Author Topic: Корона вируса и Божиите хора  (Read 2313 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3434
Re: Корона вируса и Божиите хора
« Reply #15 on: March 31, 2020, 02:32:01 AM »
Псалом 35

Пс. 35:1  Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.
Пс. 35:2  Вземи оръжие и щит, И стани да ми помогнеш.
Пс. 35:3  Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми; Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.
Пс. 35:4  Нека се посрамят и се опозорят Ония, които искат да погубят душата ми; Нека се върнат назад и се смутят Ония, които ми мислят зло.
Пс. 35:5  Нека бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.
Пс. 35:6  Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони.
Пс. 35:7  Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап; Без причина изкопаха яма за душата ми.
Пс. 35:8  Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел; И мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същата погибел.
Пс. 35:9  А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му:
Пс. 35:10  Всичките ми кости ще рекат; Господи, кой е подобен на Тебе, Който избавяш сиромаха от по-силния от него, Да! сиромаха и немощния от грабителя му?
Пс. 35:11  Несправедливи свидетели въстават И питат ме за неща, за които аз не зная нищо
Пс. 35:12  Въздават ми зло за добро, За да бъде в оскъдност душата ми.
Пс. 35:13  А аз, когато те боледуваха, Аз се обличах във вретище, Смирявах с пост душата си, И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;
Пс. 35:14  Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.
Пс. 35:15  Но когато накуцвах в пътя си, те се зарадваха и се събраха. Побойници се събраха против мене, - човеци, които аз не знаех; Късаха ме без да престават.
Пс. 35:16  Като нечестивите смешкари в пиршества Скърцаха на мене със зъби.
Пс. 35:17  Господи до кога ще гледаш? Избави душата ми от погубленията им, Живота ми от тия лъвове.
Пс. 35:18  Аз ще те славословя в голямо събрание, Ще Те хваля между многочислени люде.
Пс. 35:19  Да не тържествуват над мене Ония, които несправедливо враждуват против мене; Нито да помигват с очи Ония, които ме мразят без причина.
Пс. 35:20  Защото говорят за мир, Но измислюват лъжливи думи против тихите на земята.
Пс. 35:21  Да! те отвориха широко срещу мене устата си; Казваха: О, хохо! очите ни видяха!
Пс. 35:22  Ти си видял, Господи, да не премълчаваш; Господи, да се не отдалечиш от мене,
Пс. 35:23  Стани и събуди се за съда ми; За делото ми, Боже мой и Господи мой.
Пс. 35:24  Съди ме, Господи Боже мой, според правдата Си, И да не тържествуват над мене.
Пс. 35:25  Да не кажат в сърцето си: Ето желанието ни се изпълни. Нито да кажат: Погълнахме го.
Пс. 35:26  Да се посрамят и се опозорят заедно всички Ония, които се радват на злощастието ми; Да се облекат със срам и с позор Ония, които се големеят против мене.
Пс. 35:27  Да възклицават и да се зарадват Ония, които благоприятствуват на правото ми дело, И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.
Пс. 35:28  И езикът ми ще разказва Твоята правда И твоята хвала всеки ден.


Това е време на война и противопоставяне с нечестивите. Но ние трябва да призовем Бога да воюва с онези, които воюват с нас, да се бие против онези, които са дошли да се бият с нас, за да ни погубят и да ни погълнат.

Бог ще затвори пътя на гонителите ни, защото нашето време още не е дошло. Както Исус преминаваше многократно покрай тези които искаха да Го убият, и те нищо не можеха да Му сторят, така противниците ни няма да имат достъп до нас, преди да се свали сатана на земята.

Вместо това, онези които са скроили тези зли планове ще се смутят и ще се върнат назад. Ще се опозорят и посрамят.

Те ще бъдат като плявата пред вятъра и ангелът Господен, който е прострял своя шатър върху нас, ще ги гони. Пътят и ще бъде тъмен и хлъзгав и ангел Господен ще ги гони.

