Author Topic: Коя част от Закона е остаряла и премахната?  (Read 17668 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Едит Watchman: Оригинално това беше пуснато като коментар към темата за Десятъците, но понеже се явява офтопик го отделих в отделна тема.

Интересна тема. Ще взема повод от един стих:

"А като каза "нов завет", Той обявява първия за остарял. А онова, което овехтява и остарява, е близу до изчезване."/Евр. 8:13/

Спора се появява когато не се е изясни коя част от закона е вече остаряла и премахната. Или по друг начин ще задам въпроса - валиден ли е старозаветния закон и днес?

Ето един пример - от къде знаем, че скотоложството е грях?
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Коя част от Закона е остаряла и премахната?
« Reply #1 on: December 06, 2007, 18:31:05 PM »
Законът не се премахва, но заветът.

Различни неща са. Законът не е разрушен, но Христос го изпълнява и ние в Него.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3336
Коя част от Закона е остаряла и премахната?
« Reply #2 on: December 06, 2007, 19:16:31 PM »
Аз не виждам коментарите на Leon да са по темата за десятъка, по-скоро повдига нови въпроси, които трябва да се пускат в нова тема. Прочетете правилата и не разводнявайте темите.

С това разделям отделям темата в самостоятелна.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Съгласен съм с вас, че започнах малко поотдалеч и на пръв поглед постът ми не говори конкретно за десятъка.

Идеята ми е следната, че десятъка е част от моралния закон, който продължава и днес, а не е от целият церемониален закон, който е сянка. Но моралният закон не е сянка, а е истински. Десятъкът не е част от церемониалния, а от моралния закон. И, за разлика от съботите и жертвоприношенията, той не е отречен в Новия Завет. За това дадох пример със скотоложството. Друг пример е нежеланието на Авимелех да има жената на ближния си. Т.е. все морални закони, които продължават да съществуват и сега.

Моралният закон е просто Божият морален характер. Той показва как Бог, според Своя характер, би постъпвал във всяка житейска ситуация. Моралният закон не е нещо отделно от Бога, което Бог да дава в едно време и да отнема в друго време. Именно затова дойде Христос, за да изяви този закон на практика. Моралният закон е съществувал винаги, защото Бог е вечен и Неговият морален характер е вечен и непроменим. Той беше даден в писмена форма на хората чрез Мойсей. Но ние имаме достатъчно доказателства, че хората още преди Мойсей са познавали моралните изисквания на Божия характер и праведните са спазвали тези изисквания. Тоест, чрез Мойсей Бог не дава нещо ново, което дотогава не е съществувало, а само оформя в писмена форма Своя характер и Своя закон, за да лиши неправедните от извинение, и да даде на праведните инструкции за праведен живот.

Авраам още преди Мойсей дава десятък. Това е достатъчно свидетелство, че десятъкът е част от моралния закон и от Божия характер. Отричането на моралната валидност на десятъка, всъщност е против Божия вечен характер и по този начин се "лишава" от Божията слава. Церемониалният закон беше само сянка на Христос и Новият Завет ясно показва символичния характер на всеки церемониален закон. Но никъде в Новия Завет няма дадено описание на символиката на десятъка. Следователно Новият Завет приема десятъка буквално, не символично, нито като сянка на Христос.

Старият Завет е напълно валиден за разкриване на греха и на правилата за доброто поведение на християните.

Авраам даде десятък веднага когато срещна свещеник на живия Бог - тоест, земна институция, която е определена от Бога да проповядва Словото и да благославя от името на Христос. През останалото време Авраам извършваше жертвоприношения като свещеник на семейството си, които жертвоприношения са първообраз на десятъка. След това Законът даде монопол върху жертвоприношенията на Храма, а в Новия Завет монополът върху жертвоприношенията е в Христос - Той е единствената приемлива жертва. Но принципът на десятъкът към земната институция, която представлява Христос, си остава.

