не са преданни на него: защото сегашното състояние(Гръцки: Образът ) на тоя свят преминава.

2Кор. 3:14  Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като не им е открито, че тоя завет преминава в Христа.

1Йоан 2:8  Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.

1Йоан 2:17  и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

В този смисъл той няма предвид, това, което ти си разбрал. Но само в този смисъл. Реално е възможно да е имал предвид точно това, което ти си разбрал. Ето защо ние постоянно наблягаме на ясното изразяване във форума и за респект към начина на писане и внимание към употребата на езика.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Старият договор и Законът са две различни неща.

За стария договор се казва, че е на изчезване, но за Закона не се казва, че изчезва, но че е сянка на бъдещите неща.

Евреи 8:13
А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близо до изчезване.


Римляни 9
[31] а Израил, който търсеше закон за |придобиване| правда, не стигна до такъв закон.
[32] Защо? затова, че не |го търси| чрез вярване, а някак си чрез дела. Те се спънаха о камъка, о който |хората| се спъват;


Матей 5
[17] Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня.
[18] Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Еми да , сянка е , нещо което реално сочи нещо друго.Така е.

" като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир" /Еф.2:15 /

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Цитатът, който казваш не говори за унищожаване на закона, а за унищожаване на враждата между "двата дяла", т.е. езичниците и тези, на които бяха дадени обещанията - юдеите.

Именно законът е бил спънката между юдеите и езичниците, тъй като юдеите са смятали, че чрез пазенето на закона ще живеят, както е писано:
Защото Моисей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез |пазенето на| закона, ще живее чрез нея.

Това, което Христос направи е да изпълни целта на закона и да даде нещо по-добро от живот, а именно - ВЕЧЕН ЖИВОТ чрез вяра в Него, тъй като е писано още в пророците, че "праведният с ВЯРА ще живее". Това не е новозаветно откровение, както мнозина го наричат, но е било изявено от Бога преди много години.

Защото никой не може да се оправдае пред Бога чрез дела от закона - нито едните, нито другите. Още повече, че законът е бил даден на юдеите, а не на езичниците. Ако законът даваше вечен живот, тогава езичниците нямаше да бъдат сънаследници на Божието обещание. Езичниците, според Писанието не са били под закон и няма да бъдат съдени под закон, но по съвест. Самата им съвест е закон за тях. Затова Бог ОТМЕНИ постановленията на закона, че човек ще живее чрез пазене на закона и даде едно по-добро постановление -  - човек ще живее чрез вярата в Месия, който БЕШЕ ИЗЯВЕНО чрез закона и пророците.

Законът няма да бъде отменен, тъй като Христос каза, че като се сбъдне всичко от закона, тогава ще има ново небе и нова земя.

Тогава защо е даден закона? За да познаем греха чрез него. И не само, но и да изяви Бъдещия (защото е както беше казано законът е "сянка") и тайната, която е била скрита и сега е изявена на нас, че чрез Исус Христос идва спасението на човеците, а не чрез закона.

[20] Защото ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез дела |изисквани| от закона, понеже чрез закона |става само| познаването на греха.
[21] А сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват законът и пророците,
[22] сиреч правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички [и на всички], които вярват; защото няма разлика.


И като казва, че няма разлика, то това е същото, което се казва и в Ефесяни, че
[11] Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
[12] в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.
[13] А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.
[14] Защото Той е нашият мир, Който направи двата |отдела| едно, и развали средната стена, която ги разделяше,
[15] като в плътта Си унищожи враждата, |сиреч|, закона със заповедите му |изразени| в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и |тъй| да направи мир,
[16] и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.


И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Съгласен съм че това е целта , аз и това горе долу пиша.
Този стих в ефесяни винаги ме е навеждал на тази мисъл , а и думата "сиреч" уеднаквява.

А ти как разбираш това -""Законът няма да бъде отменен, тъй като Христос каза, че като се сбъдне всичко от закона, тогава ще има ново небе и нова земя." Какво трябва да се сбъдне от закона?

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
[31] А за възкресението на мъртвите, не сте ли чели онова, което Бог ви говори, като казва:
[32] "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?" Той не е Бог на мъртвите, а на живите.


Още не виждаме да са възкръснали мътвите, нито думите на Христос за "ново небе и нова земя" да са се изпълнили, значи има още какво да се изпълни.