Защото без причина скриха мрежата си в трап, без причина  изкопаха яма за душите ни. Това показва, че нещата са скрити и подмолни. Нещата не са такива каквито ги оповестяват, но има скрит план, има скрита мрежа и скрита яма с цел да ни погубят. Но вместо това те ще бъдат погубени и опозорени. Върху тях ще дойде НЕОЧАКВАНА ПОГИБЕЛ, те ще се хванат в собствените си мрежи, и погибелта която са приготвили за нас, ще дойде внезапно върху тях.

Когато се приготвят да погълнат праведния и да изядат плътта му, те ще ни атакуват с лъжливи думи, но ще бъдат ВНЕЗАПНО устреляни, Бог е приготвил стрели против лицата им на тетивите Си. Нещата ще се развият напълно неочаквано за онези, които са скроили всичкото това зло. Бог ще съди народите за да ги доведе отново до страха от Бога, но нечестивите социални инженери, които стоят зад всичко това ще си изпатят повече от всички.

Бог няма да позволи те да възтържествуват над нас, те няма да успеят да изпълнят желанието си и кроежа си, нито ще успеят да ни погълнат. Вместо това ще се покрият със срам и позор, а светиите ще тържествуват в Господа.

И последно тази вечер четохме Псалом 36, с който засега ще завърша

Пс. 36:1  Беззаконието на нечестивия свидетелствува на вътрешното ми сърце, Че чрез очите ми няма страх от Бога.
Пс. 36:2  Защото той се лъже в своите очи. Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,
Пс. 36:3  Думите на устата му са беззаконие и измама; Той не иска да бъде разумен за да прави добро.
Пс. 36:4  Беззаконие измислюва на леглото си; Застава на недобър път; злото не мрази.
Пс. 36:5  Господи, Твоето милосърдие стига до небето, Верността Ти до облаците;
Пс. 36:6  Правдата Ти е като великолепните планини; Съдбите Ти са бездна голяма; Ти, Господи, запазваш човеци и животни.
Пс. 36:7  Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрива на крилата Ти.
Пс. 36:8  Ще се наситят от тлъстината на дома Ти. И от реката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.
Пс. 36:9  Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.
Пс. 36:10  Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават, И правдата Си към ония, които са с право сърце.
Пс. 36:11  Нека не дойде против мене ногата на горделивите, Нито ръката на нечестивите да ме поклати.
Пс. 36:12  Там паднаха ония, които вършат беззаконие; Повалиха си и не ще могат да станат.


Нечестивите са скроили зъл пъклен плат. Те лежат на леглата си и измислят зло. Но те се лъжат и заблуждават, като си мислят, че беззаконието им няма да се открие и намрази. Те разчитат на беззаконие и измама, които разпространяват по всичките си подопечни канали. Но това няма да ги спаси от разобличение.

Божиите милости са твърде големи за да позволи Бог да успее този пъклен план. Бог ще съхрани и човеци и животни. И не само това. Бог не само ще избави живота на своите Си, но Той е приготвил трапеза в присъствието на враговете ни.

Това е време през което Бог ще ни насити от тлъстината на Своя дом. И ще ни напои от сладостите на Своята река на живота. Сега е времето да се научим да живеем от извора на Живота, които е в Него, и да намираме светлина в Неговата светлина.

Много християни в днешно време търсят светлина в знанията на този свят. Те се натискат за светските университети и дипломи. Изграждат целия си живот върху кариера в системата на този свят. Те искат света да ги научи как да работят, как да изкарват прехраната си, как да възпитават децата си. Те търсят светлина не в Божията светлина, а в онова, което този свят нарича светлина, знание, наука, мъдрост. Ето защо Бог ще постави този свят с неговата мъдрост и наука на колене. За да разберем, че ние трябва да видим светлина в Неговата светлина.

Да горделивите са планирали да нахлуят в живота ни, в домовете ни, в съвестта ни и дори във вярванията ни. Но ние трябва да се молим както Давид се моли, да не допусне Бог да нахлуят нозете на горделивите на наша територия, нито ръцете на нечестивите да ни поклатят.