Във всеки случай Авраам знаеше къде да го плати дори без писан закон. Това е достатъчно свидетелство, че древните са познавали Божия морален закон дори без писано Слово. Но сега, когато имаме писано Слово, нямаме право да си присвояваме правото сами да определяме дали да плащаме десятък и на кого.

Та, това в общи линии ми беше идеята.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Дай Библейска дефиниция на "морален" и "церемониален" закон, тъй като думата "морал" е нещо, което не съществува в Писанието, но е отскоро въведено и виждам, че го използваш много, от което правиш основа за много твърдения по-нататък.

Другото е, че трябва добре да прочетеш още веднъж темата за Десятъка, където ясно се описва колко пъти Авраам даде десятък и от какво даде.

Твърдението, че жертвоприношението е същото както десятъка е твое твърдение, което виси без никаква подкрепа от Писанието.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Да, прочетох много внимателно всичко казно в темата за десятъка.

А от къде знам, че скотоложството е грях? Ако ти отричаш, че в Закона няма морални ценностти, то за какво си говорим? Това да не искаш да имаш жената на ближния си какво е? Бих попитал така - дали цялата Библия е валидна днес като морален стандарт?

Скотоложството толкова ли е маловажно като грях, та е подминато в Новия Завет? Тъй като скотоложството не е изрично забранено в Новия Завет, имат ли морално право християните да го практикуват?
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3336
Разделянето на Закона на "морален" и "церемониален" е адвентиска приумица и няма никакво основание в Писанията. Обикновено такива неща се говорят от хора, които имат само повърхностни и абстрактни понятия относно Закона.

Ако някой познава Закона то това (за съжаление) не са християните, а евреите и техните книжници. За евреите няма морален и церемониален закон. Техните равини са преброили в Закона 613 заповеди и те са едно неделимо цяло за тях.

Библията не говори за "морални ценности" - а говори за правда и неправда. Новия завет говори ясно против оскверняването на тялото със сексуална нечистота без да има нужда да споменава скотоложство, не се споменава и маструбиране, нито дори в Закона, но пак праведния разбира, че това е сексуална нечистота и бяга от тези неща.

А ти Leon пишеш за десятъците без да си прочел написаното преди. Това не е начина да се води дискусия, не и в този форум. Тук се очаква сериозност, последователност и смисленост.

Ако беше прочел написаното в темата за десятъка с приложените Библейски пасажи, щеше да разбереш, че:

- десятъка е договорка свързана с обещаната земя.
- десятъка касае само посевите на земята и добитъка отгледан на земята.
- десятъка не се дължи, когато израилтяните са извън обещаната земя.
- десятъка не касае парични приходи от надник, заплата, бизнес или търговия.

При всички тези факти, дори да сме евреи живеещи в България под Закона, пак десятък не се дължи според Закона.

Изясни си тези неща в темата и можеш да пишеш в нея за десятъка, а тук да продължим да коментираме можем ли да делим Закона на части или не.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Можеш ли да кажеш, че Старият Завет вече не е валиден като морален кодекс?

Изход 21:24 продължава ли да бъде валиден принцип, защото това е моралният принцип в деня на съда? Бог съди ли за делата и съди ли справедливо - наказанието трябва ли да съответствува на престъплението?

Ако относно десятъка отхвърляш ясното изискване на Стария Завет, ще отхвърлиш ли и ясното изискване на Стария Завет относно скотоложството? Все морални принципи са това. Казано ли е някъде в Библията, че десятъка е вече сянка?

Бих си задат въроса така - кое от Стария завет е валидно и днес и кое не е?

Аз бих могъл да кажа пък следното: Покажи ми поне един свидетел в Библията, който да казва, че не трябва да се плаща десятък. Не двама. Покажи ми само един. Няма такъв. Няма нито един стих, който да говори против десятъка, нито един стих, който пряко да казва, че десятъкът е отменен. Но ти все още смяташ, че онези, които отричат десятъка, имат някакво основание. Къде е то?

