Author Topic: Откровение 12:1-7  (Read 16590 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
Откровение 12:1-7
« on: December 03, 2007, 23:46:21 PM »
Как мислите, за кого става въпрос тук? Коя е описаната жена? Свързвате ли текста със Данаил 12 гл.?

Откр.12:1-7
1 И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.   
2 Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.   
3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони.   
4 И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди.   
5 И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.   
6 И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.   
7 И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели;Данаил 12:1

1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #1 on: December 04, 2007, 00:05:31 AM »
Аз бих препоръчал, когато предлагаш пасажи за коментар, да цитираш в темата самите пасажи, за да има прегледност и яснота. В случая можеше да цитираш Откровение 12:1-7 и въпросния пасаж от Данаил 12 гл. А не да очакваш хората да изчетат цялата глава, само за да разберат въпроса ти.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #2 on: December 05, 2007, 12:53:21 PM »
Може би търсиш връзката в твърдението, че става въпрос за Михаил, който е воювал.

Вероятно става въпрос за едно и също нещо, тъй като и двете се отнасят до последното време. И в двата случая говорим за скръбни времена. В Словото на много места скръбните времена се описват като родилни болки. Интересно е какво означава тази жена, която е в родилни болки в Откровение. Ето нещо, което може да ни насочи към отговора:

Gal 4:19 Дечица мои, за които пак съм в родилни мъки, докато се изобрази Христос във вас,  Gal 4:20 желал бих да съм сега при вас и да променя тона си, защото съм в недоумение за вас.

Има много проповедници, които казват, че детето е Христос, но това твърдение не е подкрепено с нищо от Писанието, даже си противоречи. Самото Откровение е книга, която идва да покаже това, което ще стане:
Откровението на Иисус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което скоро трябва да стане, и изпрати и го извести чрез ангела Си на Своя слуга Йоан

А стихът ясно показва, че става въпрос за едно бъдеще време. Детето не е Христос. Вероятно детето ще са тези, които ще бъдат родени отново по времето на скръбта и ще бъдат гонени от змея заедно с тези, които ги "раждат".

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #3 on: December 05, 2007, 13:14:51 PM »
5 И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.   

Според мен тук доста ясно се говори за Исус Христос.
Ако това е така , то жената която ражда детето не може да е църквата.
В Данаил виждаме че Михаил се застъпва за " твоите люде" , тези хора са еврейският народ определено.Според мен описаната жена е Израел.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #4 on: December 05, 2007, 13:30:48 PM »
Ние също ще царуваме с Христос.Но Той е този който ще управлява с желязна тояга народите и ще ги строши като грънчарски съд.Мъжкото дете.

Освен това се казва че той е грабнат и занесен при Бога , при Неговия престол.Господ каза на своите ученици че отива при Отца  , и пак ще дойде , да ги вземе и да управлява с желязна тояга народите.

Мисля че това казва текста.

Змеят преследва всички които нямат белега , това включва и повярвалите евреи .Всички преследвания на евреите и тези които са им помагали в историята , ми се струват като преобраз на това ужасно и страховито преследване , което червеният змей ще заформи накрая.
Той ще преследва останалите от потомството на жената.Потомците на Авраам.Ние разбира се , също сме потомци на Авраам , чрез вяра в Исус , и се вграждаме в същия духовен дом.Да не забравяме че сме присадени на истинската маслина и по естество сме били дива маслина.
Жената определено е Израел.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #5 on: December 22, 2007, 22:44:35 PM »
Забележете какво се казва в Еремия 31:2 - "“Така казва Господ: Людете, които оцеляха от ножа, ще намерят благоволение в пустинята; ще отида да дам на Израил почивка.”

Ще има остатък , избягал в пустинята.Там този остатък ще намери спокойствие което Господ ще му даде.Жената описана в Откр. 12 глава е точно този остатък , който избягва в пустинята за да се скрие от змея.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #6 on: December 23, 2007, 00:42:32 AM »
... жената която ражда детето не може да е църквата.....Според мен описаната жена е Израел.

И каква е разликата между Израел и Църквата според тебе?