(За референция само мястото, откъдето цитира Христос):
[Изход 3:6] Рече още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Моисей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Quote
А ти как разбираш това -""Законът няма да бъде отменен, тъй като Христос каза, че като се сбъдне всичко от закона, тогава ще има ново небе и нова земя." Какво трябва да се сбъдне от закона?

44. И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Моисеев и у пророците и в псалмите.
45. Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията,
46. и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден,
47. и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Иерусалим;
48. а вие сте свидетели за това;
Лука 24

28. След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва: жеден съм. Й 19

24. Понеже чухме, че някои, излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорели да се обрязвате и пазите Закона, каквото не сме им поръчали,
25. ние, като се събрахме, единодушно намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павла,
26. човеци, които изложиха на опасност живота си за името на Господа нашего Иисуса Христа.
27. И тъй, ние пратихме Иуда и Сила, които и устно ще ви обяснят същото.
28. Защото, угодно бе на Светаго Духа и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща:
29.
Quote
да се въздържате от идолски жертви и от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на други онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите.
Здравейте! Деян 15

И понеже Писанието не е в буквата, а в смисъла: ако всичко трябваше да остане същото, защо Христос си губи времето с проповеди?

Няколко пъти се попита, кога е отменено скотоложството. Не е отменено, защото е блудство. Отменен самият смисъл на Мойсеевия закон. Евреите не приемали християнството и му се присмивали и му се присмиват и до сега, защото според тях е пълен абсурд и богохулство да обичаш врага си.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
въпросът ми беше по скоро , какво още трябва да се сбъдне от закона , защото това което ти написа се е сбъднало и е ясно , но какво още? Тихомир е отговорил донякъде на този въпрос.
/като съм задал въпроса , съм изпуснал "още" , моя грешка/

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Евреите не приемали християнството и му се присмивали и му се присмиват и до сега, защото според тях е пълен абсурд и богохулство да обичаш врага си.


Това означава ли че това на което са били учени е било абсурд и богохулство:

Притчи 25

21 Ако врагът ти е гладен, нахрани го с хляб; и ако е жаден, напой го с вода;
22 защото, (правейки това) ти струпваш жар върху главата му, и Господ ще ти въздаде.


Друг е въпроса, че те на са били послушни на тези думи.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
И не само - ето част от Закона:

Изход 23
[4] Ако срещнеш забъркалия се вол или осел на неприятеля си; непременно да му го закараш.
[5] Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си, и не ти се иска да му помогнеш |пак| непременно да помогнеш заедно с него.


Законът е валиден ако има условията да бъде изпълнен. Обрязването беше дадено на Израил и на тези, които искаха да бъдат от Израил. Тъй като обрязването е сянка на бъдещите неща, то Бог чрез своите пророци обясни на друго място, че иска да се обрежат сърцата на хората:
[16] Обрежете, прочее, краекожието на сърцето си и не бивайте вече коравовратни.

Не даваме десятък, защото нямаме условията за това.

Не принасяме жертви, защото сам Христос принесе себе си и ние не трябва да правим по-лоша жертва от Неговата, за да изличим греховете си, защото с жертвите става само напомняне на греховете, но Христос ги изчиства.

Самата съвест на такива, които не са под закон, свидетелства, че убийството е грях, но чрез Закона става ясно, че това е грях, защото Законът показва греха. Не бихме знаели, че пожелаването е грях, ако не беше писано в Закона.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Cabral

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 133
Leon

Quote
Спора се появява когато не се е изясни коя част от закона е вече остаряла и премахната. Или по друг начин ще задам въпроса - валиден ли е старозаветния закон и днес?

Старият Завет е подготовка за Новия Завет, а Новият Завет е изпълнение на старозаветните обещания.

Watchman
Quote
ДОРИ ЦЕЛИЯ ЗАКОН ДА Е В СИЛА И НИЕ ДА СМЕ ПОД ЗАКОНА ДЕСЯТЪК НЕ СЕ ДЪЛЖИ ОТ НИКОЙ ОСВЕН ЖИВЕЕЩИТЕ В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ, И ТО САМО ОТ ПОСЕВИТЕ И ДОБИТЪКА. Това е СПОРЕД Закона.

След като си изясниш тази част ще е нужно да си изясниш и какво означава думата завет, практиката на сключване на завети, и под кой завет функционират светиите от Христовото тяло.

Tihomir

Quote
Законът не се премахва, но заветът.
Различни неща са. Законът не е разрушен, но Христос го изпълнява и ние в Него.