Накратко, имаш поне двама свидетели в полза на десятъка - Авраам и Закона - и нито един против него. Още на "първо четене" десятъкът остава морално задължителен. Исус смяташе Закона за достатъчен свидетел - той настояваше, че Законът и Пророците свидетелствуват за Христос.

Църквата в историята е имала много противоречия, но в едно винаги е била единна: че Мойсеевият Закон се разделя на три части, церемониален, морален и обществен (съдебен).

По въпроса за Авраам има две различни тълкувания - на Талмуда и на Новия Завет.

Талмудът се съсредоточава върху плячката. Еврейските равини казват, че от този стих става ясно, че десятък се дава само от военна плячка.

Новия Завет в Евреи 7 глава се съсредоточава върху факта, че Мелхиседек е по-горен от Авраам. Десятъкът няма нищо общо с плячката, според тълкуванието на Новия Завет, а със заветното представителство.

Старият Завет е подготовка за Новия Завет, а Новият Завет е изпълнение на старозаветните обещания. Старият Завет дава моралните правила за лично и обществено поведение, но не и силата да ги спазваме. Новият Завет ни дава силата да ги спазваме - жертвата на Христос и Святия Дух.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Watchman,

много внимателно прочетох в темата за десятъците, даже доста препорочитах нещата.

Малахия 3 глава ясно показва, че неплащането на десятък е кражба против Господа. Няма никакъв тълкувателен принцип, според който кражбата да бъде представена като част от церемониалния закон. Следователно десятъкът е част от моралния закон, както е част от моралния закон и забраната против кражба. Ти пропускаш този факт и поставяш ударението върху странични незначителни неща като "за да има храна в дома Ми." Е добре, дори да е така, по какъв начин тези думи, дето трябва да им обърнем внимание, отричат десятъка в Новия Завет?

Обрязването, левитското свещеничество, юбилейната година, физическият Храм, и др. са точно церемониалнии. За това условно ги наричам церемониална част. Авраам не извърши някаква церемония като плати десятък на по-горен от него. Авраам извърши това, което беше морално правилно, което всеки човек трябва да върши, ако има дори зачатък на Святия Дух в себе си. А аз вече казах, че ударението върху плячката се прави в Талмуда, тоест във фарисейските писания. Новият Завет набляга на факта, че Мелхиседек е по-горен от Авраам.

Евреи 7:6 казва за Мелхиседек: Той, обаче, който не е произлязъл от техния род [т.е. от левитите], взе десятък от Авраам и благослови този, на когото бяха дадени обещанията. Мелхиседек НЕ Е ОТ РОДА НА ЛЕВИТИТЕ, но Авраам му плати десятък. Това ясно говори, че десятъкът не е ограничен до "левитското племе," а е цялостен морален принцип, който е свързан СЪС ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, а не с церемониалните закони. Стиховете по-нататък в Евреи 7 глава показват ясно, че свещеническият чин на Мелхиседек преминава в свещеничеството на Исус Христос, но никъде не се казва, че десятъкът изчезва като морален принцип.

Тук има още един проблем, който не видях развит в темата за десятъка. Целият церемониален закон бива премахнат в Новия Завет. Например жертвоприношенията вече не само не са валидни, те са грях. Никоя от старозаветните церемонии, за които Новият Завет казва, че са сянка, вече не могат да бъдат извършвани. Ако продължим тази логика, и ако приемем, че десятъкът е част от церемониалните закони, тогава всяко даване, не само десятъкът, би трябвало да бъде забранено в Новия Завет. Както е с жертвите - Новият Завет не просто омаловажава жертвоприношенията, той забранява жертвоприношенията. Тогава всяко даване на църквата трябва да бъде обявено за отминало, не само десятъкът.