Eph 2:11  Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
Eph 2:12  в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света.
Eph 2:13  А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близу чрез кръвта на Христа.
Eph 2:14  Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги отделяше,
Eph 2:15  като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,
Eph 2:16  и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
Eph 2:17  И като дойде, благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близу;
Eph 2:18  защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.
Eph 2:19  Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство:


Това за размишление по темата.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #7 on: December 23, 2007, 17:13:50 PM »
Църквата е в заветни взаимоотношения с Бога на Израел.Тя е присадена към истинската маслина , която е Израел.
Закоравяването на Израел доведе до нашето присаждане.Това е ясно.Църквата , вярващите езичници имат и служба към Израел  , по един или друг начин ние ще ги подбудим към ревност. /Римляни 11 гл. /

Между църквата , като тяло на Христа и Израел има много тясна връзка , във вечността всички ще бъдем едно. В Милениалното царство четем в Захария че народите ще ходят и ще се покланят с евреите на техни празници и ще празнуват заедно и който не го стори ще има наказания над него , няма да има дъжд и тн.

Но определено Израел и Църквата като понятия са различно нещо.Не казвам различни във взаимоотношенията си с Бога , но различни като групи от хора , като задачи.В Милениума също ще бъде така.

Като се изпълнят времената на езичниците , идва тн. "утеснение на Яков" , евреите ще познаят кой е истинският Месия /Исус/ и ще се обърнат към Него.Това ще бъде за благословение на нациите /това става в Милениума/. Тогава ще се изпълни напълно заветът който Бог сключи с Давид.Ще владеят цялата земя и Христос ще бъде цар.Всичко това се отнася конкретно до Израел , а Църквата ще царува с Христос но в нетленни тела. Църквата няма да изпълни обещанията към Давид.Господ Исус продължи да говори за Давидовото царство до края на земния си живот.Господ никъде не казва , че царството се е променило и е преминало в Църквата , това означава  , че обещанията към Давид ще се състоят в едно земно месианско царство.

 Във вечното състояние всички ще сме едно.Но в Милениума , всички ще се покланят на Исус , а Той ще царува в Ерусалим , в тялото с което се яви на учениците си след възкресението си , ще царува над целия свят.С Него ще царуват и светиите възкресени при второто Му идване  , също в нетленни тела.В тленни тела ще бъдат отцелелите от голямата скръб.

" И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно" /Захария 14:9 /

"И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши."/Дан.7:14 /

Аз продължавам да твърдя че в милениума няма да влязат невярващи хора.Хората с белега на звяра са загубени.Това подпечатване от Антихриста е окончателно.Опасно е да се твърди че дори и да приемеш белега може да отцелееш.Тези които живеят по това време на земята ще знаят какъв избор правят , един окончателен избор.Които приеме белега не ще има покой ни денем ни нощем , димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове.
Това е достатъчно ясно казано.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3948
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #8 on: December 23, 2007, 23:10:30 PM »
Сам казваш, че църквата е ПРИСАДЕНА към дървото Израел. Един клон като се присади - нямаме две различни, дървета, а си остава едно единствено дърво. Това е което казва Библията. Няма свидетелство за две различни дървета и за два различни отдела. напротив и цитирания от мен пасаж по-горе казва, че двата отдела стават един, а още, че езичниците стават участници не в нова група хора наречена "църква" а в израилевото гражданство! Ако дойдат 100 хиляди чужденци и приемат българско гражданство, колко Българии стават, две или си остава една?

Също така думата "църква" е изключително подвеждаща и именно от нея идват заблудите. Думата преведена като "църква" е "ekklesia" и означава събрание, като гръцката дума е изричен превод на еврейското "kahal" което също означава събрание, и в Стария Завет се използва за Господното събрание - Израел. Сиреч Израел и бил и остава Господното събрание (църква), разликата е че някой клони са се отсекли, а други са били присадени, но дървото остава същото и неговото име е Израел. Никъде в Писанието няма разделяне на "Израел" и на "Църквата" - двете винаги са били и ще останат едно и също нещо.

За белега на звяра темата е друга и я дискутираме на друго място.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #9 on: April 22, 2008, 13:41:38 PM »
5 И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол.   

Според мен тук доста ясно се говори за Исус Христос.
Ако това е така , то жената която ражда детето не може да е църквата.
В Данаил виждаме че Михаил се застъпва за " твоите люде" , тези хора са еврейският народ определено.Според мен описаната жена е Израел.

Ако детето е Исус Христос, то трябва да се зададат следните въпроси:
1. Майката Мария ли е?

Ако е (това е католическата интерпретация), тогава е интересно защо пише, че е била отведена в пустинята, след като за Мария не се свидетелства такова нещо.


2. Защо изведнъж в картини от бъдещето изведнъж идва картина от миналото ако това е Исус Христос?

Твърде странно твърдение, което няма подкрепа в книгата.


