Author Topic: Свидетелството за един пакистанец  (Read 3481 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ученик на Исус

  • Допринасящ
  • *****
  • Posts: 345
Искам да споделя нещо с цел изобличение на този човек за лъжите му, а също и да не се заблуди друг. Не е за темата, моля Watchman,  прецени къде да сложиш този пост.
През 2017 г. попаднах на едно свидетелство, публикувано на сайта пророчески глас, което беше изтрито след време, един пакистанец повярвал в Бог и дори видял Исус, Който три пъти му се явявал, завел го до Ерусалим, посетили гроба Господен, дал му да яде някакви плодове, казал, че през 2022 г. ще отиде там сам, ще проповядва на будисти, мюсюлмани и евреи и много ще се спасят.
Също му казал, че до 2-3 години ще има голяма война, милиони ще умрат и много християни. Това е накратко свидетелството му.
Години по-късно мои познати се оказа, че познават лично този човек и почнаха да ми разказват чудесата, които той им разказва на техните сбирки. Наскоро обаче, докато ми разказваха поредното чудо, чух от Бог, че това е лъжа, този човек е измамник.
Бог ми припомни, че имаше свидетелство, което добре че бяхме разпечатали. Разрових се из папката с документи и успях да го намеря. Бог ми обърна внимание, че и двете неща не са се сбъднали, а и Бог не би казал до 2-3 години, а конкретен срок - нито война, нито е ходил миналата година до Израел. Пред групата вярващи говори, че пътува до Пакистан, че строи църква там, като тези братя и сестри му дават големи суми пари за тази цел.
Казах на пастора, който води тази група, който е бивш такъв вече, понеже се разведе, за това, той ме гледаше невярващо и каза аз му вярвам. Добре де, казвам му аз, той не е ходил в Израел миналата година, нямаше голяма война нито 2019, нито 2020. Говорил с него, той им казал, че докато бил в Пакистан, го затворили в затвор и Исус се явил, завел го в Ерусалим на планината на преображението. Казвам ама в свидетелството пише, че ще отиде сам и ще проповядва.
А и будисти в Израел не знам да има, там се горят Нови завети, преследват християни, будисти да има,хм...
Разпечатваме свидетелството, давам го на една сестра от групата да го занесе на пастора, да изобличат този човек, тя забравила да го занесе.
В свидетелството Бог също ми обърна внимание, че нито веднъж не е споменал Исус, Господ, покаяние. Навсякъде пишеше Баща ми, дори твърди, че мъжът в бяло му се  представил така.
Сестрата след като прочита свидетелството, го питала сега в сряда, добре де, ти защо навсякъде казваш Баща ми, не Господ?...
И познайте какво отговорил, ами в моята Библия на урду няма думата Господ, което като го чух се възмутих и викам и вие му повярвахте? Проверихме и разбира се думата Господ я има в Библията на урду. Казвам как си представяте да пише, който призове Бащиното име, ще се спаси или ако изповядаш, че Исус е Баща, ще се спасиш, абсурд! Този човек лъже, а групата вярващи наивно вярва и го спонсорира. От 2015 г. е в България, не работи, разчита на подаяния и твърди, че Бог го праща в Пакистан да работи, като там се спасяват всеки път като ходи хиляди - 2000, 3000 и не знам си колко. Слушах тези цифри през годините и се радвах, като смятах, че е вярно, но след като Бог го разобличи, се замислих колко наивни сме понякога вярващите и не изпитваме нещата, както ни е заповядано.
Какви ли не истории разказваше, чудя се дали изобщо пътува някъде или просто взима парите и ги харчи и не ходи никъде, никой не го проверява за това, получил е наведнъж 60 000 лв, наскоро 5000 лв, смятайте за какво става въпрос.
Разказваха ми, че им казал, че веднъж го пребили до смърт и Исус дошъл и го вдигнал. Втори път го съблекли гол, на един кол го вързали февруари месец, замръзнал, дошли много гълъбчета с плодове в човката, трохи и го нахранили, стоплили и съживили. Последната му история беше, че като ходил в Пакистан, сготвил храна в един казан, Бог я умножил, по миризмата дошли 2000 души, които нахранил и се покаяли. Направих каквото можах за тези вярващи, бяха предупредени, те казват ами Бог да разкрие и продължават да го подкрепят.
Казах им поне му кажете да ви каже Исус е Моят Господ или идете да го изпратите на летището като заминава, лесно може да го проверите. Но когато човек не иска да чуе истината, каквото и да правиш, се оказва безполезно за жалост.