В Стария Завет имате поне трима ясни свидетели в полза на този, така да го наречем, морален принцип - Авраам, Мойсей и пророците (Малахия). И тримата ясно показват, че десятъкът е морално задължителен. В Новия Завет авторът на Посланието към Евреите дава и моралната и юридическата основа на даването на десятък - ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. По-долния дължи десятък на по-горния.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3336
Leon, ако беше поне малко схванал нещо от написаното по-темата нямаше да пишеш празнословия. Това, което пишеш е базирано на фундаментално неразбиране на Писанията и на заветите с които Бог оперира. Всичко това беше пределно ясно обяснено в темата. Ти или отказваш да го осмислиш или не си способен да го направиш поради странични фактори (като например традициите на твоята религиозна група).

Аргументи от рода на "Църквата в историята е имала много противоречия, но в едно винаги е била единна: че Мойсеевият Закон се разделя на три части, церемониален, морален и обществен (съдебен)." показват, че поради липса на Библейска обосновка, ти имаш нужда да прибягнеш към историята. Църквата в историята е приела папата като заместник на Христос на земята и пак е била единна относно това дълго време. Така, че това не е никакъв аргумент. Истинските аргументи са от Божието Слово.

Ако искаш да водиш Библейска дискусия ще се наложи да забравиш ИЗВЪНБИБЛЕЙСКАТА СИ ТЕРМИНОЛОГИЯ. Такива са правилата в този форум. Ние сме християни, които основават вярванията си на Библията, а НЕ ИЗВЪН НЕЯ. Така, че нововъведени термини като морални принципи, кодекси и прочие са невалидни в тази дискусия.

Ако написаното в Библията не те устройва като терминология и отчайващо имаш нужда от небиблейски термини и дефиниции за да потвърдиш вярванията си, то би трябвало да се замислиш за източника на убежденията си.

За момента неспособността ти да осмислиш написаното по темата е единствено логично обяснимо с помрачаване на разума. Най-вече с човешки термини, традиции и извънбиблейски поучения. Такива са техниките на всички секти и еретични групи. Те отчайващо имат нужда от изкривяване на Писанията особено в областта на парите, защото парите са главния приоритет и мотивация на водачите и създателите на подобни групи.

Така, че се налага да отчетем, че ти явно не си способен да разсъждаваш свободно извън рамката на религиозната си група, поради това не можеш и да осмислиш написаното и да дискутираш смислено и логично.

Всичко това се налага да го кажа, защото от изписаното от теб се вижда, че нищо не си схванал от изложенията по-рано нито дори от последния ми постинг.

Защото дори само последния ми постинг да беше разбрал, щеше да си наясно със следното:

ДОРИ ЦЕЛИЯ ЗАКОН ДА Е В СИЛА И НИЕ ДА СМЕ ПОД ЗАКОНА ДЕСЯТЪК НЕ СЕ ДЪЛЖИ ОТ НИКОЙ ОСВЕН ЖИВЕЕЩИТЕ В ОБЕЩАНАТА ЗЕМЯ, И ТО САМО ОТ ПОСЕВИТЕ И ДОБИТЪКА. Това е СПОРЕД Закона.

Ти се опитваш да  разсъждаваш на тема, какво било останало валидно от Закона, когато самия Закон ясно казва, че десятък се дължи само от посеви и стада, а не от надници, заплати и бизнес. Сиреч десятък не се дължи от приходи в ПАРИ. Това е според Закона. И дори целия Закон да е валиден или само десятъка да е валиден, ТОВА Е КОЕТО ЗАКОНА КАЗВА.

Та първо имаш нужда да научиш какво наистина казва самия Закон за десятъка и после да умуваш, кое от Закона е валидно и кое не.