Някои казват, че майката е Израел, а детето е Исус Христос, което отново е въпроса - защо е казано нещо минало и нещо, което не е станало по времето на раждането на Исус Христос - и особено тези 1260 дни. Интересното е, че за тези дни се говори на няколко места в Словото, където става въпрос точно за най-скръбните дни на земята.


Тогава коя е майката и кое е детето?

Говори се за "управляване с желязна тояга". Нещо интересно, което самият Господ Исус казва в Откровение 2:
Rev 2:26 А на този, който победи и който пази Моите дела докрай, ще дам власт над нациите;  Rev 2:27 "и ще ги пасе с желязна тояга и те ще се строшат като грънчарски съдове", както и Аз получих от Своя Отец.

Виждаме, че "ще ги пасе с желязна тояга" сякаш не се отнася само за Христос. Как така? Наистина този стих се отнася само за Христос и следният стих показва как и защо:
Gal 2:20 Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си заради мен.

Всеки, който живее за себе си и не е умрял за света няма как да изпълни това. За такъв думите "ще ги пасе с желязна тояга" са нещо, което не се отнася за него, но за Христос. Но когато Христос живее вместо теб, тогава думите се отнасят за Него.

Тук не говоря за лирични неща като "Христос е жив в сърцата ни" или "Христос да бъде на трона на твоето сърце". НЕ! Христос да управлява съзнателно твоя живот чрез Духа, когото е дал на тези, които са Го (Духа) приели. Не нещо философско като ню ейдж мислене "да откриеш Христос в себе си", но Истинският Христос от Библията да управлява в пълнота твоя живот.

Тогава как така детето ще бъде отведено чак при (не върху) Трона на Бога?

Вижте следния пасаж:
Rev 7:13 Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?  Rev 7:14 И аз му казах: Господине, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които идват от голямата скръб; и са изпрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето.  Rev 7:15 Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм, и Седящият на престола ще разпростре скинията си върху тях.

Думата "идват" в изречението, че "идват от голямата скръб" описва последователно излизане, а не появяване на цяла група, изведнъж.

Как мислите би излязъл някой, който е избелил дрехите си в кръвта на Агнето, от голямата скръб?

Може би това ще отговори на някои от въпросите, които се повдигат в този текст.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #10 on: May 05, 2008, 21:02:45 PM »
Какво точно имаш впредвид с "би излязъл някой, който е избелил дрехите си в кръвта на Агнето, от голямата скръб?"

не мога да разбера точно въпроса.Как да излезе?Да отцелее , или?

Според теб коя е жената? И кое е детето?

Няма как да е мария./облечена със слънцето , с луната под краката и  и на главата и корона от дванадесет звезди./
Католиците как ги измислият такива небивалици чак се чудя.

Въпроса е какво означават слънцето ,луната и тези 12 звезди.С какво можем да ги свържем.
В Битие  37 :9-11 се говори  в тази връзка.

"А той видя и друг сън и го разказа на братята си, казвайки: Ето, видях още един сън, че слънцето и луната и единадесет звезди ми се поклониха.   
10 Но когато разказа това на баща си и на братята си, смъмра го баща му, като му каза: Какъв е тоя сън, който си видял? Дали наистина аз и майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята?   
11 И завидяха му братята му; а баща му запомни тия думи."

Тези символи може да представляват символ на славата обещана на Израел в идващото царство.

по този въпрос:
"защо е казано нещо минало и нещо, което не е станало по времето на раждането на Исус Христос - и особено тези 1260 дни."?

Да минало е , но в известен смисъл част от Израел ще познае Господа именно тогава , така , че това е и нещо което предстои да стане решаващ фактор в живота на мнозина в онези скръбни времена.Те ще познаят Господ Исус и той ще се изобрази в тях , както се изобрази и в галатяните за които Павел беше в родилни болки.

също е интересно написаното и в книгата на пророк Михей 4:8-13 и Исая 66 :7-14

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1050
Re: Откровение 12:1-7
« Reply #11 on: August 30, 2014, 08:03:28 AM »
Забележете какво се казва в Еремия 31:2 - "“Така казва Господ: Людете, които оцеляха от ножа, ще намерят благоволение в пустинята; ще отида да дам на Израил почивка.”

Ще има остатък , избягал в пустинята.Там този остатък ще намери спокойствие което Господ ще му даде.Жената описана в Откр. 12 глава е точно този остатък , който избягва в пустинята за да се скрие от змея.

Много интересна тема, и този коментар също на фона на случващите се събития. Въпроса е кога ще започне бягането в пустинята, понеже ние и сега може да отидем, но не мисля че е дошло времето.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]