За стария договор се казва, че е на изчезване, но за Закона не се казва, че изчезва, но че е сянка на бъдещите неща.

Още не виждаме да са възкръснали мътвите, нито думите на Христос за "ново небе и нова земя" да са се изпълнили, значи има още какво да се изпълни.

evangelista196

Quote
Лично моето мнение е че закона  преминава в Новият завет

small axe

Quote
Новият завет е един нов договор.Старият е свързан със закона , новият с благодатта.Двете нямат нищо общо.

Въпросите са няколко:

1. Закон и Завет едно и също ли са в Старият завет?

2. За кого се отнася старият завет и закон?

3.Отменя ли Новият завет Старият завет и закон?

4. Кой е моментът в който преминава законът?


        Десетте Божи заповеди са първата част на старият завет/ Вт.5/ ./Вт.4:13/ . Към този завет е прибавен и заветът от Моавската земя/ Вт.29:1/
Заветът е и още "откровение". Ковчегът на откровението/ 4:5,7:89/ и Ковчегът на завета /10:33, 14:44/ са едно и също/Числа 18 и Втор.10/.
Заветът е и клетвен договор Вт29:12, 29:20,27

           За кого се отнася старият завет/закон/?
           Заветът се отнася за Израил/Вт.5:1/ и техните наследници, както и на пришълците в стана им /Вт.29:9-15/ и в обетованата земя.

           Териториалният обхват на закона, т.е. мястото където трябва да се изпълнява, е обетованата земя/Вт. 4:5, 7:1 и 12, 12:1, 28:1 и др./, в точните си граници /Вт.34:1-12/. 
            Времето на действие: до момента в който избраният народ остави Бога/Вт.31:16-17, 20/

            От горното е ясно, че с или без Нов завет Законът се отнася само за евреите от 12-те колена и чужденците приели старият завет. заветът никога не е бил свеобхватен - за всички земи и народи.

             Новият завет отменя стария завет, т.е. законът. Христос изпълнява стария поради териториалният му обхват и действието във времето - до изкупителната жертва на кръста.
             
             
              Преминаването на закона е Възкресението.
Света Троица една и неразделна е в три ипостаса - Отец, син и Св.дух - една воля, една сила. Когато евреите не повярвали в Иисус те оставили Бога. Заветът за тях преминал с кръстната смърт на Спасителят. Преминал законът. Думите Христови преди възкрасението /Мат.3:8-9 и след възкресението /Лука 24:44-48/.

             Евреите, не могли да си изтълкуват правилно Писанията, колебаели се. Защото ако се поклонят на друг, не на истинският Бог, Бог ще се отвърне от тях. /Вт.31:16-17, 20/ Авторитетът за тях било Старозаветното писание. Изборът тежък. Как тези хора, да се убедят, че Иисус е истинският, а не езическият Бог? Трябвало апостолите да им разтълкува Писанието. По това време съществувало само старозаветното. Затова беряните четат писанията, затова апостолите говорят за преминаването на закона пред евреите. Някой вярват и стават християни. Други мислят, че Иисус е езически бог и затова търсят да убият апостолите, както им е заповядано в завета./Деян.17:2, 11-13, 18:24,28 и др./

           За апостолите няма никакво съмнение, че двата закона са различни, но пълният отказ от закона не е по силите на много от евреите. Затова, те макар и да продължавали да го спазват, трябвало да знаят, че не законът опрощава./Евр.8:13,10:28 и др./

             Законът само че не е за неевреиге, никога апостолите не са поръчвали спазването му - Деян.15:24. Писанията се четат само от евреи.

            В заключение старозаветният закон нито съществува, нито трябва да се спазва. Спазват го богохулниците, които оставиха Бог и го замениха със закона. Преследвани, пръснати по целият свят, както са предупредени именно в почитания от тях закон.
           Тъй като тук се цитира непрекъснато стария закон, с ясни препоръки за спазването му и осъждане на тези които не го спазват, напр. почитат икони,  следва да се запитаме:
Приемайки старият закон за действащ, какво чакаме? Второто пришествие на Христа, или месията на почитащите закона? От кой чакаме спасение - Христа или Антихриста?


Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
...интересно защо Законът още не е преминал и според думите на Христос няма да премине, а и това, че чрез вяра не отхвърляме, а утвърждаваме закона, според Божието Слово.

...интересно защо ще празнуваме празника на шатроразпъването един ден.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?