След като си изясниш тази част ще е нужно да си изясниш и какво означава думата завет, практиката на сключване на завети, и под кой завет функционират светиите от Христовото тяло. Но на фона на предубежденията които са ти насадени това може да се окаже трудно смилаемо за теб. Засега поне си изясни какво наистина казва Закона за десятъка. От какво се дава, как се дава, как се ползва, кой яде от него, до кога важи и прочие. Всичко е записано ясно, само човек трябва да чете и да позволи на Истината да го направи свободен.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Относно заветите:
Библията е основана върху един-единствен Завет, този сключен чрез кръвта на Христос, Агнето, заклано преди създанието на света. Всички завети в Библията не са различни и отделени един от друг, а са само временни откровения на този единствен Завет.

Библията съдържа много свидетелства, че е именно така. Например, в Евреи 4:2 изрично се казва, че на Израел по времето на Мойсей е дадено същото Благовестие, което се даде и на нас (а не различни Благовестия). Исус и Павел цитират обширно Стария Завет, за да покажат, че Старият и Новият Завет всъщност са едно. Исус каза на фарисеите, че ако вярваха на Мойсей, щяха да повярват в Исус.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Аз приемам ЦЯЛОТО Божие Слово за валидно и задължително днес, освен това, което е изрично премахнато или променено в Новия Завет.

Добре, да се абстрахираме от определенията за морален, церемониален, или юридечески закон.

Съществува ли стих в Новия завет, който да отменя десятъка, или да казва на какво е сянка? Скотоложството толкова ли е маловажно като грях, та е подминато в Новия Завет? И щом е подминато, то имат ли морално право християните да го практикуват? Грях ли е то в Новия Завет? И ако е грях от от къде съдим за това?

Талмудът се съсредоточава върху плячката. Еврейските равини казват, че от този стих става ясно, че десятък се дава само от военна плячка.

Новия Завет в Евреи 7 глава се съсредоточава върху факта, че Мелхиседек е по-горен от Авраам.

Моят основен хеменевтичен принцип за десятъка е, че ПО-ДОЛНИЯ СЕ БЛАГОСЛАВЯ ОТ ПО-ГОРНИЯ. Аз ще използвам навсякъде този един и същ принцип на херменевтиката за всяка ситуация, свързана с десятъка.

Исус смяташе Закона за достатъчен свидетел - той настояваше, че Законът и Пророците  свидетелствуват за Христос. Защо не приемем за валиден свидетел това, което Христос приема за валиден свидетел? Аз бих могъл да кажа  следното: Покажи ми поне един свидетел в Библията, който да казва, че не трябва да се плаща десятък. Не двама. Покажи ми само един. Накратко, аз имам поне двама свидетели в полза на десятъка - Авраам и Моисей - и нито един против него. Скотоложството има само един свидетел, Мойсей. Ако десятъкът е отменен, защо по същия принцип не е отменена и забраната против скотоложството. Това още на "първо четене".

Ще се повторя малко. Малахия 3 глава набляга на това, че недаването на десятъкът е кражба. Този факт е пропуснат в обяснението в темата на десятъка и е поставено ударението върху странични незначителни неща като "за да има храна в дома Ми." Е добре, дори да е така, по какъв начин тези думи, дето трябва да им обърнем внимание, отричат десятъка в Новия Завет? Малахия казва, че въпросът е морален, защото го поставя в контекста на морални престъпления (кражбата) - Малахия 3:5. И не левитското племе е ограбено, но самият Господ крадяха. И тук прилагам все един и същ херменевтичен принцип, че ПО-ДОЛНИЯ СЕ БЛАГОСЛАВЯ ОТ ПО-ГОРНИЯ. Същият принцип е заложен и в Закона, когато довори за десятъка.

До момента вече имам трима свидетели в полза на десятъка – Авраам, Моисей и Пророците (Малахия) - и нито един против него.