И тогава те ще се спънат и паднат. Ще се повалят и няма да могат да станат!

А това определено ще е началото на ново време, на нова ера. Затова и в 33-ти Псалом се казва да пеем на Бога нова песен.

И така, както казва Писанието "повярвах, затова говорих" и аз споделям горните неща, защото повярвах, че тези Псалми говорят непосредствено за ситуацията в която се намираме в момента и аз съм готов да се моля с цялото си сърце точно както се молеше и Давид и да очакваме от Бога победа над враговете ни и преобръщане на всичките им замисли против тях самите и обръщането им за изпълнение на Божиите цели и намерения.

И ако вие придобиете същата вяра и убеждение, то нека да се съгласим заедно и да се молим с тези прекрасни думи от Псалмите, които съдържат не само инструкции за това какво трябва да правим в такова време, но и чудесни обещания за изобилните Божии милости, които са приготвени за такова зло и усилно време.

И разбира се споделете тази тема с хората, които мислите, че могат да бъдат наши съратници в тази духовна битка. Защото аз не вярвам, че тази победа ни е вързана в кърпа и ще ни се даде на тепсия. Както Давид трябваше да воюва в агонизираща молитва, с голямо усърдие и постоянство, така това трябва да правим и ние.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Корона вируса и Божиите хора
« Reply #16 on: March 31, 2020, 03:07:57 AM »
Quote
Те разчитат на беззаконие и измама, които разпространяват по всичките си подопечни канали.

Преди някой ден четох за идването на Антихриста пише,

2Th 2:9  тогава, чието идване се дължи на действието на сатаната, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса 
2Th 2:10  и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. 

"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3434
Re: Корона вируса и Божиите хора
« Reply #17 on: March 31, 2020, 10:29:10 AM »
Според написаното по-горе в темата, аз не вярвам, че това е времето на Антихриста. Но това е тема, която трябва да бъде разгледана отделно, и аз обмислях да пусна отделна тема по въпроса за последните времена, Антихриста и второто идване на Христос.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 144
Re: Корона вируса и Божиите хора
« Reply #18 on: April 02, 2020, 14:10:26 PM »
Скоро усетих,че наново трябва да отворим Исая 24 гл.

8 Веселието на тъпанчетата престава; Шумът на ликуващите се свършва; Престава веселието на арфата.
9 Няма да пият вино с песни; Спиртното питие ще бъде горчиво за тия, които го пият.
10 Суетният град се събори; Всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой.
11 Вик има по улиците за виното; Всяка радост се помрачи; веселието на земята е отишло в плен.
12 В града остана пустота, И портата е разбита и съборена.
13 Защото всред земята, между племената, ще бъде Подобно на плода паднал при отърсването на маслина, Подобно на пабиръка, когато се свърши гроздобер.
14 Тия ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас, За величието Господно ще възкликнат от морето.
15 Затова прославете Господа в източните страни, Прославете името на Господа Израилевия Бог в крайморията.
16 От край земята чухме да пеят Слава на праведния; Но аз рекох: Чезна! чезна! горко ми! Коварните коварствуваха; Да! коварните страшно коварствуваха.
17 Страх, и яма, и примка са върху тебе, О земни жителю.
18 Който бяга от гласа на страха Ще падне в ямата; И който възлиза отсред ямата, Ще се улови в примката; Защото прозорците отгоре са отворени, И основите на земята треперят.
19 Земята се съкруши съвсем, Земята се разложи съвсем, Земята силно се разтърси.
20 Земята ще полита като някой пиян, И ще се люлее насам натам като колиба; Беззаконието й ще натегне върху нея; И ще падне и няма вече да стане.
21 И в оня ден Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените, И на земята земните царе.
22 И ще бъдат събрани, Както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата, И след дълго време ще бъдат наказани.

23 Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами; Защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм, И в Ерусалим, и пред старейшините Си, със слава.