Мелхиседек НЕ Е ОТ РОДА НА ЛЕВИТИТЕ, но Авраам му плати десятък. Това ясно говори, че десятъкът не е ограничен до "левитското племе," а е цялостен принцип, който е свързан СЪС ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. Какво може да означава това? Стиховете в Евреи 7 глава показват ясно, че свещеническият чин на Мелхиседек преминава в свещеничеството на Исус Христос, но никъде не се казва, че десятъкът изчезва . Жертвоприношенията вече не само не са валидни в Новия завет (Защо?), те са грях. Никоя от старозаветните церемонии, за които Новият Завет казва, че са сянка, вече не могат да бъдат извършвани. Ако продължим тази логика, и ако приемем, че десятъкът е част от тези “сянки”, тогава всяко даване, не само десятъкът, би трябвало да бъде забранено в Новия Завет. Както е с жертвите - Новият Завет не просто омаловажава жертвоприношенията, той забранява жертвоприношенията. Тогава всяко даване на църквата трябва да бъде обявено за отминало, не само десятъкът. Нелепо, нали? В Новия Завет авторът на Посланието към Евреите дава и моралната и юридическата основа на даването на десятък - ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. По-долния дължи десятък на по-горния. Целият контекст на Евреи 7 глава - взаимните задължения на по-долния и по-горния. Появява се и още един свидетел за тези взаимни задължения: 1 Кор. 9:1-14. В ст. 11 св. Ап. Павел изрично казва, че когато проповедниците са свършили своята работа - посяването на духовното - те имат ПРАВО да пожънат материалното. А в стихове 13 и 14 той ясно свързва това право на проповедниците с разпоредбите на Мойсеевия закон относно изхранването на свещениците. Това взаимно задължение - благословение (проповядване на Словото) срещу материално изхранване (десятък) - е част от библейското учение за ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. Всяко нарушение или изкривяване на това учение за ЗАВЕТНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО унищожава Църквата и нейната работа на земята.
Десятъкът се дължи към земна институция, която Бог е определил да Го представлява заветно. В различните епохи Бог определя различни земни институции, които да Го представляват заветно - Мелхиседек, Храма, Църквата - но моралният принцип на десятъка си остава, независимо от това коя заветна институция Бог е определил да Го представлява.

По времето на Исус земната институция, която все още представляваше заветно Бога, беше Храмът. Следователно десятък се дължеше към Храма. Исус призна, че по това време Храмът все още е валидна земна институция, като го нарече "Домът на Моя Баща." Когато изгони търговците от Храма, нарече Храма "Домът Ми." Но след това в Мат. 24:2 Той ясно заяви, че идва края на Храма като земна институция, която заветно представлява Бога (и следователно й се дължи десятък). Той обеща, че Храмът ще бъде разрушен, но не каза, че вече няма да има земна институция, която да Го представлява заветно. Напротив, обеща, че за три дни ще въздигне друг Храм (Йоан 2:19). И после каза какъв ще бъде този Храм - Тялото на Исус (Йоан 2:21).

И така, Исус не каза, че ще премахне земното заветно представителство, а ще го прехвърли от Храма на Своето Тяло. А кое е Неговото Тяло? Ефесяни 1:22-23 показва тое е това Тяло - Църквата.

Имам и четирима свидетели - Авраам, Мойсей, Пророците (Малахия) и авторът на Евреи. И нито един свидетел против десятъка. А, за още един се сетих – Яков, но за него другия път ще коментирам.

Един от изводите в темата за десятъка е, че ударението на текста в Битие (Мелхиседек – Авраам) е върху думата "плячка," следователно ние днес не трябва да плащаме десятък, защото там ставало въпрос само за плячката. Е добре, но в Мойсей и в Малахия няма нищо за плячка, но пак се изисква да плащаме десятък. Не можем да приложим този херменевтичен принцип – плячката; към Моисей, Яков и Малахия. Ударението на св. Ап. Павел е върху думите "по-горен от Авраам." Тоест, Павел казва, че Авраам дължи десятък на Мелхиседек, защото Мелхиседек е по-горен от Авраам. Или десятък се дължи за ЗАВЕТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Десятъкът не означава система на свещенство. Аз съм категорично против професионалното свещенство. Нито се храня от десятък. Въпреки, че св. Ап. Павел дава право на служителите на Благовестието да бъдаг издържани от Църквата.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Нека първо да ти задам няколко въпроса, на които първо отговори, тъй като разсъждаваш върху пасажи, които не пасват изобщо на тезата ти.

И все пак нека да разберем преди това следните неща:

1. Какво наричаш десятък?

2. Кога Авраам отиде при Мелхиседек да си даде десятъка за втори път?

3. Кога Яков даде десятък за втори път, след като беше обещал, ще даде десятък, когато Бог го изведе?

4. Къде според Закона Господ дели хората на по-малки и по-големи?

5. На кое число от месеца апостолите събираха десятъка?

6. Ти лично заинтересована страна ли си? Сиреч облаготетелстваш ли се лично от теориите си за десятъка?
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
Здравей, Tihomir,

ще ти отговоря на въпросите. Ще седна да пиша по-надълго. За сега ще ти отговоря на 6-тия въпрос. Това е последния ред от горния ми постинг.

Десятъкът не означава система на свещенство. Аз съм категорично против професионалното свещенство. Нито се храня от десятък. Въпреки, че св. Ап. Павел дава право на служителите на Благовестието да бъдаг издържани от Църквата.

Не се храня от десятък, с труда си си изкарвам прехраната.
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

Leon

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 15
1. Какво наричаш десятък?

Десятъкът е част от поклонението. Ще го обясня по-надолу.
2. Кога Авраам отиде при Мелхиседек да си даде десятъка за втори път?

Отговорих по-нагоре на този въпрос. Ето копирам си пак отговора.

Авраам даде десятък веднага когато срещна свещеник на живия Бог - тоест, земна институция, която е определена от Бога да проповядва Словото и да благославя от името на Христос. През останалото време Авраам извършваше жертвоприношения като свещеник на семейството си, които жертвоприношения са първообраз на десятъка. След това Законът даде монопол върху жертвоприношенията на Храма, а в Новия Завет монополът върху жертвоприношенията е в Христос - Той е единствената приемлива жертва. Но принципът на десятъкът към земната институция, която представлява Христос, си остава.

3. Кога Яков даде десятък за втори път, след като беше обещал, ще даде десятък, когато Бог го изведе?

Десятъкът е поклонение. Авраам и Яков са си плащали десятъка (да кажем повторно) - в жертвоприношенията. Това беше формата на поклонение за патриарсите. Тази форма се променя през вековете - семейни жертвоприношения, Скинията, Храма, апостолите с Исус, църковното общение или събрание - но десятъкът остава като принцип. Авраам е нямал институция, която да представлява лично Бога и на която да дава десятъка, и затова е принасял жертвоприношения. Но веднага когато среща такъв земен представител на Бога - Мелхиседек - той незабавно плаща десятък от придобитото. Когато Мойсей установява Скинията, вече семейните жертви не са позволени, има само една институция, която представлява Бога на земята. Когато Исус извършва върховното жертвоприношение, представителството чрез жертви е отменено и вече действува представителството чрез тялото на Христос - Църквата. Църквата не е централизирана като юдейския Храм, но тя продължава да е институция, с всички характеристики на институция - дисциплина (отлъчване), организация, единна изповед на вярата и т.н. Поклонението става единствено чрез Църквата; разбира се, не църквата на православните попове, кюретата и пасторите от Държавна Сигурност, но все пак Църквата като институция. Докато има земен представител на Христос и земно поклонение на Христос, десятъкът ще остане като принцип.

Разбира се, ти можеш да отречеш, че жертвоприношенията са били десятъка на Яков. Тогава ще попитам: Изпълни ли Яков своето обещание? Ако да, къде? Храмът още го нямаше. Мелхиседек го няма. А до Скинията и Моисей имаше още поне 400 години... Или може би Яков не е изпълнил обещанието? Какво ти обещание, това си беше клетва! Е, ако Яков не е изпълнил клетвата, защо не се казва нищо за такова нарушение на завета от негова страна?

4. Къде според Закона Господ дели хората на по-малки и по-големи?

Първо е важно да не слагаме равенство между десятъка и свещенството. Яков плащаше десятък без да има свещенство. Десятъкът не означава система на свещенство. И все пак Св. Ап. Павел дава право на служителите на Благовестието да бъдаг издържани от Църквата.

Определено това разделение не може да го смятаме за нещо лошо, или ерес. На мен също не ми харесват практиките в някои деноминации, или ако щеш и в православната църква, но не бих нарекъл "еретици" онези, които настояват за това разделение.

Второ, ако това разделяне не е “правилно”, тогава основателят на тава разделяне е апостол Павел. Той твърди, че "работниците на благовестието имат право да живеят от благовестието" (1 Кор. 9:1-14).

Гал. 6:6 А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.

Вярно е, че пред Бога всеки отговаря за себе си, но е факт, че едни са “по-напред”, или по-навътре. На когото много е дадено много и ще се изисква.

5. На кое число от месеца апостолите събираха десятъка?

Знаем от Библията, че нашите тела поотделно са Божий дом, но и Църквата като цяло е Божий дом. Всеки отделен вярващ е Божий храм и дом, но никой отделен вярващ не е пълнотата на Христос на земята. Къде е пълнотата на Христос на земята? Ефесяни 1:23 ни казва - Църквата. Тоест, поклонението е в пълнотата на Христос - Църквата. Сам християнин не може да е Божий дом сам по себе си. Християнинът в Църквата като общност и институция е Божий дом. Ако някой твърди, че плаща десятък на самия себе си означава да претендира, че той е пълнотата на Христос. Св. Ап. Павел казва, че "служителите на Благовестието" имат право да се изхранват от Църквата. Но никъде няма да намериш твърдение, че християнинът плаща десятък сам на себе си. Деноминациите са само отклонение от практиката на Църквата. Тоест, в Новия завет Църквата е тази, която се покланя на Бога. А десятъка е част от това поклонение. И всеки вярващ, който е част от Тялото в своето поклонение принася десятъка си. А на кой ден християните се покланят с десятъците си... както значение има? Аз бих казал в Събота. Но не онази, римската, календарна събота, а Господната свята почивка.

Десятъка се дава на по-горната институция. По времето на Авел се даваше директно на Господа (не е описано точно как). По времето на Авраам се даваше на Мелхиседек, който беше по-горен (ясно е написано, че Мелхиседек има чин, който после се дава на Исус). За Яков също не пише как е даден, но най-вероятно е по един от двата начина до тогава (на Авел и на Авраам). Евреите го даваха на левитите, а те от своя страна на свещенниците - пак някаква институция, представяща Бога и по-горна от тези които и плащат десятък. Абсолютно нормално е днешните свещенници (Християните) да дават въпросното дарение (десятък) именно на църквата - тази институция която представлява съюза в името на Исус и която предоставя Господната Вечеря - по подобие на свещенниците и на Мелхиседек. А и по подобие на левитите, т.к. църквата няма "земя" - т.е. няма собственост, която да я издържа.

Това е - принцип. Има го от началото, та чак до сега.

Ще отговориш ли на моите върроси:

Съществува ли стих в Новия завет, който да отменя десятъка, или да казва на какво е сянка? Скотоложството толкова ли е маловажно като грях, та е подминато в Новия Завет? И щом е подминато, то имат ли морално право християните да го практикуват? Грях ли е то в Новия Завет? И ако е грях от от къде съдим за това?
Cadosh, Cadosh, Cadosh Elohim, a'Donay, Savaot

Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.